Các quyền của NLĐ về hợp đồng lao động (1)

5 153 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:32

Các quyền NLĐ hợp đồng lao động -Hợp đồng lao động thoả thuận người lao động người sử dụng lao động việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền nghĩa vụ bên quan hệ lao động 1.Giao kết hợp đồng lao động -Tự giao kết hợp đồng lao động không trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đạo đức xã hội -Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động: Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, phải bảo đảm thực đầy đủ nội dung giao kết (Điều 21 Bộ Luật Lao động) -Thời gian thử việc Thời gian thử việc vào tính chất mức độ phức tạp công việc thử việc 01 lần công việc bảo đảm điều kiện sau đây: Không 60 ngày công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không 30 ngày công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ Không ngày làm việc công việc khác Thực hợp đồng lao động -Công việc theo hợp đồng lao động phải người lao động giao kết hợp đồng thực Địa điểm làm việc thực theo hợp đồng lao động theo thỏa thuận khác hai bên.( Điều 30 Luật lao động) -Người lao động thoả thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian giao kết hợp đồng lao động - Người lao động làm việc không trọn thời gian hưởng lương, quyền nghĩa vụ người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động Chấm dứt HĐLĐ *Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động(điều 37) - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trường hợp sau đây: a.Không bố trí theo công việc, địa điểm làm việc không bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng lao động; b Không trả lương đầy đủ trả lương không thời hạn thỏa thuận hợp đồng lao động; c.Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng lao động; d.Bản thân gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục thực hợp đồng lao động; đ.Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ nhiệm giữ chức vụ máy nhà nước; e Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo định sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; g.Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 90 ngày liên tục người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn phần tư thời hạn hợp đồng người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn 12 tháng mà khả lao động chưa hồi phục - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, phải báo cho người sử dụng lao động biết trước 45 ngày, trừ trường hợp quy định Điều 156 Bộ luật *Trợ cấp việc Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 Điều 36 Bộ luật người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp việc cho người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, năm làm việc trợ cấp nửa tháng tiền lương *Trợ cấp việc làm Người sử dụng lao động trả trợ cấp việc làm cho người lao động làm việc thường xuyên cho từ 12 tháng trở lên mà bị việc làm theo quy định Điều 44 Điều 45 Bộ luật này, năm làm việc trả 01 tháng tiền lương phải 02 tháng tiền lương 4.Cho thuê lại lao động -Cho thuê lại lao động việc người lao động tuyển dụng doanh nghiệp cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu điều hành người sử dụng lao động sau trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động *Quyền NLĐ thuê lại ( Điều 58) -Được trả lương không thấp tiền lương người lao động bên thuê lại lao động có trình độ, làm công việc công việc có giá trị - Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm thoả thuận hợp đồng cho thuê lại lao động -Thực quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định Điều 37 Bộ luật -Thỏa thuận để giao kết hợp đồng lao động với bên thuê lại lao động sau chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động Ví dụ : (Về quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ) Anh Nam công tác tai bệnh viện phía Nam, theo hợp đồng không xác định thời hạn Quê anh Nam miền Bắc, lý Cha mẹ già yếu người nương tựa Anh Nam muốn hỏi Luậtsư: - Nếu xin nghỉ việc để Bắc có hưởng chế độ không ?Có chuyển Sổ BHXH nơi làm việc không ? - Nếu sau 45 ngày anh Nam làm đơn nghỉ mà quan không giải quyết, tự nghỉ có phạm luật không? (A Nam đóng bảo hiểm 15 năm) Trả lời -Nếu hợp đồng không xác định thời hạn anh cần báo trước 45 ngày Trong 45 ngày báo trước, anh làm việc theo nội dung hợp đồng bên thỏa thuận; anh hưởng lương đầy đủ, đóng BHXH; BHYT; BHTN -Sau 45 ngày, anh nghỉ việc coi đơn phương quy định pháp luật Trường hợp NSDLĐ không thực nghĩa vụ mình, anh có quyền yêu cầu Phòng LĐ TB XH giải Tòa án quận, huyện nơi doanh nghiệp đóng trụ sở -Các quyền lợi anh hưởng chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật : +Anh hưởng trợ cấp việc theo quy định điều 48 BLLĐ 2012 + Anh người sử dụng lao động chốt trả sổ BHXH thời hạn từ tới 30 ngày kể từ định chấm dứt hợp đồng lao động có hiệu lực pháp luật Theo đó, thời gian đóng BHXH anh bảo lưu, tức 15 năm đóng BHXH anh cung cấp giữ nguyên, cộng tiếp phát sinh đóng BHXH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các quyền của NLĐ về hợp đồng lao động (1), Các quyền của NLĐ về hợp đồng lao động (1), Các quyền của NLĐ về hợp đồng lao động (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay