tìm hiểu quy định chung thiết kế lưới điện phân phối trên không

51 230 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:54

ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ -o0o - ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU LỚP: DH11DC VŨNG TÀU, THÁNG NĂM 2015 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, đất nước ta giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, ngành công nghiệp điện đóng vài trò quan trọng cung cấp lượng cho tất hoạt động lao động sản xuất sinh hoạt Vì yêu cầu sử dụng điện thiết bị ngày tăng Cung cấp điện cách an toàn ổn định cho khu vực kinh tế, khu chế xuất, xí nghiệp, xưởng, nhà máy cần thiết Để đảm bảo yêu cầu chất lượng cung cấp tiết kiệm điện phải nắm vững thiết bị tiêu thụ điện, cách vận hành cách chọn thiết bị, dây dẫn, khí cụ bảo vệ cách bố trí vị trí cho tối ưu Do việc khảo sát thiết kế hệ thống cung cấp điện để từ đưa lựa chọn, phương pháp cung cấp điện tối ưu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện khu công nghiệp, khu dân cư, bến cảng…là công việc cần thiết định cho việc thành công công đổi đất nước Là sinh viên khoa điện, thuộc môn điện công nghiệp trường ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU, người nghiên cứu quan tâm đến vấn đề với mong muốn nâng cao chất lượng cung cấp tiết kiệm điện Vì vậy, qua đồ án môn học này, người nghiên cứu đưa phương án cung cấp điện cho phân xưởng khí với khả đảm bảo điều kiện kinh tế kỹ thuật Với giới hạn sinh viên khả tài chính, thời gian… nên đồ án tìm hiểu mức độ đơn giản Sau này, điều kiện khách quan cho phép tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đồ án Trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy BIỆN VĂN KHUÊ tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đồ án Em xin cảm ơn thầy cô trường, đặc biệt thầy cô khoa điện dạy, truyền đạt kiến thức cho em.Xin cảm ơn bạn sinh viên giúp đỡ góp ý cho tập đồ án hoàn thành thời gian Vũng Tàu, Tháng năm 2015 Sinh Viên Thực Hiện NGUYỄN HỮU HIỆU DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC ĐÍCH III GIỚI HẠN ĐỒ ÁN CHƯƠNG I : MỘT SỐ YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ I, YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN 1, Độ Tin Cậy Cung Cấp Điện 2, Chất lượng điện 3, An toàn điện 4, Kinh tế II, SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ CHƯƠNG II : 11 XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG, XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI 11 I, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG 11 II, PHÂN CHIA NHÓM VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI 11 1, Phân Nhóm Phụ Tải 11 2, Xác Định Tâm Phụ Tải 13 3, Tính Toán Phụ Tải Cho Từng Nhóm 19 4, Tính toán phụ tải chiếu sáng cho phân xưởng 25 CHƯƠNG III : 27 THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯƠNG CƠ KHÍ 27 I, Chọn Sơ đồ Cấp Điện Cho Phân Xưởng 27 II, Chọn Dây Chảy Bảo Vệ Cho Từng Máy 29 III, Chọn Dây Dẫn Từ Tủ Động Lực Đến Thiết Bị 32 IV, Chọn Aptomat Bảo Vệ Cho Từng Nhóm Máy 34 V, Chọn Cáp Dẫn Cung Cấp Cho Từng Nhóm Máy 35 VI, Chọn Tủ Phân Phối 38 VII , Chọn Tủ Động Lực 39 VIII Chon Aptomat Bảo Vệ Cho Phân Xưởng 40 IX, Chọn Máy Biến Áp 40 CHƯƠNG IV: 44 TÍNH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 44 I, KHÁI NIỆM 44 II, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT COS .44 III, XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ 45 CHƯƠNG V: 47 THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHUNG CHO PHÂN XƯỞNG 47 I, ĐẶT VẤN ĐỀ 47 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ II, CHỌN HÌNH THỨC CHIẾU SÁNG 47 III, CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 47 IV, THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 48 KẾT LUẬN 51 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN - DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ CHƯƠNG MỞ ĐẦU I ĐẶT VẤN ĐỀ Khi thiết kế cung cấp điện cho công trình nhiệm vụ xác định phụ tải điện công trình Tùy theo qui mô công trình mà phụ tải điện phải xác định theo phụ tải thực tế phải kể đến khả phát triển công trình tương lai năm,10 năm lâu Ví dụ xác đinh phụ tải điện cho phân xưởng chủ yếu dựa vào máy móc thực tế đặt phân xưởng đó, xác định phụ tải cho xí nghiệp phải xét tới khả mở rộng xí nghiệp tương lai Như xác đinh phụ tải điện giải toán dự báo phụ tải ngắn hạn hay dài hạn Dự báo phụ tải ngắn hạn xác định phụ tải công trình sau công trình vào khai thác vận hành Phụ gọi phụ tải tinh toán, sở phụ tải tính toán để chọn thiết bị điện cho phù hợp máy biến áp, dây dẩn, thiết bị đóng cắt, bảo vệ… Để tính toán tổn thất công suất, điện áp, tụ bù …… Do phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố biến động theo thời gian nên có nhiều công trình nghiên cứu có nhiều phương pháp tính toán chưa có phương pháp tính cách xác tiện lợi Vì thực tế thiết kế, đơn giản công thức để xác định phụ tải điện cho phép sai số II MỤC ĐÍCH Đồ án “ Thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng khí” trang bị cho người học kiến thức việc thiết kế cung cấp điện cho công trình thực tế, giúp người học vận dụng kiến thức chuyên nghành học cách triệt để Tuy nằm phạm vi đồ án môn học, đề tài có ý nghĩa sinh viên giúp sinh viênï có hình dung tương đối công việc tương lai, từ tránh bỡ ngỡ ban đầu họ bước chân vào môi trường làm việc sau III GIỚI HẠN ĐỒ ÁN Với giới hạn sinh viên khả tài chính, thời gian… nên đồ án tìm hiểu mức độ đơn giản, chưa áp dụng vào thực tế nên không tránh khỏi thiếu xót, mong thầy bạn đóng góp ý kiến để ngày hoàn thiện Sau này, điều kiện khách quan cho phép tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đồ án DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ CHƯƠNG I : MỘT SỐ YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN VÀ SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ I, YÊU CẦU KHI THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN Điện dạng lượng có ưu điểm như: Dễ dàng chuyễn thành dạng lượng khác ( nhiệt năng, quang năng, năng…), dễ truyền tải phân phối Chính điện dùng rộng rãi lĩnh vực hoật động người Điện nói chung không tích lrữ được, trừ vài trường hợp cá biệt công suất như: pin, ắc quy, sản xuất tiêu thụ điện phải luôn đảm bảo cân Quá trình sản xuất điện trình điện từ Đặc điểm trình sảy nhanh Vì để đảm bảo trình sản xuất cung cấp điện an toàn, tin cậy, đảm bảo chất lượng điện phải áp dụng nhiều biện pháp đồng điều độ, thông tin, đo lường, bảo vệ tự động hóa.v.v… Điện nguồn lượng ngành công nghiệp, điều kiện quan trọng để phát triển khu đô thị, khu dân cư…Vì lý lập kế hoạch phất triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển điện phải trước bước, nhằm thỏa mãn nhu cầu điện giai đoạn trước mắt mà dự kiến cho phát triển tương lai năm 10 năm có lâu Khi thiết kế cung cấp điện cần phải bảo đảm yêu cầu sau: 1, Độ Tin Cậy Cung Cấp Điện Độ tin cậy cung cấp điện tùy thuộc vào tiêu thụ loại Trong điều kiện cho phép ta cố gắng chọn phương án cung cấp điện có độ tin cậy cao tốt Theo quy trìng trang bị điện quy trình sản xuất nhà máy khí việc ngừng cung cấp điện ảnh hưởng đến chất lwongj sản phẩm gây thiệt hại kinh tế ta xếp nhà máy khí vào hộ phụ tải loại DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ 2, Chất lượng điện Chất liệu điện đánh giá hai tiêu chuẩn tần số điện áp Chỉ tiêu tần số quan điều khiển hệ thống điều chỉnh Chỉ có hộ tiêu thụ lớn phải quan tâm đến chế độ vận hành cho hợp lý đễ góp phần ổn định tần số hệ thống lưới điện Vì người thiết kế cung cấp điện thường phải quan tâm đến chất lượng điện áp cho khách hàng Nói chung điện áp lưới trung cấp hạ áp cho phép dao động quanh giá trị 5% điện áp điệnh mức Đối với phụ tải có yêu cầu cao chất lượng điện áp máy móc thiết bị điện tử, khí có độ xác vv…điện áp cho phép dao động khoảng 2,5% 3, An toàn điện Hệ thống cung cấp điện phải vận hành an toàn người thiết bị Muốn đạt yêu cầu đó, người thiết kế phải sơ đồ cung cấp điện hợp lý, mạch lạc để tránh nhầm lẫn cận hành, thiết bị phải chọn loại công suất công tác xây dựng lắp đặt phải tiến hành đúng, xác cẩn thận Cuối việc vận hành , quản lý hệ thống điện có vai trò quan trọng, người sử dụng tuyệt đối phải chấp hành quy định an toàn sử dụng điện 4, Kinh tế Khi đánh giá so sánh phương án cung cấp điện tiêu kinh tế xét đến tiêu kỹ thuật đảm bảo, tiêu kinh tế đánh giá qua tổng vốn đầu tư Việc đánh giá tiêu kinh tế phải thông qua tính toán so sánh giũa phương án từ lựa chọn phương pháp, phương án cung cấp điện tối ưu Tuy nhiên trình thiết kế hệ thống ta phải biết vận dụng Lộng ghép yêu cầu vào để tiết kiệm thời gian chi phí trình thiết kế DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ II, SƠ ĐỒ MẶT BẰNG PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Hình 1: Mặt phân xưởng khí Bảng 1.1 danh sách thiết bị phân xưởng khí cos ϕ Ksd Công Suất(kW) 28 30 36 4.5 18 0.5 0.7 0.7 0.5 0.7 0.2 0.5 0.5 0.2 0.6 90 0.7 0.5 36 10 0.7 0.5 0.5 0.2 40 0.9 0.53 10 25.5 0.6 0.35 11 12 13 14 20 10 18 0.5 0.7 0.5 0.7 0.2 0.5 0.2 0.6 15 35 0.85 0.45 16 17 18 36 45 2.8 0.7 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 19 15 0.75 0.4 20 24.2 0.6 0.4 STT Tên Máy Ký Hiệu Búa Hơi Để Rèn Lò Điện Để Rèn Lò Điện Máy Mài Sắc Quạt Gió Lò Điện Hóa Cứng Linh Kiện Lò Điện Búa Hơi Để Rèn Máy Hàn Hồ Quang Máy Dập Thể Tích Thiết Bị Đo Bi Lò Điện Máy Bào Quạt Gió Máy BA Hàn ( ε =0.4) Lò Điện Máy Nén Khí Quạt Thông Gió Thiết Bị Tôi Bánh Răng Cầu Trục 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ K5 =0.8 ( dùng cáp cho pha ) : thể ảnh hưởng số dây đặt kề nhau.cho dây nhóm nhóm chung rãnh K = ( đất khô ) : thể ảnh hưởng đất chon cáp K = 0.89 ( cách điện PVC, = C ) : thể ảnh hưởng nhiệt độ đất =>K = 0.8*0.8*1*0.89 = 0.57 Dòng điện cực đại tủ động lực • Ilvmax = ItttĐL = 235.3 • Chọn dây với điều kiện : Mà = 235.3 = 412 0.57 ⇒ Idc ≥ 412 dòng điện cho phép dây dẫn Tra bảng 4.11 – cáp điện lực hạ áp –tr.234 giáo trình cung cấp điện ,ta chọn cáp : CVV-3 325 có thông số sau  Idc =414 (A)  ro = 0.0576 Ω/km 3, Từ tủ phân phối đến tủ động lực :  Chọn dây: Chọn kiểu dây cáp ngầm, hệ số hiệu chỉnh K = K K K K • Tra sách hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, Ta có : K =1 ( trường hợp khác): thể cách lắp đặt K5=1 ( dùng cáp cho pha ) : thể ảnh hưởng số dây đặt kề K = ( đất khô ) : thể ảnh hưởng đất chon cáp K = 0.89 ( cách điện PVC, = C ) : thể ảnh hưởng nhiệt độ đất =>K = 1*1*1*0.89 = 0.89 37 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Dòng điện cực đại tủ động lực • Ilvmax = ItttĐL = 356.3 Chọn dây với điều kiện : Mà = 356.3 = 400 0.89 ⇒ Idc ≥ 400.3 dòng điện cho phép dây dẫn Tra bảng 4.11 – cáp điện lực hạ áp –tr.234 giáo trình cung cấp điện ,ta chọn cáp : CVV-3 325 có thông số sau  Idc =414 (A)  ro = 0.0567 Ω/km Bảng 3.6 Bảng chọn dây dẫn cho nhóm máy phân xưởng Tiết diện Điện trở Đường Tên ItttĐL danh tính Idc (A) dây dẫn kinh dây (mm ) ( 20 )Ω/km dẫn ĐL1 319.3 448.3 CVV-1 185 450 0.099 17.64 ĐL2 235.3 412 CVV-3 325 400 0.0567 23.4 ĐL3 356.3 400 CVV-3 325 400 0.0567 23.4 VI, Chọn Tủ Phân Phối Tủ phân phối đựơc phân làm loại: tủ phân phối (MDB) tủ phân phối phụ DB (hay tủ động lực) Tủ phân phối nơi nguồn cugn cấp vào chia thành mạch nhánh, mạch điều khiển bảo vệ cầu chì CB Điện nguồn nối vào qua thiết bị đóng cắt (CB cầu dao – cầu chì) Tủ phân phối nhận điện từ trạm biến áp cấp cho tủ phân phối phụ Tủ phân phối phụ nhận điện từ tủ phân phối cấp điện trực tiếp cho tải Tủ phân phối phụ thường dùng cho ứng dụng đặc thù như: tủ điều khiển động cơ, tủ chiếu sáng… 38 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Các thiết bị điện lực CB cầu chì thường nằm giàn lui phía sau tủ Các thiết bị hiển thị điều khiển (đồng hồ đo, nút nhấn, đèn…) lắp đặt mặt trước tủ Tủ thường bọc vỏ kim loại nhằm để bảo vệ phần tử bên như: máy cắt, đồng hồ thị, rơle, cầu chì, chống va đập học, rung tác động ngoại lai ảnh hưởng đến hoạt động hệ (nhiễm điện từ, bụi ẩm ), đồng thời bảo vệ người tránh điện giật Tủ phân phối tủ động lực thường chọn theo điều kiện sau: • Kích thước tủ: chiều dài, chiều rộng, chiều cao • Số ngõ vào, số ngõ • Sơ đồ bố trí thiết bị tủ • Độ kín tủ với môi trường bên như: bảo vệ tiếp cận người tới phần tử mang điện, bảo vệ thâm nhập nước vào vật cứng, chống bụi, chống thấm, bảo vệ thâm nhập nước vào thiết bị bên tủ điện Điều kiện chọn tủ phân phối : Udmtủ ≥ Udmmạng =380 (v) Idmvào ≥ Ittpx = 1183.2(A) Idmra ≥ Idcn = ( 450, 414, 414) (A) Số lộ n > Tra bảng giáo trình cung cấp điện chọn tủ sau: Bảng 3.7 Bảng chọn tủ phân phối cho phân xưởng Kích Thước Icp Ittpx (A) Số lộ (A) Dài Rộng Sâu 2200 400 600 1183.2 1250 6x100 VII , Chọn Tủ Động Lực Điều kiện chọn tủ phân phối : Udmtủ ≥ Udmmạng =380 (v) Idmvào ≥ Ittn Idmra ≥ Idctb Số lộ n > • Nhóm 1: Idmvào ≥ Ittn = 319.2 (A) • Nhóm 2: Idmvào ≥ Ittn = 235.3 (A) Idmra ≥ Idctb = ( 200, 150, 200, 30, 80, 150, 15, 150) (A) 39 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Idmra ≥ Idctb = ( 250, 100, 150, 30) (A) • Nhóm 3: Idmvào ≥ Ittn = 356.3 (A) Idmra ≥ Idctb = (80, 250, 50, 80, 200, 200, 80, 150) (A) Chọn loại tủ có cầu dao – cầu chì ký hiệu CП58-7/I Tra bảng giáo trình cung cấp điện chọn tủ sau: Nhóm I II III Bảng 3.8 Bảng chọn tủ động lực cho phân xưởng Kích Thước Icp Ittn (A) Số lộ (A) Dài Rộng Sâu 2200 400 600 319.2 400 8x100 2200 400 600 235.3 400 6x100 2200 400 600 356.3 400 8x100 VIII Chon Aptomat Bảo Vệ Cho Phân Xưởng Điều kiện chọn: UdmATM ≥ Udmmạng IdmATM ≥ IdmBA ≥ Ittpx = 1183.2 (A) Tra bảng 3.4 (tr.152 giáo trình cung cấp điện) chọn aptomat Merlin Gerin chế tạo : Loại C1251N 500 -> 1250(A) , số cực 3: Idm = 1250(A), Udm = 690 (V) , IN =25 (KA) IX, Chọn Máy Biến Áp Lựa chọn máy biến áp bao gồm lựa chọn số lượng, công suất, chủng loại, kiểu cách tính khác máy biến áp 1, Chọn số lượng máy biến áp Có nhiều cách xác định số lượng chủng loại máy biến áp, thường dựa vào yêu cầu chủ yếu độ tin cậy cung cấp điện cho phụ tải trạm - Với phụ tải loại 1: phụ tải quan trọng không phép điện phải đặt máy biến áp, cấp nguồn từ hai nguồn độc lập - Với phụ tải loại 2: xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, phân xưởng gia công sửa chữa, khách sạn, siêu thị v.v phải so sánh phương án cấp điện đường dây – máy biến áp Với phương án cấp điện đường dây lộ kép – máy biến áp Trong thực tế, hộ loại thường dùng phương án lộ đơn – máy biến áp 40 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ - Với phụ tải loại 3: phụ tải chiếu sáng sinh hoạt, thôn xóm, khu chung cư, trường học, hộ thường dùng lộ đơn 2, Chủng loại máy biến áp Chủng loại máy biến áp trạm nên chọn đồng nhất, việc nhằm giảm số lượng máy dự phòng kho thuận tiện cho lắp đặt, vận hành Dựa vào yêu cầu nêu đặc điểm phụ tải phân xưởng hộ tiêu thụ loại 2, nên yêu cầu cung cấp điện không cao Do đó, ta chọn phương án cấp điện cho phân xưởng sửa chữa khí lộ đơn – máy biến áp 3, Xác định công suất máy biến áp Thông thường người ta chọn dung lượng trạm biến áp dựa vào đồ thị phụ tải hộ tiêu thụ Đối với xưởng đồ thị phụ tải cụ thể, nên ta chọn dung lượng trạm biến áp cho máy biến áp trạm không non tải lắm, không tải lắm, tức chọn dung lượng trạm biến áp : Điều kiện : Sdmba ≥ Sttpx = 778.8 (kVA) Tra Bảng 1.1 (tr.19 giáo trình cung cấp điện) ta chon máy biến áp ABB chế tạo có thông số sau: Bảng 3.9 Bảng chọn máy biến áp cho phân xưởng Công Suất Điện Áp Kích Thước: (mm) Trọng (kVA) (KV) Dài - Rộng - Cao Lượng 800 22/0.4 1770-1075-1695 2430 41 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ 42 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Hình 4: sơ đồ dây phân xưởng khí 43 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ CHƯƠNG IV: TÍNH BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG I, KHÁI NIỆM Nâng cao hệ số công suất cos ϕ biện pháp quan trọng để giảm giá thành điện Hầu hết thiết bị điện (phụ tải dân dụng công nghiệp) tiêu thụ công suất tác dụng công suất phản kháng Các thiết bị tiêu thụ nhiều công suất phản kháng là: - Động không đồng bộ: tiêu thụ khoảng 60 - 65% tổng công suất phản kháng mạng - Máy biến áp tiêu thụ khoảng 20-25% - Đường dây khơng, điện kháng thiết bị khác tiêu thụ khoảng 10% Cải thiện hệ số công suất cos ϕ cho phép sử dụng máy biến áp,thiết bị đóng cắt cáp nhỏ Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hóa phần tử cung cấp điện, phần tử thiết bị điện không cần định mức dư thừa Tuy nhiên để đạt kết tốt cần phải đặt tụ cạnh phần tử thiết bị tiêu thụ công suất phản kháng nhằm: - Giảm kích cở dây dẫn - Giảm tổn thất công suất dây dẫn - Giảm sụt áp -Sự gia tăng khả mang tải (mắc thêm tải vào máy biến áp) Vì thế, không lắp đặt thiết bị để bù thêm công suất phản kháng dòng điện yêu cầu lớn thực tế sử dụng Khi xưởng gánh chịu khoản chi phí không cần thiết Mặt khác, công suất phản kháng làm cho máy biến áp, dây tải điện nhanh chóng bị tải Do đó, việc đặt thiết bị bù yêu cầu bắt buộc ngành điện lực II, Ý NGHĨA CỦA VIỆC NÂNG CAO HỆ SỐ CÔNG SUẤT COS ϕ 1, Giảm tổn thất công suất mạng điện Tổn thất công suất đường dây tính: Khi giảm Q truyền tải đường dây, ta giảm thành phần tổn thất công suất ∆ P(Q) Q gây ra, giảm chi phí vận hành hay nói cách khác nâng cao tiêu kinh tế 44 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ 2, Giảm tổn thất điện áp mạng điện Tổn thất điện áp tính: Giảm Q truyền tải đường dây, ta giảm thành phần ∆ U(Q) Q gây ra, giảm tổn thất điện áp đường dây tức nâng cao chất lượng điện 3, Tăng khả truyền tải đường dây máy biến áp Khả truyền tải đường dây máy biến áp phụ thuộc vào điều kiện phát nóng, tức phụ thuộc vào dòng điện cho phép chúng Dòng điện chạy dây dẫn máy biến áp tính sau: Biểu thức chứng tỏ với tình trạng phát nóng định đường dây máy biến áp ( tức I=const) tăng khả truyền tải công suất tác dụng P chúng cách giảm công suất phản kháng Q mà chúng phải tải đi.Vì giữ nguyên đường dây máy biến áp,nếu cos ϕ mạng điện nâng cao (tức giảm lượng Q truyền tải) khả truyền tải chúng tăng lên Việc nâng cao cos ϕ đưa đến hiệu giảm chi phí kim loại màu góp phần làm ổn định điện áp, tăng khả phát điện máy phát Giảm giá tiền điện: số nước, giá tiền điện tính theo giá trị cos ϕ Cos ϕ cao giá trị tiền điện thấp ngược lại Thường giá trị cos ϕ = 0,9 sử dụng làm sở đề sách giá tiền điện Chính lý mà việc bù công suất phản kháng để nâng cao hệ số công suất cos ϕ trở thành vấn đề quan trọng, cần phải quan tâm mức thiết kế vận hành hệ thống cung cấp điện III, XÁC ĐỊNH DUNG LƯỢNG BÙ Hệ số công suất cos ϕ mạng điện quy định cho hộ tiêu thụ phải đạt được, thường nằm khoảng cos ϕ = 0,8 ÷ 0,95 Đối với mạng điện xưởng, giống mạng lưới điện sinh hoạt thông thường, hệ số công suất cos ϕ phải đạt từ 0,9 - 0,95 Trong đồ án định nâng hệ số cos ϕ xưởng lên 0,95 Dung lượng tụ bù xác định theo biểu thức:  Qb =Pttpx (tg ϕ – tg ϕ 2) = 506,2 (1.33-0.43) = 456(KVar) 45 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Để nâng cao hệ số công suất xưởng từ 0.6 lên 0.9 ta cần chọn thiết bị bù có dung lượng sau: Tra bảng 6.1(tr.336 giáo trình cung cấp điện) ta chọn tụ có thông số sau: Bảng 4.0 Bảng chọn tụ bù cho phân xưởng Loại Tụ Qb(KVar) Số Bộ DLE-4D100 K5T 100 Tổng Qb(KVar) 500 Qb yêu cầu (KVar) 456 Trong đò án chọn phương pháp bù tập trung phía điện áp thấp trạm biến áp phân xưởng 46 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ CHƯƠNG V: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHUNG CHO PHÂN XƯỞNG I, ĐẶT VẤN ĐỀ Trong nhà máy, xí nghiệp công nghiệp hệ thống chiếu sáng có vai trò quan trọng việc dảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao xuất lao độn, an toàn sản xuất sức khỏe người lao động ánh sáng không đủ người lao động phải làm việc trạng thái căng thẳng, hại mắt ảnh hưởng đến sức khỏe, hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo yêu cầu sau:  Không bị lóa mắt  Không bị lóa phản xạ  Không tạo khoảng tối vật bị che khuất  Phải có độ rọi đồng  Phải tạo ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên tốt II, CHỌN HÌNH THỨC CHIẾU SÁNG Có nhiều hình thức chiếu sáng như: * Chiếu sáng chung: chiếu sáng tạo độ rọi đồng bề mặt làm việc * Chiếu sáng cục bộ: chiếu sáng đòi hỏi độ rọi cao * Chiếu sáng làm việc: chiếu sáng để làm việc bình thường * Chiếu sáng cố: dùng để di tản người chiếu sáng làm việc Phân xưởng làm việc ca ngày sản phẩm tạo bình thường, nên ta cần ánh sáng để làm việc.Vì ta chọn hình thức chiếu sáng làm việc III, CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Hệ thống chiếu sáng gọi đạt yêu cầu thỏa mãn tiêu kinh tế kỹ thuật • Độ rọi phải đảm bảo theo yêu cầu • Phải tạo độ rọi đồng mặt phẳng làm việc • Màu sắc ánh sáng phải phù hợp với tính chất công việc, thường chọn ánh sáng ban ngày • Không gây chói mắt • Đơn giản, dễ lắp đặt, linh hoạt tái cấu trúc tương lai • Tính tiện nghi cao, tính thẩm mỹ cao 47 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ • Không tạo bóng tối mặt phẳng làm việc • Mức độ an toàn phòng chống cháy nổ theo yêu cầu môi trường làm viêc • Tiết kiệm điện IV, THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG 1, tính toán chiếu sáng phân xưởng Kích thước phân xưởng: - Chiều dài a = 70 m - Chiều rộng b = 30 m - Chiều cao h = 12 m - Chọn đèn: Metal Halide - Quang thông đèn : 11250 - Công suất đèn : 150W - Độ rọi : E = 150lx (TCXDVN) - Nguồn điện : U =220 lấy từ tủ chiếu sáng TPP * Hệ số phản xạ trần : 50% * Hệ số phản xạ tường: 30% * Hệ số phản xạ sàn: 10% - Để có môi trường ánh sáng tiện nghi theo biểu đồ kruithor: Ta có : Tm = 2500 ÷ 35000k - Chuất lượng ánh sáng: IRC = 66 - Chọn độ cao treo đèn h’ = H – 0.66 = 12 - 0.66 = 11.34 (m) a×b 70 * 30 - Chỉ số phòng : k = h(a + b) = 12(70 + 30) = 1.75 - Ta có: nmax ≤ 1,6h = 11.34*1,6 = 18.144 (m) E × S ×δ - Xác định quang thông tổng: Ft = η × Ud - Theo phụ lục V ( giáo trình kỹ thuật chiếu sáng) K1 = 1.5 -> U1 = 0.70 K2 = -> U2 = 0.78 K= 1.78 -> U = 0.74 - Hệ số dự trữ xác định theo phụ lục VI: δ =1,25  Ft = 150 * 70 * 30 * 1.25 = 226293(lm) * 0.74 - Xác định số lượng đèn  N= Ft 226293 = = 20.5 (đèn) Fd 11250 48 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Được bố trí hàng cột đèn cách 5m cách tường 2,5m Theo chiều ngang, đèn cách 10m theo chiều dài Tổng cộng 21 đèn  Tổng công suất chiếu sáng phân xưởng: Pcs = 21*150=3150 (W) 2, chọn aptomat tổng  Chọn aptomat tổng theo điều kiện: Điện áp định mức: UdmA ≥ Udmm = 0.38(kV) Dòng định mức: IdmA ≥ Itt = Pcs ×Udm × cos ϕ = 3.15 * 0.38 * = 4.8 (A) - chọn aptomat loại 50AF: kiểu ABE 53a, Idm = (A), số cực 3, Ic = 2.5 3, chọn cáp từ tủ phân phối tới tủ chiếu sáng - Chọn theo điều kiện phát nóng cho phép: Khc*Icp ≥ Itt = 4.8 (A) - Chọn cáp đồng hạ áp õi cách điện PVC LENS chế tạo: Icp =31 (A) - Chọn aptomat nhánh: UdmA ≥ Udmm = 220(V) o Dòng định mức: IdmA ≥ Itt = * 0.15 = 2(A) 0.22 o Chọn aptomat loai NC60a Merlin Gerlin chế tạo có thông số sau: IdmA =10 (A), IN = (kA), Udm= 440 loại cực - Chọn dây dẫn từ tủ chiếu sáng đến bóng đèn : Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng cho phép Khc*Icp ≥ Itt Kiểm tra theo điều kiện kết hợp với thiết bị bảo vệ aptomat Icp ≥ 1,25 × Idma 1.25 * 10 = = 8.3(A) 5 Chọn cáp đông lõi tiết diện 2x1.5 mm2 có Icp = 26 (A) cách điện PVC LENS chế tạo 49 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Hình 5: sơ đồ nguyên lý chiếu sáng phân xưởng khí 50 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ KẾT LUẬN Sau 15 tuần tìm tòi nghiên cứu đồ án môn học cung cấp điện,với hướng dẫn thầy BIỆN VĂN KHUÊ đến em hoàn thành thời hạn đáp ứng yêu cầu giao Qua thời gian nghiên cứu làm đồ án giúp em nắm vững kiến thức học để áp dụng việc tính toán thiết kế hệ thống cung cấp điện  Tính toán phụ tải phân xưởng  Chọn dây dẫn  Chọn thiết bị bảo vệ  Chọn máy biến áp  Tính bù công suất phản kháng Vì kiến thức thân nhiều hạn chế nên đồ án không tránh khỏi thiếu sót, nhiều vấn đề chưa giải Kính mong bảo quí thầy cô bạn để tập đồ án sau tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy BIỆN VĂN KHUÊ hướng dẫn giúp em hoàn thành đồ án thời hạn 51 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU [...]... xưởng: 70m Chiều rộng phân xưởng: 30m Chiều cao phân xưởng: 12m II, PHÂN CHIA NHÓM VÀ XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI 1, Phân Nhóm Phụ Tải Trong một phân xưởng thường có nhiều thiết bị có công suất và chế đọ làm việc khác nhau.Muốn xác định phụ tải tính toán được chính xác cần phải phân nhóm các thiết bị điện Việc phân nhóm phải tuân theo nguyên tắc sau: Các thiết bị điện trong cụng một nhóm nên ở gần nhau để giảm... hợp : Phối hợp các kiểu sơ đồ trên tùy theo các yêu cầu riêng của từng phụ tải hoặc của các nhóm phụ tải Từ những ưu khuyết điểm trên ta dùng sơ đồ hỗn của hai dạng sỏ đồ trên để cấp điện cho phân xưởng, cụ thể là : - Tủ phân phối của phân xưởng : Đặt 1 aptomat tổng phía từ trạm biến áp về và 3 aptomat nhánh cấp điện cho 3 tủ động lực - Các tủ đông lực : Mỗi tủ được cấp điện từ thanh góp tủ phân phối. ..ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ CHƯƠNG II : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI CHO PHÂN XƯỞNG, XÁC ĐỊNH TÂM PHỤ TẢI I, ĐẶC ĐIỂM CỦA PHÂN XƯỞNG Tính toán phụ tải điện là bước đầu tiên trong quá trình thiết kế một hệ thống cung cấp điện, nó có vai trò rất quan trọng bởi vì nếu ta xác định phụ tải tính toán dư thừa dẫn đến lãng phí, ứ đọng vốn đầu tư Nếu xác định thiếu sẽ dẫn đến mạng điện thường xuyên bị... CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Hình3 : sơ đồ phụ tải của phân xưởng 28 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Điện năng nhận từ thanh cái hạ áp của MBA phân xưởng qua aptomat đưa về tủ phân phân phối bằng đường cáp động lực ( cáp 1) sau đó từ tủ phân phối có các lộ ra dẫn về các tủ động lực qua hệ thống cáp (cáp 2) Từ tủ động lực điện năng được đưa đến các thiết bị... CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Tuy nhiên thường rất khó thỏa mãn tất cả các nguyên tắc trên Do vậy người thiết kế phải tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của phụ tải để lựa chọn ra phương án tối ưu phù hợp nhất trong các phương án có thể Dựa vào nguyên tắc phân nhóm điện ở trên và căn cứ vào vị trí, công suất của các thiết bị được bố trí trên mặt bằng phân xưởng ta chia ra 3 nhóm phụ tải sau: Bảng 2.1 phân. .. lớn nhất của nhóm thiết bị :  Nếu < 40 Kw , chọn =5  Nếu > 40 Kw , chọn =3 Vì =36 kw(Lò Điện) nên chọn ⇒ = = = =5 = 5*85 = 425 (A) - 425.5 + 319.2 – 0.4*85 =710.7 (A) b, Xác xịnh phụ tải tính toán nhóm 2 • Dòng định mức của thiết bị : = Bảng 2.7:bảng tính toán dòng điện của các thiết bị nhóm 2 NHÓM 2 (Uđm =380 (v) ) Tên thiết bị Lò Điện Hóa Cứng Linh Kiện Lò Điện Máy Nén Khí Lò Điện Tổng ⇒ chọn -... • Dòng điện tính toán của toàn phân xưởng : Ittpx = Sttpx 3 * Udm = 778.8 3 * 0.38 = 1183.2(A) 26 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯƠNG CƠ KHÍ I, Chọn Sơ đồ Cấp Điện Cho Phân Xưởng Sơ đồ nối dây của phân xưởng có 3 dạng : • Sơ đồ nối dây hình tia : Ưu điểm là nối dây rõ ràng, mỗi hộ dùng điện được cung cấp từ một đường... đưa đến các thiết bị bằng dây dẫn cách điện việc đóng cắt và bảo vệ ở đây dùng cầu dao và aptomat II, Chọn Dây Chảy Bảo Vệ Cho Từng Máy • Cầu chì là một thiết bị đơn giản, rẻ tiền nhưng độ nhạy kém, nó chỉ tác động khi dòng điện lớn hơn định mức nhiều lần, chủ yếu là khi ngắn mạch • Cầu chì được chọn theo điện áp định mức, dòng điện định mức và dòng điện cắt định mức Xét điều kiện : Idc ≥ Itt = Kt*Idmd... vận hành không đảm bảo chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Hơn nữa xác định phụ tải là cơ sở để lựa chọn công suất nguồn, tiết diện dây dẫn và lựa chọn CB Do thấy được tầm quan trọng của việc xác định phụ tải tính toán nên trước khi đi vào tính toán phụ tải điện cho một phân xưởng ta phải thu thập đầy đủ các dữ liệu của phân xưởng Diện tích toàn phân xưởng: 2100m2 Chiều dài phân xưởng: 70m Chiều rộng phân xưởng:... Lò Điện Hóa Cứng Linh Kiện Lò Điện Máy Nén Khí Lò Điện Tổng Nhóm 2 NHÓM 3 1 2 3 4 5 6 7 Búa Hơi Để Rèn Máy Hàn Hồ Quang Máy Bào Quạt Gió Máy BA Hàn ( ε =0.4) Lò Điện Thiết Bị Tôi Bánh Răng 12 DH11DC SVTH: NGUYỄN HỮU HIỆU ĐỒ ÁN CUNG CẤP ĐIỆN 8 GVHD: BIỆN VĂN KHUÊ Cầu Trục Tổng Nhóm 3 20 1 n=8 24.2 186.2 2, Xác Định Tâm Phụ Tải a, Tâm Phụ Tải Nhóm 1 Lựa chọn hệ trục XOY trên bảng vẽ mặt bằng bố trí thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm hiểu quy định chung thiết kế lưới điện phân phối trên không , tìm hiểu quy định chung thiết kế lưới điện phân phối trên không , tìm hiểu quy định chung thiết kế lưới điện phân phối trên không , III. GIỚI HẠN ĐỒ ÁN, 2, Xác Định Tâm Phụ Tải, 3, Tính Toán Phụ Tải Cho Từng Nhóm, II, Chọn Dây Chảy Bảo Vệ Cho Từng Máy, V, Chọn Cáp Dẫn Cung Cấp Cho Từng Nhóm Máy, VIII. Chon Aptomat Bảo Vệ Cho Phân Xưởng, IX, Chọn Máy Biến Áp, IV, THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay