Chuyên đề các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu

60 170 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:19

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU1CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP.2CHƯƠNG II17THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ PHẤN ĐẤU TĂNG DOANH THU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU172.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dụng cụ cơ khí xuất khẩu172.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.172.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty182.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý202.1.4. Đặc điểm công tác tổ chức kế toán của công ty.222.1.5. Kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2002 – 2003232.2. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm và phấn đấu tăng doanh thu của công ty qua 2 năm 2002 2003252.2.1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2003252.2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu tiêu thụ của công ty262.2.2.2. Tình hình lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng của công ty năm 2003332.2.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường422.2.5. Những vấn đề đặt ra đối với việc tiêu thụ sản phẩm và phấn đấu tăng doanh thu.442.2.5. Những tồn tại trong công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm44CHƯƠNG 346MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DOANH THU TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU463.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới463.2. Một số kinh nghiệm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.473.3. Một số ý kiến đề xuất góp phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu493.3.1. Tiếp tục đổi mới máy móc thiết bị công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.503.3.2. Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để có thể hạ giá bán sản phẩm hơn nữa.503.3.3. Làm tốt công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và doanh thu bán hàng.513.3.4. Chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt.523.3.5. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý của cán bộ và nâng cao tay nghề của công nhân.52 Xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường.53 Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm những bạn hàng mới và thực hiện những hợp đồng có giá trị lớn.53 Đa dạng hóa sản phẩm tiêu thụ53 Quảng cáo sản phẩm533.4. Một số kiến nghị đối với chính sách vĩ mô của Nhà nước hỗ trợ cho ngành công nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất khẩu nói riêng thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm543.4.1. Nhà nước hỗ trợ hơn nữa về định hướng và ban hành các văn bản pháp luật bảo hộ một số nhóm ngành công nghiệp trong nước543.4.2. Ưu tiên về lãi suất tín dụng54KẾT LUẬN55 LỜI NÓI ĐẦU Để trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề mà doanh nghiệp phải quan tâm sản phẩm hàng hoá sản xuất thị trường chấp nhận Thực tốt việc tiêu thụ sản phẩm đảm bảo cho trình tái sản xuất doanh nghiệp thường xuyên liên tục mà sở vững để doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận, không ngừng tăng vị khả cạnh tranh thị trường Thực tiễn kinh doanh doanh nghiệp cho thấy, tiêu thụ sản phẩm nhiệm vụ dễ thực Trong phần lớn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm luôn vấn đề khó khăn doanh nghiệp trở lên cấp thiết nên kinh tế thị trường đầy cạnh tranh khóc liệt Chính vậy, với phát triển kinh tế thị trường, phương pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ngày nhà kinh doanh đặc biệt quan tâm Nhận thức tầm quan trọng công tác tiêu thụ sản phẩm, thời gian thực tập Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất khẩu, em sâu vào nghiên cứu đề tài “Các giải pháp kinh tế tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ tăng doanh thu Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất khẩu” Nội dung đề tài gồm chương Chương I: Những lý luận tiêu thụ sản phẩm doanh thu bán hàng doanh nghiệp Chương II: Thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Chương III:Các giải pháp kinh tế tài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ tăng doanh thu Công ty cổ phần dụng cụ khí xuất Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn em sâu vào nghiên cứu tình hình tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty Mặc dù cố gắng với lượng kiến thức it ỏi, điều kiện nghiên cứu hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong bảo thầy cô giáo Ngô Đức Thuận - K38 1104 tập thể cán công nhân viên phòng tổ chức lao động tiền lương, phòng kế toán, phòng tài vụ công ty để luận văn hoàn thiện CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ngày nay, chế thị trường, hoạt động doanh nghiệp phải gắn liền với ba khâu: Mua NVL, sản xuất tiêu thụ Nền kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp có nhiệm vụ sản xuất tạo sản phẩm mà có nhiệm vụ tiêu thụ sản phẩm đó.Mục tiêu hàng đầu điều kiện tồn doanh nghiệp lợi nhuận Để thực mục tiêu doanh nghiệp phải giải tốt “đầu vào” “đầu ra” trình sản xuất.Việc giải “đầu ra”của trìmh sản xuất trình tiêu thụ sản phẩn doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp trình đơn vị bán xuất giao sản phẩm cho khách hàng thu tiền số sản phẩm Thời điểm sản phẩm xác định hoàn thành tiêu thụ doanh nghiệp thực hai giai đoạn: Xuất giao hàng cho đơn vị khách hàng đơn vị khách hàng toán chấp nhận toán Đứng góc độ luân chuyển vốn, tiêu thụ sản phẩm trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật sang hình thái tiền tệ (H' - T'), làm cho vốn trở trạng thái ban đầu bước vào chu kỳ kinh doanh với số lượng lớn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tái sản xuất mở rộng Kết thúc chu kỳ sản xuất, vốn tiền tệ sử dụng lặp lại theo chu kỳ mà trải qua thông qua trình tái sản xuất, Mác mô tả theo sơ đồ sau: T – H…Sản xuất… H’ – T’ (Tiêu thụ) Có thể thấy, tiêu thụ sản phẩm khâu cuối trình sản xuất kinh doanh thực giá trị giá trị sử dụng hàng hoá thông qua quan hệ trao đổi Trong quan hệ doanh nghiệp cung cấp cho người mua sản phẩm hàng hoá, đồng thời người mua toán chấp nhận toán số tiền tương ứng với giá trị số sản phẩm hàng hoá Ngô Đức Thuận - K38 1104 1.2 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái niệm Khi mà doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, doanh nghiệp có khoản thu bán hàng hay gọi doanh thu tiêu thụ sản phẩm Doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ biểu tiền lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu thu kỳ từ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cung ứng dịch vụ Hay nói cách khác toàn số tiền bán sản phẩm hàng hoá dịch vụ thị trường sau trừ khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) khách hàng toán chấp nhận toán Vậy thời điểm xác định doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ xác định hoàn thành tiêu thụ sản phẩm Doanh thu bán hàng dược ghi nhận đồng thời thỏa mãn điều kiện sau đây: +Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua +Doanh nghiệp không nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóahoặc quyền kiểm soát hàng hóa +doanh thu xác định tương đối chắn +Doanh thu thu thu đuợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng + Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng 1.2.2 Nội dung doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ Doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ bao gồm: -Doanh thu bán hàng thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh: +Là số tiền thu bán loại sản phẩm hàng hoá cung ứng dịch vụ cho khách hàng +Các khoản phí thu thêm giá bán (nếu có) trợ giá, phụ thu theo quy định Nhà nước mà doanh nghiệp hưởng hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp tiêu thụ kỳ Giá trị sản phẩm hàng hoá đem biếu tặng, trao đổi tiêu dùng cho sản xuất nội doanh nghiệp như: Điện sản xuất dùng Ngô Đức Thuận - K38 1104 nhà máy sản xuất điện, xi măng thành phẩm để sửa chữa xí nghiệp sản xuất xi măng… -Doamh thu bán hàng thu từ hoạt động tài khoản tiền thu đầu tư tài sử dụng vốn kỳ mang lại : lãi liên doanh liên kết ,lãi tiền cho vay ,nhượng bán ngoại tệ,mua bán chứng khoán ,cho thuê hoạt động tài sản ,hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán.) Ngoài doanh nghiềp thu thu nhập từ hoạt động kinh tế bất thường :khoản thu vềthan lý nhượng bán TSCĐ,các khoản nợ vắng chủ nợ không đòi… *Doanh thu từ bán hàng cung ứng dịch vụ xác định sau: Doanh thu = Doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ Các khoản giảm trừ - - Thuế gián thu Các khoản giảm trừ gồm: - Chiết khấu thương mại:là khoản bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn khách hàng mua thường xuyên - Giảm giá hàng bán:là khoản giảm trừ cho người mua hàng bán phẩm chất ,sai quy cách, lạc thị hiếu - Trị giá hàng bán bị trả lại:là giá trị hàng hoá xác định hoàn thành tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán -Thuế gián thu gồm :thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập *Đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ doanh thu xác định sau: Doanh thu = Doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ Ngô Đức Thuận - K38 1104 - Các khoản giảm trừ 1.2.3 Lập kế hoạch doanh thu bán hàng doanh nghiệp Doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ tiêu tài quan trọng cho biết khả việc tiếp tục trình tái sản xuất doanh nghiệp Do hàng năm doanh nghiệp phải lập kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm, sở xác định số doanh thu bán hàng dịch vụ hàng năm Kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm có xác hay không có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp, liên quan đến nhiều kế hoạch tài khác như: Kế hoạch nguồn vốn lưu động vốn cố định, kế hoạch lợi nhuận *Căn lập kế hoạch doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ : + Căn vào hợp đồng tiêu thụ ,đơn đặt hàng khách hàng + Dựa vào kết nghiên cứu thị trường sản phẩm chủ yếu doanh nghiệp +Căn vào tình hình tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp quý đầu năm năm báo cáo ,phân tích dự đoán tác động ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm +Dựa vào chủ trương sách nhà nước vấn đề khuyến khích tiêu thụ sản phẩm thiết yếu sản phẩm xuất +Dựa vào hướng dẫn nhà nước giá sản phẩm + Dựa vào sách giá bán sản phẩm doanh nghiệp để xác định giá bán đơn vị *Nội dung kế hoạch doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ: n S = ∑ (Qti x Pi) i =1 Trong đó:Qti sản lượng sản phẩm tiêu thụ loại kỳ kế hoạch Pi giá bán đơn vị sản phẩm loại kỳ kế hoạch S doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ kỳ kế hoạch Cách xác định Qt sau: Qt = Qđ + Qx - Qc Trong đó: Qđ : Số lượng sản phẩm hàng hoá kết dư đầu kỳ kế hoạch Qx: Số lượng sản phẩm hàng hoá dự kiến hoàn thành kỳ kế hoạch Ngô Đức Thuận - K38 1104 Qc : Số lượng sản phẩm hàng hoá kế dư cuối kỳ kế hoạch +Qđ bao gồm phận :số lượng sản phẩm hàng hoá xuất cho khách hàng chưa chập nhận toán sản phẩm tồn kho.Qđ xác định sau: Qđ=Qtc0=Qtcq3o+Qxq4o-Qtq4o Trong : Qtc0 SLSP tồn cuối năm báo cáo(dựa vào kế hoạch tiêu thụ sp năm báo cáo) Qtcq3o làSLSP tồn cuối quý năm báo cáo (dựa vào kế hoạch tiêu thụ sp năm báo cáo) Qxq4o SLSP sản xuất quý năm báo cáo (dựa vào kế hoạch sx quý năm báo cáo) Qtq4o SLSP tiêu thụ quý năm báo cáo(dựa vào kế hoạh tiêu thụ sp năm báo cáo) +Qx dựa vào kế hoạch sx loại sp +Qc : có nhiều phương pháp tiến hánh dự kiến thông thường dựa vào tỷ lệ kết dư bình quân năm doanh nghiệp thực KLSP sx kỳ kế hoạch Tỷ lệ kết dư bq = 1.3 SỰ CẦN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG 13.1 Ý nghĩa tầm quan trọng việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu bán hàng Trong kinh tế thị trường, có cạnh tranh khốc liệt thành phần kinh tế đơn vị sản xuất nhiệm vụ sản xuất sản phẩm mà phải tổ chức tiêu thụ sản phẩm đó, điều kiện có cạnh tranh gay gắt, nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng ngày tăng, vấn đề tiêu thụ sản phẩm công việc dễ dàng với doanh nghiệp Vì vậy, việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu có ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Ngô Đức Thuận - K38 1104 Mục đích việc tiêu thụ sản phẩm thu doanh thu Đây nguồn tài quan trọng để doanh thu bù đắp trang trải chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh như: bù đắp NVL, tiền công người lao động làm nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước Nếu sản phẩm doanh nghiệp mà không tiêu thụ tiêu thụ ít, doanh thu không đủ để bù đắp chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, tình trạng nợ nần gia tăng Nếu tình trạng kéo dài doanh nghiệp đến bờ vực phá sản Mặt khác doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm hàng hoá chứng tỏ sản phẩm doanh nghiệp xét mặt khối lượng, chất lượng, giá phù hợp với thị hiếu thị trường, người tiêu dùng chấp nhận Đây để doanh nghiệp tiến hành tổ chức sản xuất cách chặt chẽ để ngày nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, từ giúp doanh nghiệp để biện pháp nhằm đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm Trong điều kiện yếu tố khác không thay đổi doanh thu tỷ lệ thuận với lợi nhuận tiêu thụ hoạt động kinh doanh LNtt = DTT - Ztt Khi tiêu thụ tăng doanh thu bán hàng cung ứng dịch vụ tăng Dẫn đến doanh thu tăng giá thành tiêu thụ (Ztt ) không đổi làm cho lợi nhuận tiêu thụ (LNtt ) tăng,đây nguồn để doanh nghiệp trích lập quỹ :quỹ khen thưởng phúc lợi ,quỹ đầu tư phát triển ,các quỹ dự phòng…Các quỹ giúp cho hoạt động sxkd đơn vị hiệu ,an toàn ,hơn việc trích lập quỹ đầu tư phát triển cho phép doanh nghiệp xây dựng , mua sắm tài sản cố định,tăng cường đầu tư theo chiều sâu.Doanh thu tăng làm lợi nhuận tăng ,từ làm tình hình tài doanh nghiệp ngày mạnh ,giúp cho doanh nghiệp thực trình tái sx mở rộng ,tăng quy mô vốn chủ sở hữu ,tăng khả tự chủ hoạt động sxkd Mặt khác công tác tiêu thụ diễn nhanh chong, kịp thời ngày tăng góp phần thúc đẩy tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động, tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh.Với khối lượng sx tiêu thụ tăng tạo điều kiện cho chi phí bình quân đơn vị giảm,từ hạ giá thành đơn vị sản phẩm,tăng lợi nhuận cho doanh Ngô Đức Thuận - K38 1104 nghiệp.Ngược lại công tác tiêu thụ sp tiến hành chậm chạp kéo dài chu kỳ sx,đồng vốn bị ứ đọng ,chậm luân chuyển chi phí sx kinh doanh đơn vị sp tăng lên mà doanh nghiệp tốn nhiều thời gian , chi phí để giải lượng hàng tồn đọng DTT L= VLĐ Trong đó: DTT doanh thu từ bán hàng cung ứng dịch vụ kỳ VLĐ vốn lưu động bình quân kỳ L số vòng quay vốn lưu động Khi DTT tăng, VLĐ không đổi làm số vòng quay vốn lưu động tăng.Ngược lại DTT giảm , VLĐ không đổi làm cho số vòng quay vốn lưu động giảm xuống Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quan trọng không doanh nghiệp mà nó, có ý nghĩa tồn tại, tăng trưởng phát triển toàn kinh tế quốc dân.Thông qua tiêu thụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng toàn xã hội, giữ vững quan hệ cân đối cung cầu tiền hàng Tiêu thụ hàng hoá tốt thúc đẩy lưu thông trao đổi hàng hoá, làm cho đồng tiền sinh lời tạo điều kiện cho kinh tế phát triển 1.3.2 Thực tế tiêu thụ sản phẩm doanh thu doanh nghiệp Nhà nước Chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải đảm nhiệm tất khâu, từ sản xuất tới tiêu thụ sản phẩm, không doanh nghiệp lúng túng, chưa tìm giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu Các giải pháp mà doanh nghiệp áp dụng dừng lại giải pháp quản lý, giải pháp kinh tế, kỹ thuật mà vô tình xem nhẹ giải pháp tài chưa thấy hết tác động to lớn chúng Trên thực tế, công tác tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nhiều hạn chế, hàng hoá tồn kho tăng, gây tình trạng ứ đọng vốn, tốc độ chu chuyển vốn lưu động chậm, hiệu suất sử dụng vốn cố định thấp, đưa doanh nghiệp lâm vào khó khăn tài chính, khả toán giảm, mức độ rủi ro tăng lên, công nợ chồng chất, nhiều nguy dẫn đến phá sản Một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, Ngô Đức Thuận - K38 1104 chí kéo dài tình trạng không tiêu thụ sản phẩm, phải đình trệ sản xuất Bên cạnh đó, phải kể đến doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt thích nghi với kinh tế thị trường, tìm giải pháp đắn thúc đẩy công tác tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu, đạt hiệu cao sản xuất kinh doanh 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU BÁN HÀNG Trong điều kiện kinh tế phát triển nay, hoạt động tiêu thụ sản phẩm ngày sôi động phức tạp, sản phẩm sản xuất có tiêu thụ hay không không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan doanh nghiệp mà phụ thuộc vào nhiều nhân tố khách quan khác Có thể khái quát số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tiêu tụ sản phẩm doamh thu bán hàng sau : +Khối lượng sản phẩm sản xuất tiêu thụ S=Σ(Qi *Gi) Trong đó: Qi sản lượng tiêu thụ sản phẩm i Gi giá bán sản phẩm i S doanh thu tiêu thụ sản phẩm Qua công thức ta thấy ,trong trường hợp giá bán không đổi khối lượng sản phẩm tiêu thụ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu bán hàng kỳ,mà khối lượmg sản phẩm tiêu thụ lại phụ thuộc vào khối lượng spsx Nếu sản lượng sản xuất nhiều chất lượng tốt ,mẫu mã đa dạng phong phú ,phù hợp với nhu cầu thị trường khối lượng tiêu thụ tăng ,từ làm doanh thu tăng ngược lại.sản xuất nhiều vượt nhu cầu thị trường cho dù sp có hấp dẫn người tiêu dùng tới đâu không tiêu thụ hết ,làm ứ đọng vốn sản phẩm tồn kho lớn.Còn đưa thị trường khối lượng sản phẩm nhỏ nhu cầu thị trường ,mặc dù sản phẩm tiêu thụ hết doanh thu bán hàng mà doanh nghiệp thấp doanh thu mà doanh nghiẹp lẽ phải đạt Trong điều kiện yếu tố khác không thay đổi doanh thu tiêu thụ tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ Vì để tăng doanh thu , doanh nghiệp phải phấn đấu tăng sản lượng tiêu thụ băng cách tăng khối lương sản phẩm sản xuất ,mặt khác đầu tư vốn để phát triển sản xuất theo chiều rộng lẫn chiều sâu Ngô Đức Thuận - K38 1104 +Chất lượng ,mẫu mã ,kiểu dáng sản phẩm đưa tiêu thụ Trong chế cũ chất lượng sản phẩm hàng hoá có vị trí khiêm tốn việc thúc đẩy ,kìm hãm công tác tiêu thụ doanh thu tiêu thụ Người tiêu dùng bắt buộc phải sử dụng sản phẩm hàng hoá mà người sx tạo ra,hầu lựa chọn nào,về phía người sx biết sx heo kế hoạch Ngày ,trong chế thị trường doanh nghiệp cạnh tranh gay gắt với để tiêu thụ sản phẩm ,chiếm lĩnh thị trường Nên vấn đề chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu trở thành công cụ đắc lực chiến thắng cạnh tranh.Các nhà sản xuất kinh doanh hiểu chất lượng uy tín sản phẩm liền với doanh thu lợi nhuận Sản phẩm hàng hoá có chất lượng cao có sức mua lớn , doanh nghiệp bán nhiều ,làm tăng doanh thu từ tăng lợi nhuận Ngược lại ,chất lượng sản phẩm ,sản phẩm sản xuất không bán được,giảm doanh thu,làm vốn bị ứ đọng gây khó khăn vốn cho sản xuất +Kết cấu mặt hàng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ Kết cấu mặt hàng tiêu thụ tỷ trọng tính theo doanh thu loại sản phẩm chiếm tổng doanh thu tiêu thụ sản phẩm tiêu thụ Kết cấu mặt hàng tiêu thụ thay đổi làm thay đổi doanh thu tiêu thụ Mỗi loại sản phẩm có tác dụng định việc làm thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng Trong kinh tế thị trường, nhu cầu người tiêu dùng ngày cao, ngày phong phú, để tồn phát triển doanh nghiệp phải đưa kết cấu mặt hàng tiêu thụ phù hợp để đáp ứng tối đa nhu cầu ngày đa dạng khách hàng, từ làm tăng khối lượng tiêu thụ làm tăng doanh thu Nếu doanh nghiệp tăng tỉ trọng bán mặt hàng có giá bán cao, giảm tỉ trọng sản phẩm có giá bán thấp dù tổng khối lượng sản phẩm tiêu thụ đơn giá không đổi tổng doanh thu tiêu thụ tăng lên ngược lại Nhưng dù thay đổi kết cấu mặt hàng tiêu thụ phải đảm bảo kế hoạch sản xuất mặt hàng mà doanh nghiệp ký hợp đồng +Việc định giá bán doanh nghiệp Trong trình cạnh tranh thị trường, chiến lược giá coi ứng sử linh hoạt, mang tính nghệ thuật cao nhà kinh doanh, cần có thay đổi nhỏ giá thấy rõ biến đổi khối lượng tiêu thụ Giá quan hệ cung cầu Ngô Đức Thuận - K38 1104 10 46 CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DOANH THU TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI Là công ty có bề dày hoạt động lĩnh vực khí, Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất có nhiều thuận lợi tham gia vào chế thị trường Với kinh nghiệm lâu năm sản xuất, mối quan hệ uy tín lâu năm với khách hàng, có đội ngũ công nhân tận tâm với công việc, gắn bó với công ty tảng vững cho phát triển công ty tương lai nguồn nội lực quan trọng mà công ty cần phát huy nhằm đạt tăng trưởng cao lâu dài Căn vào tình hình thực tế mình, năm 2004 công ty phấn đấu thực số mục tiêu sau: * Doanh thu tiêu thụ sản phẩm tăng 5% so với năm 2003 * Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, suất lao động hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng cường đầu tư chiều sâu đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo trì nâng cao mức thu nhập cho cán công nhân viên, đảm bảo nộp ngân sách, giữ vững doanh nghiệp dẫn đầu ngành khí Hà Nội Cùng với việc đề mục tiêu phát triển năm 2004, công ty tiếp tục đề phương hướng phát triển cho năm tới sau: • Tăng cường đầu tư đổi công nghệ sản xuất sản phẩm nhằm tiếp cận thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ, tạo chủ động cạnh tranh với doanh nghiệp ngành sản xuất • Trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất công ty, khâu kiểm tra giao cho 47 phận phân xưởng có trách nhiệm quản lý vả suất lao động lẫn chất lượng sản phẩm chi phí, giá thành tính riêng cho phân xưởng Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý sử dụng tài sản cố định nữa: nâng cấp tài sản cố định tăng cường chế độ bảo quản tài sản cố định, thực sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị - Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: bên cạnh bạn hàng thị trường trước đây, chủ động tìm kiếm thêm bạn hàng thị trường mới, đặc biệt nước ngoài, để ký kết thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu, nhằm tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ, từ nâng cao uy tín vị công ty thị trường - Về công tác đào tạo cán công nhân viên công ty: không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán quản lý tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất Đối với cán quản lý: tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý, lớp chuyên ngành đào tạo nhằm bổ sung nâng cao kiến thức, trình độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Đối với đội ngũ công nhân sản xuất: tổ chức đào tạo đào tạo lại, tiếp tục mở lớp học chuyển giao công nghệ, vận hành máy móc thiết bị đại có định đầu tư vào loại máy móc thiết bị Mặt khác tiếp tục tổ chức đợt thi tuyển công nhân viên chức nhằm bổ sung vào đội ngũ lao động công ty người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng nhu cầu lao động công ty 3.2 MỘT SỐ KINH NGHIỆM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Trong kinh doanh để đứng vững thị trường chuyện dễ dàng, doanh nghiệp biết lao động mà phải thực sử dụng đến trí tuệ, tìm biện pháp chiếm lĩnh thị trường đẩy lùi cạnh tranh đối thủ, từ đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu tiêu thụ Đặc biệt kinh tế thị trường cạnh tranh ngày gay gắt, sản phẩm tung thị trường ngày nhiều Để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, chiến thắng cạnh tranh doanh nghiệp phải có biện pháp hướng riêng Đầu 48 năm 80, hãng phim Kodak (Mỹ) coi hãng lớn không thành công không chống cạnh tranh dội hãng phim Nhật Bản Thị trường Mỹ Châu Âu, nơi hàng thập kỷ Kodak chiếm ưu phim màu bị hãng phim Fuji Nhật Bản tiếng lấn chiếm Trước tình hình Kodak định phản công Họ định thâm nhập thị trường nội địa hãng Fuji Kể từ quay lại thị trường Nhật Bản, từ văn phòng 15 người hãng Kodak phát triển thành hãng kinh doanh với 4.500 công nhân, có trụ sở trang hoàng lộng lẫy Tokyo, phòng thí nghiệm tổng hợp thành phố Yokohama nhà máy chế tạo hàng chục công ty, chi nhánh Do đổi năm hãng Kodak bán thị trường Nhật khối lượng phim gấp lấn trước đây, gặp phải cạnh tranh liệt hai hãng cung cấp phim chủ yếu thị trường Nhật Fuji Konika Cái giá để xâm nhập thị trường Nhật Kodak rẻ Họ 500 triệu USD để xây dựng Nhưng Kodak hiểu Nhật Bản thị trường lớn thứ hai giới Sự xâm nhập đặt Fuji vào thủ, buộc phải hướng thị trường bên để bảo vệ thị trường vốn có chiếm 70% thị trường phim màu Một số ủy viên điều hành giỏi Fuji điều trở lại Tokyo Thị trường nội địa Fuji bị thách thức Thực tế chứng tỏ Fuji bị cạnh tranh Nhật Bản trường hợp Kodak thị trường Mỹ Chiến lược phản công Kodak tìm cách tăng uy tín cách đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm mình, đầu tư vào địa phương đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo chữ tín kinh doanh, mở rộng thị trường, xâm nhập thị trường đối thủ cạnh tranh Ở Việt Nam doanh nghiệp thành công tiêu thụ sản phẩm nhờ đề cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng phải kể đến công ty bàn ghế Xuân Hòa Trước nói đến Xuân Hòa, người ta nghĩ đến công ty sản xuất xe đạp, số năm gần thị trường xe đạp nước gặp phải số khó khăn, xe đạp nước tràn ngập vào thị trường Việt Nam với giá rẻ, kiểu dáng đẹp Đứng trước tình hình đó, công ty xe đạp Xuân Hòa nghiên cứu thị trường, xem xét khả công ty để đến định đổi hướng sản xuất Do nắm bắt thị trường mà bàn ghế công ty người tiêu dùng chấp nhận Sản phẩm công ty tiêu thụ ngày nhiều với kiểu dáng đẹp, chất 49 lượng cao, công ty lên mô hình doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng với tốc độ cao Các doanh nghiệp Trung Quốc lại lựa chọn mức giá bán sản phẩm thấp làm công cụ cạnh tranh thị trường Mặc dù sản phẩm Trung Quốc chất lượng thấp song giá bán lại hạ, hình thức đẹp nên hấp dẫn người tiêu dùng mức thu nhập thấp, thị hiếu tiêu dùng chưa cao Như để đẩy mạnh tiêu thụ doanh nghiệp có hướng riêng Song tổng kết kinh nghiệm công tác tiêu thụ sản phẩm từ xưa đến cho thấy để thành công công tác tiêu thụ doanh nghiệp phải làm tốt vấn đề sau: Thứ nhất, doanh nghiệp phải xây dựng cho kế hoạch phát triển gắn với yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh sở đánh giá lực có doanh nghiệp xu hướng thị trường Thứ hai, đưa chiến lược đổi công nghệ có hiệu để đổi máy móc thiết bị đồng thời tạo dựng đội ngũ cán bộ, công nhân lành nghề để sử dụng có hiệu trang thiết bị Thứ ba, doanh nghiệp phải nghiên cứu đưa sách sản phẩm như: sách giá cả, mẫu mã sản phẩm, phương thức bán hàng phù hợp linh hoạt Thứ tư, cần xây dựng sách thị trường đắn, sách thị trường phải coi trọng từ trước triển khai sản xuất sản phẩm, đồng thời phải điều chỉnh kịp thời với biến động thị trường 3.3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU Công ty Cổ phần Dụng cụ Cơ khí xuất tồn ngày phát triển 44 năm qua Sản xuất kinh doanh mở rộng, lợi nhuận năm sau cao năm trước, thu nhập cán công nhân viên ngày cao Đây cố gắng lớn lao tập thể cán công nhân viên toàn công ty Song qua phân tích thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm công ty cho thấy không tồn hạn chế công tác tiêu thụ sản phẩm cần khắc phục kịp thời 50 Là sinh viên Khoa Tài Doanh nghiệp, thời gian thực tập công ty cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu công tác tiêu thụ sản phẩm công ty, xuất phát từ quan điểm tài doanh nghiệp, xin đề xuất số ý kiến nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm công ty thời gian tới Những ý kiến chưa thể toàn diện, chúng cần kết hợp hài hòa với biện pháp như: kỹ thuật Marketing, quản lý, hoàn thiện phát huy tác dụng mạnh mẽ 3.3.1 Tiếp tục đổi máy móc thiết bị công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh sản phẩm Phần lớn máy móc thiết bị công ty lạc hậu, chủ yếu máy móc nhập từ Liên Xô, Hungary từ năm 1970, chúng có ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng sản phẩm, làm chi phí tiêu hao nguyên vật liệu lớn dẫn đến suất lao động không cao, từ làm tăng giá thành sản xuất, làm tăng giá bán, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa Vì việc cải tiến đổi máy móc thiết bị phải thực thường xuyên để đáp ứng nhu cầu sản xuất tiêu thụ công ty Muốn đổi máy móc thiết bị phải có vốn lớn đòi hỏi tích lũy lâu dài hai mà có Xuất phát từ thực trạng công ty, trước mắt công ty áp dụng biện pháp sau đây: - Tăng cường đại tu, sửa chữa máy móc thiết bị: Do máy móc thiết bị cũ nát nên xảy hỏng hóc thường xuyên Để tránh tình trạng sản xuất bị gián đoạn, công ty phải bố trí đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nhiệt tình công tác, tích cực sáng tạo có tinh thần trách nhiệm để đảm bảo cho việc sửa chữa nhanh chóng, kịp thời phục vụ sản xuất - Cùng với việc sửa chữa công ty phải đảm bảo tốt chế độ bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật Làm tốt công tác hạn chế hỏng hóc, tiết kiệm chi phí sản xuất - Công ty cần xem xét hiệu sửa chữa lớn TSCĐ với lợi ích từ huy động vốn để đầu tư đổi thiết bị Sử dụng máy móc cũ, lạc hậu làm tăng chi phí sản xuất, sản phẩm mẫu mã lạc hậu, chất lượng giảm, khó cạnh tranh, giải pháp sửa chữa trước mắt 51 Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ lớn chi phí huy động vốn để mua sắm TSCĐ việc bỏ vốn sửa chữa không hiệu quả, công ty cần mạnh dạn bỏ máy móc thiết bị cũ lạc hậu thay máy móc thiết bị khác 3.3.2 Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán sản phẩm Để bù đắp khoản chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo kinh doanh có lãi giá bán sản phẩm phải cao giá thành sản phẩm Muốn hạ giá bán để tăng sức cạnh tranh, đẩy mạnh tiêu thụ mà không bị thua lỗ công ty phải hạ giá thành sản phẩm, có hạ thấp chi phí nguyên vật liệu Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất công ty chủ yếu sắt - thép có nước nhập từ nước Để hạ thấp chi phí nguyên vật liệu công ty phải lựa chọn nguồn vật tư tối ưu Hiện nước có nhiều nhà cung cấp như: Thép Thái Nguyên, thép Việt Hàn Đối với nguyên vật liệu nước, công ty lựa chọn ký hợp đồng với nơi cung cấp có mức giá thấp Tuy nhiên phải vào cước phí vận chuyển Đối với nguyên vật liệu nhập ngoại, giá mua thường bên cung cấp định, nhiều công ty bị lâm vào tình trạng ép giá, chịu ảnh hưởng biến động tỷ giá hối đoái, sách Nhà nước thời kỳ Thực tế khâu thu mua nguyên vật liệu có tình trạng nguyên vật liệu nhập ngoại mua vận chuyển chậm, phải làm nhiều thủ tục chi phí lưu kho, lưu bãi tăng lên Nhiều công tác vận chuyển qua nhiều khâu trung gian dẫn đến chi phí thu mua cao đẩy giá nguyên vật liệu nhập kho cao Để khắc phục tình trạng công ty cần giám sát quản lý chặt chẽ khâu thu mua nguyên vật liệu giao dịch mức thời gian cho cán thu mua thực tốt Măt khác, nguồn nguyên vật liệu ngoại nhập thường đòi hỏi nhiều thủ tục nhập phiền phức nguyên vật liệu nước thường không đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng, công ty nên dự trữ hợp lý nguyên vật liệu ngoại nhập (tránh dự trữ nhiều quá) tránh tình trạng ngừng sản xuất thiếu nguyên vật liệu, đồng thời tìm kiếm lựa chọn nhà cung cấp vật tư tối ưu, tránh tình trạng bị ép giá nhập nguyên vật liệu, tiết kiệm VLĐ, hạ thấp chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 52 3.3.3 Làm tốt công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh thu bán hàng Việc lập kế hoạch tiêu thụ công việc quan trọng, công ty phải nhận thức đắn tầm quan trọng công tác lập kế hoạch tiêu thụ Việc lập kế hoạch tiêu thụ phải sát thực với tình hình sản xuất tiêu thụ, tránh việc để sản phẩm bị ứ đọng, tồn kho lớn.Để công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm tốt, công ty phải quan tâm đến chất lượng người làm công tác lâp kế hoạch,luôn nâng cao trình độ cán làm công tác kế hoạch, phải lựa chọn người có đủ trình độ,năng lực 3.3.4 Chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt Việc xác định sách giá bán cách hợp lý công việc khó khăn tất doanh nghiệp chế thị trường Thời gian qua công ty áp dụng sách giá cứng nhắc quá, giá bán không thay đổi Đặc biêt sản phẩm truyền thống mà nhẽ phải tiêu thụ mạnh Do công ty nên sử dụng linh hoạt chút giá Ví dụ bán theo giá cũ kèm theo khuyến mại chon khách hàng mua với số lượng lớn giảm giá bán thời kỳ định muốn đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm tồn kho Đối với sản phẩm đa dạng hàng xe máy, mặt hàng thị trường chấp nhận, công ty nên áp dụng sách giá linh động: sách giá cao, giá thấp tùy theo điều kiện cụ thể thời kỳ 3.3.5 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cán nâng cao tay nghề công nhân Trong năm qua, vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, người lao động Công ty tổ chức thường xuyên mang lại kết đáng kể hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, hình thức nội dung đào tạo bồi dưỡng đơn giản, nghèo nàn như: Chấm công, thi tay nghề Qua mà Công ty làm thời gian qua càn phải xem xét theo số vấn đề sau: - Với cán quản lý, cán tổ chức lớp đào tạo lại doanh nghiệp gửi đến quan trường học như: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa, Trung tâm đào tạo dạy nghề nước, theo học lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Từ giúp cán công nhân viên nâng cao trình độ quản lý điều hành doanh nghiệp khả vận hành máy móc thiết bị đại 53 - Với công nhân kỹ thuật việc tổ chức thi đua tay nghề, tổ chức lớp học ngắn hạn Công ty gửi đến trường kỹ thuật để bồi dưỡng đào tạo nâng cao tay nghề - Phát động phong trào bảo vệ lao động sáng tạo, tiết kiệm nguyên vật liệu, cải tiến kỹ thuật tổ chức trao phần thưởng cho có phát minh sáng kiến tốt, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Tổ chức lại đội ngũ quản trị việc tham gia hoạt động tiêu thụ sản phẩm, qua việc phân công lao động hợp lý thành viên phòng kinh doanh Qua tạo chuyên môn hóa công việc thành viên mối quan hệ thành viên phòng Sự phân công nghĩa tách biệt riêng rẽ làm việc nấy, mà thành viên có mối liên hệ mật thiết với nhau, cung cấp thông tin liên quan cho Khi cần định vấn đề quan trọng, nhóm bàn bạc đóng góp ý kiến đưa định tối ưu 3.3.6 Các biện pháp khác - Xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường Phải xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường xâm nhập thị trường mang tính chiến lược vận dụng từ Marketing việc tìm hiểu nghiên cứu thị trường Đặc biệt thị trường tiềm năng, với mục đích công ty nắm bắt tông tin xác với độ tin cậy cao, từ giới thiệu quảng cáo với khách hàng sản phẩm Từ rút ngắn thời gian đưa sản phẩm bán thị trường - Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm bạn hàng thực hợp đồng có giá trị lớn Tức công ty vừa trọng vòa sản xuất tiêu thụ theo đơn đặt hàng vừa động việc khảo sát thị trường, tìm kiếm thị trường Có làm doanh thu tiêu thụ tăng cách ổn định chắn - Đa dạng hóa sản phẩm tiêu thụ Để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ sản phẩm công ty cần phải đa dạng hóa sản phẩm nữa, đặc biệt hàng tiêu dùng cho xuất (Hàng Inox) Công ty phải có chiến lược, tổ chức nghiên cứa đưa nhiều loại sản phẩm đặc biệt hàng Inox Đồng thời giảm dần mặt hàng có xu hướng tiêu thụ giảm mạnh tính chiến lược 54 lâu dài, thay vào sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, độc đáo, tính chuyên môn hóa cao, đáp ứng nhu cầu thị trường - Quảng cáo sản phẩm Xây dựng chiến lược quảng cáo tổng hợp nhiều hình thức tránh lãnh phí Hiện với điều kiện vốn hạn chế việc quảng cáo rầm rộ phương tiện đại chúng không cần thiết tốn Công ty lựa chọn hình thức quảng cáo báo chí, sử dụng hệ thống pano áp phích, quảng cáo phương tiện vận tải Ở Hà Nội, áp phích quảng cáo nên đặt nút giao thông, nơi nhiều người qua lại đặt đường cao tốc tầm nhìn không bị hạn chế để biển quảng cáo đại lý, cửa hàng có bán sản phẩm công ty Hàng năm công ty tham gia đợt hội chợ triển lãm phạm vi toàn quốc Đây hội để công ty đạt nhiều mục đích quảng cáo giới thiệu sản phẩm nước, nắm bắt thông tin từ phía người tiêu dùng, tranh thủ tìm kiếm bạn hàng 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 3.4.1 Nhà nước hỗ trợ định hướng ban hành văn pháp luật bảo hộ số nhóm ngành công nghiệp nước Trong tình hình ngành khí gặp nhiều khó khăn vốn đầu tư cho đổi máy móc thiết bị công nghệ, hầu hết nhà máy khí nước ta sản xuất dây chuyền công nghệ lạc hậu, có nhiều máy móc khấu hao hết 75% Do máy móc thiết bị lạc hậu nên sản phẩm sức cạnh tranh thị trường, sản phẩm công ty khí gặp khó khăn tiêu thụ Vì Nhà nước định hướng hỗ trợ cho ngành khí có điều kiện đầu tư máy móc thiết bị, trọng tổ chức đánh giá, tư vấn đầu tư đổi công nghệ Cụ thể: • Bảo hộ số sản phẩm khí nước; • Tổ chức hoạt động tư vấn đổi công nghệ cho doanh nghiệp khí 3.4.2 Ưu tiên lãi suất tín dụng Đặc điểm ngành khí khấu hao máy móc lớn thời gian dài, chu kỳ kinh doanh thường kéo dài, việc thu hồi vốn ngắn hạn khó khăn Do Nhà nước cần có sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn dài hạn, lãi 55 suất ưu đãi, giảm bớt thủ tục hành phức tạp huy động vốn, hạ thấp lãi suất ngân hàng đầu tư cho ngành khí 56 KẾT LUẬN Tiêu thụ sản phẩm khâu cuối quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó lànguyên tố chủ đạo định tồn phát triển doanh nghiệp Nhận thức vấn đề đó, thời gian qua công tác tiêu thụ sản phẩm công ty quan tâm đạt số thành tựu khả quan Các tiêu doanh thu lợi nhuận….liên tục tăng năm gần Với lợi bề dày lịch sử mình, địa điểm đặt công ty thuận lợi cho việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm Một điểu đáng ý công ty cổ phần hoá 03 năm, điều kiện thuận lợi cho công ty tham gia thị trường chứng khoán để huy động vốn cho sản xuất kinh doanh Trong thời gian thực tập công ty, hạn chế thời gian, kiến thức em tránh khỏi thiếu sót qua luận văn em mong muốn góp phần nhỏ bé cho phát triển chung công ty Qua em xin chân thành cảm ơn: Thạc sỹ Vũ Thị Yến toàn cán công nhân viên phòng tổ chức lao động tiền lương, phòng tài vụ, phòng kế toán công ty giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà nội, ngày 25 tháng năm 2003 Sinh viên: Ngô Đức Thuận 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chìa khóa để nâng cao lực tiếp thị cạnh tranh doanh nghiệp - NXB Thống kê - 1998 Chiến lược thị trường - Jonh Show - NXB Thế giới - 1996 Hệ thống chế độ quản lý TCDN - NXB Thống kê - 1999 Kế toán tài - Học viện Tài - NXB Tài - 2002 Kinh tế trị - Học viện Tài - NXB Tài - 2002 Marketing - Học viện Tài - NXB Tài - 2002 Marketing Quản trị kinh doanh - NXB Thống kê - 1998 Phân tích hoạt động kinh tế - Học viện Tài - NXB Tài - 2002 Quản trị Tài doanh nghiệp - Học viện Tài - NXB Tài - 2002 10 Quản lý kinh doanh chế thị trường - NXB CTQG - 1997 11 Quản lý kinh doanh tổng hợp doanh nghiệp - NXB KHKT - 1997 58 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠBẢN VỀTIÊU THỤSẢN PHẨM VÀDOANH THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP .2 CHƯƠNG II 17 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤVÀPHẤN ĐẤU TĂNG DOANH THU ỞCÔNG TY CỔPHẦN DỤNG CỤCƠKHÍ XUẤT KHẨU 17 2.1 TỔNG QUAN VỀHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔPHẦN DỤNG CỤCƠKHÍ XUẤT KHẨU 17 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 17 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 18 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm tiêu thụ công ty 18 2.1.2.2 Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 18 2.1.2.3 Đặc điểm máy móc thiết bị 19 2.1.3 Đặc điểm máy quản lý 20 2.1.4.Đặc điểm công tác tổ chức kế toán công ty 22 2.1.5 Kết kinh doanh công ty qua năm 2002 – 2003 23 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TIÊU THỤSẢN PHẨM VÀPHẤN ĐẤU TĂNG DOANH THU CỦA CÔNG TY QUA NĂM 2002 - 2003 25 2.2.1 Kết tiêu thụ sản phẩm năm 2003 25 2.2.2 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ công ty .25 2.2.2.1 Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ công ty qua năm 2002 2003 25 2.2.2.2 Tình hình lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh thu bán hàng công ty năm 2003 33 2.2.2.2.1 Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2003 33 2.2.2.2.2 Căn lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 33 2.2.2.2.3 Thời điểm lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm .33 2.2.2.2.4 Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm 2003 34 2.2.2.3 Phân tích tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh thu tiêu thụ công ty năm 2003 34 2.2.2.3.1 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố sản lượng tiêu thụ đến tăng, giảm doanh thu tiêu thụ sản phẩm thực tế so với kế hoạch .39 2.2.2.3.2 Phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm tới tăng, giảm doanh thu tiêu thụ sản phẩm thực tế so với kế hoạch 41 2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường .42 2.2.5 Những vấn đề đặt việc tiêu thụ sản phẩm phấn đấu tăng doanh thu 44 2.2.5.1 Thành tích đạt 44 2.2.5 Những tồn công tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 44 CHƯƠNG 47 MỘT SỐBIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤSẢN PHẨM VÀTĂNG DOANH THU TẠI CỦA CÔNG TY CỔPHẦN DỤNG CỤCƠKHÍ XUẤT KHẨU 47 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 47 3.2 MỘT SỐKINH NGHIỆM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤSẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU TIÊU THỤSẢN PHẨM CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG VÀNGOÀI NƯỚC 48 3.3 MỘT SỐÝ KIẾN ĐỀXUẤT GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH TIÊU THỤSẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU TIÊU THỤSẢN PHẨM ỞCÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤCƠKHÍ XUẤT KHẨU .50 3.3.1 Tiếp tục đổi máy móc thiết bị công nghệ sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả cạnh tranh sản phẩm 51 3.3.2 Phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để hạ giá bán sản phẩm 52 59 3.3.3 Làm tốt công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm doanh thu bán hàng 53 3.3.4 Chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt .53 3.3.5 Tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cán nâng cao tay nghề công nhân 53 - Xây dựng kế hoạch chiếm lĩnh thị trường 54 - Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thị trường nhằm tìm kiếm bạn hàng thực hợp đồng có giá trị lớn 54 - Đa dạng hóa sản phẩm tiêu thụ 54 - Quảng cáo sản phẩm 55 3.4 MỘT SỐKIẾN NGHỊĐỐI VỚI NHÀNƯỚC 55 3.4.1 Nhà nước hỗ trợ vềđịnh hướng ban hành văn pháp luật bảo hộ số nhóm ngành công nghiệp nước 55 3.4.2 Ưu tiên lãi suất tín dụng 55 KẾT LUẬN 57 Hà nội, ngày 25 tháng năm 2003 57 Sinh viên: Ngô Đức Thuận 57 60
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu, Chuyên đề các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu, Chuyên đề các giải pháp kinh tế tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ và tăng doanh thu ở công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu, CHƯƠNGI: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ DOANH THU BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP., THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ PHẤN ĐẤU TĂNG DOANH THU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU, MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DOANH THU TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU, Sinh viên: Ngô Đức Thuận

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay