THAM KHAM KHOI u y5

17 231 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 03:43

THĂM KHÁM KHỐI U ThS ThS Nguyễn Nguyễn Trần Trần Thúc Thúc Huân Huân –– Bộ Bộ môn môn Ung Ung bướu bướu L/O/G/O ĐẠI CƯƠNG - Tổ chức tân sinh - Khác với tổ chức nhiễm trùng - U xuất phát từ quan - Phát lâm sàng u > 1cm3 - U lành ác quan TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG Triệu chứng báo động ung thư: - Thay đổi thói quen ruột bàng quang - Vết loét không lành Chảy máu tiết dịch bất thường U cục bất thường Ăn không tiêu khó nuốt Sự thay đổi rõ ràng tính chất nốt ruồi Ho dai dẳng khàn tiếng KHÁM LÂM SÀNG Triệu chứng - Triệu chứng khởi đầu - Phân nhóm nguy + Tiền gia đình + Tiền xã hội + Tiền bệnh lý KHÁM LÂM SÀNG Triệu chứng thực thể - Tổng trạng - Toàn thân - Khám quan tổn thương: + Khám bướu + Khám hạch + Khám di xa KHÁM LÂM SÀNG Triệu chứng thực thể - Khám hạch HẠCH HẠCH VIÊM Đặc hiệu Không đặc hiệu UNG THƯ HẠCH Hogdkin UNG THƯ DI CĂN HẠCH Non Hogdkin KHÁM LÂM SÀNG KHÁM LÂM SÀNG Triệu chứng thực thể - Khám hạch (một số hạch đặc biệt) - Troisier - Irish - Sister Mary Joseph KHÁM CẬN LÂM SÀNG Tế bào học mô bệnh học - Tế bào bong - Chọc hút kim nhỏ (FNA) - Mô bệnh học + Sinh thiết lõi + Sinh thiết trọn/một phần KHÁM CẬN LÂM SÀNG KHÁM CẬN LÂM SÀNG KHÁM CẬN LÂM SÀNG Tế bào học mô bệnh học Hóa mô miễn dịch Âm tính Dương tính KHÁM CẬN LÂM SÀNG Tế bào học mô bệnh học Hóa mô miễn dịch - Xác định nguồn gốc u không biệt hóa - Chẩn đoán phân biệt u lành ung thư - Xác định vi xâm nhập hay thâm nhiễm giả - Xác định carcinom di âm thầm - Ki67 - p53 KHÁM CẬN LÂM SÀNG Chẩn đoán hình ảnh XN thường quy - X quang - Siêu âm - Nội soi XN tùy theo định - CT Scan - MRI - Xạ hình - PET Scan KHÁM CẬN LÂM SÀNG Chẩn đoán hạch di siêu âm: - Kích thước (trước-sau) > 5mm (96%) - Có vùng nang hóa hạch (100%) - Tăng sinh mạch máu xung quanh (90%) - Tổ chức keo, vi vôi hóa hạch (100%) - Mất rốn hạch (100%) KHÁM CẬN LÂM SÀNG Chất điểm sinh học - Sàng lọc - Chẩn đoán ban đầu - Xác định quan có khối u - Xác định giai đoạn - Tiên lượng - Kiểm tra kết điều trị theo dõi KHÁM CẬN LÂM SÀNG Sinh học phân tử ung thư - NST đồ - FISH - PCR - Southern, Northern, Western blot [...]... hạch (100%) - Tăng sinh mạch m u xung quanh (90%) - Tổ chức keo, vi vôi hóa trong hạch (100%) - Mất rốn hạch (100%) KHÁM CẬN LÂM SÀNG 3 Chất chỉ điểm sinh học - Sàng lọc - Chẩn đoán ban đ u - Xác định cơ quan có khối u - Xác định giai đoạn - Tiên lượng - Kiểm tra kết quả đi u trị và theo dõi KHÁM CẬN LÂM SÀNG 4 Sinh học phân tử trong ung thư - NST đồ - FISH - PCR - Southern, Northern, Western blot... Xác định nguồn gốc của những u không biệt hóa - Chẩn đoán phân biệt u lành và ung thư - Xác định vi xâm nhập hay thâm nhiễm giả - Xác định carcinom di căn âm thầm - Ki67 - p53 KHÁM CẬN LÂM SÀNG 2 Chẩn đoán hình ảnh XN thường quy - X quang - Si u âm - Nội soi XN tùy theo chỉ định - CT Scan - MRI - Xạ hình - PET Scan KHÁM CẬN LÂM SÀNG Chẩn đoán hạch di căn trên si u âm: - Kích thước (trước-sau) > 5mm (96%)
- Xem thêm -

Xem thêm: THAM KHAM KHOI u y5, THAM KHAM KHOI u y5, THAM KHAM KHOI u y5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay