tiết kiệm tiền của bài đạo đức lớp 4

26 197 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:21

Chào mừng q Thầy Cơ em đến với học hơm GV: Lª ThÞ Nhung *Mỗi trẻ em có quyền gì? Mỗi trẻ em có quyền mong muốn, có ý kiến riêng việc có liên quan đến trẻ em *Em cần làm để người hiểu mong muốn mình? Em cần mạnh dạn chia sẻ, bày tỏ ý kiến, mong muốn với người xung quanh cách rõ ràng, lễ độ ĐẠO ĐỨC Bài 4: TIẾT KIỆM TIỀN CỦA (Tiết 1) SGK Trang 11 Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Thơng tin: • Ở Việt Nam nay, nhiều quan có biển thơng báo: Ra khỏi phòng nhớ tắt điện • Người Đức có thói quen ăn hết, khơng để thừa thức ăn • Người Nhật có thói quen chi tiêu tiết kiệm sinh hoạt ngày Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Em nghĩ xem tranh đọc thơng tin trên? Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Các thơng tin u cầu cần thực tiết kiệm Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Thảo luận nhóm đơi cho biết việc sử dụng tiết kiệm tiền của, việc lãng phí ? a) Tắt đèn, quạt khỏi phòng b) Qn khóa vòi nước sau sử dụng c) Giữ gìn sách vở, đồ dùng d) Mở loa, đài, tivi to hết cỡ đ) Bật máy lạnh suốt ngày đêm, kể khơngcó người nhà e) Ăn hết phần cơm thức ăn g) Chỉ mua sắm thứ cần thiết phù hợp với hồn cảnh h) Để lửa q to đun nấu Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Theo em có phải nghèo nên cần tiết kiệm khơng? Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Vì ta phải tiết kiệm tiền của? Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Tiền bạc cải mồ hơi, cơng sức bao người lao động Vì vậy, cần phải tiết kiệm, khơng sử dụng tiền phung phí Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Em nêu câu ca dao nói cực khổ cơng sức người lao động làm cải? Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Ở hạt cơm rơi Ngồi bao giọt mồ thấm đồng (Ca dao) Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Ghi nhớ : Tiền bạc, cải mồ hơi, cơng sức bao người lao động Vì vậy, cần phải tiết kiệm, khơng sử dụng tiền phung phí Ở hạt cơm rơi Ngồi bao giọt mồ thấm đồng (Ca dao) Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Bài tập 1: Em bạn trao đổi, bày tỏ thái độ ý kiến đây: Lưu ý: Màu đỏ: tán thành Màu xanh: khơng tán thành Bài tập 1: Em bạn trao đổi, bày tỏ thái độ ý kiến đây: Tiết kiệm tiền keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền sử dụng tiền cách hợp lí, có hiệu Tiết kiệm tiền vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em bạn trao đổi, bày tỏ thái độ ý kiến đây: Tiết kiệm tiền keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền sử dụng tiền cách hợp lí, có hiệu Tiết kiệm tiền vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em bạn trao đổi, bày tỏ thái độ ý kiến đây: Tiết kiệm tiền keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền sử dụng tiền cách hợp lí, có hiệu Tiết kiệm tiền vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em bạn trao đổi, bày tỏ thái độ ý kiến đây: Tiết kiệm tiền keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền sử dụng tiền cách hợp lí, có hiệu Tiết kiệm tiền vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em bạn trao đổi, bày tỏ thái độ ý kiến đây: Tiết kiệm tiền keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền sử dụng tiền cách hợp lí, có hiệu Tiết kiệm tiền vừa ích nước vừa lợi nhà Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Bài tập 1: Các ý kiến tán thành là: c, d Các ý kiến khơng tán thành là: a, b Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Trò chơi: AI NHANH HƠN! Cách chơi: - Chọn đội Mỗi đội có bạn tham gia - bạn lên chọn 12 phiếu có ghi số việc nên làm số việc khơng nên làm xếp vào cột tương ứng Trong vòng phút đội xếp xong đội thắng ( Số phiếu đội nhau) Thứ s¸u ngày tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền (Tiết 1) Để thực tốt tiết sau u cầu: - Sưu tầm truyện, gương tiết kiệm tiền (Mỗi tổ sưu tầm câu chuyện) - Về nhà em cần nhắc nhở người thân, bạn bè thực tiết kiệm tiền - Học thuộc ghi nhớ tiết sau kiểm tra Tiết học đến kết thúc Cảm ơn Thầy Cơ em lắng nghe [...]... s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Không phải do nghèo mới tiết kiệm mà tiết kiệm là một thói quen tốt, là biểu hiện của con người văn minh, xã hội văn minh Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Vì sao ta phải tiết kiệm tiền của? Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Tiền bạc là của cải là... kiến dưới đây: Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền một cách hợp lí, có hiệu quả Tiết kiệm tiền của vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây: Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền một cách... tiền của là ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền một cách hợp lí, có hiệu quả Tiết kiệm tiền của vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây: Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền một cách hợp lí, có hiệu quả Tiết kiệm tiền của vừa ích nước vừa lợi nhà Bài. .. thành Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây: Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền của là ăn tiêu dè sẻn Tiết kiệm tiền của là sử dụng tiền một cách hợp lí, có hiệu quả Tiết kiệm tiền của vừa ích nước vừa lợi nhà Bài tập 1: Em hãy cùng các bạn trao đổi, bày tỏ thái độ về các ý kiến dưới đây: Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn Tiết kiệm tiền. .. đồng (Ca dao) Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Ghi nhớ : Tiền bạc, của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không được sử dụng tiền của phung phí Ở đây một hạt cơm rơi Ngoài kia bao giọt mồ hôi thấm đồng (Ca dao) Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Bài tập 1: Em hãy cùng các... bạc là của cải là mồ hôi, công sức của bao người lao động Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không được sử dụng tiền của phung phí Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Em hãy nêu câu ca dao nào nói về sự cực khổ và công sức của người lao động khi làm ra của cải? Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Ở đây một hạt cơm rơi Ngoài... cách hợp lí, có hiệu quả Tiết kiệm tiền của vừa ích nước vừa lợi nhà Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Bài tập 1: Các ý kiến tán thành là: c, d Các ý kiến không tán thành là: a, b Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Trò chơi: AI NHANH HƠN! Cách chơi: - Chọn ra 3 đội Mỗi đội có 4 bạn tham gia - 4 bạn này lên chọn 12 tấm... thắng ( Số phiếu 3 đội như nhau) Thứ s¸u ngày 4 tháng 11 năm 2011 Đạo đức Tiết kiệm tiền của (Tiết 1) Để thực hiện tốt tiết sau cô yêu cầu: - Sưu tầm các truyện, tấm gương về tiết kiệm tiền của (Mỗi tổ sưu tầm một câu chuyện) - Về nhà các em cần nhắc nhở người thân, bạn bè của mình thực hiện tiết kiệm tiền của - Học thuộc ghi nhớ tiết sau cô kiểm tra Tiết học đến đây là kết thúc Cảm ơn Thầy Cô
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết kiệm tiền của bài đạo đức lớp 4 , tiết kiệm tiền của bài đạo đức lớp 4 , tiết kiệm tiền của bài đạo đức lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay