CÂY XOÀI của ÔNG EM bản 2

15 158 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:23

Trường tiểu học Thanh hưng Trường tiểu học Thống Nhất Tp c Lp Tp c GV: Bạc thị lan Lp 2C Nm hc: 2011 - 2012 Giỏo viờn:Vũ Thị Xuân Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Tập đọc Kiểm tra cũ Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Tập đọc Cây xoài ông em Đoàn Giỏi Luyện đọc hoa nở , xoài lỳc lu, trảy Ăn xoài cát chín trảy từ ông em trồng, kèm với xôi nếp hương, em không thứ quà ngon Tìm hiểu lm chm u a Try Thứ ba ngày tháng 11 năm 2011 Tập đọc Cây xoài ông em Đoàn giỏi 1.Tỡm nhng hỡnh nh p ca cõy xoi cỏt? Cui ụng, hoa n trng cnh u hố qu sai lỳc lu Tng chựm qu to u a theo giú 2.Qu xoi cỏt chín cú mựi v v mu sc nh th no? Cú mựi thm du dng, v ngt m , mu sc vng p Ti m li chn qu xoi ngon nht by lờn bn th ụng? tng nh ụng, v bit n ụng trng cõy cho chỏu n qu 4.Ti bn nh li cho rng qu xoi cỏt nh mỡnh l th qu ngon nht? Vỡ xoi cỏt thm ngon, bn ó quen n t nh, li gn vi k nim v ngi ụng ó mt Bi núi lờn iu gỡ? Ni dung: Miờu t cõy xoi ụng trng v tỡnh cm thng nh, bit n ca hai m bn nh vi ngi ụng ó mt Củng cố Qua văn học tập điều gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂY XOÀI của ÔNG EM bản 2 , CÂY XOÀI của ÔNG EM bản 2 , CÂY XOÀI của ÔNG EM bản 2 , Quả xoài cát chÝn có mùi vị và màu sắc như thế nào?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay