Chuyên đề một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

56 176 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:29

MỤC LỤCLời nói đầu1Chương I: Lý luận về củng cố và phát triển thị trường đối với các doanh nghiệp2I. Doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp.21.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.21.2.Thị trường của doanh nghiệp2a. Khái niệm và phân loại thị trường.2b. Các yếu tố cấu thành thị trường6c Chức năng và vai trò thị trường.7II. Củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ trong doanh nghiệp.101.1. Quan điểm về củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ.10a.Về vấn đề củng cố thị trường tiêu thụ.11b.Về vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ.111.2. Nội dung của việc củng cố và mở rộng.12a. Không ngừng củng cố và mở rộng thị trường là vấn đề sống còn đảm bảo sự tồn tại và phát triển cuả doanh nghiệp .12b.Những nguyên tắc của công tác củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ.13c. Nội dung cơ bản củng cố và phát triển thị trường.141.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp15a. Nhu cầu thị trường15b. Nhân tố cạnh tranh16c. Nhân tố giá cả16d. Nhân tố chính trị, pháp luật16e. Những nhân tố tiềm năng của doanh nghiệp171.4. Sự cần thiết phải củng cố và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.17Chương 2: thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở Công ty incom19I. Giới thiệu sơ lược về Công incom191. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:192. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:19a. Chức năng của Công ty.19b. Nhiệm vụ của Công ty.20c. Quyền hạn của Công ty213. Cơ cấu tổ chức của Công ty:21II.Thực trạng thị trường tiêu thụ máy tính của công ty:221.Thực trạng máy tính việt Nam và vai trò của công ty.22a.Thực trạng về thị trường công nghệ thông tin nướcnhà:22b.Đặc điểm của thị trường phần cứng của công ty:24c. Đặc điểm thị trường phần mềm của công ty :25d.Vai trò của công ty :252. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty.27a. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty:27b. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo kết cấu mặt hàng28c. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức bán hàng:29d. Tổng doanh số bán ra qua các năm30e. Tình hình tiêu thụ theo nghiệp vụ kinh doanh.31h. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường:37III. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự biến động trên đối với thị trường của công ty:381. Nguyên nhân khách quan.382. Nguyên nhân chủ quan :393. Các biện pháp củng cố và mở rộng thị trường đã được công ty thực hiện:40Chương III: Một số biện pháp ổn định và mở rộng thị trường công ty máy tình INCOM42I. Định hướng phát triển thị trường của công ty421. Xu hướng phát triển của thị trường công nghệ thông tin Việt nam.422. Định hướng phát triển của công ty.44II. Một số biện pháp ổn định và mở rộng thị trường451. Các biện pháp đối với công ty45a. Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu các tập khách hàng của công ty, từ đó xây dựng các chính sách hợp lý đối với từng tập khách hàng.45b. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn46c. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác là các nhà cung cấp, từ đó tạo nguồn hàng phong phú với chất lượng và chủng loại đa dạng phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường của công ty.472. Những đề xuất với nhà nước:50Kết luận52Danh mục Tài liệu tham khảo53Mục lục54 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công ty ứng dụng kỹ thuật thương mại Á Châu Chuyên đề: “ Một số biện pháp nhằm củng cố phát triển thị trường doanh nghiệp thương mại ” Giáo viên hướng dẫn : Sinh viên thực : Lớp : Khoa : TS - Phạm Công Đoàn Quản trị doanh nghiệp Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế thị trường với tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi chủ thể kinh tế nói chung doanh nghiệp thương mại nói riêng Phải biết phát huy lỗ lực vươn lên, tạo chỗ đứng cho thương trường để tồn phát triển Muốn làm điều doanh nghiệp phải biết tìm cách đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, từ mở rộng thị phần doanh nghiệp thị trường, nâng cao uy tín, vị doanh nghiệp Có thể nói, hoạt động tiêu thụ hàng hoá công tác phát triển thị trường gắn liền sức sống doanh nghiệp Mọi nỗ lực hoạt động thương trường doanh nghiệp nhằm vào hướng đích đẩy mạnh doanh số mở rộng thị trường tiêu thụ, nhờ hàng hoá chuyển thành tiền, thực vòng chu chuyển vốn doanh nghiệp chu chuyển tiền tệ xã hội, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu xã hội Như vậy, ổn định phát triển thị trường sở đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng hoá khâu quan trọng, yêu cầu thường xuyên có tính chất định tới phát triển doanh nghiệp, đường để nâng cao hiệu kinh doanh, thực mục tiều doanh nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty INCOM em lựa chọn đề tài :” Một số biện pháp nhằm củng cố phát triển thị trường doanh nghiệp thương mại” với mục đích sâu tìm hiểu, nghiên cứu trình hoạt động, kinh doanh Công ty phân tích kỹ yếu tố ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ, từ đưa giải pháp thích hợp với công tác phát triển thị trường Công ty CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP I DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Doanh nghiệp kinh tế thị trường Nhìn bề doanh nghiệp biểu nhà, máy móc, biển, nhãn hiệu sản phẩm, v.v, tóm lại yếu tố rời rạc Từ góc độ pháp luật, doanh nghiệp hiểu đơn vị kinh doanh thành lập để thực hoạt động kinh doanh, kinh doanh việc thực một, số tất công đoạn trình đầu tư sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm thực dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lời Theo cách tiếp cận vi mô có nhà kinh tế đưa quan niệm doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp hình thức sản xuất theo sản nghiệp người ta phối hợp giá nhiều yếu tố khác tác nhân khác với chủ sở hữu doanh nghiệp đem lại nhằm bán thị trường hàng hoá hay dịch vụ đạt khoản thu nhập tiền tệ từ mức chênh lệch hai giá Những quan điểm chưa thể đầy đủ chất kinh tế tính phức tạp doanh nghiệp Để biểu đầy đủ chất doanh nghiệp nhà kinh tế đưa định nghĩa doanh nghiệp sau: Doanh nghiệp cộng đồng người liên kết với để sản xuất cải dịch vụ thưa hưởng thành việc sản xuất đem lại Cộng đồng người doanh nghiệp liên kết với chủ yếu sở lợi ích kinh tế Con người doanh nghiệp xem “con người kinh tế” Chủ doanh nghiệp muốn tối đa hoá lợi nhuận, người lao động tiền công mà hợp tác với chủ doanh nghiệp 1.2.Thị trường doanh nghiệp a Khái niệm phân loại thị trường * Khái niệm thị trường: Thị trường đời phát triển gắn liền với lịch sử phát triển sản xuất hàng hoá Cùng với phát triển sản xuất hàng hoá khái niệm thị trường phong phú đa dạng: Theo cách hiểu cổ điển thị trường nơi diễn trình trao đổi mua bán Trong thuật ngữ kinh tế đại, thị trường nơi gặp gỡ người bán người mua hàng hoá dịch vụ, biểu thu gọn trình thông qua tất định gia đình tiêu dùng mặt hàng nào, định Công ty sản xuất gì, sản xuất định công nhân làm việc cho xác định điều chỉnh giá Thị trường kết hợp cung cầu người mua người bán bình đẳng cạnh tranh Số lượng người mua, người bán nhiều hay phản ánh quy mô thị trường lớn hay nhỏ Việc xác định nên mua hay nên bán hàng hoá dịch vụ với khối lưọng giá cung cầu định Từ ta thấy thị trường nơi thực kết hợp chặt chẽ hai khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá Như hình thành thị trường cần phải có: + Đối tượng trao đổi: Sản phẩm hàng hoá dịch vụ + Đối tượng tham gia trao đổi: Người bán người mua + Điều kiện thực trao đổi: Khả toán Trên thực tế, hoạt động thị trường thể qua ba nhân tố: cung, cầu giá Hay nói cách khác thị trường đời, tồn phát triển có đầy đủ ba yếu tố: + Phải có hàng hoá dư thừa để bán + Phải có khách hàng, mà khách hàng phải có nhu cầu chưa thoả mãn có sức mua + Giá phải phù hợp với khả toán khách hàng đảm bảo cho sản xuất kinh doanh có lãi Qua cho thấy điều quan tâm doanh nghiệp phải tìm thị trường, tìm nhu cầu khả toán sản phẩm dịch vụ mà cung ứng Ngược lại người tiêu dùng họ phải quan tâm đến việc so sánh sản phẩm mà nhà sản xuất cung ứng có thoả mãn nhu cầu không phù hợp với khả toán đến đâu Như doanh nghiệp thông qua thị trường mà tìm cách giải vấn đề: - Phải sản xuất hàng hoá gì? Cho ai? - Số lượng bao nhiêu? - Mẫu mã, kiểu cách, chất lượng nào? Còn người tiêu dùng biết: - Ai đáp ứng nhu cầu mình? - Nhu cầu thoả mãn đến mức nào? - Khả toán sao? Tất câu hỏi trả lời xác thị tường Trong công tác quản lý kinh tế, xây dựng kế hoạch mà không dựa vào thị trường để tính toán kiểm chứng số cung, cầu kế hoạch sở khoa học phương hướng, cân đối Ngược lại, việc mở rộng thị trường mà thoát khỏi điều tiết công cụ kế hoạch tất yếu dẫn đến rôí loạn hoạt động kinh doanh Từ ta thấy: Sự nhận thức phiến diện thị trường điều tiết thị trường theo ý muốn chủ quan, ý trí quản lý đạo kinh tế đồng nghĩa với việc ngược lại hệ thống qui luật kinh tế vốn có thị trường hậu làm kinh tế khó phát triển * Phân loại thị trường Một bí quan trọng để thành công am hiểu cặn kẽ tính chất loại thị trường Phân loại thị trường cần thiết khách quan để nắm đặc điểm chủ yếu thị trường song tuỳ vào phương pháp phân loại mà có ý nghĩa quan trọng riêng trình kinh doanh - Căn vào nguồn gốc sản xuất hàng hoá mà người ta phân thị trường thành: thị trường hàng công nghiệp thị trường hàng nông nghiệp (Bao gồm hàng lâm nghiệp hàng ngư nghiệp ) +Thị trường hàng công nghiệp bao gồm hàng công nghiệp khai thác hàng công nghiệp chế biến Công nghiệp khai thác có sản phẩm nguyên vật liệu Công nghiệp chế biến có sản phẩm làm hàng tinh chế Các hàng hoá có đặc tính cơ, lý, hoá học trạng thái khác nhau, hàm lượng kỹ thuật khác +Thị trường hàng nông nghiệp bao gồm hàng hoá có nguồn gốc từ thực vật, loại hàng ngư nghiệp có hàng hoá qua khâu công nghiệp chế biến thành hàng tinh chế - Căn vào khối lượng hàng hoá tiêu thụ thị trường người ta phân chia thành thị trường chính, thị trường phụ, thị trường nhánh thị trường + Đối với doanh nghiệp lượng hàng tiêu thụ thị trường thị trường chiếm đại đa số hàng hoá doanh nghiệp +Thị trường nhánh thị trường tiêu thụ lượng hàng chiếm tỷ trọng nhỏ +Thị trường thị trường mà doanh nghiệp xúc tiến thăm dò đưa hàng vào, giai đoạn thử nghiệm chưa có khách hàng quen thuộc - Căn vào mặt hàng người ta chia thành thị trường loại mặt hàng: +Thị trường máy móc: Còn gọi thị trường đầu tư + Thị trường hàng nguyên vật liệu: Còn gọi thị trường hàng trung gian Như có nhiều tên gọi sản phẩm, tên gọi hiệp thành thị trường hàng hoá cụ thể Do giá trị tính chất sử dụng khác nhóm mặt hàng mà thị trường chịu tác động nhân tố ảnh hưởng với mức độ khác Sự khác ảnh hưởng tới phương thức mua bán, vận chuyển toán - Căn vào vai trò người mua người bán thị trường có thị trường người mua thị trường người bán Trên thị trường người mua hay người bán mà vai trò định thuộc người +Thị trường người bán xuất kinh tế mà sản xuất hàng hoá phát triển kinh tế kế hoạch tập trung Trên thị trường người mua đóng vai trò thụ động + Ngược lại thị trường người mua xuất kinh tế phát triển kinh tế thị trường, người mua đóng vai trò trung tâm chủ động họ ví "thượng đế" người bán Người bán phải chiều chuộng lôi kéo người mua, khơi dậy thoả măn nhu cầu người mua quan tâm hàng đầu sống người sản xuất kinh doanh - Căn vào phát triển thị trường người ta chia thành: Thị trường thực thị trường tiềm + Thị trường thực (truyền thống) thị trường tiêu thụ hàng hoá mình, khách hàng quen thuộc có hiểu biết lẫn + Thị trường tiềm thị trường có nhu cầu song chưa khai thác, chưa có khả toán - Căn vào phạm vi thị trường người ta chia thành thị trường giới, thị trường khu vực, thị trường toàn quốc, thị trường miền thị trường địa phương + Thị trường giới thị trường nước Châu âu, Châu Phi, Châu Trung Đông + Thị trường khu vực: Đối với nước ta nước NIC mới, Hồng Kông, Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapo, nước Đông Nam Inđônêsia, Thái Lan Ngoài vào nơi sản xuất: Người ta phân thành thị trường hàng sản xuất nước thị trường hàng xuất b Các yếu tố cấu thành thị trường - Cung hàng hoá: Là toàn khối lượng hàng hoá có đưa bán thị trường khoảng thời gian thích hợp định mức giá xác định trước Các nhân tố ảnh hưởng đến cung: + Các yếu tố giá hàng hoá + Cầu hàng hoá + Các yếu tố trị xã hội + Trình độ công nghệ + Tài nguyên thiên nhiên - Cầu hàng hoá: Là nhu cầu có khả toán Các nhân tố ảnh hưởng: + Qui mô thị trường + Giá thị trường + Mức quảng cáo sản phẩm khác, đặc biệt sản phẩm bổ sung sản phẩm thay + Thu nhập sử dụng người tiêu dùng + Sở thích thị hiếu người tiêu dùng + Cung hàng hoá + Giá hàng hoá khác có liên quan + Ngoài phụ thuộc vào lãi suất, sẵn có tín dụng, kỳ vọng giá sản phẩm - Giá thị trường: Mức giá thực tế mà người ta dùng để mua bán hàng hoá thị trường, hình thành thị trường.Các nhân tố ảnh hưởng đến giá thị trường: + Nhân tố tác động thông qua cung hàng hoá + Nhóm nhân tố tác động thông qua cầu hàng hoá + Nhóm nhân tố tác động thông qua ảnh hưởng cách đồng thời tới cung cầu hàng hoá - Cạnh tranh: ganh đua kình địch nhà kinh doanh thị trường nhằm loại tài nguyên sản xuất loại khách hàng phía c Chức vai trò thị trường * Chức thị trường Thị trường có vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Qua thị trường nhận biệt phân phối nguồn lực sản xuất thông qua hệ thống giá Trên thị trường giá hàng hoá nguồn lực khác tư liệu sản xuất sức lao động biến động nhằm đảm bảo nguồn lực có hạn sử dụng để sản xuất hàng hoá, dịch vụ, mà xã hội có nhu cầu Thị trường khách quan, doanh nghiệp phải dựa sở nhận biết nhu cầu xã hội lợi mà có phương án kinh doanh phù hợp đem lại lợi nhuận cao Sở dĩ thị trường có vai trò to lớn chức sau: - Chức thừa nhận Thị trường nơi gặp gỡ người mua người bán Người bán mong muốn bán nhiều hàng hoá với giá cho bù đắp chi phí có nhiều lợi nhuận Người mua tìm đến thị trường để mua hàng hoá thoả mãn nhu cầu có khả toán theo ý Đối với hàng hoá có hai khả xảy ra: + Không thị trường thừa nhận, tức hàng hoá không thoả mãn nhu cầu không phù hợp với điều kiện toán người mua + Được thị trường thừa nhận, hàng hoá đáp ứng yêu cầu giá cả, số lượng, chất lượng, đồng yêu cầu khắt khe khác người mua, nên hàng hoá có người mua - Chức thực Chức đòi hỏi hàng hoá dịch vụ phải thực giá trị trao đổi tiền giấy tờ có giá trị khác Người bán cần tiền người mua cần hàng, gặp gỡ người mua người bán xác định giá số lượng hàng hoá mua bán Hàng hoá dịch vụ bán tức có dịch chuyển hàng hoá dịch vụ từ người bán sang người mua - Chức điều tiết kích thích Qua hành vi trao đổi hàng hoá dịch vụ thị trường, thị trường điều tiết kích thích sản xuất kinh doanh phát triển ngược lại Đối với doanh nghiệp sản xuất doanh nghiệp thương mại, hàng hoá dịch vụ tiêu thụ nhanh kích thích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh để cung ứng nhiều hàng hoá cho thị trường Ngược lại, hàng hoá dịch vụ không tiêu thụ tác nhân điều tiết doanh nghiệp hạn chế sản xuất, thu mua chuyển hướng sản xuất kinh doanh Chức điều tiết doanh nghiệp gia nhập ngành rút khỏi ngành, khuyến khích nhà sản xuất kinh doanh nghiên cứu kinh doanh mặt hàng chất lượng cao khả tiêu thụ khối lượng lớn - Chức thông tin Thông tin thị trường thông tin nguồn cung ứng hàng hoá dịch vụ, nhu cầu hàng hoá dịch vụ, giá hàng hoá dịch vụ Đó thông tin quan trọng nhà sản xuất kinh doanh, người mua người bán, người cung ứng người tiêu dùng, người quản lý người nghiên cứu sáng tạo Có thể nói thông tin quan trọng toàn xã hội Có thể nói thông tin thị trường không khách quan mà khó dự đoán xác thông tin Không có thông tin thị trường có định đắn sản xuất kinh doanh, định Chính Phủ quản lý kinh tế vĩ mô Bởi thị trường có thông tin tổng hợp cầu - hành vi người mua, cung - hành vi người bán, giá thị trường kết tương tác người mua người bán với Vì việc thu thập thông tin thị trường ý giới sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng toàn xã hội * Vai trò thị trường Thị trường khâu tất yếu trình tái sản xuất hàng hoá Thị trường có vị trí trung tâm vừa mục tiêu doanh nghiệp, vừa môi trường cho hoạt động kinh doanh Có thể thấy thị trường qua vai trò sau: Thứ nhất, sống sản xuất kinh doanh hàng hoá Mục đích người sản xuất hàng hoá để bán để thoả mãn nhu cầu người khác qua đạt mục tiêu Bán khó mua, bán bước nhẩy nguy hiểm, có nhiều rủi ro Do thị trường sản xuất kinh doanh, thị trường sản xuất kinh doanh bị đình trệ phá sản Thứ hai, thị trường phá vỡ ranh giới sản xuất tự nhiên, tự cấp, tự túc để tạo thành tổng thể thống toàn kinh tế quốc dân Qua trao đổi mua bán vùng, biến kiểu tổ chức khép kín thành vùng chuyên môn hoá sản xuất hàng hoá liên kết với nhau, chuyển kinh tế tự nhiên thành kinh tế hàng hoá Thứ ba, thị trường hướng dẫn sản xuất kinh doanh Các nhà sản xuất kinh doanh vào cung cầu, giá thị trường để định sản xuất gì, sản xuất nào, sản xuất cho ai? Đồng thời thông qua thị trường nhà nước tiến hành điều tiết, hướng dẫn sản xuất kinh doanh Thứ tư, thị trường phản chiếu tình hình sản xuất kinh doanh, thị trường cho biết trạng tình hình sản xuất kinh doanh Nhìn vào thị trường thấy tốc độ, trình độ quy mô sản xuất kinh doanh Thứ năm, thị trường nơi quan trọng để đánh giá, kiểm nghiệm, chứng 10 Với trung tâm phần mềm trung tâm tích hợp hệ thống, INCOM tiến hành nghiên cứu phát triển lĩnh vực mẻ thị trường công nghệ thông tin Việt Nam : INTERNET, Mạng không dây, để cung cấp cho khách hàng nhằm đa dạng hoá sản phẩm công nghệ công ty Hoàn thiện đổi công tác tổ chức quản lý, nâng cao hiệu hoạt động toàn công ty, đặc biệt trung tâm kinh doanh dự án Với công tác tuyển dụng nhân tương đối khắt khe, INCOM tuyển chòn vào làm việc công ty nhân viên có trình độ để làm việc phòng ban, đặc biệt phòng kinh doanh Với mô hình tổ chức khã chặt chẽ nguyên tắc phát huy tính sáng tạo hiệu làm việccuả thành viên Xây dựng chương trình riêng đối vơí khách hàng cụ thể giá ưu đãi, phương thức toán hợp lý, chất lượng thiết bị cung ứng, thời hạn thực hợp đồng, phù hợp với nhu cầu nguyện vọng khách hàng, cung cấp cho khách hàng dịch vụ trước, sau bán hàng cách nhanh chóng thuận tiện 42 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY MÁY TÌNH INCOM I ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY Xu hướng phát triển thị trường công nghệ thông tin Việt nam Thị trường công nghệ thông tin việt nam đánh giá thị trường đầy tiềm Sở dĩ nhận định dung lượng thị trường tiêu thụ tin học việt nam chiếm khoảng 10% khả bão hoà thị trường điều đồng nghĩa với việc thị trường giai đoạn tăng trưởng phát triển Trong giai đoạn khởi đầu thị trường (vào khoản cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90) nhu cầu cách thức sử dụng máy tính tháy cho máy đánh chữ soan thảo văn dùng văn phòng doanh nghiệp lúc thị trường công nghệ thông tin mẻ chưa bộc lộ hết khả vốn có Đến gfiữa năm 90, máy tính số ứng dụng phần mềm máy tính trở thành công cụ quản lý công văn giấy tờ đắc lực cho công sở vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm nhân lực phần phục vụ cho nhu cầu giải trí số phận người tiêu dùng xã hội Cho tới ngày nay, thị trường công nghệ thông tin bắt đầu bộc lộ khă Không dừng lại công cụ soạn thảo văn bản, công cụ quản lý giấy tờ đắc lực, công cụ giải trí mà tin học công nghệ thông tin tham gia vào mặt đời sống xã hội như: giao dịch thương mại, quản trị kinh doanh, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, đặc biệt lĩnh vực truyền thông liên lạc Thế kỷ 21 kỷ thông tin Điều có nghĩa nắm bắt nhiều thông tin xử lý chúng cách có hiệu để sử dụng cho mục đích người dành chiến thắng Cuùng với lên nhu cầu tiêu dùng xã hội, công nghệ thông tin ngày đóng vai trò quan trọng thiếu Hiện nay, nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin thị trường Việt nam phát triển đa dạng Bên cạnh nhu cầu sử dụng sản phẩm mang tính truyền thông như: máy tính vài trình ứng dụng phần mềm đơn thuần, có sản phẩm phục vụ cho lĩnh vực hoàn toàn mạng nội bộ(LAN-WAN), mạng không dây, mạng thông tin Internet, máy chủ cấu hình mạnh dùng kết nối mạng phần mềm quản lý liệu Dự báo doanh số thị trường công nghệ thộng tin Việt Nam 43 Biểu 08 THỊ TRƯỜNG Phần cứng Trong đó: + Thiết bị mạng(máy chủ, card mạng, máy trạm, ) + Thiết bị ngoại vi Phần mềm Trong đó: Năm 2000 500 Đơn vị: Triệu USD Năm 2005 Năm 2010 1.000 1.200 450 850 1.000 50 80 150 500 200 700 + Giải pháp mạng 30 200 300 + Trình ứng dụng phần mềm 50 300 400 Tổng doanh số dự kiến 580 1.500 1.900 Số liệu công ty chuyên cung cấp số liệu thi trường IDG Hiện nay, nhu cầu sử dụng máy tính thuộc hãng tiếng như: Compaq, IBM, Hewlett-Parkarrd(HP, Dell Computer, Legend số hãng khác thị trường Việt nam chiếm khoảng 30% tổng số nhu cầu sử dụng máy tính thị trường, lại 70% máy tính lắp giáp nước Máy tính nhãn hiệu nước đa số phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng doanh nghiệp Nhà nước với quy mô hoạt động lớn, có yêu cầu cao chất lượng tính ổn định máy tính làm việc Còn máy tính lắp giáp nước đa phần phục vụ cho tiêu dùng cá nhân tổ chức nhỏ lẻ nước không đòi hỏi yêu cầu cao chất lượng, với mức phí thấp chấp nhận Máy tính nhãn hiệu nước thị trường Việt nam chấp nhận với số lượng tiêu thụ hãng sau: Compaq: 18,6% IBM: 16,55 HP: 15,8% Dell Computer: 8,7% Legend: 6,3% Các hãng khác: 31,4% Máy tính lắp ráp nước gồm hãng máy tính như: T&H, Mekong xanh, CMS-CDS số hãng lắp ráp nhỏ lẻ khác thị trường Trong năm vừa qua, máy tính lắp ráp nước tìm chỗ đứng thị trường với thương hiệu việt nam , người tiêu dùng chấp nhận Doanh số bán hãng lắp ráp hãng nước năm vừa qua tổng số lượng máy tính tiêu thụ thị trường sau: 44 Mekong xanh: 10,4% T&H: 9,8% CMS-CMD: 12,2% Các hãng khác: 67,6% Trong tương lai, nhu cầu tiêu dùng nội địa hoá nước trở thành xu hướng chung cho thị trường công nghệ thông tin nước nhà, người tiêu dùng tiêu dùng máy tính lắp ráp nước nhiều nay, chất lượng máy tính nước không thua hàng nhập ngoại mà giá thành lại rẻ 30% dịch vụ sau bán thuận tiện hơn, nhanh chóng Đây xu hướng chung cuỉa thị trường công nghệ thông tin nhiều quốc gia với giúp đỡ tạo điều kiện từ Chính Phủ Là doanh nghiệp kinh doanh tin học, INCOM phải nắm bắt xu hướng để từ xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể tương lai, xây dựng chiến lược mặt hàng với tỷ lệ hợp lý, từ đẩy mạnh doanh số bán, mở rộng thị trường Định hướng phát triển công ty Năm 2001 năm đất nước ta bước vào kỷ 21 năm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ IX,tiếp tục thực sách chế thị trường có điều tiết Nhà nước, phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nước Theo đó, ngành tin học công nghệ thông tin nhà nước đơn vị chủ quản quan tânm tạo điều kiên thuận lợi cho thị trường tin học việt nam phát triển Đó điều kiện thuận lợi chung cho doanh nghiệp kinh doanh tin học Trong chiến lược phát triển kinh doanh , INCOM coi việc phân tích nghiên cứu thị trườngvà sách, chủ trương nhà nước kinh tế nói chung ngành công nghệ thông tin nói riên, để từ có biên pháp ứng xử phù hợp Đối với cán công nhân viên công ty, INCOM tiếp tục thực chương trình quy hoạch đào tạo đào tạo lại nghiệp vụ, kiểm tra thường xuyên trình độ ngoại ngữ nhân viên công ty, đặc biệt nhân viên phòng kinh doanh dự án Nâng cao hiệu sử dụng vốn, tiếp tục đẩy mạnh thu hồi công nợ, áp dụng hệ thống kế toán theo quy định nhà nước Nghiên cứu phát triển công ty nhằm mở rông lĩnh vực kinbh doanh ngành công nghệ thông tin, đa dạng hoá mặt hàng cung cấp, tạo vị thương trường 45 II MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG Các biện pháp công ty a Tiếp tục thực công tác nghiên cứu tập khách hàng công ty, từ xây dựng sách hợp lý tập khách hàng Khách hàng nhân tố chi phối hoạt động doanh nghiệp Mọi nỗ lực hoạt động doanh nghiệp hướng tới tác động vào khách hàng sở thoả mãn nhu cầu họ Doanh nghiệp có khách hàng doanh nghiệp có thị trường Khách hàng đến với doanh nghiệp nhiều thì doanh thu mà daonh nghiệp dạt tăng lên, điều đồng nghĩa với việc thị trường ổn định phát triển Có thể nói khách hàng nhân tố có vại trò quan trọng việc giữ vững phát triển thị trường doanh nghiệp INCOM công ty kinh doanh tin học mà doanh thu chủ yếu thông qua hợp đồng lớn với tập khách hàng lớn như: khách hàng thuộc phủ, ngành tài –ngân hàng, ngành hàng không, điện lực, tổng công ty,và tổ chức nước có chi nhánh hoạt động Việt Nam Với khách hàng khác nhau, họ có yêu cầu đặc tính thông số kỹ thuật sản phẩm mà công ty cung ứng khác Những nội dung chủ yếu công tác xây dựng chinhs sách với tập khách hàng: + Nghiên cứu nhu cầu khách hàng, đưa giải pháp cung ứng mặt hàng cách hợp lý: Trước cung ứng sản phẩm cho khách hàng, công ty phải cử cán tìm hiểu phân tích nhu cầu khách hàng để nắm bắt nhu cầu cần đáp ứng đến đâu khả cung ứng công ty Từ kết thu được, công ty tiến hành xây dựng cấu mặt hàng giải pháp hợp lý tiến hành cung ứng cho khách hàng + Chính sách giá cả: Giá biểu tiền giá trị hàng hoá Việc xác định giá bán hàng hoá loại khách hàng phụ thuộc vào nức độ yêu cầu đặc tính kỹ thuật khách hàng đoói với sản phẩm phụ thuộc vào tình hình cung ứng sản phẩm thị trường Qui trình định giá tiến hành sau: Xác định mục tiêu nhiệm vụ công ty với khách hàng Xác định nhu cầu hàng hoá yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật sản phẩm khách hàng Tính toán chi phí Phân tích giá hàng hoá đối thủ cạnh tranh thị trường 46 Chọn phương pháp lập giá Thiết lập giá cuối + Phương thức số lượng hàng cung ứng Căn vào yêu cầu đòi hỏi khách hàng mà công ty tiến hành thiết lập cách thức cung ứng ( Cung cấp lần, theo định kf theo đợt) sản phẩm Sản phẩm ngành công nghệ thông tin có đặc điểm mức độ phát triển đòi hỏi đổi công nghệ cao nên phải xác định phương thức cung ứng cấu mặt hàng cho hợp lý + xây dựng phương thức toán hợp lývới khách hàng Căn vào tình hình tài khách hàng tình hình quay vòng vốn công ty mà xây dựng phương thức toán cho hợp lý, đáp ứng nhu cầu toán mà giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh để tiếp tục đầu tư cho trình sản xuất kinh doanh công ty tránh trường hợp ứ đọng vốn giảm hiệu hoạt động kinh doanh + Tổ chức tốt dịch vụ sau bán như: vân chuyển tận nơi khách hàng yêu cầu, lắp đặt, vận hành, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng,sửa chữa Đây liên quan đến thực hàng hoa người mau, dịch vụ miễm phí Nó giúp tạo tâm lý tích cực cho khách hàng mau tiêu dùng sản phẩm, đồng thời thể trách nhiệm công ty khách hàng Đây vũ khí cạnh tranh hữu hiệu b Nâng cao hiệu sử dụng vốn Vốn yếu tố đầu vào quan trọng cho trinh tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Không có vốn,doanh nghiệp tiến hành tổ chức sản xuất doanh nghiệp phải tìm cách để sử dụng vốn cách hợp lý cho tối đa hoá mức doanh thu đạt số vốn bỏ rađể đầu tư tiêu dùng để đánh giá tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp tiêu hiệu sử dụng vôns Nâng cao hiệu sử dụng vốn giúp cho công ty nâng cao doanh số bán, thực tốt tiêu chiến lược kinh doanh ổn định mở rộng thị trường Tổng doanh thu(M) Hiệu qủa sử dụng vốn(H) = Số vốn bình quân sử dụng rong năm (V) Số bình quân sử dụng năm tính công thức bình quân điều hoà V1/2 + V2 + V3 + + Vn/2 V = N–1 47 Đánh giá hiệu sử dụng loại vốn : Hiệu sử dụng vốn lưu động : đánh giá tiêu tốc độ chu chuyển vốn lưu động : Số lần chu Chuyển vốn lưu tổng doanh thu (M) = động kỳ vốn lưu động bình quân kỳ Số ngày chu Chuyển vốn lưu động kỳ vốn lưu động bình quân kỳ = doanh thu bình quân ngày Hiệu sử dụng vốn cố định đánh giá tiêu sức sản xuất vốn cố định Tổng doanh thu (M) Sức sản xuất vốn cố định = Vốn cố định bình quân kỳ Chỉ tiêu phản ánh đồng vốn sử dụng kỳ mang lại đồng doanh thu Từ công thức tính toán ta thấy, muốn nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định công ty cần phải : - Đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn lưu động Hiện nay, tổng số vốn sưu động INCOM 26,154 tỷ đồng, tốc độ q uay vòng vốn lưu động trung bình năm (2000-2001) khoảng 3,4 vòng/năm vốn lưu động quay vòng nhanh mức doanht hu đạt lớn - Nâng cao sức sản xuất vốn cố định điều kiện quan trọng để tăng doanh thu công ty c Tiếp tục mở rộng quan hệ với đối tác nhà cung cấp, từ tạo nguồn hàng phong phú với chất lượng chủng loại đa dạng phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường công ty Có thể dễ dàng nhận thấy : Việc tổ chức tốt nguồn hàng tạo điều kiện vật chất cho lưu chuyển hàng háo, góp phần thực chức mục tiêu doanh nghiệp, đồng thời thể sức mạnh kinh tế doanh nghiệp để cạnh tranh với doanh nghiệp khác thị trường Tổ chức tốt nguồn hàng tạo điều kiện thoả mãn đầy đủ nhu cầu thị trường doanh nghiệp mặt số lượng, chất lượng chủng loại, góp phần ổn định mở rộng thị trường doanh nghiệp Hiện nay, INCOM đại lý nhà phân tích hợp hệ thống 14 48 hãng cung cấp công nghệ thông tin tiếng giới tương lai, số lớn Tuy nhiên, trình lựa chọn đối tác cung ứng, công ty phải lưu ý số điểm sau : + Uy tín nàh cung ứng thị trường công nghệ thông tin Việt Nam giới + Chất lượng hàng cung ứng có phù hợp với mục tiêu kinh doanh công ty hay không ? + Nhu cầu mặt hàng nhà cung ứng thị trường Việt Nam ? + Các điều kiện ký kết đối tác dàng thuận tiện không ? + Giá cả, điều kiện cung ứng phương thức toán + Các điều kiện khác Họ gặp mạng để thoả thuận giá cả, số lượng hàng hoá, hình thức cung cấp, phương thức toán, trách nhiệm quyền lợi bên sau đó, người mua tiến hành cung cấp hàng hoá dịch vụ cho người mua người mua tiến hành toán cho người bán qua mạng Điều rút ngắn khoảng cách không gian thời gian người mua người bán Theo thống kê, giới có khoảng 60% tổng giao dịch thương mại quốc tế tiến hành qua mạng thông tin internet tương lai 100% giao dịch tiến hành qua mạng Ngày nay, giao dịch qua mạng chia thành hai loại : B to C (Business to Customer): giao dịch buôn bán hãng với người tiêu dùng, chiếm khoảng 20% tổng giao dịch qua mạng B to B (Business to Business) : Giao dịch buôn bán hãng với hãng, chiếm khoảng 80% tổng giao dịch qua mạng Hiện tương lai không xa, kinh doanh mạng thông tin internet hướng phát triển quan trọng thương mại giới, giúp thúc đẩy trình thương mại toàn cầu hoá, tạo nên thị trường kinh doanh hoàn toàn – thị trường ảo Những thuận lợi khó khăn công ty tham gia kinh doanh mạng : -Thuận lợi : + Khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin sản phẩm công nghệ công ty truy cập trang Web công ty, từ tạo tin tưởng định mua sản phẩm công ty cung cấp + Rút ngắn khoảng cách không gian, tiết kiệm thời gian tiền bạc 49 cho giao dịch thương mại + Nâng cao hiệu hoạt động máy kinh doanh nên đạt hiệu kinh tế kinh doanh + Thị trường kinh doanh tin học mạng hình thức khã mẻ thương mại việt nam nên mức độ cạnh tranh chưa cao -Khó khăn : + Đòi hỏi lượng vốn đầu tư ban đầu lớn nên khó khăn việc huy động nguồn vốn lớn + Phải tổ chức mạng lưới thực dịch vụ sau bán hàng rộng dày để phục vụ tốt cho công tác bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa sản phẩm dấn đến khó khăn tuyển dụng quản lý nhân cho mạng lưới dịch vụ + Các khía cạnh pháp lý thương mại điện tử nước ta chưa hoàn thiện : khung quy định pháp lý, điều kiện toán qua tài khoản tiền gửi nên gây khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh mạng đặc biệt thương mại điện tử chưa có hình thức đấu thầu qua mạng nên hợp đồng cung cấp cho khách hàng thường có giá trị nhỏ lẻ gói hợp đồng lớn Những điều kiện cần đê tiến hành kinh doanh mạng : - Các điều kiện vốn : Hiện nay, tổng số vốn sử dụng cho hoạt độngkinh doanh INCOM 32,154 tỷ đồng Muốn tiến hành kinh doanh mạng đòi hỏi INCOM phải bổ sung thêm vào nguồn vốn có 40 tỷ đồng Nguồn vốn bổ sung dùng để đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối, đầu tư phát triển trang thiết bị công nghệ, tuyển dụng đào tạo nhân sự, công tác khuyếch trương – quản cáo -Các điều kiện trang thiết bị công nghệ : Hiện nay, trang thiết bị công nghệ INCOM mang tính tiên tiến cao Với việc sử dụng mạng thông tin cục (LAN) kết nối internet qua truyền 64K, điều kiện thuận tiện để tiến hành kinh doanh mạng - Các điều kiện nhân tổ chức mạng lưới dịch vụ : Nừu tiến hành kinh doanh mạng đòi hỏi phải có tăng vọt số nhân viên phòng kinh doanh số nhân viên tham gia vào lĩnh vực cung cấp dịch vụ sau bán cho khách hàng Vì vậy, phải tiến hành tốt công tác tuyển dụng quản lý nhân - Các điều kiện khác Nhận xét chung : Thị trường mạng thị trường mẻ nà khả phát triển 50 tương lai lớn Nghiên cứu, phát triển bán sản phẩm qua mạng internet tầm nhìn có tính chiến lược công tác ổn định mở rộng thị trường công ty kinh doanh công ty tin học phải người tiên phong lĩnh vực Những đề xuất với nhà nước: Đối với kinh tế nói chung thị trường tin học công nghệ thông tin Việt Nam nói riêng, nhà nước vừa có vai trò khách hàng tiêu dùng lớn nhất, vừa có vai trò người cầm cân nảy mực,tạo môi trưpngf pháp lý điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp hoạt động Chính vậy, tác động vĩ mô cảu nhà nước chích sách, luật pháp có ảnh hưởng lớn tới hoạt động chủ thể thị trường, đặc biệt thị trường thị trường công nghệ thông tin Có thể nhận định : thị trường công nghệ thông tin Việt Nam có ổn định phát triển hay không, phụ thuộc nhiều vào sách nhà nước Trong năm vừa qua, nhà nước ta có trọng đáng kkể phát triển chung thị trường Năm 2001, sau đinh số 128/2000 sách ưu đãi cho doanh nghiệp phần mềm hàng loạt thị, sách ban hành khác, thủ tướng phủ tiếp tục ban hành định số 19/2001/QĐ - TT bổ sung sản phẩm máy vi tính vào danh mục sản phẩm công nghiệp trọng điểm điều thể tâm đảng nhà nước ta việc thúc đẩy công nghệ thông tin ứng dụng phát triển Tuy nhiên, để thực thị trường công nghệ thông tin nước nhà phát triển nhà nước nên thực số biện pháp sau : - Tiến hành miễn thuế nhập hàng công nghệ cao điều này, giúp cho doanh nghiệp tin học có nguồn nguyên vậtliệu, thiết bị, linh kiện chất lượng tốt từ nước không chịu thuế nhập nên giá thành hạ, nâng cao khả cạnh tranh với hàng nhập lậu từ Trung Quốc (đặc điểm doanh nghiệp tin học nước ta chưa sản xuất linh kiện điện tử kỹ thuật cao nên 100% linh kiện lắp ráp nhập từ nước ngoài) - Tạo môi trường pháp lý chặt chẽ, hoàn thiện hình thức tổ chức quản lý thương mại, quản lý thị trường lĩnh vực công nghệ thông tin để đẩy lùi ngăn chăn biểu xấu thị trường : gian lận thương mại, đầu tích trữ, buôn lậu để doanh nghiệp yên tâm kinh doanh phát triển lành mạnh Bên cạnh đó, nhà nước nên xây dựng hoàn thiện văn có tính pháp lý luật thương mại vấn đề : khía cạnh pháp lý để triển khai thương mại điện tử, điều kiện toán liên ngân hàng để doanh nghiệp có thực Các khía cạnh pháp lý cần hoàn thiện kinh doanh thương mại điện 51 tử gồm: - Hợp đồng (hiệu lực hợp đồng, giá trị chứng cứ, điều khoản hợp đồng, thực hợp đồng, xử lý vi phạm hợp đồng, giải tranh chấp, biện pháp tạm thời bồi thường thiệt hại) - Thanh toán điện tử bảo mật (hoàn thiện hình thức toán, cam kết bảo mật, xử lý tranh chấp) - Giá trị chứng chứng thương mại điện tử, nên công nhân Email chứng bị thừa nhận giả mạo Sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, bí quyết, cạnh tranh không lành mạnh) - Về việc tính loại thuế : thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp TMĐT (gồm loại hoá đơn, chứng từ, hoá đơn kế toán, mẫu biểu, ) - Hình thức quản lý nhà nước doanh nghiệp TMĐT nước hình thức quảng cáo, thông tin mã hoá, cạnh tranh không lành mạnh, - Nhà nước phải người đầu việc tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin Công nghệ thông tin ngành công nghệ ứng dụng khách hàng lớn nhất, có tính định nhà nước Nhà nước vừa quan quản lý, nhà cung cấp dịch vụ công lớn nhất, vừa pahỉ đơn vị đặt hàng lớn đầu lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin Có làm nhà nước hoàn thành điều kiện đủ để công nghệ thông ti Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực vào năm 2010 thị 58 phủ đặt 52 KẾT LUẬN Thị trường công nghệ thông tin Việt Nam mảnh đất tốtđể công ty tin học phát triể Tuy nhiên, điều với công ty tin học biết tổ chức sản xuất kinh doanh cho phù hợp với điều kiện biến động thj trường, để từ mang lại hiệu hoạt động cao nhất, đạt mức doanh thu bán cao nhất, uy tín vị công ty ngày nâng cao thương trường INCOM công ty tin học đời từ giai đoạn đầu thị trường công nghệ thông tinViệt Nam Qua 10 năm hoạt động trưởng thành, INCOM khẳng định chỗ đứng công ty thương trường việc doanh số bán tăng dần qua năm lượng khách hàng đến với công ty ngày nhiều Tuy nhiên, tính bất ổn từ thị trường (khủng hoảng tiền tệ năm 1999, lạm p-hát thất thường, cầu thị trường amựt hàng công nghệ thông tin có xu hướng chững lại, ) nên tốc độ tăng doang số INCOM năm gần có xu hướng giảm sút đó, công tác ổn định phát triển thị trường công ty gặp đôi chút khó khăn trở ngại, cần phải có giải pháp khắc phục Qua thời gian thực tập công ty INCOM, giúp đỡ anh chị tổ thư ký dự án, trưởng phòng kinh doanh dự án, với giúp đỡ giám đốc công ty INCOM hưỡng dẫn tận tìn thầy giáoTiến sĩ Phạm Công Đoàn, em tiến hành đị sâu tìm hiểu trình tổ chức hoạt động kinh doanh công ty INCOM , đặc biệt lĩnh vực phát triển thị trường công nghệ thông tin Trong thời gian nghiên cứu ấy, em đúc rút nhiều kinh nghiệm cho thân cho nghề nghiệp sau Mong rằng, số biện pháp nhằm ổ định pơháp triển thị trường mà em đề xuất chuyên đề góp phần nhỏ bé vào công tác pháp triển thị trường công ty Vì thời gian thực tập nghiên cứu chưa nhiều trình độ nhận thức thân hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi sai sót khuyết điểm Em mong nhận ý kiến góp ý thầy cô bạn để chuyên đề hoàn thiện Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phòng ban công ty giám đốc , đặc biệt nhà giáo- tiến sĩ Phạm Công Đoàn, người giúp đỡ em để hoàn thành tốt chuyên đề Hà Nội, ngày 19 tháng năm2003 Sinh viên Đào Minh Phước 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - A.FFor – S.De Vylder - Từ kế hoạch đến thị trường – Sự chuyển đổi kinh tế Việt Nam – NXB Chính trị quốc gia - 1997 - Báo cáo kết kinh doanh Công ty TNHH Vĩnh Phúc năm 20002001-2002 - D.larue – A.Caillat – Kinh tế doanh nghiệp – NXB khoa học kỹ thuật, HN năm 1992 - Philip Kotler – Quản trị Marketing- NXB thống kê-1997 - TS Phạm Công Đoàn, TS Nguyễn Cảnh Lịch – Giáo trình kinh tế doanh nghiệp Thương mại – NXB Giáo Dục-1999 - TS Phạm Vũ Luận – Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội-2001 - Thời báo kinh tế Việt Nam, báo thị trường 54 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .2 CH ƯƠNG I: LÝ LU ẬN V Ề C ỦNG C Ố VÀ PHÁT TRI ỂN TH Ị TR ƯỜNG ĐỐI V ỚI CÁC DOANH NGHI ỆP .3 I DOANH NGHI ỆP VÀ TH Ị TR ƯỜNG C ỦA DOANH NGHI ỆP .3 1.1 Doanh nghi ệp n ền kinh t ế th ị tr ường 1.2.Thị tr ường doanh nghi ệp a Khái niệm phân lo ại thị tr ường b Các y ếu t ố cấu th ành thị tr ường .7 c Chức vai trò thị tr ường II C ỦNG C Ố VÀ PHÁT TRI ỂN TH Ị TR ƯỜNG TIÊU TH Ụ TRONG DOANH NGHI ỆP 12 1.1 Quan ểm v ề c ủng c ố v phát tri ển thị tr ường tiêu th ụ 12 a.V ề vấn đề c ủng c ố thị tr ường tiêu th ụ 12 b.V ề vấn đề phát tri ển thị tr ường tiêu th ụ 12 1.2 N ội dung c vi ệc c ủng c ố v m r ộng 13 a Không ng ừng c ủng c ố v m r ộng th ị tr ường l v ấn đề s ống đảm bảo s ự t ồn t ại phát tri ển cu ả doanh nghi ệp 13 b.Nh ững nguyên t ắc c công tác c ủng c ố v m r ộng th ị tr ường tiêu thụ 14 c N ội dung b ản c ủng c ố v phát tri ển th ị tr ường 15 1.3 Các nhân t ố ảnh h ưởng t ới vi ệc c ủng c ố v m r ộng th ị tr ường tiêu th ụ sản ph ẩm c doanh nghi ệp 16 a Nhu cầu thị tr ường 17 b Nhân t ố cạnh tranh 17 c Nhân t ố giá c ả 17 d Nhân t ố trị, pháp lu ật 18 e Nh ững nhân t ố ti ềm n ăng c doanh nghi ệp 18 1.4 S ự cần thi ết ph ải c ủng c ố v m r ộng th ị tr ường c doanh nghiệp 19 CH ƯƠNG 2: TH ỰC TR ẠNG THỊ TR ƯỜNG TIÊU TH Ụ S ẢN PH ẨM HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY INCOM 20 I GI ỚI THI ỆU S Ơ L ƯỢC V Ề CÔNG INCOM 20 Quá trình hình th ành v phát tri ển c Công ty: .20 Ch ức n ăng, nhi ệm v ụ v quy ền h ạn c Công ty: 20 a Chức c Công ty 20 b Nhi ệm vụ Công ty 21 c Quy ền hạn c Công ty 22 C c ấu t ổ ch ức c Công ty: .22 II.TH ỰC TR ẠNG THỊ TR ƯỜNG TIÊU TH Ụ MÁY TÍNH C ỦA CÔNG TY: 23 1.Thực trạng máy tính vi ệt Nam v vai trò c công ty .23 a.Th ực trạng v ề thị tr ường công ngh ệ thông tin n ướcnh à: 23 b Đặc ểm c thị tr ường ph ần c ứng c công ty: 25 55 c Đặc ểm thị tr ường ph ần m ềm c công ty : .26 d.Vai trò công ty : 26 Tình hình tiêu th ụ s ản ph ẩm c công ty 28 a Phân tích k ết qu ả kinh doanh c Công ty: 28 b Tình hình tiêu th ụ s ản ph ẩm theo k ết c ấu m ặt h àng 29 c Tình hình tiêu th ụ s ản ph ẩm theo ph ương th ức bán h àng: 30 d Tổng doanh s ố bán qua n ăm 31 e Tình hình tiêu thụ theo nghi ệp vụ kinh doanh 32 h Tình hình tiêu th ụ s ản ph ẩm theo thị tr ường: .38 III NH ỮNG NGUYÊN NHÂN ẢNH H ƯỞNG T ỚI S Ự BI ẾN ĐỘNG TRÊN ĐỐI V ỚI THỊ TR ƯỜNG C ỦA CÔNG TY: 39 Nguyên nhân khách quan 39 Nguyên nhân ch ủ quan : .40 Các bi ện pháp c ủng c ố v m r ộng thị tr ường đượ c công ty thực hi ện: 41 CH ƯƠNG III: M ỘT S Ố BI ỆN PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ M ỞR ỘNG TH Ị TR ƯỜNG CÔNG TY MÁY TÌNH INCOM .43 I ĐỊNH H ƯỚNG PHÁT TRI ỂN TH Ị TR ƯỜNG C ỦA CÔNG TY 43 Xu h ướng phát tri ển c th ị tr ường công ngh ệ thông tin Vi ệt nam 43 Đị nh h ướng phát tri ển c công ty 45 II M ỘT S Ố BI ỆN PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ M ỞR ỘNG THỊ TR ƯỜNG 46 Các bi ện pháp đối v ới công ty 46 a Tiếp t ục th ực hi ện công tác nghiên c ứu t ập khách h àng c công ty, t xây d ựng sách h ợp lý đối v ới t ừng t ập khách hàng .46 b Nâng cao hi ệu qu ả s d ụng v ốn .47 c Tiếp t ục m r ộng quan h ệ v ới đối tác l nh cung c ấp, t t ạo ngu ồn hàng phong phú v ới ch ất l ượng v ch ủng lo ại đa dạng ph ục v ụ t ốt cho nhu c ầu thị tr ường c công ty 48 Nh ững đề xu ất v ới nh n ước: 51 K ẾT LUẬN 53 DANH MỤC TÀI LI ỆU THAM KH ẢO .54 MỤC LỤC 55 56
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, Chuyên đề một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, Chuyên đề một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại, CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, a. Khái niệm và phân loại thị trường., b. Các yếu tố cấu thành thị trường, c Chức năng và vai trò thị trường., CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY INCOM, e. Tình hình tiêu thụ theo nghiệp vụ kinh doanh., CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CÔNG TY MÁY TÌNH INCOM, c. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác là các nhà cung cấp, từ đó tạo nguồn hàng phong phú với chất lượng và chủng loại đa dạng phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường của công ty., Những đề xuất với nhà nước:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay