so sánh chương trình giáo dục 2000, 2006 và dự thảo sau 2015

17 790 3
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:12

Đây là bản powerpoint về việc so sánh chương trình giáo dục năm 2000, 2006 và dự thảo chương trình sau 2015 ở TIỂU HỌC một cách rõ ràng, dễ hiểu. Các slide có sự kết nối tạo sự logic cho bài thuyết trình. SỰ THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH NĂM CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2000 2006 CHƯƠNG TRÌNH SAU 2015 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2000 Mục tiêu  Hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ  Hình thành kĩ để hình thành nhân cách người  Chuẩn bị kiến thức kĩ cho học sinh học lên giai đoạn THCS Yêu cầu  Đảm bảo cho học sinh hiểu biết đơn giản TNXH người, hát, múa, âm nhạc nghệ thuật  Đảm bảo cho học sinh có kĩ nghe, nói, đọc, viết, tính toán CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2000 Phân phối chương trình  năm học  năm có 35 tuần – ngày/ tuần  40 phút/tiết - nghỉ tiết 10 phút  Lớp 1,2,3 tiết có phút hoạt động vui chơi  Một buổi học có 25 phút nghỉ, vui chơi tập thể dục CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2000 Môn sức khỏe tích hợp vào môn Tự nhiên Xã hội lớp (1,2,3) môn Khoa học lớp (4,5) Môn Nghệ thuật lớp 1,2,3 dạy sau: Âm nhạc: tiết/ tuần Mĩ thuật: tiết/ tuần Thủ công: tiết/ tuần Đặc điểm chung: Sản phẩm môn cần phải hoàn thành lớp CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2000 Dạy học môn lớp 1,2,3 cần phải tăng cường hoạt động giáo dục phạm vi lớp lớp Các môn bắt buộc - Đối với lớp 1,2,3( môn): Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên Xã hội, Nghệ Thuật, Thể dục - Đối với lớp 4,5(9 môn): Tiếng việt, Toán, Đạo đức, Khoa học, Lịch sử Địa lý, Kinh tế gia đình, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục - Một tuần có tiết sinh hoạt lớp cho tất khối CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2006 Thời lượng tiết học: Cơ giống CT 2000  Một số thay đổi: Sinh hoạt lớp, nhi đồng, sinh hoạt toàn trường: tiết/ tuần  Lớp 1: Với trường dạy tiếng dân tộc sử dụng thời gian môn học tự chọn để dạy tiếng dân tộc, Lớp 3: Thời lượng tự chọn dung để dạy môn: Ngoại ngữ Tin học CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2006 • Yêu cầu: - Đảm bảo cho HS có chuẩn kiến thức kĩ môn học - Chuẩn kiến thức kĩ cần cụ thể hóa chủ đề môn học theo lớp, lĩnh vực • PPGD: - Phát huy tính cực, tự giác, chủ động sang tạo HS - Phù hợp với đặc trưng lứa tuổi • HTTC: - Lớp chính, lớp ghép, lớp hòa nhập - Có thể có lớp khiếu CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 Tích hợp mạnh mẽ môn học lớp dưới, phân hóa dần lớp SỰ THAY ĐỔI Tên môn học đặt dựa môn học chương trình hành CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 Lĩnh vực Giáo dục Đạo Đức Đạo Đức Tích hợp Giáo dục Lối sống SỰ THAY ĐỔI Tự nhiên Xã hội ( 1,2,3) Tích hợp Cuộc sống quanh ta Lĩnh vực Khoa học Khoa học xã hội Tích Khoa học ( 4,5) hợ p Tích hợ p Khoa học tự nhiên CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 Bắt buộc Tiếng việt, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội MÔN HỌC Tự chọn Ngoại ngữ 2, tiếng dân tộc, kĩ thuật, Âm nhạc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 Bắt buộc, đưa vào chương trình Giáo dục tổng thể HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Khuyến khích HS tự học Thiết kế theo nguyên tắc: Tích hợp, đồng tâm Dạy học theo chuyên đề Làm việc nhóm Phẩm chất: Sống yêu thương, tự chủ, trách nhiệm,… HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Năng lực giải vấn đề, lực sáng tạo, lực thẩm mĩ, lực tính toán, lực giao tiếp, thẩm mĩ CT 2000 - 2006 Thiên tiếp cận tri thức ĐÁNG GIÁ CHUNG CT 2015 Thiên tiếp cận kĩ năng, lực HS lần cải cách đổi giáo dục phổ thông Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, Nhà nước có lần cải cách giáo dục lần đổi giáo dục: - Lần cải cách năm 1950 chuyển từ phân ban tú tài cũ sang hệ thống giáo dục phổ thông năm - Lần vào năm 1956 chuyển từ hệ thống giáo dục năm sang 10 năm - Lần thứ thực năm 1979, hệ thống giáo dục chuyển từ 10 năm sang 12 năm (bỏ lớp vỡ lòng), kéo theo đổi chương trình, sách giáo khoa cải tiến chữ viết + Từ năm 1986 thực đổi giáo dục, chuyển từ giáo dục miễn phí sang giáo dục thu học phí, hình thành mô hình trường tư thục có lợi nhuận + Từ năm 2000 thực đổi chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị số 40/2000/QH10 Quốc hội với chủ trương chương trình, sách giáo khoa + Năm 2014, Quốc hội ban hành Nghị số 88/2014/QH 13 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông [...]...CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 Bắt buộc Tiếng việt, Toán, Ngoại ngữ, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội MÔN HỌC Tự chọn Ngoại ngữ 2, tiếng dân tộc, kĩ thuật, Âm nhạc CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015 Bắt buộc, được đưa vào chương trình Giáo dục tổng thể HOẠT ĐỘNG TRẢI... thứ 3 được thực hiện năm 1979, hệ thống giáo dục chuyển từ 10 năm sang 12 năm (bỏ lớp vỡ lòng), kéo theo sự đổi mới chương trình, sách giáo khoa và cải tiến chữ viết + Từ năm 1986 thực hiện đổi mới giáo dục, chuyển từ nền giáo dục miễn phí sang giáo dục thu học phí, hình thành mô hình trường tư thục có lợi nhuận + Từ năm 2000 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10... - 2006 Thiên về tiếp cận tri thức ĐÁNG GIÁ CHUNG CT 2015 Thiên về tiếp cận kĩ năng, năng lực của HS 3 lần cải cách đổi mới giáo dục phổ thông Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, Nhà nước đã có 3 lần cải cách giáo dục và ít nhất 3 lần đổi mới giáo dục: - Lần cải cách đầu tiên năm 1950 chuyển từ phân ban tú tài cũ sang hệ thống giáo dục phổ thông 9 năm - Lần 2 vào năm 1956 chuyển từ hệ thống giáo dục. .. Từ năm 2000 thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội với chủ trương một chương trình, một bộ sách giáo khoa + Năm 2014, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 88/2014/QH 13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
- Xem thêm -

Xem thêm: so sánh chương trình giáo dục 2000, 2006 và dự thảo sau 2015, so sánh chương trình giáo dục 2000, 2006 và dự thảo sau 2015, so sánh chương trình giáo dục 2000, 2006 và dự thảo sau 2015, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2000, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2006, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC SAU NĂM 2015, HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay