phân loại văn hóa tổ chức

10 203 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:52

Phân loại văn hóa tổ chức I GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT Khái niệm văn hóa tổ chức Phân loại văn hóa tổ chức 2.1 Phân loại văn hóa tổ chức theo mức độ thân thiện thành viên tổ chức mức độ chia sẻ ,theo đuổi mục tiêu chung thành viên tổ chức 2.2 Phân loại văn hóa tổ chức theo yếu tố môi trường mức độ hoàn thành chiến lược 2.3 Phân loại văn hóa theo mức độ quan tâm quản lý tới thành viên tổ chức ( hướng nội) Kết luận Tài liệu tham khảo II NỘI DUNG Khái niệm văn hóa tổ chức - Văn hóa tính cách tổ chức, mức độ phức tạp văn hóa nghĩa giảđịnh, giá trị, biểu tượng, chuẩn mực thành viên tổ chức Trong tổ chức có văn hóa mang tính tập thể cao cá nhân sẽđược khuyến khích tinh thần làm việcđồngđội người quyếtđịnh chung Theo Robbin: VHTC hệ thốngý nghĩa chung hàm giữ thành viên tổ chức Qua phân biệt TC với TC khác Theo Elliott Jaques: VHTC thói quen, cách nghĩ, truyền thống cách làm việc tổ chứcđược chia sẻ tất thành viên tổ chức => Tóm lại VHTC hệ thống giá trị, niềm tin, quy phạmđược chia sẻ thành viên tổ chức hướng dẫn hành vi người laođộng tổ chức Phân loại văn hóa tổ chức 2.1 Phân loại văn hóa tổ chức theo mức độ thân thiện thành viên tổ chức mức độ chia sẻ ,theo đuổi mục tiêu chung thành viên tổ chức Văn hóa tổ chức chia thành loại gồm :mạng lưới, phân tán, vụ lợi, cộng đồng Mạng lưới Cộng đồng Mức độ Phân tán Vụ lợi thân thiện Mức độ theo đuổi mục tiêu 2.1.1.Văn hóa mạng lưới Đặc điểm: Mức độ thân thiện người mức độ cao quan tâm , theo đuổi tới mục tiêu không cao - Đặc trưng văn hóa mạng lưới không tập trung vào kết cuối mà tập trung vào trình hoạt động Các cá nhân tổ chức có tinh thần học hỏi cao sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp họ cần mà không quan tâm đến kết đạt Nhiệm vụ trách nhiệm công việc thiết kế linh hoạt VD:Văn hóa ngân hàng ví dụ ngân hàng Maritime Bank Một điều dễ nhận thấy ngân hàng chia theo nhiều hệ thống, chi nhánh nhỏ Ở nơi nhân viên quan tâm , giúp đỡ nhau, đặc tính nghề nghiệp với việc phân bố nhân lực môi trường bão hòa nên hiệu làm việc không cao, cụ thể maritimebank, theo Báo cáo tài kiểm toán năm 2014, Maritime Bank công bố website thông tin lợi nhuận trước thuế đạt 160 tỷ đồng, giảm mạnh so với 401 tỷ đồng năm 2013( Theo http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/xoay-xo-voi-ban-than-maritimebankco-ganh-noi-mdb-20150506101909964.chn) 2.1.2.Văn hóa phân tán Đặc điểm: Mức độ thân thiện nhân viên thấp( nghĩa họ không than thiện với nhau), mức độ theo đuổi mục tiêu chung thấp, người thường đặt lợi ích cá nhân lên - Đặc trưng văn hóa phân tán cá nhân tổ chức chia sẻ thông tin mục tiêu công việc, mục tiêu tổ chức mối quan hệ tương tác thành viên tổ chức hạn chế VD: Công ty bán hàng đa cấp công ty Amway: Dựa lý thuyết việc bán hàng đa cấp thu nhiều lợi nhuận có nhiều người mua, thu hút nhiều người Tuy nhiên thực tế bán sản phẩm lãi thu không cao hẳn, nên công việc thường làm người có yêu cầu tạm thời Do thang thưởng tiền, đo dạc giá trị làm cách cụ thể, việc lãi kiếm không rõ rang không cao nhiều người mong đợi nên thành viên tổ chức thường thiết tha theo đuổi mục tiêu cao( lợi nhuận thực tế thu không bao mong tưởng, qua cấp lợi nhuận thu bị chia ra) Nhưng thực tế thành viên hệ thống phân phối cạnh tranh nên thành viên công ty tiếp xúc với nhau, họ tồn cạnh tranh nên có chia sẻ Do thấy tính chất phân tán tổ chức 2.1.3.Văn hóa vụ lợi - Đặc điểm: mức độ theo đuổi mục tiêu cao, mức độ chia sẻ , thân thiện thấp - Đặc trung văn hóa vụ lợi cá nhân tổ chức quan hệ tiếp xúc với họ thống việc theo đuổi ủng hộ mục tiêu kinh doanh chiến lược tổ chức Các thành viên khó trung thành gắn bó với tổ chức mục tiêu cá nhân họ không đáp ứng - VD : Văn hóa thường xuất tổ chức mà thành viên làm việc độc lập, cụ thể công ty giải trí Vì tực thuộc công ty giải trí nên để phát triển nghiệp thân họ đồng ý kiến với định hướng phát triển công ty.Công ty cần lợi nhuận họ mang lại, họ cần công ty giúp họ “tỏa sáng” để thỏa mãn nhu cầu thân Tuy nhiên ca sĩ diễn viên trực thuộc công ty họ thường làm việc độc lập ( trừ nhóm nhạc họ làm việc nhóm họ), họ quan tâm tới công việc, mục tiêu thân, mối quan hệ, chia sẻ thành viên công ty thường hỗ trợ hoàn toàn Trừ vài trường hợp đặc biệt họ làm việc chung, thường họ hoạt động tách biệt 2.1.4.Văn hóa cộng đồng - Đặc điểm : mức độ chia sẻ , thân thiện cao, mức độ theo đuổi mục tiêu tổ chức cao - Đặc trưng văn hóa cộng đồng cá nhân tổ chức thân thiện với nhau, tích cực học hỏi lẫn làm việc nhằm hướng tới mục tiêu chung Các nhiệm vụ công việc thiết kế linh hoạt VD: Nissan, Nhật Bản Vào năm trước đây, tìm hiểu trình hình thành phát triển Nissan Nhật Bản nhận thấy, trước vị chủ tịch nhận chức, tập đoàn Nissan rơi vào hoàn cảnh vô khó khăn Khi với văn hóa truyền thống Nhật Bản chế độ đãi ngộ tốt với họ không khả làm việc thôi, Mà hoàn cảnh tổ chức thừa nhân lực, nên việc trì đãi ngộ gây khó khăn cho phát triển Nissan Khi vị chủ tịch lên, ông thay vào việc sử dụng nhân lực hợp lý không sử dụng nhà xưởng phận “ thừa thãi” Đây hành động mang tính lịch sử ngược với truyền thống lúc đó, đồng lòng chia sẻ phát triển Nissan mà sách ông thực thể tính đắn phát triển Nissan ngày Từ văn hóa trì bây giờ, trải qua bao thời kì khủng hoảng kinh tế Nissan đồng lòng mục tiêu chung tổ chức vững vàng phát triển 2.2 Phân loại văn hóa tổ chức theo yếu tố môi trường mức độ hoàn thành chiến lược Văn hóa tổ chức Văn hóa thích nghi Văn hóa hòa nhập Văn hóa nhât quán Văn hóa sứ mệnh 2.2.1 Văn hóa thích nghi Đặc trưng chiến lược trọng đến môi trường bên (hướng ngoại) nhằm phù hợp với yêu cầu môi trường Loại hình tổ chức cần có khả điều chỉnh cấu hay thích nghi với yêu cầu hoàn cảnh, cách thức hoạt động công việc thỏa mãn nhu cầu thị trường Ví dụ: Các doanh nghiệp quảng cáo thường phải trọng đến thay đổi thị trường nhằm bắt kịp xu hướng để thích nghi với yêu cầu hoàn cảnh để đưa mẫu hay đoạn quảng cáo thỏa mãn với yêu cầu thị trường 2.2.2 Văn hóa hòa nhập Đặc trưng loại văn hóa quan tâm tới nhu cầu thành viên coi cách để đạt kết mong muốn - Văn hóa hòa nhập nhằm lôi tham gia thành viên tổ chức để họ nhanh chóng hòa nhập vào môi trường bên Theo đó, thành viên tự nâng cao tinh thần trách nhiệm hành động cách có ý thức công việc tổ chức Ví dụ: Để đạt mục tiêu tổ chức, người quản lý thường có sách tiền lương, tiền thưởng, khoản phụ cấp; đảm bảo môi trường làm việc; … Nhằm cổ vũ, động viên nhân viên công ty tích cực làm việc đóng góp cho tổ chức Nhân viên có đãi ngộ thỏa mãn nhu cầu thân tích cực hòa nhập vào môi trường làm việc đóng góp cho tổ chức để nhận đãi ngộ tốt cho thân Có thể nhận thấy rõ đặc điểm loại hình văn hóa tổ chức, công ty kinh doanh loại sản phẩm Công ty có chế độ thỏa mãn nhu cầu nhân viên, để hưởng chế độ, họ tự lôi kéo vào thị trường, tìm hiểu, tiếp cận đưa sản phẩm thị trường, thỏa mãn thị trường đem lại lợi ích tích cực cho công ty nhận đãi ngộ 2.2.3 Văn hóa quán Đặc trưng chiến lược với môi trường ổn định Loại hình chiến lược hướng trọng tâm vào vấn đề bên tổ chức với xu hướng giữ môi trường ổn định.Người quản lý tổ chức thường dụng phương pháp có hệ thống, quán hoạt động tổ chức.Các sách biện pháp mà tổ chức hoạt động chủ yếu theo hướng truyền thống Ví dụ : văn hóa tổ chức môi trường trường học, cụ thể trường trung học Môi trường trường học môi trường ổn định, nên định hướng quản lý hướng tới vấn đề bên tổ chức Người quản lý hiệu trưởng thực quản lý hoạt động trường, giáo viên, nhân viên theo hệ thống bản, truyền thống dựa nội quy, quy định, mục tiêu giáo dục 2.2.4 Văn hóa sứ mệnh Đặc trưng hình thức văn hóa tổ chức coi trọng sứ mệnh tổ chức, người quản lý dựa vào sứ mệnh tổ chức mà định hướng hành vi thành viên, từ mục tiêu mong muốn, giúp thành viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm họ tổ chức Ví dụ: Loại hình văn hóa sứ mệnh thường nhận thấy tổ chức kinh doanh theo phong cách Nhật Ví dụ công ty Nissan Techno Việt Nam, chuyên nghiên cứu, kinh doanh ô tô Nissan, Nhật Bản Sứ mệnh công ty bên cạnh nâng cao kĩ thuật, cải tiến hướng tới vấn đề bảo vệ môi trường Vì hành vi nhân viên tổ chức định hướng theo sứ mệnh chung tổ chức Bên cạnh việc nâng cao trình độ, tìm tòi công ty có yêu cầu định hướng hành vi nhân viên nhằm bảo vệ môi trường, tiết kiệm lượng “ văn hóa” sử dụng điện cách tiết kiệm, hợp lý, giữ gìn môi trường, tiết kiệm nguyên liệu Một nét đặc trưng nhân viên thiết kế họ tận dụng ngòi bút chì việc thiết kế vẽ không tái sử dụng Từ hành vi nhỏ hình thành văn hóa tổ chức tất theo sứ mệnh chung 2.3 Phân loại văn hóa theo mức độ quan tâm quản lý tới thành viên tổ chức ( hướng nội) Văn hóa tổ chức Văn hóa chu đáo Văn hóa thử thách Văn hóa hiệp lực Văn hóa thiếu đồng 2.3.1Văn hóa chu đáo: Đặc trưng: Thể quan tâm, săn sóc thành viên tổ chức mặt đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm đến tinh thần trách nhiệm nhân viên Ví dụ: văn hóa thường gặp tổ chức mà chế độ đãi ngộ với nhân viên cao, quan điểm nhà quản lý hình thành văn hóa công ty chế độ đãi ngộ đáp ứng nhu cầu nhân viên thỏa mãn, nhân viên có tinh thần làm việc Vì gặp văn hóa tổ chức mà nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao quân đội Tại quân nhân có tinh thần trách nhiệm làm việc cao tự thân môi trường hay pháp luật quy định Và họ hưởng chế độ đãi ngộ đời sống hàng ngày 2.2.2 Văn hóa thử thách Đặc trưng: Đề cao kết công việc người Phong cách thể thái độ quan tâm kết công việc so với việc quan tâm người nhà quản lý định hướng văn hóa tổ chức Ví dụ: Môi trường làm việc tổ chức mà hình thức họ viết phần mềm Công việc lập trình viên công ty thường mang tính theo dự án, họ có phần mềm người quản lý tập trung vào kết mà lập trình viên tạo Mỗi người thường phải làm việc thêm tăng ca để hoàn thành kết giao Bởi thời đại công nghệ thông tin phát triển phút giây, hôm ngày mai cũ Do yêu cầu ngành nghề nên công ty chuyên phần mềm thường có văn hóa Tuy nhiên họ đáp ứng yêu cầu cần có “cơ “ việc đối xử với người lao động theo quy định Nhà nước 2.3.3 Văn hóa hiệp lực Đây hình thức quản lý kết hợp quan tâm người kết công việc Nhân viên hưởng chế độ đãi ngộ thực công việc định hướng , quan sát quản lý để đảm bảo mục tiêu chung tổ chức Ví dụ: Văn hóa phổ biến công ty phát triển Đây xu hướng chung công ty hướng tới Bên cạnh việc giám sát, giao nhiệm vụ yêu cầu nhân viên hòa thành kết quả, người quản lý quan tâm chế độ đãi ngộ Nhân viên đảm bảo quyền lợi phải thực tiến trính yêu cầu công việc Cụ thể công ty viettel, họ có chế độ đãi ngộ với nhân viên tốt có yêu cầu công việc chuẩn mực phận Như phận tư vấn viên tổng đài, họ có mức lương cao, điều kiện làm việc tốt họ phải đảm bảo thực yêu cầu , mục tiêu công việc, làm việc nghiêm túc hiệu quản lý người quản lý 2.3.4 Văn hóa thiếu đồng nhất( văn hóa thờ ơ) Do sách biện pháp ngươì quản lý tổ chức thiếu hiệu lực, thiếu đồng nên dẫn đến mâu thuẫn thành viên , nên thành viên quan tâm đến đồng nghiệp, kết công việc hoàn thành mục tiêu tổ chức Ví dụ: Văn hóa thường gặp tổ chức quy mô nhỏ , phận chuyên trách nhân Việc dẫn đến việc phân công công việc không rõ ràng cụ thể, người quản lý không hiểu rõ hiệu làm việc nhân lực tổ chức dẫn đến mâu thuẫn nhân viên sách hưởng đãi ngộ, kết quả, mục tiêu công việc họ thực chểnh mảng Kết luận Các yếu tố ảnh hưởng đếnviệc phân loại văn hóa tổ chức bao gồm môi trường môi trường tổ chức Với đặc điểm yêu cầu môi trường kết hợp phương hướng hoạt động hay đặc điểm nội tổ chức, mối quan hệ quan tâm nhà quản lý nhân viên , hay kết hợp việc kết hợp chia sẻ, thân thiện với theo đuổi mục tiêu chung mà có nhiều dạng văn hóa áp dụng tổ chức đặc thù riêng Người quản lý cần nhận ưu nhược điểm dạng văn hóa có tổ chức, cần có tổ chức để xây dựng văn hóa tổ chức phù hợp giúp tổ chức phát triển Tài liệu tham khảo - Giáo trình Hành vi tổ chức ( Đại học kinh tế quốc dân, Đồng chủ biên PGS.TS Bùi Anh Tuấn, T.S Phạm Thúy Hương - Giáo trình Lý thuyết tổ chức( PGS Nguyễn Hữu Trí NXB Chính trị quốc gia) - http://nissan-techvn.com/ 10
- Xem thêm -

Xem thêm: phân loại văn hóa tổ chức, phân loại văn hóa tổ chức, phân loại văn hóa tổ chức, 1 Phân loại văn hóa tổ chức theo mức độ thân thiện giữa các thành viên trong tổ chức và mức độ chia sẻ ,theo đuổi những mục tiêu chung của các thành viên trong tổ chức., 2 Phân loại văn hóa tổ chức theo yếu tố môi trường và mức độ hoàn thành chiến lược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay