Bài giảng bài mạch dao động vật lý 124

11 51 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:29

TRƯỜNG THPT BUÔN ĐÔN BỘ MÔN VẬT LÍ 12 CƠ HỌC CHƯƠNG IV NHIỆT HỌC DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TƯ BÀI 20 QUANG HỌC 11/29/16 ĐIỆN HỌC MẠCH DAO ĐÔÔNG I MẠCH DAO ĐÔÔNG Khái niêêm mạch dao đôêng Môêt cuôên cảm có đôê tự cảm L mắc nối tiếp với môêt tụ điêên có điêên dung C tạo thành môêt mạch điêên kín gọi là mạch dao đôêng C L I MẠCH DAO ĐÔÔNG Nguyên tắc hoạt đôêng Muốn cho mạch hoạt đôêng, đầu tiên ta tích điêên cho tụ rồi cho nó phóng điêên mạch Quá trình tụ phóng điêên nhiều lần tạo dòng xoay chiều mạch K P C L I MẠCH DAO ĐÔÔNG Ứng dụng Người ta sử dụng điện áp xoay chiều tạo hai bản tụ điện cách nối hai bản này với mạch ngoài a K b R C P L r F1 II DAO ĐÔÔNG ĐIÊÔN TỪ TỰ DO TRONG MẠCH DAO ĐÔÔNG 1.Định luật biến thiên điện tích và cường độ dòng điện mạch dao động lí tưởng Nghiên về mặt lý thuyết sự biến thiên điện tích bản ta thu được: q=q0.cos(ω.t + φ) (C) Với ω= Suy LC q q0  u =  AB C = C cos(ωt + ϕ ) = U cos(ωt + ϕ ) ( V )  π  i = q' = − ωq sin( ωt + ϕ ) = I cos(ωt + ϕ + ) ( A )  π  B = B cos( ω t + ϕ + ) ( T)   r F1 II DAO ĐÔÔNG ĐIÊÔN TỪ TỰ DO TRONG MẠCH DAO ĐÔÔNG Điện tích q bản tụ điện và cường độ dòng điện i mạch dao động biến thiên π điều hòa theo thời gian; i sớm pha so với q r F1 II DAO ĐÔÔNG ĐIÊÔN TỪ TỰ DO TRONG MẠCH DAO ĐÔÔNG Định nghĩa dao động điện từ tự Sự biến thiên điều hòa theo thời gian điện tích q bản tụ điện và cường độ dòng điện i ( cường độ điện trường E và cảm ứng từ B ) mạch dao động gọi là dao động điện từ tự r F1 II DAO ĐÔÔNG ĐIÊÔN TỪ TỰ DO TRONG MẠCH DAO ĐÔÔNG Chu kì và tần số dao động riêng mạch dao động + Tần số góc riêng: + Chu kì riêng: + Tần số riêng: ω= LC 2π T = = 2π LC ω 1 f= = T 2π LC NĂNG LƯỢNG ĐIÊÔN TỪ Tổng lượng điện trường và lượng từ trường mạch gọi là lượng điện từ CỦNG CỐ Bài tập: Cho mạch dao động LC với cuộn dây có độ tự cảm L=25mH, phương trình điện tích bản tụ điện có dạng: q=5.10-13 cos(2.107.t + π/2) (C) Trả lời các câu hỏi sau? Câu 1: Tần số dao động riêng mạch có giá trị bao nhiêu? A 2.107/ π (Hz) B 107/ π (Hz) C 107 (Hz) D 107/ π(Hz) Câu 2: Điện dung và cường độ dòng điện cực đại có giá trị bao nhiêu? A 10-13 (F) ; 10-2 (A) B 10(pF); 10-2 (mA) C 5.10-13 (F);10-3(mA) D 10-7 (μF) ;10-5 (A) Câu 3: Biểu thức cường độ dòng điện mạch thế nào? A i=10-5 cos(2.10-7 t + π /2 )(A) B i=10-5 cos(2.10-7 t - π /2 )(A) C i=10-5 cos(2.10-7 t + π)(A) D i=10-5 cos(2.10-7 t )(A)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài mạch dao động vật lý 124 , Bài giảng bài mạch dao động vật lý 124 , Bài giảng bài mạch dao động vật lý 124

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay