luyện từ và câu

22 172 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:20

Cho mng quý thy, cụ giỏo v d gi, thm lp 2B Người thực hiện:Phạm Thị Hường Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Luyện từ câu Kiểm tra bàI cũ Tìm từ hoạt động, trạng thái câu sau: a, Đàn gà sân b, Em bé ngủ ngon gic Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Luyện từ câu Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Luyện từ câu Tuần 10: T ng v h hng Du chm, du chm hi Thư tư ngy tháng 11 năm 2011 Luyện từ câu Tuần 10: T ng v h hng Du chm, du chm hi Bi 1: Tỡm nhng t ch ngi gia ỡnh, h hng cõu chuyn Sỏng kin ca H Sáng kiến bé Hà Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Luyện từ câu Tuần 10: T ng v h hng Bi - b - ụng - b - - m Du chm, du chm hi Nhng t ch ngi gia ỡnh, h hng cõu chuyn: Sỏng kin ca H - c gi - cụ - chỳ - chỏu - chỏu Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Tuần 10: T ng v h hng Du chm, du chm hi Bi K thờm cỏc t ch ngi gia ỡnh, h hng m em bit Sỏng kin ca H B, ụng, b, con, m, c gi, cụ, chỳ, chỏu, chỏu Tỡm thờm bỏc, cu, m, thớm, dỡ, dõu, r, anh, ch, em, cht, Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Luyn t vcõu: Tuần 10: T ng v h hng Du chm, du chm hi *Bi 3: Xp vo mi nhúm sau mt t ch ngi gia ỡnh, h hng m em bit a/ H ni ụng ni, b ni, bỏc, chỳ, cụ, thớm, b/ H ngoi ụng ngoi, b ngoi, dỡ, cu, m, bác, Bi Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ? Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà em vừa vào lớp 1, chưa biết viết Viết xong thư, chị hỏi: - Em muốn nói thêm không ? Cậu bé đáp: - Dạ có Chị viết hộ em vào cuối thư: Xin lỗi ông bà chữ cháu xấu nhiều lỗi tả. Th tư ngy thỏng 11 nm 2011 Luyn t vcõu: Tuần 10: T ng v h hng Du chm, du chm hi GHI NH - Cui cõu, ta thng t du chm - Cui cõu hi, ta phi t du chm hi 1 Ngi sinh b, em gi l gỡ? a/ ễng b ni b/ ễng b ngoi Khi vit ht cõu ta thng t du cõu no? a/ du chm b/ du chm hi Sau cõu hi, em thng thy du cõu gỡ? a/ du chm b/ du chm hi Em trai ca m, em gi l gỡ? a/ chỳ b/ cu Ngi sinh m, em gi l gỡ? a/ ễng b ni b/ ễng b ngoi Em trai ca b, em gi l gỡ? a/ chỳ b/ cu Cụ Cu Chỳ a- H ni (bờn b) M Dỡ Thớm b- H ngoi (bờn m) KNH CHC THY Cễ V CC EM VUI KHE ! [...]...Bi 4 Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống ? Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì em vừa mới vào lớp 1, chưa biết viết Viết xong thư, chị hỏi: - Em còn muốn nói thêm gì nữa không ? Cậu bé đáp: - Dạ có Chị viết hộ em vào cuối thư: Xin lỗi ông bà vì chữ cháu xấu và nhiều lỗi chính tả. Th tư ngy 2 thỏng 11 nm 2011 Luyn t vcõu: Tuần 10: T ng v h hng
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu , luyện từ và câu , luyện từ và câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay