Tiết 57 ngữ văn 8(vào nhà ngục quảng đông cảm tác)

22 153 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:39

Các Thầy giáo, cô giáo Các em học sinh Kiểm tra cũ Văn bản: Bài toán dân số đem lại cho em hiểu biết gì? Trả lời: Đất đai không sinh thêm, người ngày nhiều lên gấp bội Nếu không hạn chế gia tăng dân số người tự làm hại Từ câu chuyện toán cổ cấp số nhân, tác giả đưa số buộc người đọc phải liên tưởng suy ngẫm gia tăng dân số đáng lo ngại giới, nước chậm phát triển Chương trình Ngữ văn học tìm hiểu tác phẩm hệ nhà nho yêu nước đầu kỷ XX Bài em tìm hiểu tác giả Phan Bội Châu, nhà yêu nước, nhà cách mạng lớn dân tộc ta vòng 25 năm đầu kỷ XX, với thơ Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Tiết 57: I Tiếp xúc văn Yêu cầu: Đọc Chú thích - Đọc din cảm, giọng điệu hào hùng rắn rỏi Câu - giọng trầm lắng a Tác giả: - Chú ý ngắt câu, ngắt nhịp chỗ - Phan Bội Châu (1867-1940) - Quê : Nam Đàn - Nghệ An - Tên hiệu: Sào Nam - Là nhà yêu nước, nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ lớn dân tộc Phan Bội Châu Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác b Tác phẩm - Bài thơ trích tác phẩm Ngục trung thư sáng tác năm 1914 - Hoàn cảnh sáng tác Ngục trung thư : ông bị bọn quân phiệt bắt giam Quảng Đông & có ý định trao cho thực dân Pháp 3.Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật ( kết cấu phần : đề - thực- luận- kết ) Tiết 57 : II Tìm hiểu văn Hai câu đề Hào kiệt: Người có tài năng, chí khí người Phong lưu : vẻ ung dung, tự Vẫn hào kiệt, phong lưu, Chạy mỏi chân tù -> NT: + Điệp từ, + Giọng điệu tự tin pha chút đùa cợt - > ND: + Thể phong thái ung dung, tự chủ, + Tinh thần lạc quan, khí phách hiên ngang cảnh tù đày Máy chém Tiết 57 - Văn bản: Ngữ văn II Tìm hiểu văn Hai câu thực Đã khách không nhà bốn biển, Lại người có tội năm châu - > NT: + Giọng thơ trầm lắng + Phép đối, cặp phụ từ tăng tiến + Hình ảnh đối lập - > ND: + Khái quát toàn đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió, bất trắc mìnhh + Hàm chứa nỗi xót xa, bi phẫn trải bao gian truân vất vả mà nghiệp chưa thành Tiết 57 - Văn bản: Ngữ văn II Tìm hiểu văn Hai câu thực Đã khách không nhà bốn biển, Lại người có tội năm châu - > NT: + Giọng thơ trầm lắng + Phép đối, cặp phụ từ tăng tiến + Hình ảnh đối lập - > ND: + Khái quát toàn đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió, bất trắc mìnhh + Hàm chứa nỗi xót xa, bi phẫn trải bao gian truân vất vả mà nghiệp chưa thành Tiết 57 II Tìm hiểu văn Hai câu luận Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế, Mở miệng cười tan oán thù -> NT: + Phép đối chỉnh, + Lối nói khoa trương + Động từ mạnh + Giọng điệu rút khoát, mạnh mẽ -> ND: + Thể khí ngang tàng bậc anh hùng + Bộc lộ hoài bão lớn lớn: cứu nước, cứu dân, phá tan xích xiềng nô lệ Tiết 57: II Tìm hiểu văn Hai câu kết Thân còn, nghiệp, Bao nhiêu nguy hiểm sợ đâu -> NT: + Điệp từ + Đại từ phiếm , câu khẳng định - > ND : + Khẳng định tâm sắt đá nghiệp cách mạng + Khí phách hiên ngang, bất khuất trước gian nan, thử thách Tiết 57: II Tìm hiểu văn Hai câu kết Thân còn, nghiệp, Bao nhiêu nguy hiểm sợ đâu -> NT: + Điệp từ + Đại từ phiếm , câu khẳng định - > ND : + Khẳng định tâm sắt đá nghiệp cách mạng + Khí phách hiên ngang, bất khuất trước gian nan, thử thách Ngữ văn Tiết 57 - Văn bản: III Tổng kết - Nghệ thuật : - Giọng điệu hào hùng xen cảm xúc trầm lắng tạo nên sức truyền cảm cho người đọc - Nghệ thuật đối chặt chẽ - Lối nói khoa trương - Biểu cảm trực tiếp - Nội dung : Khắc hoạ người chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu với phẩm chất bật + Khí phách kiên cường, bất khuất + ý chí tâm cao độ + Lòng yêu nước cháy bỏng * Ghi nhớ (sgk tr 148 ) Ngữ văn Tiết 57 - Văn bản: III Tổng kết - Nghệ thuật : - Giọng điệu hào hùng xen cảm xúc trầm lắng tạo nên sức truyền cảm cho người đọc - Nghệ thuật đối chặt chẽ - Lối nói khoa trương - Biểu cảm trực tiếp - Nội dung : Khắc hoạ người chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu với phẩm chất bật + Khí phách kiên cường, bất khuất + ý chí tâm cao độ + Lòng yêu nước cháy bỏng * Ghi nhớ (sgk tr 148 ) Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác IV/ Luyện tập * Hãy thuyết minh ngắn gọn đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật phương diện: + Số câu bài, số tiếng câu ? + Kết cấu, cách hiệp vần ? + Phép đối ? Đặc điểm + Văn gồm câu, câu có tiếng + Kết cấu: câu đề câu thực - câu luận câu kết + Vần bằng, vần hiệp tiếng cuối câu 1, 2, 4, 6, (lưu- tù- châu- thù- đâu) + Hai cặp câu 3+ 4; 5+6 đối Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác IV/ Luyện tập * Hãy thuyết minh ngắn gọn đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật phương diện: + Số câu bài, số tiếng câu ? + Kết cấu, cách hiệp vần ? + Phép đối ? Đặc điểm + Văn gồm câu, câu có tiếng + Kết cấu: câu đề câu thực - câu luận câu kết + Vần bằng, vần hiệp tiếng cuối câu 1, 2, 4, 6, (lưu- tù- châu- thù- đâu) + Hai cặp câu 3+ 4; 5+6 đối Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Nhà lưu niệm Phan Bội Châu Mộ Phan Bội Châu Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Phan Bội Châu Phan Châu Trinh H C N B B ủ a t S o k i ệ Q uả P h on i ta g ụ c t r i c ay ay n am t n g đô n g g lư u n u ng t h ê u n c H C N B B ủ a t S o k i ệ Q uả P h on i ta g ụ c t r i c ay ay n am t n g đô n g g lư u n u ng t h ê u n c V/ Củng cố dặn dò - Đọc lại thơ, đọc ghi nhớ - Nắm nội dung, nghệ thuật - Soạn Đập đá Côn Lôn [...]... vần hiệp ở các tiếng cuối của câu 1, 2, 4, 6, 8 (lưu- tù- châu- thù- đâu) + Hai cặp câu 3+ 4; 5+6 đối nhau Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Nhà lưu niệm Phan Bội Châu Mộ Phan Bội Châu Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Phan Bội Châu Phan Châu Trinh 1 2 3 H 4 5 6 7 C N B B ủ a t S à o ào k i ệ Q uả P h on ư ờ i ta g... Khí phách kiên cường, bất khuất + ý chí quyết tâm cao độ + Lòng yêu nước cháy bỏng * Ghi nhớ (sgk tr 148 ) Ngữ văn 8 Tiết 57 - Văn bản: III Tổng kết - Nghệ thuật : - Giọng điệu hào hùng xen cảm xúc trầm lắng tạo nên sức truyền cảm cho người đọc - Nghệ thuật đối chặt chẽ - Lối nói khoa trương - Biểu cảm trực tiếp - Nội dung : Khắc hoạ người chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu với những phẩm chất nổi bật + Khí... khuất + ý chí quyết tâm cao độ + Lòng yêu nước cháy bỏng * Ghi nhớ (sgk tr 148 ) Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác IV/ Luyện tập * Hãy thuyết minh ngắn gọn đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật trên các phương diện: + Số câu trong bài, số tiếng trong câu ? + Kết cấu, cách hiệp vần ? + Phép đối ? Đặc điểm + Văn bản gồm 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng + Kết cấu: 2 câu đề 2 câu thực - 2 câu... câu 1, 2, 4, 6, 8 (lưu- tù- châu- thù- đâu) + Hai cặp câu 3+ 4; 5+6 đối nhau Tiết 57: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác IV/ Luyện tập * Hãy thuyết minh ngắn gọn đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật trên các phương diện: + Số câu trong bài, số tiếng trong câu ? + Kết cấu, cách hiệp vần ? + Phép đối ? Đặc điểm + Văn bản gồm 8 câu, mỗi câu có 7 tiếng + Kết cấu: 2 câu đề 2 câu thực - 2 câu... quyết tâm sắt đá vì sự nghiệp cách mạng + Khí phách hiên ngang, bất khuất trước mọi gian nan, thử thách Ngữ văn 8 Tiết 57 - Văn bản: III Tổng kết - Nghệ thuật : - Giọng điệu hào hùng xen cảm xúc trầm lắng tạo nên sức truyền cảm cho người đọc - Nghệ thuật đối chặt chẽ - Lối nói khoa trương - Biểu cảm trực tiếp - Nội dung : Khắc hoạ người chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu với những phẩm chất nổi bật + Khí.. .Tiết 57: II Tìm hiểu văn bản 4 Hai câu kết Thân ấy vẫn còn, còn sự nghiệp, Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu -> NT: + Điệp từ còn + Đại từ phiếm chỉ , câu khẳng định - > ND : + Khẳng định quyết tâm sắt đá vì sự nghiệp cách mạng + Khí phách hiên ngang, bất khuất trước mọi gian nan, thử thách Tiết 57: II Tìm hiểu văn bản 4 Hai câu kết Thân ấy vẫn còn, còn sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 57 ngữ văn 8(vào nhà ngục quảng đông cảm tác) , Tiết 57 ngữ văn 8(vào nhà ngục quảng đông cảm tác) , Tiết 57 ngữ văn 8(vào nhà ngục quảng đông cảm tác)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay