giáo án hiện hành đềcamét, héctômét toán lớp 3 tuần 10

5 194 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:11

Người soạn: Trang Thị Giang Người hướng dẫn: Lê Thị Liễu Ngày soạn: 29/10/2016 Ngày giảng: 02/11/2016 GIÁO ÁN: BÀI 24: ĐỀ-CA-MÉT, HÉC-TÔ-MÉT (TIẾT 1) I Mục tiêu: - Tên gọi, kí hiệu hai đơn vị đo độ dài đề-ca-mét, héc-tô-mét - Quan hệ héc-tô-mét đề-ca-mét - Đổi số đo có đơn vị đề-ca-mét héc-tô-mét số đo có đơn vị mét II Đồ dùng, phương tiện: - Các phiếu để chơi trò chơi truyền tin - Sách giáo khoa III Các hoạt động dạy học Nội dung A Khởi động Ổn định lớp Kiểm tra cũ Hoạt động GV Hoạt động HS - Cho lớp hát bài: thể dục buổi sáng - Chơi trò chơi “truyền tin” Tin: “Bạn ghi đơn vị đo độ dài học” + đội chơi nam nữ truyền tin từ người đến người cuối cúng + Bạn cuối có nhiệm vụ -HS chơi: + Đọc thông tin + Truyền tin + Ghi kết lên bảng: mm, dm, m, km nhận tin viết câu trả lời lên bảng Giới thiệu B Bài Hoạt động 1: Ôn lại đơn vị đo độ dài học Hoạt động 2: Giới thiệu đề-ca-mét, héc-tô-mét -Vừa chơi trò truyền tin, em chơi nhiệt tình vui vẻ đồng thời nhớ lại đơn vị đo độ dài học, hôm tiếp tục học thêm đơn vị đo độ dài đề-ca-mét héc-tô-mét 24 -Hỏi HS: em nhắc lại đơn vị đo HS: mm, dm,m,km độ dài học? -GV nhận xét -Gv treo bảng phụ nêu: + Đề-ca-mét đơn vị đo độ dài, kí hiệu -HS đọc dam + Độ dài dam độ dài 10m + Héc-tô-mét đơn vị đo độ dài, kí hiệu hm + Độ dài hm độ dài 100m độ dài 10dam -GV yêu cầu HS đọc nội dung Gv vừa nêu Hoạt động 3: luyện tập- thực hành Bài 1: -Gv viết 1hm = …m hỏi hm m? - Vậy điền số 100 vào chỗ chấm - Mời vài HS lên bảng làm tiếp - Nhận xét Hs Bài 2: -Viết lên bảng 4dam =…m -Yêu cầu HS suy nghĩ tìm kết giải thích -Hướng dẫn cho HS: + 1dam mét? + 4dam gấp lần dam? + Vậy muốn biết 4dam -1hm = 100m -Hs viết 1hm = 100m -2 HS lên bảng làm tập, lớp làm vào 1dam = 10m 1hm = 10dam 1km = 1000m 1m = 10dm 1m = 100cm 1cm = 10mm 1m = 1000mm + 1dam = 10m + 4dam gấp lần 1dam m ta thực phép tính + Ta thực phép gì? nhân: 10m = 40m -Yêu cầu HS làm + Vậy 4dam = 40m lại -Hs làm vào 7dam = 70m 9dam = 90m 6dam = 60m 7hm = 700m 9hm = 900m Bài 3: 5hm = 500m -Yêu cầu Hs đọc mẫu tự làm -2 HS lên bảng làm -Gv chữa nhận xét tập làm HS 25dam + 50dam = 75dam 8hm + 12hm = 20hm 36hm + 18hm = 54hm 45dam – 16dam = 29dam 67hm – 25hm =42hm 72hm – 48hm = 24hm - Hs theo cặp tráo nhận xét C Củng cố, dặn dò -Kết luận học: dam, hm - Cho Hs chơi trò truyền điện: bạn nêu câu hỏi định bạn khác trả lời ví dụ: 2dam =… m? -Nhận xét không khí tiết học, hoạt động HS - Yêu cầu HS làm tập tròn sách tập, chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hiện hành đềcamét, héctômét toán lớp 3 tuần 10, giáo án hiện hành đềcamét, héctômét toán lớp 3 tuần 10, giáo án hiện hành đềcamét, héctômét toán lớp 3 tuần 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay