Đặc điểm loại hình tiếng việt

4 229 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 23:47

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT MẠC ĐỈNH CHI GVHD : LÊ THỊ THU THỦY LỚP THỰC TẬP : 11A10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN ĐOÀN THỰC TẬP SƯ PHẠM GIÁO SINH : TRƯƠNG VƯƠNG LINH BỘ MÔN : NGỮ VĂN ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT Tuần : tiết : A MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Về kiến thức - Hiểu nét khái quát đặc điểm loại hình tiếng Việt - Nắm đặc điểm tiếng với đơn vị ngữ pháp tiếng Việt - Giúp HS nắm đặc điểm loại hình Tiếng Việt mối quan hệ gần gũi Tiếng Việt với ngôn ngữ có loại hình - Biết vận dụng đặc điểm loại hình Tiếng Việt vào việc dùng từ, đặt câu qui tắc ngữ pháp Về kỹ - Biết vận dụng hiểu biết vào việc đọc – hiểu văn làm văn B PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN, CHUẨN BỊ Chuẩn bị : GV : SGK, SGV, giáo án HS : Chuẩn bị soạn, đọc tìm hiểu trước C LÊN LỚP Ổn định lớp Kiểm tra cũ Vào Như em biết, người để tồn cần phải giao tiếp công cụ giao tiếp quan trọng người ngôn ngữ Chúng ta khác với động vật chỗ người có tư duy, suy nghĩ có giao tiếp ngôn ngữ Nhưng số có dám khẳng định học hết ngôn ngữ chưa? Đó nguyên nhân để thầy trò tìm hiểu học ngày hôm Đặc điểm loại hình tiếng Việt Hoạt động GV HS HĐ1 : HS đọc ngữ liệu trả lời câu hỏi? ? Có loại hình ngôn ngữ? Và tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ Ghi bảng I LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT ( 8’ ) - Có loại hình ngôn ngữ : nào? GV gợi ý VD để HS tìm khái niệm loại hình ngôn ngữ VD thi tuyển nhà trường lại phân chia lớp với lớp Đó nhà trường dựa đặc điểm gần giống cá nhân lớp, sở thích, học lực, lớp phân chia để phân biệt tập thể với tập thể khác dựa đặc điểm giống mặt Vậy loại hình ngôn ngữ gì? HĐ2 : GV yêu cầu HS xem lại phần GV gợi mở cho em vào mục Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, mà ngôn ngữ đơn lập có đặc trưng sau : • Tiếng đơn vị sở ngữ pháp • Từ không biến đổi hình thái Tại tiếng đơn vị sở ngữ pháp : VD Sao anh không chơi thôn Vĩ? Vì tiếng đơn vị nhỏ để cấu tạo nên câu ? Em lấy từ VD ghép với từ khác có nghĩa? HĐ3 : HS nhìn lên VD GV ghi bảng Đố định nghĩa tình yêu Có nghĩa đâu buổi chiều ? Em cho biết câu thơ có tiếng từ?Sau em lấy từ câu ghép với từ cụm từ khác có nghĩa GV diễn giảng : tiếng âm tiết, tiếng phát âm tách biệt rõ ràng khác với tiếng Anh - Loại hình ngôn ngữ đơn lập ( tiếng Việt, Thái ) Loại hình ngôn ngữ hòa kết ( Tiếng Nga, Anh…) - Loại hình ngôn ngữ cách phân chia thành nhóm ngôn ngữ dựa đặc trưng giống mặt ngữ âm, từ vựng ngữ pháp II ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH NGÔN NGỮ ( 25’ ) Đặc điểm - - Mỗi câu thơ có bảy tiếng, bảy âm tiết, bảy từ, đọc viết tách rời Tiếng đơn vị sở ngữ pháp - VD : trở về, ăn chơi… - Đố định nghĩa tình yêu Có nghĩa đâu buổi chiều • Số tiếng : 14, số từ 14 • VD : Buổi sáng, đêm, tình cảm… Về mặt ngữ âm tiếng âm tiết Về mặt sử dụng tiếng từ yếu tố cấu tạo nên từ HĐ4 : VD : Cười người vội cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười Thì người người bổ ngữ động từ cười Người chủ ngữ chủ thể động từ cười Xét mặt ngữ âm chữ viết hoàn toàn thay đổi từ người ? Theo em tiếng Việt có biến đổi hình thái biểu thị ý nghĩa không? Đặc điểm - Từ không biến đổi hình thái Mình nhớ ta cà nhớ muối Ta nhớ cuội nhớ trăng Các từ ta làm chủ ngữ hay phụ ngữ không biến đổi hình thái Còn tiếng Anh ngược lại - Từ Tiếng Việt không biến đổi hình thái biểu thị ý nghĩa ngữ pháp “ I love him ” “ He loves me ” HĐ4 : Quan sát VD trả lời câu hỏi? Đặc điểm Cười người hôm trước hôm sau người cười ? Giữa cười người người cười thay đổi trật tự từ nghĩa có thay đổi không? Quan sát VD cuối SGK trả lời câu hỏi? ? Khi có thêm vào hư từ đang, đã, vừa nghĩa câu có thay đổi không.? Và nghĩa biểu thị câu nào? - Sự thay đổi trật tự từ thường dẫn đến thay đổi nội dung - Sự thay đổi hư từ làm cho nghĩa câu thay đổi ? Vậy vai trò hư từ câu gì? - Hư từ biểu thị quan hệ ngữ pháp từ GV hướng dẫn học sinh làm tập câu - Nhờ hư từ mà quan hệ ngữ pháp từ câu biểu thị rõ  Biện pháp chủ yếu để biểu thị ý nghĩa ngữ pháp đặt từ theo thứ tự trước sau sử dụng hư từ - III LUYỆN TẬP ( 5’ ) Trong đoạn văn có hư từ : • Đã : hoạt động xãy trước • Các : số nhiều • Để : mục đích • Lại : tiếp diễn hoạt động • Mà : mục đích IV - DẶN DÒ Về nhà học thuộc bài, nắm đặc điểm loại hình tiếng Việt – ngôn ngữ đơn lập – để học tập sử dụng tốt tiếng Việt Chuẩn bị, đọc, soạn trước V RÚT KINH NGHIỆM Phê duyệt GVHD Lê Thị Thu Thủy Tp.HCM, ngày tháng năm 2015 Giáo sinh thực tập Trương Vương Linh Chú thích Tiếng đơn vị sở ngữ pháp (đơn vị nhỏ để cấu tạo câu) Thực từ từ đứng có nghĩa – nhà, sách, ăn,… Hư từ từ phải ghép với từ khác tạo từ có nghĩa – ăn, với ai, Hình thái biểu bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm loại hình tiếng việt, Đặc điểm loại hình tiếng việt, Đặc điểm loại hình tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay