Unit 1 greetings (16)

7 118 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:13

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁT HẢI CỤM CHUYÊN MÔN THCS HÀ SEN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁT HẢI CỤM CHUYÊN MÔN THCS HÀ SEN Quy tắc gõ văn bản: - Gõ chữ trước, dấu sau: - Các dấu (.); (,); (;); (:); (!); (?) phải liền sát kí tự đằng trước sau dấu phải dùng phím cách (Space), gõ kí tự - Các kí tự ( “ phải cách kí tự đằng trước liền kí tự đằng sau - Các kí tự ) ” phải liền kí tự đằng trước sau chúng phải dùng phím cách (Space), gõ kí tự - Lưu ý: Phải sử dụng bảng mã Unicode với Font chữ “Times New Roman” - Nếu văn sử dụng bảng mã Font chữ khác phải chuyển sang bảng mã Unicode với Font chữ “Times New Roman” PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁT HẢI CỤM CHUYÊN MÔN THCS HÀ SEN Cách chuyển sang bảng mã “Unicode” Font chữ “Times New Roman”: - Cách 1: Dùng Vietkey Unikey - Cách 2: Dùng phần mềm “Uconvert” - Lưu ý sử dụng phần mền “Uconvert” + Tên file (văn bản) cần chuyển đổi phải đặt Tiếng Việt không dấu + Tên Folder (thư mục) thư mục chứa văn cần chuyển đổi phải Tiếng Việt không dấu + Phải đóng văn trước chuyển đổi + Văn sau chuyển đổi thành công ghi (lưu) đè lên vị trí văn gốc trước + Văn gốc lưu giữ thư mục “NON_UNICODE_BACKUP” ổ đĩa hành 3 Định lề trang văn (đối với khổ giấy A4) a) Đối với văn không đóng Lề quyển: •Lề trên: cách mép 20-25 mm; •Lề dưới:cách mép 20-25 mm; •Lề trái: cách mép trái 30-35 mm; •Lề phải:cách mép phải 15-20 mm Lề trái b) Đối với văn đóng quyển: - Trang mặt trước: •Lề trên: cách mép 20-25 mm; •Lề dưới:cách mép 20-25 mm; •Lề trái: cách mép trái 30-35 mm; •Lề phải:cách mép phải 15-20 mm - Trang mặt sau: •Lề trên: cách mép 20-25 mm; •Lề dưới:cách mép 20-25 mm; •Lề trái: cách mép trái 15-20 mm; •Lề phải:cách mép phải 30-35mm Lề phải Lề Đánh số trang: Số trang trình bày góc phải cuối trang giấy (phần footer) chữ số Ả-rập, cỡ chữ 13-14, kiểu chữ đứng, không đánh số trang thứ Số trang phụ lục đánh số riêng theo phụ lục Nội dung văn Phần nội dung (bản văn) trình bày chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14; xuống dòng, chữ đầu dòng phải lùi vào từ 1cm đến1,27cm (1 defaut tab); Khoảng cách - Khoảng cách đoạn văn (paragraph) đặt tối thiểu 6pt; - Khoảng cách dòng hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn (single line spacing) từ 15 pt (exactly) Vị trí trình bày thành phần thể thức văn trang giấy khổ A4 thực theo Sơ đồ bố trí thành phần thể thức văn kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BNV 7 Nội dung văn Trường hợp nội dung văn phân chia thành phần, mục, khoản, điểm trình bày sau: - Phần (nếu có): Từ “Phần” số thứ tự phần trình bày dòng riêng, canh giữa, chữ in thường, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; số thứ tự phần dùng chữ số La Mã Tiêu đề phần trình bày dưới, canh giữa, chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; - Mục: Số thứ tự mục dùng chữ số La Mã, sau có dấu chấm trình bày cách lề trái default tab; tiêu đề mục trình bày hàng với số thứ tự, chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; - Khoản: Số thứ tự khoản mục dùng chữ số Ả-rập, sau số thứ tự có dấu chấm, cỡ chữ số cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng; khoản có tiêu đề, số thứ tự tiêu đề khoản trình bày dòng riêng, chữ in thường, cỡ chữ cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng, đậm; - Điểm: Thứ tự điểm khoản dùng chữ tiếng Việt theo thứ tự abc, sau có dấu đóng ngoặc đơn, chữ in thường, cỡ chữ cỡ chữ phần lời văn (13-14), kiểu chữ đứng - Tiết: Bắt đầu “gạch đầu dòng”, kiểu chữ đứng - Tiểu tiết: Bắt đầu “dấu cộng đầu dòng”, kiểu chữ đứng Các thành phần thể thức văn trình bày sau: Ô số : Thành phần thể thức văn : Quốc hiệu : Tên quan, tổ chức ban hành văn : Số, ký hiệu văn : Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn 5a : Tên loại trích yếu nội dung văn 5b : Trích yếu nội dung công văn hành : Nội dung văn 7a, 7b, 7c : Chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền : Dấu quan, tổ chức 9a, 9b : Nơi nhận 10a, 10b : Dấu mức độ mật (a) Dấu mức độ khẩn 11 : Dấu thu hồi dẫn phạm vi lưu hành 12 : Chỉ dẫn dự thảo văn 13 : Ký hiệu người đánh máy số lượng phát hành 14 : Địa quan, tổ chức; địa EMail; địa Website; số điện thoại, số Telex, số Fax
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 1 greetings (16) , Unit 1 greetings (16) , Unit 1 greetings (16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay