BÀI LUYỆN tập TOÁN lớp 2

11 146 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:23

Luyện tập Môn toán lớp 2B Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Kiểm tra Bài Tính + 52 19 71 - 72 X + 24 = 36 15 57 X = 36 - 24 X = 12 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Bài 1: Tính nhẩm 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - = 12 - 10 = Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Bài 2: Đặt tính tính a) 62 - 27 b) 53 + 19 72 - 15 36 + 36 Hỏi: - Khi đặt tính ta cần ý điều gì? - Tính từ đâu tới đâu? Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Bài 2: Đặt tính tính Nhóm 62 - 27 62 27 35 Nhóm 72 - 15 72 15 57 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Bài 2: Đặt tính tính Nhóm 53 + 19 53 + 19 72 Nhóm 36 + 36 + 36 36 72 Bài 3: Tìm x a) x + 18 = 52 x = 52 - 18 x = 34 b) 24 + x = 62 + 15 24 + x = 77 x = 77 - 24 x = 53 Muốn tìm số hạng chưa biết tổng ta làm nào? Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Bài 4: Vừa gà vừa thỏ có 42 con, có 18 thỏ Hỏi có gà? Tóm tắt Gà thỏ : 42 Thỏ : 18 Gà : con? Bài giải Số gà có là: 42 18 = 24 ( con) Đáp số: 24 Thứ bảy ngày tháng 11 năm 2009 Toán Luyện tập Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có hình tam giác? a) Có hình tam giác b) Có hình tam giác c) Có hình tam giác d) Có 10 hình tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI LUYỆN tập TOÁN lớp 2 , BÀI LUYỆN tập TOÁN lớp 2 , BÀI LUYỆN tập TOÁN lớp 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay