điều chỉnh bài giảng toán lớp 3 đề ca mét. héc tô mét

4 188 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 00:03

Đây là phiếu điều chỉnh bài đềcamét, héctômét toán lớp 3 tuần 10 theo mô hình VNEN tiểu học. Các hoạt động được phân ra rõ ràng và sử dụng thay thế tài liệu hướng dẫn trong tiết học giúp học sinh nắm rõ quy trình bài học và có thể hoạt động một cách tích cực và tự lực. Họ tên: Trang Thị Giang Lớp thực tập: 3A Giáo viên hướng dẫn: Lê Thị Liễu Ngày soạn: 29/10/2016 Ngày giảng: 02/11/2016 ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN TOÁN LỚP BÀI 24: ĐỀ-CA-MÉT, HÉC-TÔ-MÉT (TIẾT 1) I Mục tiêu: Sau học, học sinh biết: - Tên gọi, kí hiệu hai đơn vị đo độ dài đề-ca-mét, héc-tô-mét - Quan hệ héc-tô-mét đề-ca-mét - Đổi số đo có đơn vị đề-ca-mét héc-tô-mét số đo có đơn vị mét II Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: Chơi trò chơi: “Cắm hoa” - Phó chủ tịch hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chơi * Luật chơi: - Phó chủ tịch hội đồng tự quản nêu luật chơi: + Ban thư viện dán lọ hoa lên bảng phát hoa cho nhóm + Mỗi nhóm phát hoa cánh + Các nhóm thảo luận để viết đơn vị đo độ dài học vào cánh hoa + phút dành cho nhóm, nhóm hoàn thành xong trước, dán nhanh xác dành chiến thắng - Phó chủ tịch hội đồng tự quản cho bạn đánh giá, nhận xét tìm đội thắng - Phó chủ tịch hội đồng tự quản chia sẻ trước lớp: + Để chơi trò chơi luật, bạn cần lưu ý gì? + Cảm xúc bạn sau chơi trò chơi gì? - Giáo viên chia sẻ, giới thiệu bài, ghi đầu lên bảng - Học sinh ghi tên vào * Xác định mục tiêu học: Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu Việc 2: Cặp đôi chia sẻ mục tiêu Việc 3: Chia sẻ mục tiêu nhóm - Hội đồng tự quản mời bạn đọc mục tiêu HS chia sẻ mục tiêu trước lớp: Trưởng ban học tập nêu câu hỏi: + Bài có mục tiêu? Đó mục tiêu nào? + Bạn làm để đạt mục tiêu bài? - Trưởng ban học tập chốt ý Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin sau: Đề-ca-mét đơn vị đo độ dài Đề-ca-mét viết tắt dam 1dam = 10m Héc-tô-mét đơn vị đo độ dài Héc-tô-mét viết tắt hm hm = 100m hm = 10dam Việc 1: Từng cá nhân đọc thầm thông tin lần Việc 2: Em trao đổi với bạn bên cạnh: Phần thông tin cho biết điều gì? (đề-ca-mét, héc-tô-mét đơn vị , 1dam = m, 1hm = m, 1hm = dam) Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ hiểu biết thông tin (Lưu ý: Hướng dẫn kĩ cho bạn cách đọc mối quan hệ hm m, dam m bạn chưa hiểu rõ.) Việc 4: Từng bạn nhóm chia sẻ hiểu biết - Các nhóm báo cáo kết làm việc nhóm trước lớp - Trưởng ban học tập nhận xét, báo cáo với cô giáo mời cô giáo chia sẻ Chúng ta vừa tìm hiểu đơn vị đo độ dài đề-ca-mét héc-tômét mối quan hệ chúng đơn vị mét học: 1dam = 10m, 1hm = 10dam = 100m Hoạt động 2: Đố bạn nói số cần điền vào chỗ chấm 1hm = …dam 1km = …m 1hm = …m 10m = …dam 100m = …hm 10cm = …dm Việc 1: Lần lượt cá nhân làm vào Việc 2: Em trao đổi với bạn bên cạnh kết - Trưởng ban học tập mời cặp trình bày trước lớp - Trưởng ban học tập mời bạn nhận xét cặp bạn - Trưởng ban học tập báo cáo cô giáo mời cô giáo chia sẻ Hoạt động 3: tập a) 4dam = m? Nhận xét: 4dam = 1dam × = 10m × = 40m b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu 4dam = 40m 5hm = 500m 6dam = m 3hm = m 7dam = m 7hm = m Việc 1: Từng cá nhân đọc yêu cầu ô nhận xét để biết cách làm tập 1a Việc 2: làm tập 1b vào theo mẫu Hoạt động 4: Bài tập : tính theo mẫu 4dam + 3dam = 7dam 25dam + 23dam = 124hm + 131hm = 34hm – 14hm = 20hm 45dam – 12dam = 316hm – 105hm = Hoạt động 5: Trò chơi: Xì điện - Phó CTHĐTQ điều khiển trò chơi - Quản trò: xì điện, xì điện - HS: xì ai, xì ai? - Nội dung: đổi đơn vị độ dài từ dam, hm đơn vị m ngược lại Hoạt động 6: Chia sẻ điều em muốn nói: - Bạn trưởng ban học tập mời bạn chia sẻ cảm xúc sau tiết học toán - Giáo viên chia sẻ tổng kết học
- Xem thêm -

Xem thêm: điều chỉnh bài giảng toán lớp 3 đề ca mét. héc tô mét, điều chỉnh bài giảng toán lớp 3 đề ca mét. héc tô mét, điều chỉnh bài giảng toán lớp 3 đề ca mét. héc tô mét

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay