CÂY XOÀI của ÔNG EM

11 179 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:24

Kiểm tra cũ Câu chuyện kết thúc nh nào? Trả lời: kết thúc câu chuyện là: ngời bà sống lại ,ba bà cháu sống đầm ấm bên Thứ by ngy tháng 11 nm 2009 Tập đọc: Cây xoài ông em Thứ bảy ngày tháng 11 nm 2009 Tập đọc: Cây xoài ông em Luyện đọc ẫm chẫm ẫm lẫm lúc úc lỉu ỉu Tr Trảy Ăn xoài cát chín trảy từ ông em trồng, kèm với xôi nếp hơng, thỡ em không thứ quà gỡ ngon Tỡm hiểu Thứ bảy ngày tháng 11 nm 2009 Tập đọc: Cây xoài ông em Luyện đọc Lẫm ẫm chẫm ẫm lúc úc lỉu ỉu Trảy Tr Ăn xoài cát chín / trảy từ ông em trồng, /kèm với xôi nếp hơng, /thỡ em/ không thứ quà gỡ ngon bằng.// Tỡm hiểu lẫm chẫm : dáng trẻ bớc cha vng u a: a qua a li nh nhng m :cú v ngt m Try(try) : hỏi Tỡm hiu bi 1.Tỡm nhng hỡnh nh p ca cõy xoi cỏt ? Cui ụng hoa n trng cnh u hố,qu sai lỳc lu.tng chựm qu to, u da theo giú Qu xoi cỏt chớn cú mựi ,v, mu sc nh th no ? Qu xoi cỏt chớn cú mựi thm du dng,v ngt m ,mu vng Ti m li chn nhng qu xoi ngon nht by lờn bn th ụng ? M chn nhng qu xoi ngon nht b lờn bn th ụng tng nh ụng ,bit n ngi ó trng cõy xoi cỏt ny 4.Ti bn nh cho rng qu xoi cỏt nh mỡnh l th qu ngon nht? vỡ xoi cỏt v n thm ngon ,b n ó n t nh v vỡ nú gn vi k nim v ngi ụng ó mt ca bn Ni dung Bi miờu t cõy xoi cỏt Tỡnh cm thng nh ca hai m i vi ngi ụng ó mt Thứ bảy ngày tháng 11 nm 2009 Tập đọc: Cây xoài ông em Luyện đọc ẫm chẫm ẫm lẫm lúc úc lỉu ỉu Trảy Tr Ăn xoài cát chín trảy từ ông em trồng, kèm với xôi nếp hơng, thỡ em không thứ quà gỡ ngon Tỡm hiểu lẫm chẫm : dáng trẻ bớc cha vng u a: a qua a li nh nhng m :cú v ngt m Try(try) : hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂY XOÀI của ÔNG EM , CÂY XOÀI của ÔNG EM , CÂY XOÀI của ÔNG EM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay