HỌC vần ON AN

11 197 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:26

Lu Thị Hơng Kiểm tra cũ Đọc câu ứng dụng 43 Nhà Sáo Sậu sau dãy núi Sáo a nơi khô ráo, có nhiều châu chấu, cào cào Thứ ngày 09 tháng 11 năm 2011 Học vần Bài 44: on an on mẹ rau non an nhà sàn thợ hàn đá bàn ghế Luyện viết Con tôm đàn ngan đàn nón Thứ ngày 04 tháng 11 năm 2009 Học vần Bài 44: on an đàn ngan nón đàn tôm Trong từ tiếng có chứa vần học ? Nhận xét Dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: HỌC vần ON AN , HỌC vần ON AN , HỌC vần ON AN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay