Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (5)

15 53 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:37

Vì xuất cầu vồng thác nước? TÁN SẮC ÁNH SÁNG I Thí nghiệm tán sắc ánh sáng: * Sơ đồ: * Kết luận: Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng ánh sáng bị tách thành chùm sáng nhiều màu sắc khác Dải sáng nhiều màu gọi quang phổ ánh sáng Quang phổ ánh sáng trắng có màu cầu vồng, gồm màu bản: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím Quang phổ ánh sáng trắng II Ấnh sáng trắng ánh sáng đơn sắc Thí nghiệm Newton sáng đơn sắc: a Thí nghiệm b Kết luận: Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu định gọi màu đơn sắc Đường tia sáng có màu đỏ tím qua lăng kính Tổng hợp ánh sáng đơn sắc thành ánh sáng trắng a Thí nghiệm b Kết luận: Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng đơn sắc khác có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím III Giải thích tượng tán sắc ánh sáng - Góc lệch tia sáng tia sáng (đơn sắc) phụ thuộc vào chiết suất môi trường với tia sáng - Ánh sáng trắng tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau, có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím - Chiết suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác Chiết suất ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn Tính chất cho chất suốt - Vì góc lệch ánh sáng đơn sắc qua môi trường suốt khác nhau, tạo tán sắc ánh sáng V Ứng dụng - Dùng máy quang phổ - Giải thích số tượng cầu vồng, quầng ánh sáng bị tán sắc chiếu vào giọt nước, tinh thể băng không khí Quầng xung quanh mặt trăng Cầu vồng bầu trời Mặt trời Hạt mưa Có cầu vồng xuất hướng nam hướng bắc không? Vì mắt nhìn thấy vật có màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng ? Vì ánh sáng từ vật đến mắt ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím Ta nói ánh sáng có màu trắng không? Vì sao? Không, màu trắng màu ánh sáng mà tập hợp vô số màu liên tục từ đỏ đến tím Có vật màu đen không? Vì vật có màu đen? Không có màu đen, ánh sáng từ vật chiếu tới mắt vật đen mắt ta không nhìn thấy vật, gọi đen Vì mặt trời màu đỏ, bầu trời lại có màu xanh ? Ánh sáng trắng qua không khí bị tán sắc Màu đỏ khuếch tán ít, chiếu thẳng đến mặt đất nên ta thấy mặt trời có màu đỏ Màu lam bị khuếch tán không khí nhiều mắt ta thấy bầu trời có màu xanh [...]... như cầu vồng, quầng là do ánh sáng bị tán sắc khi chiếu vào các giọt nước, tinh thể băng trong không khí Quầng xung quanh mặt trăng Cầu vồng trên bầu trời Mặt trời Hạt mưa Có khi nào cầu vồng xuất hiện ở hướng nam hoặc hướng bắc không? 1 Vì sao mắt nhìn thấy các vật có màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng ? Vì ánh sáng từ vật đó đến mắt là ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím 2 Ta nói ánh sáng có màu trắng được không?... trắng không phải là một màu của ánh sáng mà là tập hợp của vô số màu liên tục từ đỏ đến tím 3 Có vật nào màu đen không? Vì sao vật có màu đen? Không có màu đen, khi không có ánh sáng từ vật chiếu tới mắt thì vật sẽ đen và mắt ta không nhìn thấy vật, gọi là đen 4 Vì sao mặt trời màu đỏ, bầu trời lại có màu xanh ? Ánh sáng trắng qua không khí sẽ bị tán sắc Màu đỏ khuếch tán ít, chiếu thẳng đến mặt đất... gọi là đen 4 Vì sao mặt trời màu đỏ, bầu trời lại có màu xanh ? Ánh sáng trắng qua không khí sẽ bị tán sắc Màu đỏ khuếch tán ít, chiếu thẳng đến mặt đất nên ta thấy mặt trời có màu đỏ Màu lam bị khuếch tán trong không khí nhiều do đó mắt ta thấy bầu trời có màu xanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (5) , Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (5) , Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (5) , III. Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay