công ty xuất nhập khẩu hàng hóa

71 144 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:27

quy trình làm việc tại công xuất nhập khẩu TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA THƢƠNG MẠI DU LỊCH - BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: T.S Đỗ Quốc Dũng SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nguyễn Thị Hồng MÃ SỐ SV: 10053311 CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ NIÊN KHÓA 2010-2014 TP HCM, 5.2014 LỜI CẢM ƠN Trước bắt đầu viết chuyên đề môn học em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới trường “Đại Học Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh” Nơi mà suốt thời gian qua tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập, rèn luyện tìm hiểu thêm kiến thức trí thức Em xin cảm ơn anh chị cô Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Dịch Vụ Phúc Tâm tạo điều kiện hướng dẫn cho em thực tế báo cáo Em xin gửi lời cám ơn chân thành lời tri ân sâu sắc đến Thầy Cô Giáo Trường Đại Học Công Nghiệp TP.Hồ Chí Minh, truyền đạt kiến thức chuyên môn kinh nghiệm bổ ích suốt trình học tập, tập thể Thầy Cô Khoa Thương Mại Du Lịch, đặc biệt Giáo Viên Hướng Dẫn TS Đỗ Quốc Dũng người trực tiếp tham gia giảng dạy, tận tình quan tâm hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề môn học Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng i  NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  Họ tên sinh viên: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Nguyễn Thị Hồng Lớp: DHKQ T n ơn vị thực tập: Thời gi n thực tập: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM Từ n CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ Chấp hành nội qui kỷ luật củ Cần cố gắng M số: K T ốt há 10053311 R Kh ông ĐG R Kh ất tốt ơn vị Hoàn thành công việc úng thời hạn Ki n thức kỹ chuy n môn Kỹ làm việc nhóm Cần TINH THẦN VÀ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC cố gắng K T ốt há ất tốt ông ĐG Đối với khách hàng (Lịch sự, niềm nở, ân cần, tận tâm.) Đối với cấp (Tôn trọng, chấp hành mệnh lệnh phục tùng phân công…) Đối với ồng nghiệp (Tƣơng trợ, hợp tác, vui vẻ, hòa nhã công việc… ) Đối với công việc (tác phong chuyên nghiệp, lịch sự, nhã nhặn biết cách giải vấn đề ) Đối với thân (Ý thức giữ gìn an toàn, vệ sinh cá nhân nơi làm việc Tự tin, cầu tiến học hỏi…) ĐÁNH GIÁ CHUNG Nhận t th m củ ơn vị n u c : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……… ngà ………tháng…… n m …… ÁC NHẬN CUA ĐƠN VỊ ( t n đ ng ấ ) ii NHẬN ÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Ngày tháng năm GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) iii MỤC LỤC PHẦN 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM 1.1 Tổng quan công ty 1.2 Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ công ty 1.2.1 Chức năng: 1.2.2 Quyền hạn 1.2.3 Nhiệm vụ 1.3 Triết lý kinh doanh, slogan Công Ty 1.3.1 Triết lý kinh doanh 1.3.2 Slogan 1.4 Bộ máy, tổ chức hoạt động công ty 1.4.1 Bộ máy, tổ chức quản lý công ty 1.4.2 Nhiệm vụ phòng ban 1.4.3 Nhân 1.4.4 Cơ cấu sản phẩm 12 1.4.5 Hệ thống thị trường 13 1.4.6 Phương thức vận chuyển hàng xuất nhập 14 1.4.7 Các đối tác đối thủ cạnh tranh 14 1.4.8 Tuyển dụng đào tạo công ty 23 1.4.9 Hệ thống thông tin, sở vật chất mạng lưới đại lý 24 1.5 Tình hình hoạt động công ty giai đoạn năm 2009-2013 27 1.6 Vài nét tình hình tài công ty năm 2009-2013 29 1.7 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn công ty 31 1.7.1 Thuận lợi 31 1.7.2 Khó khăn 32 1.8 Định hướng phát triển công ty 32 PHẦN 2: MỘT SỐ NHẬN ÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI CÔNG TY 2.1.Nhận xét chung 34 iv 2.1.1 Điểm mạnh 34 2.1.2 Điểm yếu 34 2.1.3 Cơ hội 35 2.1.4 Thách thức 35 2.2.Nhận xét, đánh giá ý kiến cụ thể 37 2.2.1 Bộ máy, tổ chức hoạt động công ty 37 2.2.2 Nhân 37 2.2.2.1 Trình độ - chuyên môn 37 2.2.2.2 Chính sách nhân 39 2.2.3 Hệ thống thị trường 40 2.2.4 Phương thức vận chuyển hàng xuất nhập 42 2.2.5 Tuyển dụng, đào tạo công ty 42 2.2.5.1 Tuyển dụng 42 2.2.5.2 Đào tạo 45 2.2.6 Hệ thống sở vật chất mạng lưới đại lý 46 2.2.6.1 Hệ thống sở vật chất 46 2.2.6.2 Mạng lưới đại lý 46 2.2.7 Tình hình hoạt động công ty giai đoạn năm 2009-2013 47 2.2.8 Tình hình tài công ty 51 2.2.8.1 Thuận lợi 52 2.2.8.2 Khó khăn 52 2.2.9 Định hướng phát triển 53 PHẦN 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TẾ TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA THỰC TẬP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN 3.1 Những học kinh nghiệm từ thực tế trình tham gia thực tập 51 3.1.1 Tại công ty 51 3.1.2 Bên 54 3.2 Ý kiến đề xuất sinh viên 55 3.2.1 Đối với công ty 55 3.2.2 Đối với nhà nước 56 v 3.2.3 Đối với sinh viên khóa sau 58 K t luận 60 vi Danh Sách Các Bảng Biểu, Đồ Thị Bảng 1.1* Phân tích trình độ nhân 2013 – 2014 16 Bảng 1.2* Phân tích hệ thống thị trường 2009 – 2013 19 Bảng 1.3* So sánh doanh thu thị trường 20 Bảng 1.4* Phương thức vận chuyển 2011 – 2013 21 Bảng 1.5* Tình hình doanh thu - chi phí - lợi nhuận qua năm 2009-2013 33 Bảng 1.6* So sánh doanh thu qua năm 34 Bảng 1.7* Doanh thu phân theo dịch vụ tỷ trọng 2009 – 2013 34 Bảng 1.8* Khối lượng hàng xuất 2009 – 2013 34 Bảng 1.9* Khối lượng hàng nhập 2009 – 2013 35 Bảng 1.10* Phương thức toán 35 Bảng 1.11* Các chi phí 2011 – 2013 36 Bảng 1.12* Báo cáo hoạt động kinh doanh 2009 – 2013 36 Biểu đồ 2.1* Tỷ trọng trình độ 42 Biểu đồ 2.2* Tỷ trọng phân bổ nhân 42 Biểu đồ 2.3* Tỷ trọng doanh thu theo thị trường 44 Biểu đồ 2.4* Tỷ trọng phương thức vận chuyển 45 Biểu đồ 2.5* Tình hình doanh thu – chi phí – lợi nhuận 49 Biểu đồ 2.6* So sánh doanh thu 2011 – 2013 50 Biểu đồ 2.7* Tỷ trọng doanh thu theo dịch vụ 50 Biểu đồ 2.8* Khối lượng hàng xuất 51 Biểu đồ 2.9* Khối lượng hàng nhập 52 Biểu đồ 2.10* Phương thức toán 53 Biểu đồ 2.11* Các chi phí 2011 – 2013 54 vii LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần với phát triển kinh tế đất nước, kinh tế đối ngoại đặc biệt kinh doanh xuất nhập có bước phát triển vượt bậc Hàng hoá, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải hành lý qua biên giới/cửa khẩu/ hải cảng ngày phong phú đa dạng…Trước tình hình công tác quản lý xuất nhập nói chung công tác hải quan nói riêng cần phải có thay đổi, cải tiến cho phù hợp với tình hình Nắm bắt tính cấp bách nói trước đòi hỏi thực tế tạo điều kiện cho kinh tế đất nước hoà nhập với kinh tế giới Những người quản lý trực tiếp Bộ tài Tổng cục Hải quan bước cải tiến, đại hoá ngành hải quan với hệ thống quản lý thống văn pháp qui đưa vào thực từ năm 2006 Để thực điều thủ tục hải quan ta phải đơn giản khâu, quy trình từ khai báo hải quan, kiểm tra chứng từ, hàng hóa xuất nhập khâu thông quan kiểm tra sau thông quan Việc tìm hiểu thủ tục hải quan Việt Nam cần thiết cho nhà đầu tư nước nước ngoài, tổ chức ,cá nhân hoạt động môi trường kinh doanh xuất nhập Với thực tiễn kể trên, thời gian thực tập khảo sát thực tế tìm hiểu cách thực thủ tục hải quan hoạt động xuất nhập nay, chúng em xin chọn đề tài “Tìm hiểu Tìm QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM ” cho báo cáo chuyên đề tốt nghiệp PHẦN 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM 1.1 Tổng quan công ty Công ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Phúc Tâm thành lập vào ngày 14/10/2003 Giấy phép kinh doanh số: 4103001867 Công ty có tư cách pháp nhân hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu, sử dụng dấu riêng mở tài khoản ngân hàng theo quy định nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam PT Trans công ty cổ phần hoạt động lĩnh vực giao nhận vận chuyển hàng hoá xuất nhập Công ty đời bối cảnh có cạnh tranh khốc liệt công ty làm dịch vụ giao nhận vận chuyển kinh tế thị trường PT Trans gặp nhiều khó khăn sức ép lớn doanh nghiệp ngành có tiềm lực kinh tế lớn mạnh Cùng với cố gắng, đoàn kết đội ngũ nhân viên với quan tâm đạo Ban lãnh đạo, Công ty bước vượt qua khó khăn để đứng vững tạo niềm tin với khách hàng, không ngừng phát triển khẳng định vị thị trường Tên doanh nghiệp nước: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PHÚC TÂM Tên quốc tế: PT TRANS SERVICES JSC-INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER SHIPPING AGENCY LOGISTICS Tên giao dịch: PT TRANS SERVICES JSC Trụ sở: 53 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Điện thoại: (08)39974003, (08)39974004, (08)39974005 Fax: (08)38423511 Email: Pttrans@hcm.fpt.vn Mã số thuế: 0303078686 1.2 Chức năng, quyền hạn nhiệm vụ công ty 1.2.1 Chức năng: Công ty chuyên cung cấp dịch vụ về:  Tổ chức thực hợp đồng xuất nhập Biểu đồ 2.8* Khối lượng hàng xuất Khối lƣợng hàng uất LCL (Cbm) FCL (Teu) 44354 AIR (Kgs) 55443 433 22345 2011 Courrier (Lot) 63759 672 739 798 25697865 28524 845 2012 2013 Nhận xét: Mặc dù giai đoạn khó khăn, kinh tế nước dần phục hồi sau khủng hoảng khối lượng hàng hóa mà Công ty vận chuyển qua nước ngày tăng Đó Công ty có chiến lược kinh doanh hiệu nên tác động chung kinh tế không đáng kể Hàng Air chiếm khối lượng xuất cao hoạt động xuất Công ty, khối lượng tăng dần qua năm Hàng LCL loại hình xuất đứng thứ hoạt động xuất Công ty, khối lượng hàng hóa năm sau cao hàng hóa năm trước Hàng Courier có khối lượng vận chuyển thấp hoạt động xuất Công ty, loại hình có tăng tăng năm qua 49 Biểu đồ 2.9* Khối lượng hàng nhập Khối lƣợng hàng nhập LCL FCL AIR 48,457.30 46,034.44 42,351.68 636 686 715 16,298.40 17,928.24 18,824.65 2011 2012 2013 Hàng Air có khối lượng nhập chiếm tỉ lệ cao tổng khối lượng hàng nhập Công ty Tuy nhiên khối lượng hàng lại giảm năm gần - Hàng LCL đứng thứ hai khối lượng hàng nhập Công ty, nhiên số lượng tăng thực không nhiều Nhận xét chung : Qua hai bảng số liệu ta thấy : - Hàng Air : Khối lượng hàng hóa chiếm tỉ lệ cao tổng khối lượng vận chuyển Công ty, khối lượng tăng dần qua năm Giữa hàng nhập hàng xuất có chênh lệch lớn, nhìn chung nhập nhiều xuất Đây mặt hàng mang lại doanh thu lợi nhuận cao cho Công ty - Hàng LCL : Đứng thứ hai tổng khối lượng vận chuyển Công ty, khối lượng tăng dần ngược lại với hàng Air khối lượng hàng xuất nhiều hàng nhập - Hàng FCL : Khối lượng có tăng không tăng qua năm, khối lượng hàng xuất nhiều hàng nhập - Hàng Courier : Chỉ có xuất khối lượng không nhiều 50 Biểu đồ 2.10* Phương thức toán Phƣơng thức th nh toán T/T 65% L/C 68.64% 35% 2011 66.89% 31.36% 33.11% 2012 2013 2.2.8 Tình hình tài công ty Biểu đồ 2.11* Các chi phí 2011 - 2013 Các chi phí (2011 - 2013) 35 30 25 20 15 10 2011 2012 Gía vốn hàng bán 2013 Quản lý DN 51 Chi phí khác 2.2.8.1 Thuận lợi Với đội ngũ nhân viên có đào tạo máy vận hành cách có khoa học Công ty hoàn thành đáp ứng yêu cầu khắt khe khách hàng tất loại hình kinh doanh xuất nhập Với mối quan hệ rộng rãi năm hoạt động, Công ty biết tìm cách nắm bắt hướng dẫn cách nhanh thông tin thay đổi có liên quanđến trình xuất nhập cho khách hàng Thủ tục có nhiều thay đổi : Hàng loạt sách giảm thuế, số mặt hàng có thuế suất 0% tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tăng khả quayvòng vốn nhanh Các chi phí cho doanh nghiệp đăng kí tờ khai giảm bớt Phần mềm khai hải quan đời giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí 2.2.8.2 Kh khăn Khó khăn chủ quan : Mỗi năm Công ty phải khoản thời gian chi phí cho việc đào tạo nhân viên Các chế độ ưu đãi cán nhân viên chưa thật hấp dẫn để kích thích sáng tạo công tác Vì tình trạng “chảy máu chất xám” Công ty phổ biến Thị trường dịch vụ giao nhận vận tải nước ngày mở rộng, mà khó khăn từ phía đối thủ cạnh tranh mang lại không nhỏ Cơ sở hạ tầng nhiều thiếu sót, làm trở ngại cho Công ty khâu vận tải nội địa Khó khăn khách quan : Nhìn chung, chế quản lý hàng hóa xuất nhập Nhà nước năm qua có nhiều cải tiến, thúc đẩy cho hoạt động ngoại thương phát triển Tuy nhiên, rào cản lớn mà doanh nghiệp mắc phải thủ tục hành rườm rà, nhiều công đoạn 52 2.2.9 Định hƣớng phát triển Với tình hình Công ty đà phát triển nay, số hàng vận chuyển ngày nhiều Công ty phụ thuộc nhiều vào việc thuê xe kéo nên không hoàn toàn chủ động việc vận chuyển hàng Trong thời gian tới Công ty đầu tư vào vấn đề vận tải để chủ động việc vận chuyển hàng dễ quản lý hàng hóa Làm việc có hiệu với uy tín cao nên khách hàng tìm đến sử dụng dịch vụ Công ty ngày nhiều mà nguồn nhân lực hạn chế, tới Công ty dự định mở rộng quy mô, tăng cường thêm nhân viên mở thêm chi nhánh để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt Những biện pháp thực hiện: - Không trọng đến công tác quản lý nguồn nhân lực, tăng cường chế độ ưu đãi cán nhân viên nhằm kích thích động hiệu công tác, hạn chế chi phí phát sinh không cần thiết - Cập nhật phổ biến kịp thời thông tin liên quan đến dịch vụ giao nhận vận tải để xác định mức giá cạnh tranh nhằm phục vụ khách hàng cách tốt - Đẩy mạnh hoạt động marketing mở rộng thị phần TP Hồ Chí - Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh lập phương pháp ứng Minh phó 53 PHẦN 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TẾ TRONG QUÁ TRÌNH THAM GIA THỰC TẬP, Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA SINH VIÊN 3.1 Những học kinh nghiệm từ thực t trình tham gia thực tập 3.1.1 Tại công ty - Trải qua trình thực tập Công Ty PT Trans, em thấy công ty có quy mô tương đối, đội ngũ nhân viên làm việc chuyên nghiệp tận tụy với công việc Qua tháng thực tập Công Ty, em tích lũy cho nhiều kinh nghiệm quý báu để sau áp dụng vào môi trường làm việc sau tốt nghiệp trường Trong trình thực tập công ty giúp em hiểu rõ công việc để hoàn thiện quy trình xuất nhập thực tế Giúp em có kinh nghiệm để sau áp dụng công việc chuyên môn - Khi thực tập PT Trans, em học cách hòa nhập vào môi trường tập thể, anh/chị quan dẫn tận tình em phải tuân thủ yêu cầu sau: Yêu cầu kỷ luật:  Làm việc nhân viên thực thụ theo giấc quy định, chấp hành phân công mà anh/chị giao cho em công ty  Đảm bảo kỷ luật lao động, có trách nhiệm công việc  Chịu đạo trực tiếp anh/chị hướng dẫn công việc  Em học cách trung thực lời nói hành  Lên kế hoạch cụ thể cho nhiệm vụ phải hoàn thành (cái động trước, sau)  Đi thực tập (theo hành chính: 8:30 am bắt đầu làm việc 5:00 pm kết thúc làm) 54  Không tự ý làm việc phạm vi nghiên cứu (nếu chưa cho phép người hướng dẫn) Bởi vì, Công Ty phòng ban có nhiều nhân viên điều phối công việc Do đó, công việc bên lĩnh vực, chuyên môn mà em theo học em không trực tiếp tự tham gia thực hiện, trừ anh/ chị công ty cần hỗ trợ từ em Yêu cầu tác phong, ứng xử:  Luôn giữ thái độ khiêm nhường, cầu thị Thực tập trường không để học tập chuyên môn mà dịp tốt để em có hội tập làm việc tập thể, đặc biệt lĩnh vực giao tiếp xử  Luôn ăn mặc lịch đến công ty Tất nhân viên Công Ty phải mặc đồng phục làm, tác phong lịch thiệp cụ thể là:  Nam: áo thun cá sấu có in logo Công Ty PT Trans, quần tây jean phải mang giày  Nữ: áo thun cá sấu có in logo Công Ty PT Trans, quần tây, jean váy phải mang giày có đế, không mang dép  Tạo mối quan hệ thân thiện với người quan không can thiệp vào việc nội công ty Việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh/chị đồng nghiệp nơi thực tập hội tốt để anh/chị chia sẻ công việc kinh nghiệm làm việc  Hòa nhã với nhân viên công ty Bởi em nhận thấy việc thể thân thiện, cởi mở hòa nhã cách ứng xử tạo yêu mến người  Chủ động tiếp cận công việc sẵn sàng hỗ trợ anh/chị trình thực tập để hoàn thành công việc chung, tự khẳng định lực thân có hội làm việc thức công ty  Phong cách, trang phục chỉnh tề, phù hợp, lịch Một cá nhân biết tôn trọng kỷ luật nề nếp hẳn nhiên cá nhân tập thể coi trọng Việc ăn mặc chỉnh tề đến quan yếu tố quan trọng thể tư chất nhân viên chuyên nghiệp 55 - Thực tế công việc kiến thức em học trường thường có khoảng cách định Bên cạnh việc em tự đào sâu nghiên cứu chuyên môn để am hiểu lĩnh vực phải khổ luyện, tận dụng hội để tích lũy kinh nghiệm thời gian thực tập Cạnh đó, em học hỏi nhiều công cụ hỗ trợ nghề nghiệp thiếu làm sau (ví dụ tiếng Anh, vi tính phần mềm chuyên dụng phù hợp với lĩnh vực em theo đuổi) - Ở em học nhiều học thực tế mà học trường chẳng có Em tập làm quen dần với môi trường làm việc văn phòng, công việc công ty đánh máy, photocopy, in ấn, scan tài liệu, chứng từ, đóng dấu, xếp tìm kiếm liệu… Những công việc tưởng chừng đơn giản lại bước để em tự rèn luyện biết cách tự lập, nề nếp công việc - Qúa trình tháng thực tập giúp cho em biết cách gia tăng mối quan hệ xã hội, cải thiện kỹ giao tiếp, kỹ mềm mà giảng đường đại học có hội để em rèn luyện Ngoài ra, khoảng thời gian em thực tập Công Ty giúp cho thân em rèn luyện tính tự lập, trưởng thành dựa dẫm vào người khác gặp khó khăn… Với ích lợi đó, sau bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, em tin không bị bỡ ngỡ cảm thấy tự tin - Bên cạnh số lời khuyên anh/ chị công ty mà em thấy thiết thực cho bạn sinh viên thực tập làm thức sau này: Đừng nghĩ thực tập sinh làm không lương quyền chểnh mảng, muộn sớm Hãy tỏ người có hiểu biết việc tôn trọng nội quy công ty, biết chủ động công việc, bạn nhận lại tôn trọng người công ty - Đi thực tập em hội tiếp xúc với công việc thực tế mà học hỏi cách quan hệ xã giao văn hóa công sở Khi nhờ việc lặt vặt pha trà, café, photo, đánh văn bản…em cố gắng hoàn thành thật tốt với thái độ vui vẻ em nghĩ tất thứ rèn luyện cho thân đức tính kiên trì cách thích nghi với công việc 56 - Để học kiến thức, kỹ kinh nghiệm người trước trước hết em tìm cách gây cảm tình với họ đã, sau đến thái độ cầu thị Việc tỏ “em thật muốn, em muốn anh chị bảo giúp”, chứng minh cho họ thấy người tự tin, nhiệt tình giao phó, thật khát khao để học hỏi, thể lĩnh sáng tạo, kết công việc đền đáp cho công lao dạy người trước Đó em tích lũy cho suốt khoảng thời gian thực tập Công Ty PT Trans - Do thực tập bên lĩnh vực ngoại thương, khối ngành kinh doanh quốc tế vào Công Ty – phận Operation, em anh/ chị hướng dẫn tận tình, em nhiều nơi, hỏi nhiều, tiếp xúc, va chạm nhiều để sau dù vào môi trường khác em làm việc tốt - Thời gian tháng thực tập dài đủ để em học hỏi sẵn sàng cho bước tới Ngoài ra, qua thời gian này, em hiểu sâu sắc ngành nghề mà lựa chọn Qua đó, để em có hội khẳng định lần nghiệp học tập định hướng tương lai năm qua ngồi giảng đường đại học hoàn toàn đắn phù hợp 3.1.2 Bên - Trong trình tìm kiếm Công Ty thực tập, em nghĩ thông tin cá nhân vấn đề công ty quan tâm đến nhiều, họ cần khả làm việc ,nhưng không kiến thức lý thuyết Trường mà khả tiếp thu áp dụng thực tế công việc - Trong trình thực tập, việc tiếp xúc với bên tham gia thực tế quy trình em nhận thấy cần phải có khả nhìn nhận vấn đề, tình để có cách ứng xử tốt 3.2 Ý ki n ề xuất sinh viên 3.2.1 Đối với công ty Nên có thêm phòng nhân để giải khó khăn nhân sự, phòng nhân phụ trách việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên giám sát hoạt động phòng ban tuyển dụng nhân viên có lực thực dễ dàng thích nghi 57 với môi trường làm việc động quan tâm đào tạo nhân viên để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Để khuyến khích nhân viên làm việc có hiệu cần phải có chế độ ưu đãi hợp lý nhân tài cách không ngừng đào tạo nâng cao nghiệp vụ cán công nhân viên, thực sách khen thưởng Cần thường xuyên mở thảo luận cho hoạt động công ty để đúc kết kinh nghiệm, trao đổi, học hỏi, có chế độ khen thưởng kịp thời để thúc đẩy tiến không tạo mối quan hệ tốt bên mà quan hệ rộng rãi, thân thiện với bên để tạo môi trường thuận lợi cho công việc cuẩ giúp họ có ý thức hiệu công ty ảnh hưởng lớn đến lợi ích họ ngược lại Tạo điều kiện cho ban lãnh đạo công ty tiếp cận phương pháp quản trị tiên tiến nâng cao khả quản trị tiếp thu đường lối chủ trương sách Đảng Nhà nước Mạnh dạn công việc tuyển dụng đội ngủ nhân viên trẻ từ trường đại học thành phố nguồn lực thay đổi dần đội ngủ nhân viên thời kỳ hội nhập cần nhân viên động nhiệt huyết Nên đẩy mạnh công tác marketing để quảng bá hình ảnh công ty nước qua phưong tiện thông tin đại chúng, qua báo chí internet… đẩy mạnh hoạt dộng PR tham gia tài trợ cho trương trình từ thiện… Bộ phận marketing thường xuyên theo dõi tình hình biến dộng thị trường để tạo chiến lược marketing phù hợp với khả cạnh tranh cao thực sách khuyến trích phần hoa hồng nhỏ cho khách hàng giao dịch với số lượng lớn khách hàng có số lượng nhỏ giao dịch thường xuyên với công ty Mở rộng quan hệ với hãng tàu để chủ động lựa chọn hãng tàu phù hợp kinh tế Tổ chức đàm phán ký kết hợp đồng làm đại lý cho hãng tàu nước nhằm mở rộng thị trường 58 3.2.2 Đối với Nhà Nƣớc Nghiên cứu cam kết Việt Nam với WTO ngành dịch vụ vận tải/ dịch vụ Logistics cho thấy hội cho ngành dịch vụ Logistics Việt Nam nhiều thách thức nhiều Để phát triển hiệu dịch vụ Logistics Việt Nam cần:  Bất ngành dịch vụ phát triển điều cần nâng đỡ Chính phủ chế, sách, chế độ tài đặc biệt bảo hộ non trẻ, đặc biệt với ngành dịch vụ Logistics Theo thống kê chưa đầy đủ 800 doanh nghiệp Việt Nam tham gia dịch vụ điếm đầu ngón tay số doanh nghiệp đủ sức để tổ chức điều hành toàn quy trình hoạt động Logistics Các doanh nghiệp Việt Nam đa phần nhỏ bé, hạn chế vốn, công nghệ trình độ nhân lực, nên đủ khả làm thuê phần công đoạn chuỗi dịch vụ mà doanh nghiệp nước giành thị trường Việt Nam  Tăng cường mở rộng quan hệ với nước tổ chức quốc tế tránh đối đầu lực cạnh tranh yếu Chính phủ cần phát huy vai trò tiên phong việc khai phá thị trường cho doanh nghiệp Trong trình hội nhập việc nâng đỡ ngành dịch vụ thông qua biện pháp hỗ trợ tài chính, trợ cấp không phù hợp dễ bị áp dụng biẹn pháp chống trả hổ trợ nghiên cứu thị trường hành lang pháp lý nước đối tác vô quan trọng  Xây dựng chiến lược cụ thể cho ngành dịch vụ gắn liền hoạt động xuất nhập đặc biệt dịch vụ giao nhận Đồng thời cần phối hợp chiến lược phát triển ngành khác nhằm tạo phát triển đồng quán tránh tình trạng đầu tư lãng phí, hiệu  Chính phủ cần sách quán mở cửa thị trường dịch vụ với bước tính toán cụ thể tránh trường hợp gây bất ổn cho thị trường thay đổi sách Tự hóa bước làm tăng khả cạnh tranh lớn mạnh doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đặc biệt tham gia vào thị trường giới 59  Đơn giản hóa văn pháp luật giúp đối tượng sử dụng dễ dang hiệu  Cập nhật biểu thuế cụ thể hóa sắc thuế để tránh việc nhân viên hải quan vận dụng cách hiểu biết riêng để áp sản phẩm vào dòng thuế khác gây nhiều bất lợi cho doanh nghiệp  Quyết tâm chống tiêu cực tham nhũng quan liêu quan hành tạo lòng tin thuận tiện cho doanh nghiệp thường xuyên tổ chức kiểm tra bất ngờ tác phong làm việc cán công chức hải quan chi cục mở lớp đào tạo nghiệp vụ nêu cao tinh thần giác ngộ tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán công chức hải quan  Cải thiện dịch vụ hàng hóa, dịch vụ vận tải, dịch vụ khai báo, tính thuế tạo thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu, cải tiến cách áp dụng công nghệ thông tin đại việc đẩy nhanh tốc độ thông quan hàng nhập khẩu, giảm dần tiếp xúc cán hải quan với doanh nghiệp việc đăng ký tờ khai hải quan qua mạng máy tính, hoàn thiện chương trình khai báo tự động  Giảm thuế xuất nhập cho mặt hàng vừa khuyến khích tăng kim ngạch xuất nhập vừa tạo môi trường cạnh tranh tự động cho doanh nghiệp nước Đồng thời thúc đẩy nâng cao chất lượng mặt hàng xuất nhập hàng rào kỹ thuật cánh cửa thông minh biến mặt hàng nhập tiêu chuẩn, chất lượng cao, nâng cao tầm vóc ý thức doanh nghiệp  Hỗ trợ doanh nghiệp tàu biển Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ đầu tư đa dạng phương tiện chuyên chở đường biển, xây dựng kho bãi đại, nâng cấp hệ thống cảng biển  Rút ngắn thời gian hoàn thuế để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập  Nhà nước cần quản lý tốt công tác xuất nhập sử dụng công cụ hải quan hiệu để chống buôn lậu tạo điều kiện cho công ty xuất nhập phát triển 60  Bộ Thương mại ngành có liên quan đến hoạt động ngoại thương cần có phối hợp chặt chẽ để triển khai nhanh chóng kịp thời chủ trương nghị Thủ tướng phủ  Đảng nhà nước tăng cường quan hệ với tổ chức hiệp hội giao nhận quốc tế quốc tế thông qua quảng bá hình ảnh doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải nước 3.2.3 Đối với sinh viên khóa sau - Trong trình học tập, vấn đề chuyên môn nên năm vững để vận dụng trình thực tập, tránh câu hỏi gây long hay có ý nghĩ không hay kiến thức giảng đường - Trong trình tìm kiếm Công Ty, thể thiện chí công ty lợi thế, cho họ thấy bạn muốn vào công ty để tìm hiểu cống hiến cho Công Ty nào, điều nên thể qua hành động lời nói Bạn nhận nhận từ - Tích lũy kinh nghiệm qua trang nhật ký thực tập quan trọng bạn thực cống hiến hết long với công việc thực tập Qua đó, giúp bạn hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp - Hãy tỏ chủ động công việc, cư xử đắn có mối quan hệ tốt với Anh (Chị) Công Ty lợi thế, giới hạn định 61 KẾT LUẬN Giao nhận nội dung quan trọng chuỗi nghiệp vụ quy trình xuất nhập khẩu, vậy, giao nhận vận tải trở thành ngành nghề kinh doanh dịch vụ thiếu quốc gia giới kinh tế thị trường nay, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tiềm Hiểu rõ điều đó, Công Ty PT Trans nổ lực hoạt động kinh doanh hoàn thiện máy tổ chức để đạt kết tốt nhất, thành mà Công Ty đạt nhờ lãnh đạo sang suốt cấp quản lý, tinh thần làm việc hăng say chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên Trong suốt năm hoạt động phát triển, với am hiểu thị trường rộng lớn, kết hợp với chiến lược kinh doanh, công ty giải vấn đề ùn tắc kinh doanh bối cảnh kinh tế khó khăn, cạnh tranh ngành Công Ty đứng vững thị trường với doanh thu qua năm tăng, kinh nghiệm làm việc giải tình tốt hơn, cập nhập thông tin liên quan đến nghiệp vụ giao nhận vận tải nước, với nhiều đối tác tiềm đại lý hãng tàu uy tín Từ thực tế cho thấy hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập yêu cầu động, linh hoạt hoạt động trường tính cẩn thận tỉ mỉ hoạt động làm chứng từ người ngành Đòi hỏi công ty không ngừng nâng cao chuyên môn nguồn nhân lực chất lượng dịch vụ Công Ty để phát triển cạnh tranh bối cảnh kinh tế Thực tế đặt thách thức cho nhà nước Việt Nam việc giải hạn chế, bất cập hoạt động giao nhận vận tải nay, nhằm thúc đẩy phát triển nội ngành giao nhận Qua đợt thực tập này, em nhận thấy tầm quan xuất nhập kinh tế thị trường nay, khó khăn, rủi ro hoạt động Nó càu nối quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế nói chung ngành xuất nhập nói riêng 62 PHỤ LỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty xuất nhập khẩu hàng hóa, công ty xuất nhập khẩu hàng hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay