TRÒ CHƠI BLOCKS

8 205 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:27

GV : nguyễn văn hùng Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Tin hc Câu hỏi: Trong đời sống máy tính có giúp ? Trả lời: Trong đời sống máy tính giúp chúng ta: Học tập, tìm hiểu giới xung quanh, liên lạc với bạn bè, tham gia trò chơi lí thú bổ ích Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Ta nháy đúp chuột lên Bài : Trò chơi Blocks biểu tượng 1/Khởi động trò chơi Blocks Để khởi động trò chơi ta làm ? Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Tin hc Bài : Trò chơi Blocks 1/Khởi động trò chơi 2/ Quy tắc chơi Nháy chuột lên ô vuông, hình vẽ lật lên Nếu lật liên tiếp hai ô vuông có hình vẽ giống nhau, ô biến Nhiệm vụ em làm biến tất ô nhanh tốt Kết thúc lượt chơi, thời gian em chơi là( Time )và Tổng số cặp ô em lật (Total Pairs Flipped) Nếu số nhỏ em chơi giỏi Để bắt đầu lượt chơi mới, em nhấn phím F2 bàn phím Để thoát khỏi trò chơi, nháy chuột lên nút Close góc bên phải hình trò chơi Thứ ba, ngày 12 tháng 10 năm 2010 Bài : Tin hc Trò chơi Blocks * Chơi với bảng Có nhiều ô Nháy chuột lên mục Skill Chọn mục Big Board để chơi với bảng có nhiều ô nhiều hình vẽ khác Để khởi động trò chơi ta nháy đúp chuột lên biểu tượng hình Quy tắc chơi Nháy chuột lên ô vuông, hình vẽ lật lên Nếu lật liên tiếp hai ô vuông có hình vẽ giống nhau, ô biến Nhiêm vụ em làm biến tất ô nhanh tốt Kết thúc lượt chơi, thời gian em chơi là( Time )và Tổng số cặp ô em lật (Total Pairs Flipped) Nếu số nhỏ em chơi giỏi Để bắt đầu lượt chơi mới, em nhấn phím F2 bàn phím Để thoát khỏi trò chơi, nháy chuột lên nút Close góc bên phải hình trò chơi * Chơi với bảng Có nhiều ô Nháy chuột lên mục Skill Chọn mục Big Board để chơi với bảng có nhiều ô nhiều hình vẽ khác
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÒ CHƠI BLOCKS , TRÒ CHƠI BLOCKS , TRÒ CHƠI BLOCKS

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay