Su bay hoi va su ngung tu

37 917 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 23:47

KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nóng chảy, đông đặc? Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ chất có đặc điểm gì? Sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng gọi nóng chảy Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi đông đặc Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ vật không thay đổi Nước chất tồn thể THỂ HƠI THỂ LỎNG THỂ RẮN Nhiệt độ TUẦN 32 TIẾT 32 Bài 26 I SỰ BAY HƠI II SỰ NGƯNG TỤ BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI Nước mưa đường nhựa biến đâu, Mặt Trời lại xuất sau mưa? Nước biến thành BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI Ngày tháng năm 2011 •Sau lau bảng khăn ướt, nước mặt bảng đâu? Nước biến thành BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI 1.Đònh nghóa Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay : nhanh hay chậm phụ thuộc yếu tố nào? 2.VíSựdụbay a Quan sát tượng -Quần áo sau giặt phơi khô Khi gọ nướ i đãbay ướ t bả ng,csựmộ tbiế lúhơi, cn sau nước bay hết bảng khô -Laó thếthà nànohgọ hơi, i lànướ cbay c khônsau viếsang t -Mựchuyể từhơi? thể SựKhi chuyể nướ nctừđãthể biếlỏnng gì?chai không đậy nắpsang sẽthà bòthể nhơi, dầgọ nnướ i làc -Rượu đựngthể ncạ h chuyểbay n từhơi thể lỏng sang thể BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát tượng A1-Trời râm A2-Trời nắng Quầ nbiế áđộ otbay ngoà iphụ trờ ithuộ nắ nnà gcvà ởonhau hình A2 mau khô Cho quầ n o hình khô nhanh hơn? Nhiệ t A1 A2 nà o ? Tố c độ c o yế u tố nà o ? Nhiệ tt độ A2 lớn A1 Nhiệ độ BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát tượng GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Người nông dân vận dụng vào việc sấy lúa, làm cho lúa khô sau thu hoạch BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Tại hơ nóng đóa Để kiểm tra tác động nhiệt độ BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Căn kết thí nghiệm nào, khẳng đònh dự đoán tốc độ bay phụ thuôc nhiệt độ Nước đóa hơ nóng bay nhanh đóa đối chứng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra CÁC DỤNG CỤ Mục đích thí nghiệm: dùng kiểm tra tác động nhiệt độ -Hai đóa nhôm -Nước -Đèn cồn -Giá thí nghiệm BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH B1 Hơ nóng đóa nhôm thí nghiệm phút B2 Tắc đèn cồn ,đổ vào đóa 2cm3 nước B3 Quan sát xem nước đóa bay nhanh hơn, ghi lại kết Bay nhanh Đóa thí nghiệm(đóa hơ nóng) Đóa đối chứng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Đóa thí nghiệm(đóa hơ nóng) Đóa đối chứng Bay nhanh đóach thíđểnghiệ (đóa đượngiệ c hơmnókiể ng)m tra xem Hãyctựtrong Nướ vạch……………………………………………… kế hoạ thựcmhiệ n …… thí tốc độ bay có phụ thuộc vào yếu tố gió, diện tích mặt bay nhanh thoáng chất lỏng Kết thí nghiệm cho phép ta khẳng đònh tốc độ bay nhiệt độ chất lỏng phụ thuộc vào ……………………………………… BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Là Tốm c độ thíbay nghiệ hơimcủ vớai chấ nướtclỏvà ngcồ cònnxem phụ thuộc o yếu tố không? Thử làm thí nghiệm với hai chất lỏng khác xem sao? BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát tượng b Rút nhận xét c Thí nghiệm kiểm tra Lưu ý: Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào chất chất lỏng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI d.Vận dụng C9 : Tại trồng chuối hay trồng mía, ngưới ta phải phạt bớt lá? +Trả lời: Để giảm bớt bay làm bò nước BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI d.Vận dụng C10: Để làm muối người ta cho nước biển vào ruộng muối Nước nước biển bay hơi, muối đọng lại ruộng.Thời tiết nhanh thu hoạch muối? Tại sao? +Trả lời: Nắng nóng có gió mạnh GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Quanh nhà có nhiều sông, hồ xanh, vào mùa hè, nước bay ta cảm thấy mát mẻ dễ chòu Vì : GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Cần tăng cường trồng xanh bảo vệ nguồn nước CỦNG CỐ 1/ Đònh nghóa bay ? + Trả lời : Sự chuyển từ thể lỏng sang thể gọi bay 2/Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc ? + Trả lời : Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ,gió diện tích mặt thoáng chất lỏng HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ _ Học bài, làm lại tập vận dụng vào _ Vạch kế hoạch kiểm tra tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc yếu tố gió diện tích mặt thoáng chất lỏng _ Tìm hiểu lại vòng tuần hoàn nước tự nhiên học lớp Nhóm ………………………………… B1 Hơ nóng đóa nhôm thí nghiệm phút B2 Tắc đèn cồn ,đổ vào đóa 2cm3 nước B3 Quan sát xem nước đóa bay nhanh hơn, ghi lại kết Đóa thí nghiệm(đóa hơ nóng) Đóa đối chứng Bay nhanh Đánh dấu “X” vào ô có nước đóa bay nhanh [...]...BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát hiện tượng B1-Có gió B2-Không có gió • Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào? t quần áo ở hình nào khô nhanh hơn? •Cho biế Gió BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát hiện tượng Khi lau nhà nếu mở quạt máy thì nhà sẽ mau khô hơn BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát hiện... sau: Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào: nhiệt độ,gió và diệ n tích mặt thoáng của chấ t cao lớ nhỏ n - Nhiệt độ càng (1)thấ ……… thì tố c độ bay hơi cà n g(2)……… p lỏng mạ nhỏ lớn yếnuh thì tốc độ bay hơi càng (4)…………… - Gió càng(3)……… nhỏ lớn -Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5)……… thì tốc độ lớn nhỏ bay hơi càng(6)……… BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan... nóng một đóa Để kiểm tra sự tác động của nhiệt độ BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Căn cứ kết quả thí nghiệm như thế nào, có thể khẳng đònh dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuôc nhiệt độ là đúng Nước trong đóa được hơ nóng bay hơi nhanh hơn đóa đối chứng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra CÁC DỤNG CỤ Mục đích thí nghiệm:... -Đèn cồn -Giá thí nghiệm BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH B1 Hơ nóng đóa nhôm thí nghiệm trong 2 phút B2 Tắc đèn cồn ,đổ vào mỗi đóa 2cm3 nước B3 Quan sát xem nước trong đóa nào bay hơi nhanh hơn, ghi lại kết quả Bay hơi nhanh hơn Đóa thí nghiệm(đóa được hơ nóng) Đóa đối chứng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Đóa thí nghiệm(đóa... chứng Bay hơi nhanh hơn đóach thíđểnghiệ (đóa đượngiệ c hơmnókiể ng)m tra xem Hãyctựtrong Nướ vạch……………………………………………… kế hoạ thựcmhiệ n …… thí tốc độ bay hơi có phụ thuộc vào yếu tố gió, diện tích mặt bay hơi nhanh hơn thoáng của chất lỏng Kết quả thí nghiệm cho phép ta khẳng đònh tốc độ bay hơi của nhiệt độ chất lỏng phụ thuộc vào ……………………………………… BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI... c độ th bay nghiệ hơimcủ vớai chấ nướtclỏvà ngcồ cònnxem phụ thuộc và sao o yếu tố nào nữa không? Thử làm thí nghiệm với hai chất lỏng khác nhau xem sao? BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát hiện tượng b Rút ra nhận xét c Thí nghiệm kiểm tra Lưu ý: Tốc độ bay hơi của chất lỏng còn phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI... TỐC ĐỘ BAY HƠI CỦA 1 CHẤT gió diện tích mặt thoáng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Mục đích thí nghiệm: dùng kiểm tra tác động của nhiệt độ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN -Lấy hai đóa nhôm có diện tích lòng đóa như nhau, đặc trong phòng không có gió -Hơ nóng một đóa -Đổ vào mỗi đóa khoảng 2cm3 nước Quan sát xem nước trong đóa nào bay hơi nhanh hơn BÀI 26 SỰ BAY HƠI... SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Tại sao phải dùng đóa có diện tích lòng đóa như nhau? Để diện tích mặt thoáng của nước trong hai đóa như nhau BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm tra Tại sao phải đặc hai đóa trong cùng một phòng không có gió? Để loại trừ sự tác động của gió BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI c Thí nghiệm kiểm... gở lớ hình n hơn nào có diện tích mặt thoáng lớn hơn? BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát hiện tượng GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Thả bèo hoa dâu vào ruộng lúa, ngoài việc bèo cung cấp chất dinh dưỡng cho đất , bèo còn che phủ mặt ruộng hạn chế sự bay hơi nước trong ruộng BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI a Quan sát hiện tượng b Rút ra nhận xét - lớn , nhỏ - cao,... bớt sự bay hơi làm cây ít bò mất nước hơn BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.(tiết1) I SỰ BAY HƠI d.Vận dụng C10: Để làm muối người ta cho nước biển vào ruộng muối Nước trong nước biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng.Thời tiết như thế nào thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao? +Trả lời: Nắng nóng và có gió mạnh GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG Quanh nhà có nhiều sông, hồ cây xanh, vào mùa hè, nước bay hơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Su bay hoi va su ngung tu, Su bay hoi va su ngung tu, Su bay hoi va su ngung tu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay