Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (11)

18 102 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:38

Trường THPT VŨ THÊ LANG Bài: 24 TÁN SẮC ÁNH SÁNG Thực Hiện: Thầy Bùi Gia Nội I) Thí nghiệm tán sắc ánh sáng: a Thí nghiệm *) Chiếu chùm ánh sáng trắng có dải hẹp đến lăng kính Kết thí nghiệm: *) Nhận xét chùm sáng trắng sau qua lăng kính? Đó tượng gì? Trả lời: Hãy nhận xét: *) Dải màu thu gọi gì? Gồm có màu chính? Có phải có màu không? Trả lời: Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc: a Thí nghiệm 1: Với ánh sáng màu vàng b) Thí nghiệm 1: Với ánh sáng đơn sắc màu đỏ Trả lời câu hỏi *) Khi ánh sáng trắng qua lăng kính bị tán sắc thành nhiều màu cho ánh sáng vàng hay đỏ qua lăng kính có bị tán sắc không? *) Chùm ánh sáng màu vàng hay đỏ gọi gì? Nó có đặc điểm gì? Trả lời: 3) Tổng hợp ánh sáng trắng: a Thí nghiệm: Mô tả thí nghiệm L1 S A L2 B *) Từ thí nghiệm ta kết luận mối quan hệ ánh sáng trắng sáng đơn sắc? Trả lời: E 4) Sự phụ thuộc chiết suất môi trường suốt vào màu sắc ánh sáng *) So sánh góc lệch chùm đơn sắc? *) So sánh chiết suất chùm sáng đơn sắc môi trường? Từ công thức: n = sin Dmin + A sin A *) So sánh tiêu cự ánh sáng qua thấu kính? Trả lời: 5) Ứng dụng: *) Được ứng dụng máy quang phổ để phân tích chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc khác *) Một số tượng quang học khí cầu vồng, quầng giải thích tượng tán sắc ánh sáng qua có giọt nước thuỷ tinh thể khí Bài tập vận dụng *) Giải thích tạo màu sắc hoa? *) Sự phụ thuộc quang phổ nguồn sáng vào nhiệt độ? TRƯỜNG THPT VŨ THẤ LANG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Người soạn: BÙI GIA NỘI Rất mong góp ý kiến đồng nghiệp, em học sinh, để giảng hoàn thiện Xin tạm biệt, hẹn gặp lại! Bài 42: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Thí nghiệm tán sắc ánh sáng: *) Khi qua lăng kính, chùm sáng trắng bị khúc xạ phía đáy lăng kính mà bị tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác Hiện tượng gọi tượng tán sắc ánh sáng 1 Thí nghiệm tán sắc ánh sáng: *) …… *) Dãy màu sáng cầu vồng gọi quang phổ ánh sáng trắng Trong quang phổ ánh sáng trắng có màu : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím *) Quang phổ ánh sáng có màu mà có nhiều màu, biến đổi từ màu sang màu khác 2 Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc: *) Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu định gọi màu đơn sắc 3 Tổng hợp ánh sáng trắng: *) Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím *) Khi tổng hợp ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác ta thu ánh sáng trắng 4 Sự phụ thuộc chiết suất môi trường suốt vào màu sắc ánh sáng *) Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác *) Chiết suất ánh sáng đỏ nhỏ ánh sáng tím lớn *) Khi chiếu đồng thời chùm đơn sắc song tới thấu kính tiêu cự thấu kính với ánh sáng màu đỏ lớn nhỏ ánh sáng màu tím [...]... sinh, để bài giảng này được hoàn thiện hơn Xin tạm biệt, hẹn gặp lại! Bài 42: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG 1 Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng: *) Khi đi qua lăng kính, chùm sáng trắng không những bị khúc xạ về phía đáy lăng kính mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng 1 Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng: *) …… *) Dãy màu sáng như... của ánh sáng trắng Trong quang phổ của ánh sáng trắng có 7 màu chính : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím *) Quang phổ của ánh sáng không phải chỉ có 7 màu mà có rất nhiều màu, biến đổi dần dần từ màu này sang màu khác 2 Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc: *) Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính Mỗi ánh sáng đơn sắc có 1 màu nhất định gọi là 1 màu đơn sắc 3 Tổng hợp ánh sáng. .. trắng: *) Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím *) Khi tổng hợp các ánh sáng đơn sắc có màu sắc khác nhau ta thu được ánh sáng trắng 4 Sự phụ thuộc của chiết suất của 1 môi trường trong suốt vào màu sắc ánh sáng *) Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau *) Chiết suất đối với ánh sáng đỏ... các máy quang phổ để phân tích 1 chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau *) Một số hiện tượng quang học trong khí quyển như cầu vồng, quầng được giải thích bằng hiện tượng tán sắc của ánh sáng qua có giọt nước hoặc thuỷ tinh thể trong khí quyển Bài tập vận dụng *) Giải thích sự tạo màu sắc của bông hoa? *) Sự phụ thuộc của quang phổ nguồn sáng vào nhiệt độ? TRƯỜNG THPT VŨ THẤ... lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau *) Chiết suất đối với ánh sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với ánh sáng tím thì lớn nhất *) Khi chiếu đồng thời các chùm đơn sắc song tới thấu kính thì tiêu cự của thấu kính với ánh sáng màu đỏ là lớn nhất và nhỏ nhất đối với ánh sáng màu tím
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (11) , Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (11) , Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (11) , I) Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng: a. Thí nghiệm, 3) Tổng hợp ánh sáng trắng: a. Thí nghiệm:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay