hiện tượng cát chảy Địa chất công trình

21 487 3
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:49

Click to edit Master te Second level Third level Fourth level Fifth level Chào mừng bạn đến với tập đcct tượng cát chảy nhóm thực Hiện tượng cát chảy Nội dung Khái niệm Nguyên nhân Biện pháp sử lí phòng chống Phân loại nhận biết Ảnh hưởng cát chảy Khái niệm Cát mịn Bão hòa nước Vào công trình Chảy vào hố khai thác Thành dong, lớp Nguyên nhân Áp lực thủy tĩnh Áp lực thủy động Áp lực thủy tĩnh Khối lượng thể tích phần cát chìm nước khối lượng phần đất bị đẩy nổi, dung trọngđẩy Đất bị dung trọng chìm nước Áp lực thủy động Nước đất vận động với vận tốc thấp, nên bỏ qua vế sau phương trình Phân loại dấu hiệu nhận Yếu tố gây Cát chảy thật Cát chảy giả Cát ch ảy th ật Hiện tượng cát chảy loại đất rời xốp(cát pha, sét pha, cát mịn ) Dưới tác dụng gradien thủy lực Chủ yếu suất thành phần keo khoáng keo hữu Cát ch ảy th ật Cát chảy thật gọi cát súc biến Vi sinh vật sống cát nguyên nhân gây cát chảy Khả giữ cát chảy thật lớn,tính thấm nhỏ Cát ch ảy giả Tác dụng áp lực thủy động dòng thắm nước đất Cát chảy trạng thái lơ lững Chảy thành dòng theo phương dòng thắm Cát ch ảy giả Còn gọi cát chảy dòng thắm Không chứa cát hạt phân tán nhỏ,hạt keo hợp chất hữu Ảnh h ưởng c cát ch ảy Giảm tính lí đất Sụp hố móng Vùi lấp công trình Sụp công trình Biện pháp sử lí phòng chống Phạm vi phân bố Thu thập tài liệu Sử lí cát chảy Mực nước đất Tính chất tầng cát Cát ch ảy th ật Cố kết hóa SiO2,CaCl2 liên kết hạt đất Làm lớp đệm thoát nước móng công trình đặt cát chảy Pp chấn động Tính xúc biến cát chảy thật Mật độ tăng hạt Nước bị đẩy lên Trạng thái đồng Tầng cát có chiều dày lớn Thi công hố móng Giếng chìm Làm tường vây T Đóng cọc ấ m th é Cát ch ảy giả Giảm gradien áp lực thẩm thấu Giảm gradien áp lực thẩm thấu Bơm hút nƣớcqua ống kim lọc •Hố khoan thấm Chuyển dòng ngầm chảy sang hướng khác Chuyển dòng ngầm chảy sang hướng khác Tháo khô toàn tầng chảy Pp học Pp học •Cừ thép •Cừ gỗ •Tường hào … Bài th ực hi ện c nhóm đ ến h ết chúc b ạn thành công [...].. .Cát ch ảy giả Tác dụng của áp lực thủy động dòng thắm nước dưới đất Cát chảy ở trạng thái lơ lững Chảy thành dòng theo phương dòng thắm Cát ch ảy giả Còn gọi là cát chảy do dòng thắm Không chứa cát hạt phân tán nhỏ,hạt keo và hợp chất hữu cơ Ảnh h ưởng c ủa cát ch ảy Giảm tính cơ lí của đất Sụp hố móng Vùi lấp công trình Sụp công trình Biện pháp sử lí và phòng chống... Thu thập tài liệu Sử lí cát chảy Mực nước dưới đất Tính chất tầng cát Cát ch ảy th ật Cố kết hóa SiO2,CaCl2 liên kết hạt đất Làm lớp đệm thoát nước dưới móng công trình đặt trên nền cát chảy Pp chấn động Tính xúc biến của cát chảy thật Mật độ tăng hạt Nước bị đẩy lên Trạng thái đồng nhất Tầng cát có chiều dày lớn Thi công hố móng Giếng chìm Làm tường vây T Đóng cọc ấ m th é Cát ch ảy giả Giảm gradien... thẩm thấu Giảm gradien áp lực thẩm thấu Bơm hút nƣớcqua ống kim lọc •Hố khoan thấm Chuyển dòng ngầm chảy sang hướng khác Chuyển dòng ngầm chảy sang hướng khác Tháo khô toàn bộ tầng chảy Pp cơ học Pp cơ học •Cừ thép •Cừ gỗ •Tường hào … Bài th ực hi ện c ủa nhóm 4 đ ến đây là h ết chúc các b ạn thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: hiện tượng cát chảy Địa chất công trình, hiện tượng cát chảy Địa chất công trình, hiện tượng cát chảy Địa chất công trình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay