Tiết 98 ngữ văn 8(hành động nói)

18 218 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:39

lớp 8B Nhiệt liệt chào mừng thầy cô đến dự Kiểm tra cũ Hành động nói ? Cho ví dụ Hành động nói hành động đợc thực lời nói nhằm mục đích định VD : Cô giáo thực hành động lời nói : Cả lớp trật tự nhằm mục đích yêu cầu học sinh giữ yên lặng học Nêu kiểu hành động nói thờng gặp ? Những kiểu hành động nói thờng gặp : + hỏi, + trình bày( báo tin, kể, tả, nêu ý kiến, dự đoán, ), + điều khiển (cầu khiến, đe dọa, thách thức, ) + hứa hẹn +bộc lộ cảm xúc Tiế95 Tiết 98: Hành động nói ( tiết ) Tiết 98 : hành động nói ( t2 ) Ngữ liệu- phân tích ngữ liệu ( Đoạn văn sgk tr 70) Tinh thần yêu nớc nhân dân ta nh thứ quý Có đợc trng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy Nhng có cất giấu kín đáo rơng, hòm Bổn phận làm cho quý kín đáo đợc đa trng bày Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nớc tất ngời đợc thực hành vào công việc yêu nớc, công việc kháng chiến. I/ Bài học * Cách thực hành động nói Tiết 98 : hành động nói ( t2 ) 1/Tinh thần yêu nớc nhân dân ta nh thứ quý.( mục đích trình bày ) 3/Nhng có cất giấu kín đáo rơng, hòm ( mục đích trình bày ) 2/Có đợc trng bày tủ kính, bình pha lê, rõ ràng dễ thấy ( mục đích trình bày ) 4/Bổn phận làm cho quý kín đáo đợc đa trng bày.( mục đích cầu khiến ) 5/Nghĩa phải sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nớc tất ngời đợc thực hành vào công việc yêu nớc, công việc kháng chiến ( mục đích cầu khiến ) I/ Bài học * Cách thực hành động nói Tiết 98: hành động nói ( t ) Câu 1: mục đích trình bày hành động trình bày Câu 2: mục đích trình bày - hành động trình bày Câu 3: mục đích trình bày - hành động trình bày Câu 4: mục đích cầu khiến - hành động điều khiển Câu 5: mục đích cầu khiến - hành động điều khiển * Cả câu câu trần thuật - Câu 1,2,3 : hành động nói trình bày đợc thực câu trần thuật ( kiểu câu phù hợp với hành động ) - > Cách dùng trực tiếp -Câu 4,5: hành động nói điều khiển đợc thực câu trần thuật ( kiểu câu khác không dùng câu cầu khiến ) - > Cách dùng gián tiếp I/ Bài học * Cách thực hành động nói Kiểu hành Thực kiểu câu phù hợp động nói Cách dùng trực tiếp 1/Hỏi 2/Trình bày Thực kiểu câu khác Cách dùng gián tiếp 1/ Dùng câu nghi vấn Bạn học cha ? 2/ Dùng câu trần thuật Ngày mai, em quê 3/ Dùng câu nghi vấn 3/ Điều khiển 4/ Hứa hẹn 5/ Bộc lộ cảm xúc 3/Dùng câu cầu khiến Anh đừng hút thuốc Anh không hút thuốc đợc chứ? 4/ Dùng câu trần thuật - Tôi mong anh không hút thuốc 4/ Dùng câu trần thuật Em hứa không học muộn 5/ Dùng câu cảm thán ôi tranh đẹp ! 5/ Dùng câu trần thuật Bức tranh đẹp thật - Dùng câu nghi vấn Sao tranh đẹp ? Tiết 98: hành động nói Ngữ liệu- phân tích ngữ liệu ( Ngữ liệu sgk tr 70 ) * Câu 1,2,3 : hành động nói trình bày đợc thực câu trần thuật ( kiểu câu phù hợp với hành động ) - > Cách dùng trực tiếp * Câu 4,5: hành động nói điều khiển đợc thực câu trần thuật ( kiểu câu khác không dùng câu cầu khiến ) - > Cách dùng gián tiếp Có cách thực hành động nói ? Đó cách ? I/ Bài học * Cách thực hành động nói : C1: Dùng kiểu câu có chức phù hợp với hành động ( cách dùng trực tiếp ) C2: Dùng kiểu câu có chức khác để thể hành động ( cách dùng gián tiếp ) * Ghi nhớ : sgk tr 71 Tiết 98: hành động nói ( t ) II/ Luyện tập Bài 1: Tìm câu nghi vấn Hịch tớng sĩ Trần Quốc Tuấn - Cho biết câu đợc dùng làm ? - Vị trí câu nghi vấn đoạn văn có liên quan nh đến mục đích nói ? Nhóm 1: Đoạn: Ta thờng nghe : Kỉ Tín đem trời đất muôn đời bất hủ đợc Nhóm 2: Đoạn: Chẳng thái ấp ta không muốn vui vẻ có đợc không? Nhóm 3: Đoạn: Nay ta chọn binh pháp nhà để ngơi biết bụng ta Tiết 98 : hành động nói ( t ) * Kết Nhóm 1: Đoạn: Ta thờng nghe : Kỉ Tín đem trời đất muôn đời bất hủ đợc - Câu nghi vấn: Từ xa bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ nớc đời ? : Thực hành động khẳng định - Câu nghi vấn đoạn đầu nhằm mục đích tạo tâm cho tớng sĩ chuẩn bị nghe lí lẽ tác gỉa Tiết 98: hành động nói ( t ) 1/Bài tập Nhóm 2: Đoạn: Chẳng thái ấp ta không muốn vui vẻ có đợc không? - Câu nghi vấn 1: Lúc gìơ ngơi muốn vui vẻ có đ ợc không? : Thực hành động phủ định - Câu nghi vấn : Lúc gìơ ngơi không muốn vui vẻ có đợc không? : Thực hành động khẳng định - Câu nghi vấn đoạn nhằm mục đích thuyết phục, động viên khích lệ tớng sĩ đa đối lập hậu lối sống sai trái & kết tốt đẹp nghe lời bảo chủ tớng Tiết 98: hành động nói ( t ) Nhóm 3: Đoạn: Nay ta chọn binh pháp nhà để ngơi biết bụng ta - Câu nghi vấn 1: Vì vây ? : Thực hành động gây ý - Câu nghi vấn 2: Nếu sau giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há mặt muĩ đứng trời đất ? Thực hành động phủ định - Câu nghi vấn đoạn cuối nhằm mục đích cho tớng sĩ thấy có đờng chiến đấu bảo vệ đất nớc Tất câu thể hành động nói theo cách gián tiếp Tiết 98: hành động nói ( t ) 2/Bài tập 2: 2: Tìm câu trần thuật có mục đích cầu khiến đoạn trích dới Hồ Chí Minh & cho biết hình thức diễn đạt có tác dụng nh việc động viên quần chúng ? a/ Câu 1: Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng toàn dân ta lúc phải cao tinh thần chiến, thắng, tâm giải phóng Miền Nam, bảo vệ Miền Bắc tiến tới hoà bình, thống Tổ Quốc Câu 2: Hễ tên xâm lợc đất nớc ta, phải tiếp tục chiến đấu quýet Câu 4: Quân & dân Miền Bắc sức thi đua yêu nớc, xây dựng chủ nghĩa xã hội & làm tròn nghĩa vụ đồng bào Miền Nam ruột thịt Tiết 98: hành động nói ( t ) 2/Bài tập : b/ Câu 2: Điều mong muốn cuối là: Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng nớc Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ & giàu mạnh góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới => - Tất câu câu trần thuật dùng thể hành động cầu khiến, kêu gọi - Cách dùng gián tiếp khiến lời kêu gọi vừa rõ ràng sâu sắc, vừa thể đợc tình cảm, nguyện vọng ngời nói & tác động mạnh mẽ tới ngời nghe Tiết 98: hành động nói ( t ) 3/Bài tập 3: * Câu nói Dế Choắt: - Song anh có cho phép em dám nói - Anh nghĩ thơng em nh anh đào giúp cho em nghách sang nhà anh, phòng tối lửa tắt đèn có đứa bắt nạt em chạy sang * Câu nói Dế Mèn: - Đợc, nói thẳng thừng - Thôi im điệu hát ma dầm sùi sụt = >Tính cách nhân vật Dế Choắt: Yếu đuối nên cầu khiến nhã nhặn, khiêm tốn Tính cách nhân vật Dế Mèn: ỷ mạnh nên ngạo mạn, hách dịch Tiết 98: hành động nói ( t ) 4/Bài tập 4: Nên dùng cách sau: b/ Bác làm ơn giùm cháu bu điện đâu a e/ Bác giúp cháu bu điện đâu không ? 5/Bài tập 5: Chọn phơng án ( c) : Đa lọ gia vị cho ngời & nói: Mời anh ( Mời chị , Mời bác ) Vì : Thể ngời nghe hiểu đợc mục đích cầu khiến hành động nói ngời nói, đồng thời thể lịch IV/ Củng cố- dặn dò: - Học thuc ghi nh - làm tiếp cỏc bi - Học bài, đọc trớc Ôn tập luận điểm Cảm ơn thầy cô giáo Thân chào em học sinh ! [...].. .Tiết 98: hành động nói ( t 2 ) 1/Bài tập 1 Nhóm 2: Đoạn: Chẳng những thái ấp của ta không còn muốn vui vẻ phỏng có đợc không? - Câu nghi vấn 1: Lúc bấy gìơ dẫu các ngơi muốn vui vẻ phỏng có đ ợc không? : Thực hiện hành động phủ định - Câu nghi vấn 2 : Lúc bấy gìơ dẫu các ngơi không muốn vui vẻ phỏng có đợc không? : Thực hiện hành động khẳng định - Câu nghi vấn ở... định - Câu nghi vấn ở đoạn giữa nhằm mục đích thuyết phục, động viên khích lệ tớng sĩ khi đa ra sự đối lập giữa hậu quả của lối sống sai trái & kết quả tốt đẹp nếu nghe lời chỉ bảo của chủ tớng Tiết 98: hành động nói ( t 2 ) Nhóm 3: Đoạn: Nay ta chọn binh pháp các nhà để các ngơi biết bụng ta - Câu nghi vấn 1: Vì sao vây ? : Thực hiện hành động gây chú ý - Câu nghi vấn 2: Nếu vậy rồi đây sau khi... giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt muĩ nào đứng trong trời đất nữa ? Thực hiện hành động phủ định - Câu nghi vấn ở đoạn cuối nhằm mục đích chỉ cho tớng sĩ thấy chỉ có con đờng duy nhất là chiến đấu bảo vệ đất nớc Tất cả các câu trên đều thể hiện hành động nói theo cách gián tiếp Tiết 98: hành động nói ( t 2 ) 2/Bài tập 2: 2: Tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn... mình đối với đồng bào Miền Nam ruột thịt Tiết 98: hành động nói ( t 2 ) 2/Bài tập 2 : b/ Câu 2: Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nớc Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ & giàu mạnh góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới => - Tất cả 5 câu trên đều là câu trần thuật dùng thể hiện hành động cầu khiến, kêu gọi - Cách dùng gián... câu trần thuật dùng thể hiện hành động cầu khiến, kêu gọi - Cách dùng gián tiếp này khiến lời kêu gọi vừa rõ ràng sâu sắc, vừa thể hiện đợc tình cảm, nguyện vọng của ngời nói & tác động mạnh mẽ tới ngời nghe Tiết 98: hành động nói ( t 2 ) 3/Bài tập 3: * Câu nói của Dế Choắt: - Song anh có cho phép thì em mới dám nói - Anh đã nghĩ thơng em nh thế thì hay là anh đào giúp cho em một cái nghách sang nhà... thế mạnh nên ngạo mạn, hách dịch Tiết 98: hành động nói ( t 2 ) 4/Bài tập 4: Nên dùng những cách sau: b/ Bác làm ơn chỉ giùm cháu bu điện ở đâu a e/ Bác có thể chỉ giúp cháu bu điện ở đâu không ạ ? 5/Bài tập 5: Chọn phơng án ( c) : Đa lọ gia vị cho ngời kia & nói: Mời anh ( hoặc Mời chị , Mời bác ) Vì : Thể hiện ngời nghe hiểu đợc mục đích cầu khiến trong hành động nói của ngời nói, đồng thời thể... 98: hành động nói ( t 2 ) 2/Bài tập 2: 2: Tìm những câu trần thuật có mục đích cầu khiến trong các đoạn trích dới đây của Hồ Chí Minh & cho biết hình thức diễn đạt đó có tác dụng nh thế nào trong việc động viên quần chúng ? a/ Câu 1: Vì vậy, nhiệm vụ thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải năng cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm giải phóng Miền Nam, bảo vệ Miền Bắc tiến tới hoà bình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 98 ngữ văn 8(hành động nói) , Tiết 98 ngữ văn 8(hành động nói) , Tiết 98 ngữ văn 8(hành động nói)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay