Lập kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của công ty xây dựng mỏ hầm lò 2 vinacomin

150 461 1
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:39

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: .6 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II-TKV .6 1.1 Tình hình chung Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin 1.1.1 Sự hình thành phát triên Công ty 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – TKV 1.2 Điều kiện địa lý tự nhiên kinh tế-nhân văn Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – TKV 10 1.2.1 Điều kiện tự nhiên 10 1.2.2 Lao động dân số 10 1.2.3 Điều kiện kinh tế xã hội 11 1.3 Công nghệ sản xuất Công ty Xây dựng mỏ hầm lò -TKV 12 1.4 Tình hình tổ chức máy quản lý sản xuất lao động Công ty Xây dựng mỏ hầm Lò 18 1.4.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty .18 1.4.2 Tình hình tổ chức sản xuất Công ty 25 1.4.3 Chế độ công tác Công ty 26 1.4.4 Tình hình sử dụng lao động Công ty: .27 1.5 Phương hướng phát triển doanh nghiệp tương lai 27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 29 CHƯƠNG : 31 PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II-TKV NĂM 2014 .31 2.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò 2TKV năm 2014 .32 2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm 37 SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 2.2.1 Phân tích chung tình hình thi công công trình dịch vụ theo số lượng.37 2.2.2 Phân tích giá trị sản lượng theo công trình .37 2.2.3 Phân tích tình hình sản xuất theo vật 40 2.2.4 Phân tích tính nhịp nhàng trình sản xuất 42 2.3 Tình hình sử dụng TSCĐ Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-Vinacomin 43 2.3.1 Phân tích hiệu sử dụng TSCĐ 44 2.3.2 Phân tích kết cấu TSCĐ 46 2.3.4 Phân tích tình hình tăng (giảm) tài sản cố định .47 2.3.5 Phân tích hao mòn tài sản cố định 49 2.4 Phân tích tình hình lao động tiền lương .52 2.4.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động .52 2.4.2 Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương tiền lương bình quân 60 2.5 Phân tích giá thành sản phẩm 63 2.5.1 Phân tích giá thành đơn vị sản phẩm theo yếu tố chi phí .63 2.5.2 Phân tích kết cấu giá thành .65 2.5.3 Phân tích chi phí 1000 đồng doanh thu (M) 66 2.5.4 Phân tích nhiệm vụ giảm giá thành 67 2.6 Phân tích tình hình tài doanh nghiệp 69 2.6.1 Đánh giá chung tình hình tài doanh nghiệp 70 2.6.2 Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 77 2.6.3 Phân tích tình hình khả toán Công ty .81 2.6.4 Phân tích hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh .90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 96 CHƯƠNG 3: .97 LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG NĂM 2015 CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ – VINACOMIN 97 3.1 Giới thiệu chung chuyên đề .98 3.1.1 Sự cần thiết lập kế hoạch Lao động – tiền lương năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2– Vinacomin 98 SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp xây dựng ngành giữ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Nó định quy mô trình độ kỹ thuật xã hội đất nước nói chung nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn nói riêng Trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngành xây dựng Việt Nam đứng trước nhiều hội phát triển, có nhiều nguy thách thức Do nhà nước ta vận dụng phát triển kinh tế nhiều thành phần, vận dụng chế thị trường, có quản lí Nhà nước Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – Vinacomin thành viên tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam – Vinacomin Là đơn vị kinh tế Nhà nước, Công ty Xây dựng mỏ hầm lò có nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động xây dựng, mở lò sản xuất kinh doanh để đạt mục đích tạo công ăn việc làm cho cán công nhân viên thực sản xuất kinh doanh có lãi Để đạt mục tiêu đó, yêu cầu khách quan công ty phải tổ chức phân công lao động hợp lý, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm, sở nâng cao thu nhập cải thiện đời sống công nhân viên Một vấn đề quan trọng công tác quản lý để thúc đẩy tăng suất lao động vấn đề lao động tiền lương Công tác kế hoạch hóa lao động tiền lương biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đạt mục tiêu định Trong trình thực tập công ty, kiến thức thân, giúp đỡ phòng ban công ty thầy giáo hướng dẫn, tác giả thấy rõ tầm quan trọng công tác kế hoạch lao động tiền lương Vì vậy, em chọn đề tài: “Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn hoàn thành với nội dung: Chương 1: Tình hình chung điều kiện sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 Chương 2: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2- Vinacomin năm 2014 Chương 3: Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vianacomin Do thời gian có hạn thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên không tránh khỏi nhiều sai xót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp ,chỉ bảo thầy cô để luận văn em hoàn thiện Qua tác giả xin bày tỏ biết ơn đến thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đặc biệt TS Phan Thị Thái anh chị Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-Vinacomin bảo tận tình để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin đề nghị bảo vệ luận văn trước Hội đồng chấm tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Mỏ - Địa chất Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thu Trang SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II-TKV SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 1.1 Tình hình chung Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin 1.1.1 Sự hình thành phát triên Công ty Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-TKV doanh nghiệp trực thuộc, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có dấu riêng,được mở tài khoản ngân hàng kho bạc nhà nước, tiền thân xí nghiệp sản xuất Vật liệu xây dựng trực thuộc Công ty than Uông Bí, thành lập theo định số 438NL/TCCB – LĐ ngày 30 tháng năm 1993 Bộ công nhiệp sau nhiều lần sáp nhập với đơn vị bạn đổi tên, đến ngày 01 tháng 10 năm 2002 Công ty đổi tên thành Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí theo định sô 1225/QĐ – TCCB ngày 24 tháng năm 2002, ngày 01 tháng 12 năm 2007 Công ty thức đổi tên thành Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò – TKV trực thuộc tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam theo định số 2580/QĐ – HĐQT ngày 31 tháng 10 năm 2007 Thực định số 1956/QĐ – HĐTV ngày 19/8/2010 hội đồng thành viên Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam việc chuyển Công ty Xây dựng mỏ hầm lò2 – TKV –chi nhánh Tập đoàn CN Than- Khoáng sản Việt Nam(công ty nhà nước) thành chi nhánh Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (công ty TNHH MTV ) Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò hoàn tất việc đăng kí hoạt động kinh doanh sở Kế hoạch –Đầu tư Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh lần đầu vào ngày 15/9/2010 với mã số doanh nghiệp 5700100256 – 040 Tên công ty tiếng Việt: CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV Tên công ty viết tiếng nước ngoài: VINACOMIN - UNDERGROUND MINE CONSTRUCTION II COMPANY Tên công ty viết tắt: VUMC - Điện thoại: 033-3851741Fax: 033-3851454 Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) Số CBCNV: 1500 người Người đại diện pháp luật Công ty: Giám đốc Phạm Công Hương SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 Trụ sở Công ty: phường Quang Trung-Thành phố Uông Bí- Tỉnh Quảng Ninh Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – TKV thành lập 20 năm, ngành nghề kinh doanh ban đầu chủ yếu sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, khai thác chế biến tiêu thụ than Đến tháng 10 năm 2001 Công ty đăng kí kinh doanh ngành nghề bao gồm thi công xây lắp sửa chữa công trình mỏ, công trình công nghiệp dân dụng,bốc xúc, vận chuyển đất đá than, quản lý khai thác cảng lẻ Đến năm 2007 Công ty mở rộng thêm số ngành nghề kinh doanh khác xây lắp đường dây trạm điện, cung ứng vật tư thiết bị Qua nhiều lần chuyển đổi sáp nhập Công ty gặp không khó khăn thay đổi máy quản lý xếp lại nhân lực, thay đổi diện sản xuất…bên cạnh biến động chế thị trường Công ty đứng vững bước lên Với tổng nguồn vốn kinh doanh ban đầu thành lập Công ty 360 triệu đồng đến tăng lên 231,01 tỷ đồng Tuy doanh thu Công ty có năm không đạt tiêu có năm lỗ với nỗ lực vượt bậc toàn thể CBCNV chèo chống ban lãnh đạo đưa Công ty vượt khỏi bước khó khăn thăng trầm vững bước hội nhập với phát triển Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam nói riêng đất nước nói chung Mặc dù không khó khăn năm 2014 năm coi năm đánh dấu mốc quan trọng trình xây dựng phát triển Công ty số lượng chất lượng, tạo tiền đề cho phát triển năm 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành nghề kinh doanh Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – TKV a Chức năng, nhiệm vụ Công ty Công ty Xây dựng mỏ hầm lò - Vinacomin đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Vinacomin, có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có dấu riêng, mở tài khoản ngân hàng kho bạc nhà nước, hoạt động theo phân cấp ủy quyền Tập đoàn Vinacomin SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 Nhiệm vụ Công ty xây dựng công trình mỏ cho đơn vị Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt nam Mọi hoạt động Công ty tập trung vào mục đích hoàn thành kế hoạch đào lò, nghiệm thu lên phiếu giá hoàn thành công trình chủ đầu tư Tình hình sản xuất phận sản xuất mang tính chuyên môn hoá cao, Cụ thể sản xuất tổ chức theo phân xưởng, phân xưởng đảm nhiệm toàn trình công nghệ khai thác phân xưởng đào lò, Phân xưởng xây dựng, phân xưởng sửa chữa Ngoài phân xưởng hình thành tổ sản xuất mang tính chuyên môn hoá Là đơn vị chuyên thi công xây lắp công trình mỏ cho đơn vị bạn, nên việc hợp tác với chủ đầu tư khách hàng cung cấp vật tư dịch vụ vấn đề quan trọng thiếu doanh nghiệp Công ty chủ động kí kết hợp đồng xây lắp cung cấp vật tư chủ yếu với khách hàng truyền thống công ty than Vàng danh, công ty TNHH thành viên than Hồng Thái, Công ty khai thác than 45 Việc tận dụng mạnh số đơn vị bạn công tác cung ứng vật tư, sửa chữa, chế tạo thiết bị Công ty SX HTD DBT 12-11, Công ty CPCK Thiết bị áp lực than nội địa Công ty cổ phần khí ô tô Uông Bí trọng b Ngành nghề kinh doanh Công ty: - Khi thành lập với ngành nghề kinh doanh chính: + Xây dựng công trình mỏ dân dụng + Sản xuất, chế biến tiêu thụ than + Bốc xúc, vận chuyển đất đá than + Quản lý khai thác cảng lẻ - Hiện công ty xây dựng mỏ hầm lò II với ngành nghề kinh doanh chính: + Xây lắp Hầm lò + Xây lắp mặt SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 1.2 Điều kiện địa lý tự nhiên kinh tế-nhân văn Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – TKV 1.2.1 Điều kiện tự nhiên Vị trí địa lý Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – TKV thuộc Thành phố Uông Bí- tỉnh Quảng Ninh nằm bể than Quảng Ninh Uông Bí nằm cách Thủ đô Hà Nội 130 km, có nguồn tài nguyên khoáng sản than lớn (khu vực có trữ lượng than lớn Quảng Ninh) khai thác; ngành công nghiệp quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp điện, khí, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển khu công nghiệp tập trung Vàng Danh, khu vực phía Nam Quốc lộ 18A, ven Quốc lộ 10 khu đê Vành Kiệu Điều kiện khí hậu Do vị trí địa lý địa hình nằm cánh cung Đông Triều – Móng Cái, có nhiều dãy núi cao phía Bắc thấp dần xuống phía Nam tạo cho Uông Bí chế độ khí hậu đa dạng, phức tạp vừa mang tính chất khí hậu miền núi vừa mang tính chất khí hậu miền duyên hải Dãy núi Bình Hương với độ cao 384 – 358 m nằm vùng núi Yên Tử núi Bảo Đài tạo nên dải thung lũng dài, hẹp vùng đất thấp làm cho khí hậu Uông Bí phân thành nhiều tiểu vùng khác nhau: vùng núi cao phía Bắc đường 18B có khí hậu 1.2.2 Lao động dân số Quy mô dân số: Quy mô dân số thành phố Uông Bí đến 31/12/2012 174.678 người (bao gồm dân số thường trú dân số quy đổi) Trong dân số nội thành 167.049 người, chiếm 95,6% tổng dân số toàn thành phố; dân số ngoại thành 7.629 người, chiếm 4,4% Cơ cấu lao động: Số lao động làm việc ngành kinh tế quốc dân: 52.918 người Trong đó: - Lao động phi nông nghiệp: 48.650 người - Lao động nông nghiệp: 4268 người SV: Nguyễn Thu Trang Lớp: QTKD D-K56 - Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 91,9% 1.2.3 Điều kiện kinh tế xã hội Tình hình kinh tế vùng Trong năm gần tốc độ phát triển kinh tế Uông Bí tăng cao, có năm tăng cao Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 34,8%/năm Giá trị dịch vụ, du lịch, thương mại dịch vụ vận tải đạt 120% kế hoạch đề Nhất năm 2009-2010, sau Uông Bí đầu tư 300 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, đáp ứng tiêu chí đô thị loại III, tiền đề cho việc xây dựng đề án TP Uông Bí thực thúc đẩy mạnh mẽ tất ngành nghề kinh tế địa bàn phát triển Năm 2004, thu ngân sách nhà nước địa bàn Uông Bí đạt 165 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương 79 tỷ đồng/năm, năm sau, năm 2010 thu ngân sách nhà nước tăng lên cao 1.338 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt đến 448 tỷ đồng Tất thành công trên, tiền đề vững để TP Uông Bí đạt mục tiêu, trở thành trung tâm kinh tế, trị, xã hội quan trọng không tỉnh mà khu vực thời gian ngắn tới Mạng lưới giao thông  Đường Các tuyến giao thông đường đến Thành phố tạo thành ạng lưới hoàn chỉnh nâng cấp, số dự án xây mới, cải tạo nâng cấp hoàn thành Việc đầu tư đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông quan trọng địa bàn cầu Bãi Cháy, cầu Bang, bến xe khách Kênh Đồng, mở tuyến phà Tuần Châu-Gia Luận…đã làm thay đổi hạ tầng giao thông Thành phố Cùng với phát triển hệ thống xe buyt liên tuyến huyện Hoành Bồ, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Vân Đồn, tuyến xe buýt nội thị, phát triển mạnh loại hình dịch vụ vận tải bẳng xe khách, xe tải, xe taxi, tàu khách du lịch đáp ứng phần lớn nhu cầu vận chuyển hành khách hàng hóa  Đường sắt SV: Nguyễn Thu Trang 10 Lớp: QTKD D-K56 Toàn công ty có phận gián tiếp phòng ban làm việc theo hành chính, lại phải làm ca 3: Như số lượng lao động phải làm ca gồm: + Số lao động sản xuất : 921 người + Số lao động phục vụ, phụ trợ : 368 người + Quản đốc, phó quản đốc, trưởng phó phòng, đội trưởng, đội phó : 80 người  Llđ = 1369 người Do số lao động phải làm việc ca chiếm tỷ trọng lớn số lao động công ty, giả định hệ số cấp bậc công việc bình quân hệ số phụ cấp bình quân phận hệ số cấp bậc công việc bình quân hệ số phụ cấp bình quân toàn công ty Từ (3 -13 ); (3 – 19); ( -22) suy tiền lương kế hoạch theo đơn giá: TQLKHĐG = A+ A× Kđc +B ×K đc + C × Kđc ( -23) + Xác định hệ số điều chỉnh đảm bảo mức tăng tiền lương bình quân phải thấp mức tăng suất lao động bình quân (1) Năng suất lao động bình quân - Căn để tính NSLĐ bình quân Doanh thu hoạt động kinh doanh thông thường ( doanh thu sản xuất than) năm trước liền kề năm kế hoạch xác định theo nghị định số 199/2004/ NĐ – CP ngày 03/12/2004 Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài Công ty nhà nước quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác văn hướng dẫn thực Bộ tài Lao động định biên doanh nghiệp xây dựng theo hướng dẫn thông tư số 06/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05 tháng 01 năm 2005 Bộ Lao động – thương binh xã hội - Tính suất lao động bình quân Năng suất lao động thực năm trước liền kề tính theo giá trị ( wthnt ) SV: Nguyễn Thu Trang 136 Lớp:QTKD D– K56 Wthnt = Tth 486.319 = = 328,15 ( trđ/ ng – năm) Lth 1.482 ( -24) Năng suất lao động kế hoạch bình quân năm kế hoạch tính theo giá trị ( wkh ) Wkh = Tkh 473.600 = = 311,17 ( trđ/ ng – năm) ( -25) Lkh 1.522 Trong đó: Tthnt , Tkh : tổng doanh thu thực năm 2014 năm kế hoạch Lthnt , Lkh : lao động thực năm 2014 năm kế hoạch 2015 - Tính mức tăng suất lao động kế hoạch bình quân năm kế hoạch so với năm thực năm trước liền kề Iw= ( =( Wkh ×100%) – 100% Wthnt (3 -26) 311,17 ×100%) – 100% = -5,17% 328,15 (2) Tiền lương bình quân - Căn tính tiền lương bình quân Quỹ lương theo đơn giá năm trước liền kề năm kế hoạch xác định theo quy định Thông tư 07/2005/ TT – BLĐTBXH ngày tháng năm 2005 Bộ lao động thương binh xã hội Số lao động thực tế sử dụng bình quân tính theo hướng dẫn thông tư số 08/ TT – BLĐTBXH ngày 07/05/1998 Bộ lao động thương binh xã hội Số lao động kế hoạch tính theo quy định thông tư 06/2005/TT – BLĐTBXH ngày 05/1/2005 lao động thương binh xã hội - Tính tiền lương bình quân + Tiền lương thực bình quân năm trước liền kề ( TLthnt ): TLthnt = TQLkhdg = Lthnt SV: Nguyễn Thu Trang = 125,12 ( trđ/ ng – năm) 137 ( – 27) Lớp:QTKD D– K56 + Tiền lương kế hoạch bình quân năm kế hoạch (TLkh ): TLkh = - TQLkhdg ( – 28) Lkh Tính mức tăng tiền lương kế hoạch bình quân năm kế hoạch so với thực năm trước liền kề Itl = TLkhdg ×100% - 100% TLthnt ( – 29) Để có mức tăng tiền lương bình quân thấp mức tăng suất lao động bình quân, ta có: Iw> Itl  Wkh TLkh Wkh TQLkhdg Lthnt >  > × Wthnt TLthnt Wthnt TQLthnt Lkh TQLKHĐG < Đặt : D = Wkh * TQLthdg * Lkh ( -30) Wthnt * Lthnt Wkh * TQLthdg * Lkh Wthnt * Lthnt ( 3- 31) Thay (3 – 23), ( – 31) vào ( – 30) ta được: A + A × Kđc + B × Kđc + C + C ×Kđc < D ( A + B +C) × Kđc < D – A – C Kđc < D − A−C A+ B +C Với: A = [ 1.522 × 2.750.000 × (3,37 + 0,03)] ×12 = 170.768.400.000 đồng B = 12 × 13 × 2.750.000 × 5,25 = 2.252.250.000 đồng C = ×30% ×[ 1.369 ×2.750.000 ×( 3,37 + 0,03)] ×12 = 15.360.180.000 đồng D= SV: Nguyễn Thu Trang = 180.585.066.518 đồng 138 Lớp:QTKD D– K56 Kđc < = 0,55 Trong luận văn tác giả lựa chọn Kđc =0,05 Tổng hợp điều kiện tính tổng quỹ lương kế hoạch theo đơn giá: + Tiền lương tối thiểu công ty lựa chọn: TLmin C.ty = 2.750.000 × 1,05 = 2.887.500 đồng + Tiền lương cán đoàn thể chuyên trách tổ chức đoàn thể trả lương: Vđt = 2.252.250.000 × 1,05 = 2.364.862.500 đồng + Tiền lương tính thêm làm việc vào ban đêm: Vttlđ = 15.360.180.000 × 1.05 =16.128.189.732 đồng Tổng quỹ lương kế hoạch theo đơn giá: TQLKHĐG= 189.261.452.732 đồng b Xác định quỹ lương theo chế độ Do hạn chế số liệu nên tác giả xác định quỹ tiền lương kế hoạch theo chế độ năm 2015 với quỹ tiền lương chế độ thực năm 2014 có điều chỉnh theo tốc độ tăng ( giảm) lao động năm kế hoạch Với quỹ tiền lương chế độ năm 2015 Công ty là: QTLCĐ = TQL – QTLĐG (3-32) Biết: + Tổng quỹ lương công ty năm 2014 là: TQL = 185.423.000.000 đồng + Tổng doanh thu công ty năm 2014 là: 486.282.000.nghìn đồng Từ tính tổng quỹ lương theo đơn giá công ty năm 2015 là: TQLĐG = Vđg × TDT = 374,52 × 486.282 = 181.995 triệu đồng (3-33) Vậy tổng quỹ lương chế độ công ty năm 2014 là: QTLCĐ = 185.423 - 181.995 = 3.428 triệu đồng SV: Nguyễn Thu Trang 139 Lớp:QTKD D– K56 Tổng quỹ lương chế độ kế hoạch năm 2015 : TQLKHCĐ = 3.428 x = 3.521 triệu đồng Từ kết thay vào công thức ( -11) tính tổng quỹ lương kế hoạch năm 2015 là: TQLKH = TQLKHĐG + TQLKHCĐ =189.261.452.732 + 3.521.000.000 = 192.782.452.732 đồng * Kiểm tra tổng quỹ lương (hệ số điều chỉnh lương) theo điều kiện + Kiểm tra lại điều kiện theo Thông tư 06/2010/TT – BLĐTBXH - Hệ số điều chỉnh tăng thêm 1,05 lần so với mức lương tối thiểu chung (không 1,55 lần) - Có lợi nhuận Tổng quỹ lương tổng lợi nhuận Công ty lập là: TQLKHDN = 193.394 tr.đồng LN = 2000 tr.đồng TQLTác giả lập = 192.782 tr.đồng Chênh lệch tổng quỹ lương tác giả lập tổng quỹ lương Công ty lập: ∆ TQL = 192.782 – 193.394 = - 612 tr.đồng Việc làm tăng lợi nhuận lên lượng : 612 tr.đồng Và đó, lợi nhuận Công ty có tính đến tổng quỹ lương tác giả lập là: LN = 2000 + 612 = 2.612 tr.đồng Lợi nhuận lớn lợi nhuận năm 2014( 2.196 tr.đồng) Điều đảm bảo lợi nhuận kế hoạch không thấp so với lợi nhuận năm trước liền kề Như chọn Kđc = 1,05 thỏa mãn + Kiểm tra lại điều kiện theo Thông tư 09/2005/ TT – BLĐTBXH Theo Thông tư 09/2005/ TT – BLĐTBXH quy định đơn vị có suất lao động kế hoạch bình quân cao suất lao động thực bình quân SV: Nguyễn Thu Trang 140 Lớp:QTKD D– K56 năm trước liền kề tiền lương kế hoạch bình quân tối đa để xác định đơn giá tiền lương điều chỉnh theo công thức: TLbqKH = TLbq THNT + TLbq THNT × Iw × 0,8 (3 – 33) 100% Trong đó: TLbq KH : Tiền lương kế hoạch bình quân 1CNV (đ/ng năm) TLbq THNT : Tiền lương thực bình quân năm trước CNV (đ/ ng năm) Iw : Mức tăng suất lao động kế hoạch bình quân năm kế hoạch so với thực năm trước liền kề Biết tiền lương thực bình quân Công ty năm 2014 là: TL bq THNT = 125.116.734 đồng mức tăng suất lao động kế hoạch bình quân năm 2015 so với năm 2014 : Iw = 9,78% thay vào công thức (3-33) xác định tiền lương kế hoạch bình quân tối đa để tính đơn giá tiền lương năm 2013 là: TLbq KH =125.116.734 +125.116.734 × 9, 78 × 0,8 = 134.905.867 đ/năm 100 Vậy tổng quỹ lương đơn giá tối đa phép xác định là: TQLKHĐG = 125,116 × 1.522 = 205.326 tr.đồng Như tổng quỹ lương theo đơn giá tính toán là: 205.326 tr.đồng > 192.782 tr.đồng Vậy phép lựa chọn tổng quỹ lương theo đơn giá là: 192.782 tr.đồng 3.3.3.2 Xây dựng kế hoạch đơn giá tiền lương Căn thông tư số 07/2005/TT – BLĐTBXH hướng dẫn thực NĐ 206/2004/ NĐ – CP ngày 14/12/2004 phủ, đơn giá tiền lương tính tổng doanh thu sản xuất than tính theo công thức: Vđg = [ Lđđ * TL c.ty * ( Hcb + Hpc) + Vđđ* 12tháng + Vttlđ ; đ/1000đ (3 -34) ∑ Tkh = TQLkhdg ∑ Tkh SV: Nguyễn Thu Trang 141 Lớp:QTKD D– K56 Trong đó: Vđg : đơn giá tiền lương tính tổng doanh thu( đồng/1000 đồng) ∑Tkh : tổng doanh thu kế hoạch( 1000 đồng) Với: TQLKHĐG =189.261.452.732 đồng ∑Tkh = 473.600.000.nghìn đồng Đơn giá tiền lương 1000 đồng doanh thu năm 2013 là: Vđg = 189.246.452.732 = 399,62 (đ/1000đ) 473.600.000 3.3.3.3 Lập kế hoạch tiền lương bình quân Tiền lương bình quân năm kế hoạch(TLkh ) tính theo công thức sau: TLkh = TQLkhdg (3-35) Lkh Với: TQLKHĐG = 189.261.452.732 đồng Lkh = 1.522 người TLkh = 189.261.452.732 = 10.362.541 đồng/ người – tháng 1.522*12 Mức tăng tiền lương bình quân năm kế hoạch so với thực năm trước liền kề (Iw1) tính theo công thức sau: Itl = TLkh *100% - 100% TLthnt Với TLthnt = 125,116 trđ/ ng – năm Itl= 124,350 ×100% - 100% = -0,612% 125,116 3.3.3.4 Lập kế hoạch sử dụng tổng qũy tiền lương Căn định số 21/ QĐ – TCLĐ ngày 14/7/2011 việc ban hành quy chế quản lý lao động, tiền lương Công ty Xây dựng mỏ hầm lò Tổng quỹ lương kế hoạch công ty năm 2015 192.782.452.732 đồng SV: Nguyễn Thu Trang 142 Lớp:QTKD D– K56 Từ ta tiến hành phân bổ quỹ lương Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – Vinacomin năm 2015 sau: Tổng quỹ tiền lương 2% TQL trích nộp tập đoàn 7% TQL tiền thưởng 17% TQL quỹ 76% TQL trả trực tiếp cho công ty tiền lương dự phòng, người lao động theo lương phân phối lại dịp lễ tết khoán, lương sản phẩm, lương thời gian + Quỹ lương trích nộp tập đoàn: 2% 192.782.452.732 = 3.855.649.055 đồng Quỹ tiền lương công ty sau trích nộp tập đoàn: =192.782.452.732 - 3.855.649.055 = 188.926.803.677 đồng + Quỹ lương trả trực tiếp cho người lao động theo lương khoán, lương sản phẩm, lương thời gian 76% tổng quỹ lương: bao gồm lương học, phép, lễ, lương văn thể, họp, khác, lương công việc phát sinh: 192.782.452.732 × 76% = 146.514.664.152 đồng + Qũy thưởng cho CBCNV có suất, chất lượng cao, có thành tích = 7% tổng quỹ lương: 192.782.452.732 × 7% = 13.494.771.690 đồng + Qũy dự phòng để giải trường hợp bất thường năm =17 % tổng quỹ lương: 192.782.452.732 × 17% = 32.773.016.964 đồng 3.4 Đánh giá kế hoạch lao động – tiền lương năm 2015 kiến nghị biện pháp thực 3.4.1 Đánh giá kế hoạch Kế hoạch lao động tiền lương tác giả lập xây dựng dựa tính toán xác, dựa khoa học, số liệu tiên tiến, phù hợp với thực trạng Công ty theo thông tư, nghị định Chính phủ Tác giả xin đưa bảng so sánh tiêu kế hoạch tác giả lập với kế hoạch Công ty lập để SV: Nguyễn Thu Trang 143 Lớp:QTKD D– K56 thấy khác biệt tiêu so sánh với năm 2014 để thấy phát triển Bảng so sánh tiêu kế hoạch thể bảng – 14 Bảng so sánh kế hoạch tác giả với thực 2014 kế hoạch Công ty lập Bảng 3-14 STT ''- Chỉ tiêu Tổng mét lò đào Tổng doanh thu Tổng quỹ lương Tổng số lao động Đơn giá TL/1000DT Tiền lương ĐVT Tấn So sánh So sánh 2015 Công 2015 tác giả với với Công ty lập lập 2014(%) ty(%) 10.635 112,74 Tr.đồng 486.282 473.600 97,39 Tr.đồng 185.423 193.394 192.782 104,30 99,68 Người 1.482 1.524 1.522 102,83 99,87 đ/1000đ 381,31 408,35 407,06 107,09 99,68 125.117 126.899 126.664 101,42 99,81 Ng.đ/ng - tháng vật -năm Tr.đ/ng SV: Nguyễn Thu Trang 2014 KH 9.433 bình quân NSLĐ Theo Theo giá trị Năm KH m/ng - năm 6,37 6,98 6,99 109,64 100,13 328,13 310,76 311,17 94,71 100,13 144 Lớp:QTKD D– K56 Qua bảng -16 thấy kế hoạch lao động – tiền lương tác giả lập có chênh lệch định với kế hoạch Công ty lập + Về số lượng lao động: Số lao động tác giả lập số lao động Công ty người Căn vào tình hình sản xuất, kinh doanh Công ty quy định hướng dẫn cách tính số lao động cần thiết để hoàn thành khối lượng công việc Công ty năm 2015 cần số lao động 1.522 người Nhưng số lao động Công ty dự tính lại nhiều người Chênh lệch số lao động tác giả lập Công ty lập không đáng kể Chính từ chênh lệch số lượng lao động dẫn đến tiêu khác tổng quỹ lương, đơn giá tiền lương, tiền lương bình quân, suất lao động có khác biệt so với kế hoạch Công ty lập Do tổng số lao động tác giả lập giảm so với kế hoạch Công ty lập nên suất lao động theo vật theo giá trị tăng so với kế hoạch Công ty tăng so với thực năm 2014 lượng tăng không nhiều Tiền lương mà tác giả lập tăng so với thực năm 2014 lại giảm so với kế hoạch Công ty lập nói chung với mức tiền lương giúp người lao động đảm bảo đời sống điều kiện 3.4.2 Các biện pháp thực kế hoạch Căn vào điều kiện khó khăn, thuận lợi Công ty Xây dựng mỏ hầm lò – Vinacomin với phương án xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2015 công ty để đạt mục tiêu khai thác lớn lực lao động tiềm ẩn sử dụng quỹ tiền lương có hiệu quả, đem lại lợi ích cho công ty, cho người lao động tác giả đưa vài biện pháp để thực tốt kế hoạch năm 2015 sau: + Thường xuyên soát số lao động công ty từ xác định cân đối lại lao động cho sát với thực tế giảm tối đa ngày công không hiệu + Xây dựng định mức hợp lý có khoa học sở định mức có sẵn thực tế trường SV: Nguyễn Thu Trang 145 Lớp:QTKD D– K56 + Tổ chức sản xuất, tổ chức lao động hợp lý nhằm phát huy suất thiết bị lực lao động có hiệu + Tổ chức giao khoán cho đơn vị để phát huy tối đa tinh thần làm việc người lao động, góp phần sử dụng hiệu quỹ lương, tiết kiệm chi phí + Cần mạnh dạn đầu tư thay đổi công nghệ sản xuất đại thay dần công nghệ lỗi thời không đáp ứng yêu cầu công việc công nghệ khai thác tiên tiến nâng cao chất lượng suất lao động + Có biện pháp đào tạo đào tạo lại người lao động để có đủ trình độ đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh + Có biện pháp sử dụng tiền thưởng để khuyến khích người lao động hăng say làm việc, tăng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động góp phần tăng hiệu sản xuất kinh doanh SV: Nguyễn Thu Trang 146 Lớp:QTKD D– K56 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ như: + Tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thực kế hoạch lao động – tiền lương năm 2014 công ty + Hệ thống định mức kinh tế kĩ thuật có định mức lao động + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 + Các văn pháp luật lao động tiền lương nhà nước tập đoàn Và với việc vận dụng kiến thức học, tác giả tính toán hợp lý, lập kế hoạch lao động – tiền lương năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò Kế hoạch giải số vấn đề sau: Số lao động kế hoạch tính toán hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, tiết kiệm tương đối so với năm 2014 thể qua việc suất lao động kế hoạch tăng 9,64 % so với thực năm 2014 Điều tạo điều kiện để tăng thu nhập cho người lao động công ty Cơ cấu lao động bố trí hợp lý sở cắt giảm bớt số lao động công ty cắt giảm bớt lao động gián tiếp tránh tượng cồng kềnh máy quản lý Tiền lương bình quân năm kế hoạch tăng lên đảm bảo sống cho người lao động, khuyến khích họ đóng góp nhiều cho phát triển chung Công ty Trên sở kế hoạch lao động – tiền lương tác giả lập, tác giả đề xuất số biện pháp nhằm làm cho kế hoạch lao đông – tiền lương năm 2015 thực thành công, góp phần đem lại hiệu kết kinh doanh tốt cho Công ty SV: Nguyễn Thu Trang 147 Lớp:QTKD D– K56 KẾT LUẬN CHUNG Sau thời gian học tập với kiến thức lý thuyết trang bị với trình thực tập tốt nghiệp để tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Mỏ hầm lò 2-vinacomin, tác giả nhận thấy rõ vai trò tính cấp thiết việc lập kế hoạch lao động tiền lương Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài tốt nghiệp: “Lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-Vinacomin Ngoài phần mở đầu, kết luận nội dung luận văn gồm chương Trong đó: Chương 1, luận văn giới thiệu chung đặc điểm hoạt động Công ty, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tình hình phát triển, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tình hình tổ chức quản lý, tổ chức lao đông để có nhận xét khó khăn, thuận lợi Công ty việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chiến lược phát triển tương lai Chương 2: Luận văn sâu vào phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2014 2013với mặt sản xuất, sử dụng tài sản cố định, lao động- tiền lương, tài kết kinh doanh…Từ đưa kết luận kết tiêu, nguyên nhân, đưa biện pháp nhằm thực tốt kế hoạch năm 2015 Chương 3: Trong trình thực tập Công ty, nhận thấy vị trí quan trọng lập kế hoạch lao động tiền lương có ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất, suất lao động việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hay không nên tác giả lựa chọn đề tài lập kế hoạch lao động tiền lương năm 2015 Công ty Xây dưng mỏ hầm lò 2-Vinacomin Là công ty Tập đoàn than-khoáng sản Việt Nam nên Công ty không ngừng phát huy nguồn lực có, khắc phục khó khăn định để đạt kết sản xuất kinh doanh, hoàn thành kế hoạch đặt nâng cao đời sống cho người lao động Do trình độ chuyên môn, thời gian nghiên cứu hạn chế nên luận văn SV: Nguyễn Thu Trang 148 Lớp:QTKD D– K56 không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo để luận văn hoàn chỉnh Một lần tác giả xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Kinh tế- QTKD giáo viên hướng dẫn T.S Phan Thị Thái để tác giả hoàn thành luận văn tốt nghiệp thời hạn Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến cán công nhân viên Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-Vinacomin nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả tiếp cận thực tế, thu thập số liệu để viết luận văn SV: Nguyễn Thu Trang 149 Lớp:QTKD D– K56 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] PGS.TS: Nguyễn Đức Thành- Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, Khoa kinh tế- QTKD, Trường ĐH Mỏ địa Chất [2]PGS.TS: PGS.TS Ngô Thế Bính, ThS Nguyễn Thị Hồng Loan (2004), Bài giảng Thống kê kinh tế, Khoa kinh tế- QTKD, Trường ĐH Mỏ Địa chất [3] PGS.TS Nguyễn Đức Thành (2000), Tổ chức sản xuất tổ chức lao động, Hà Nội, Khoa kinh tế- QTKD, Trường ĐH Mỏ- Địa chất [4] Nhóm tác giả: TS Nguyễn Duy Lạc- Phí Thị Minh Thư- Lưu Thị Thu Hà, Giáo trình tài doanh nghiệp, Khoa kinh tế- QTKD, Trường ĐH Mỏ Địa chất [5] Báo cáo tổng kết kinh doanh năm 2010-2014 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin [6] Báo cáo tài 2010-2014 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin [7] Tài liệu kỹ thuật, Phòng kỹ thuật, phòng kế hoạch Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin [8] Quyết định thành lập (chức nhiệm vụ) phòng ban thuộc Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin [9] Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 triển khai nhiệm vụ năm 2015 Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin SV: Nguyễn Thu Trang 150 Lớp:QTKD D– K56
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của công ty xây dựng mỏ hầm lò 2 vinacomin, Lập kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của công ty xây dựng mỏ hầm lò 2 vinacomin, Lập kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015 của công ty xây dựng mỏ hầm lò 2 vinacomin, KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II-TKV, 1 Tình hình chung về Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-vinacomin, 3 Công nghệ sản xuất của Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 -TKV, 5 Phương hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai, PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II-TKV NĂM 2014, 1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh của Công ty Xây dựng Mỏ hầm lò 2-TKV năm 2014, 2 Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 3 Tình hình sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2-Vinacomin., 4 Phân tích tình hình lao động và tiền lương, 5 Phân tích giá thành sản phẩm, LẬP KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG NĂM 2015 CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ 2 – VINACOMIN, 1 Giới thiệu chung về chuyên đề

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay