học vần bài 46 ôn ơn

11 202 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:25

Môn Học vần lớp 1B Trờng Tiểu học Thống Nhất GV :Nguyễn Thị Yên Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 Học vần Kiểm tra cũ Bé chơi thân với bạn Lê Bố bạn Lê thợ lặn H:Trong câu ứng dụng trên, chữ đợc viết hoa? Vì sao? Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bài 46: Học vần ôn ơn ôn Chồn chồn ơn sơn Sơn ca ôn khôn lớn ma mơn mởn ôn Khôn lớn ma mơn mởn Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bài 46: Học vần ôn ơn ôn Chồn chồn ơn sơn Sơn ca ôn khôn lớn ma mơn mởn Hc :Bi 46: ụn n ` 2n ca lá4lay ơn bận5 rôn tôn mái sn th đơn ca bận rộn thợ sơn mái tôn lay ơn Bài học kết thúc chúc thầy cô em học sinh sức khoẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: học vần bài 46 ôn ơn , học vần bài 46 ôn ơn , học vần bài 46 ôn ơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay