BẢNG NHÂN 8

15 172 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:23

Lớp 3C hân hạnh chào đón quý thầy cô Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2009 MÔN: TOÁN - LỚP Người thực hiện: Lê Thị Dung Đơn vị: Trường tiểu học Thống Nhất Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Kiểm tra cũ: a) Giảm 56 lần bớt b) Giảm 42 lần thêm 37 56 : = 8; – = 42 : = 7; + 37 = 44 Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân Hoạt động Thành lập bảng nhân Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân 8 lấy lần, ta viết: 8x1=8 lấy lần, ta viết: x = + = 16 Vậy: x = 16 lấy lần, ta viết: x = + + = 24 Vậy: x = 24 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Toán Bảng nhân 8x1 = 8x2 = 8x3 = 8x4 = 8x5 = 8x6 = 8x7 = 8x8 = 8x9 = x10 = 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân Hoạt động Luyện tập Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Toán Bảng nhân 1/ Tính nhẩm x = 24 x = 16 x = 32 8x1=8 x = 40 x = 48 x = 56 0x8 =0 x = 64 x 10 = 80 x = 72 8x0= Làm việc cá nhân Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân 2/ Mỗi can có lít dầu.Hỏi can có lít dầu? - Có tất can dầu? - Mỗi can có lít dầu? - Để tính can có lít dầu ta làm nào? Tóm tắt can: 8l dầu can: …dầu? Bài giải Số lít dầu can có là: x = 48 (lít ) Đáp số: 48 lít dầu Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân 3/ Đếm thêm điền số thích hợp vào ô trống 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Thảo luận nhóm đôi Thứ tư ngày tháng 11 năm 2008 Toán Bảng nhân Trò chơi: Tìm kết nhanh 8x1 = 8 x = 16 32 8xx x10 1= 24 = x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x10 = 80 16 80 72 64 56 48 40 24 32 Thứ tư, ngày tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân Củng cố học  Đọc bảng nhân Toán Bảng nhân 8x1 = 8x2 = 8x3 = 8x4 = 8x5 = 8x6 = 8x7 = 8x8 = 8x9 = x10 = 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc [...]... Toán Bảng nhân 8 3/ Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Thảo luận nhóm đôi Thứ tư ngày 4 tháng 11 năm 20 08 Toán Bảng nhân 8 Trò chơi: Tìm kết quả nhanh 8x1 = 8 8 x 2 = 16 8 32 8xx x10 1= 24 3 4 5 6 7 8 9 = 8 x 4 = 32 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x10 = 80 16 80 72 64 56 48 40 24 32 8 Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân 8 Củng... x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x10 = 80 16 80 72 64 56 48 40 24 32 8 Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2009 Toán Bảng nhân 8 Củng cố bài học  Đọc bảng nhân 8 Toán Bảng nhân 8 8x1 = 8x2 = 8x3 = 8x4 = 8x5 = 8x6 = 8x7 = 8x8 = 8x9 = 8 x10 = 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Kính chúc quí thầy cô sức khoẻ, hạnh phúc
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG NHÂN 8 , BẢNG NHÂN 8 , BẢNG NHÂN 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay