Chuyên đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng

83 161 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:14

LỜI MỞ ĐẦUCạnh tranh là cơ chế vận hành chủ yếu của kinh tế thị trường, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Đối với mỗi chủ thể kinh doanh, cạnh tranh tạo sức ép hoặc kích ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất và phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và giá bán hàng hoá. Cạnh tranh với các tín hiệu giá cả và lợi nhuận sẽ hướng người kinh doanh chuyển nguồn lực từ nơi sử dụng có hiệu quả thấp hơn sang nơi sử dụng có hiệu quả cao hơn. Đối với xã hội, cạnh tranh là động lực quan trọng nhất để huy động nguồn lực của xã hội vào sản xuất kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ còn thiếu. Qua đó nâng cao năng lực sản xuất của toàn xã hội. Do đó, việc nâng cao khả năng cạnh tranh trong mỗi doanh nghiệp là rất cần thiết, nó giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình hoạt động của sản xuất kinh doanh. Với đề tài: “Nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng, kết hợp với quá trình thực tập tại Công ty xây dựng CTGT 892 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình 892, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Kết cấu luận văn Phần I Những vấn đề chung về cạnh tranh Chương I: Tổng quan về cạnh tranh Chương II: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Phần III: Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty xây dựng CTGT 892 Chương I: Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp. Chương II: Vận dụng các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh vào thực trạng Công ty XDCTGT 892. Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty xây dựng công trình giao thông 892. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Nghiêm Xuân Phượng và các cán bộ của Công ty xây dựng công trình giao thông 892 đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn. LỜI MỞ ĐẦU Cạnh tranh chế vận hành chủ yếu kinh tế thị trường, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Đối với chủ thể kinh doanh, cạnh tranh tạo sức ép kích ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến sản xuất, cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành giá bán hàng hoá Cạnh tranh với tín hiệu giá lợi nhuận hướng người kinh doanh chuyển nguồn lực từ nơi sử dụng có hiệu thấp sang nơi sử dụng có hiệu cao Đối với xã hội, cạnh tranh động lực quan trọng để huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất kinhdoanh hàng hoá, dịch vụ thiếu Qua nâng cao lực sản xuất toàn xã hội Do đó, việc nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp cần thiết, giúp doanh nghiệp chủ động trình hoạt động sản xuất kinh doanh Với đề tài: “Nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng", kết hợp với trình thực tập Công ty xây dựng CTGT 892 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình 892, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Kết cấu luận văn Phần I- Những vấn đề chung cạnh tranh Chương I: Tổng quan cạnh tranh Chương II: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp Phần III: Một số giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty xây dựng CTGT 892 Chương I: Giới thiệu khái quát doanh nghiệp Chương II: Vận dụng tiêu đánh giá khả cạnh tranh vào thực trạng Công ty XDCTGT 892 Chương III: Một số giải pháp chủ yếu nâng cao khả cạnh tranh Công ty xây dựng công trình giao thông 892 Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy giáo Nghiêm Xuân Phượng cán Công ty xây dựng công trình giao thông 892 giúp đỡ em hoàn thành luận văn Hà Nội, tháng năm 2004 Phần I: Những vấn đề chung cạnh tranh Chương I: Tổng quan cạnh tranh 1.1- Khái niệm cạnh tranh Thuật ngữ “Cạnh tranh” có nguồn gốc từ tiếng La Tinh với nghĩa chủ yếu đấu tranh, ganh đua, thi đua đối tượng phẩm chất, loại, đồng giá trị nhằm đạt ưu thế, lợi thế, mục tiêu xác định Trong hình thái cạnh tranh thị trường, quan hệ ganh đua xảy hai chủ thể (nhóm người bán), chủ thể cầu (Nhóm người mua), hai nhóm tiến tới cạnh tranh với liên kết với giá thị trường Theo Samuelson: Cạnh tranh kình địch doanh nghiệp cạnh tranh với để giành khách hàng Theo Kac-Marx: Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt nhà tư để giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá đẻe thu lợi nhuận siêu ngạch Theo kinh tế Amô thị trường cạnh tranh hoàn hảo có nhiều người mua, người bán người mua người bán có ảnh hưởng, có ý nghĩa giá Theo “Các vấn đề pháp lý thể chế sách cạnh tranh kiểm soát độc quyền kinh doanh” cạnh tranh đặc trưng kinh tế thị trường, lực phát triển kinh tế thị trường Cạnh tranh sống doanh nghiệp, ganh đua nhà doanh nghiệp việc giành nhân tố sản xuất khách hàng nhằm nâng cao lợi thị trường để đạt mục tiêu kinh doanh cụ thể lợi nhuận, doanh số thị phần Đối với xã hội, cạnh tranh động lực quan trọng để huy động nguồn lực xã hội vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thiếu Qua nâng cao lực sản xuất toàn xã hội Trong cạnh tranh, doanh nghieưẹp yếu bị đào thải, doanh nghiệp xuất Doanh nghiệp làm ăn có hiệu tiếp tục tồn phát triển, nhờ nguồn lực xã hội sử dụng hợp lý, sở, tiền đề cho thành công việc tăng trưởng kinh tế quốc gia 1.2- Các loại hình cạnh tranh 1.2.1- Căn vào đối tượng cạnh tranh: loại 1.2.1.1- Cạnh tranh người bán với Là cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường Nó có ý nghĩa sống chủ doanh nghiệp Cạnh tranh người bán điều chỉnh cung cầu hàng hoá thị trường Khi cung hàng hoá lớn cầu cạnh tranh người bán làm cho giá hàng hoá giảm xuống, doanh nghiệp đủ khả cải tiến công nghệ, trang bị kỹ thuật, phương thức quản lý hạ giá bán sản phẩm tồn Kết để đánh giá doanh nghiệp chiến thắng cạnh tranh tăng lợi nhuận, tăng doanh số thị phần Trong kinh tế thị trường, việc cạnh tranh tượng tất yếu tránh khỏi doanh nghiệp Thực tết cho thấy cạnh tranh người bán với đem lại lợi ích cho người mua trình doanh nghiệp chiến lược cạnh tranh thích hợp bị gạt khỏi thị trường đến phá sản Nhưng mặt khác có doanh nghiệp ngày lớn mạnh nhờ nắm “Vũ khí” cạnh tranh thị trường dám chấp nhận “luật chơi” phát triển 1.2.1.2- Cạnh tranh người mua Là cạnh tranh sở quy luật cung cầu, loại hàng hoá, dịch vụ mà mức cung nhỏ mức cầu cạnh tranh trở nên liệt giá hàng hoá, dịch vụ tăng Kết cuối người bán thu lợi nhuận cao, người mua phải thêm số tiền Khi người kinh doanh đầu tư vốn xây dựng thêm sở sản xuất nâng cao lực sản xuất sở sản xuất sẵn có Đó động lực quan trọng làm tăng thêm lượng vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh, nâng cao lực sản xuất toàn xã hội Điều quan trọng động lực hoàn toàn tự nhiên, không theo không cần mệnh lệnh hành quan quản lý Nhà nước 1.2.2- Căn vào mức độ cạnh tranh thị trường: loại 1.2.2.1- Cạnh tranh hoàn hảo Là hình thức cạnh tranh mà thị trường có nhiều người bán, họ nhỏ lẻ nên không ảnh hưởng đến giá thị trường Điều có nghĩa không cần biết sản xuất bao nhiêu, họ bán tất sản phẩm mức giá thị trường hành Vì mặt hàng thị trường cạnh tranh hoàn hảo lý để bán rẻ mức giá thị trường Đồng thời hàng năm không tăng giá lên cao giá thị trường tăng giá hãng không bán hàng, người tiêu dùng mua hàng với mức giá hợp lý từ đối thủ cạnh tranh hãng Do hãng sản xuất tìm biện pháp để giảm chi phí sản xuất đến mức tối đa, nhờ để tăng lợi nhuận Đối với thị trường cạnh tranh hoàn hảo tượng cung cầu giả tạo, không bị hạn chế biện pháp hành Nhà nước, thị trường cạnh tranh hoàn hảo giá thị trường dần tới chi phí sản xuất 1.2.2.2 - Cạnh tranh không hoàn hảo Nếu hàng tác động đáng kể đến giá thị trường đầu hãng hãng liệt vào “hàng cạnh tranh không hoản hảo” Như vậy, cạnh tranh không hoàn hảo cạnh tranh thị trường không đồng với Mỗi loại sản phẩm có nhiều nhãn hiệu khác khác biệt sản phẩm không đáng kể Mỗi loại sản phẩm lại có uy tín, hình ảnh khác nhau, điều kiện mua bán hàng khác Người bán có uy tín độc đáo khác người mua nhiều lý khác như: Khách hàng quen, gây lòng tin từ trước Người bán kéo khách phía nhiều cách: quảng cáo, khuyến mại, phương thức bán hàng cung cấp dịch vụ, tín dụng, chiết khấu giá Loại hình cạnh tranh không hoàn hảo phổ biến kinh tế thị trường 1.2.2.3- Cạnh tranh độc quyền Là cạnh tranh thị trường mà có số người bán số sản phẩm nhiều người bán loại sản phẩm không đồng Họ kiểm soát gần toàn số lượng sản phẩm hay hàng hoá bán thị trường Thị trường có pha trộn độc quyền cạnh tranh, gọi thị trường cạnh tranh độc quyền xảy cạnh tranh nhà độc quyền Điều kiện nhập rút lui khỏi thị trường cạnh tranh độc quyền có nhiều trở ngại vốn đầu tư lớn độc quyền bí công nghệ Thị trường cạnh tranh giá cả, mà số người bán toàn quyền định giá Họ định giá cao hơn, điều tuỳ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng sản phẩm, mục đích cuối họ thu lợi nhuận tối đa Những doanh nghiệp nhỏ tham gia thị trường thường phải chấp nhận bán hàng theo giá Nhà độc quyền Trong thực tế có tình trạng độc quyền xảy sản phẩm thay sản phẩm độc quyền nhà độc quyền liên kết với Độc quyền gây trở ngại cho phát triển làm thiệt hại đến người tiêu dùng Vì vậy, số nước có luật chống độc quyền nhằm chống lại liên minh độc quyền nhà kinh doanh 1.2.3- Căn vào phạm vi ngành kinh tế: loại 1.2.3.1- Cạnh tranh nội ngành Là cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ loại hàng hoá dịch vụ Trong cạnh tranh chủ doanh nghiệp thôntính Những doanh nghiệp chiến thắng mở rộng phạm vi hoạt động thị trường Những doanh nghiệp thu phải thu hẹp kinh doanh, chí bị phá sản 1.2.3.2- Cạnh tranh ngành Là cạnh tranh chủ doanh nghiệp ngành kinh tế khác nhằm giành lấy lợi nhuận lớn Trong trình cạnh tranh này, chủ doanh nghiệp say mê với ngành đầu tư có lợi nhuận nên chuyển vốn kinh doanh từ ngành thu lợi nhuận sang ngành có lợi nhuận cao Sự điều chỉnh sau thời gian định hình thành nên phân phối vốn hợp lý ngành sản xuất Kết cuối chủ doanh nghiệp đầu tư ngành khác với số vốn thu lợi nhuận Tức hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân cho tất ngành 1.3- Các tiêu đánh giá khả cạnh tranh: 1.3.1- Các tiêu chung - Hệ số vay nợ: Tài sản nợ Hệ số vay nợ = Tổng tài sản Hệ số cao, khả tự chủ mặt tài doanh nghiệp giảm - Hệ số toán lãi vay LN trước thuế + Lãi tiền vay Hệ số toán lãi vay = Lãi tiền vay Chỉ tiêu cho biết khả toán lãi vay doanh nghiệp Nếu tỷ lệ thấp làm giảm khả trả lãi, đồng thời lợi nhuận doanh nghiệp cao Đây để Ngân hàng định có cung cấp khoản cho vay hay không - Hệ số toán hành: Tài sản lưu động Hệ số toán hành = Nợ ngắn hạn - Hệ số toán nhanh: Tài sản lưu động – hàng tồn kho Hệ số toán nhanh = Nợ ngắn hạn - Hệ số toán tức thời: Tiền mặt Hệ số toán tức thòi = Nợ ngắn hạn - Hệ số doanh lợi: Lợi nhuận trước thuế + Tỷ lệ lợi nhuận doanh thu = Doanh thu Lợi nhuận trước thuế + Tỷ lệ lợi nhuận vốn SXKD = Vốn sản xuất kinh doanh Hai hệ số phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nếu hệ số cao hiệu SXKD doanh nghiệp lớn 1.3.2- Những tiêu riêng đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp 1.3.2.1- Giá trị trúng thầu số lượng công trình thắng thầu Chỉ tiêu cho biết cách khái quát tình hình kết dự thầu doanh nghiệp Qua đánh giá chất lượng, hiệu côngtác dự thầu năm biết quy mô công trình mà doanh nghiệp trúng thầu Từ ta thấy khả năng, tiềm lực doanh nghiệp - Xác xuất trúng thầu + Tính theo số hợp đồng ∑Ltt K1 = 100% ∑Ldt Trong đó: - K1 xác suất trúng thầu theo số hợp đồng (%) - ∑Ltt: Tổng số lần thắng thầu - ∑Ldt: Tổng số lần tham gia dự thầu + Tính theo giá trị hợp đồng ∑Gtt K2 = 100% ∑ Gdt Trong đó: - K2: Xác suất trúng thầu theo giá trị hợp đồng (%) - ∑Gtt: Tổng giá trị hợp đồng thắng thầu - ∑Gdt: Tổng giá trị hợp đồng tham gia dự thầu 1.3.2.2.2- Thị phần uy tín doanh nghiệp Đây tiêu đánh giá cách khái quát khả cạnh tranh doanh nghiệp Trong thị phần biểu thành hai mặt: Thịphần tuyệt đối thị phần tương đối Z giá trị xây lắp doanh nghiệp Phần thị trường tuyệt đối = Z giá trị xây lắp toàn ngành Z GTXL doanh nghiệp Hoặc: = Z doanh thu xây lắp toàn ngành Thị phần tương đối: Được xác định sở so sánh phân thị trường tuyệt đối doanh nghiệp với phần thị trường tuyệt đối số đối thủ cạnh tranh Uy tín doanh nghiệp: Chỉ tiêu liên quan đến tất tiêu yếu tố khác như: Chất lượng công trình, tổ chức doanh nghiệp, tổ chức dự án thi công, markesting Chương II: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp 2.1- Môi trường kinh doanh doanh nghiệp 2.1.1- Các loại môi trường kinh doanh Một doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng giao thông nói riêng khôpng thể khép kín, mà có phải có môi trường tồn định Nhất kinh tế thị trường, doanh nghiệp luôn phải trao đổi thường xuyên với đốitượng có liên quan đến tồn phát triển doanh nghiêpj như: khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh, quan quản lý Nhà nước Như vậy, môi trường kinh doanh toàn nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Môi trường hoạt động doanh nghiệp chia thành mức độ: 2.1.1.1- Môi trường vĩ mô Gồm yếu tố nằm bên doanh nghiệp, định hình có ảnh hưởng đến môi trường tác nghiệp môi trường nội bộ, tạo hội nguy doanh nghiệp Nó ảnh hưởng đến tất ngành kinh doanh, không thiết phải theo 2.1.1.2 - Môi trường tác nghiệp Bao hàm yếu tố bên doanh nghiệp, định hướng cạnh tranh ngành, xác định ngành cụ thể Tất doanh nghiệp ngành chịu ảnh hưởng môi trường Nhiều môi trường vĩ mô môi trường tác nghiệp kết hợp với gọi môi trường bên ngoài, nghĩa nằm tầm kiểm soát doanh nghiệp 2.1.1.3- Hoàn cảnh nội (hay yếu tố bên doanh nghiệp) Bao gồm yếu tố nội doanh nghiệp, hoàn cảnh nội gọi môi trường nội môi trường kiểm soát 2.1.2- Phân tích môi trường dự báo diễn biến môi trường kinh doanh 10 - Cần có số lượng vốn định để đầu tư cho việc phát triển, nâng cao lực nguồn nhân lực - Các biện páhp nâng cao lực nguồn nhân lực cần phải tiến hành cách thường xuyên lâu dài 3.2.1.4) Lợi ích việc thực biện pháp - giảm bớt số lao động chất lượng vừa giảm bớt chi phí, vừa giảm bớt sức ép việc làm, lại tạo động phấn đấu nâng cao lực trình độ, tay nghề cán công nhân viên công ty - Xây dựng máy quản lý đơn giản, gọn nhẹ, có hiệu Các cán quản lý kế cận có trình độ, khả năng, giám nghĩ giám làm, có trình độ tay nghề phù hợp với điều kiện kinh doanh kinh tế thị trường cạn tranh 3.2.2) Tăng lực tài Tăng lực tài công ty bao gồm: Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn kết hợp với lụa chọn nguồn cốn ta huy động vốn Đây biện pháp quan trọng nhằm tăng lực cạnh tranh công ty * sở cảu biện pháp: - Tăng cường vốn mục tiêu, vừa công cụ thực chiến lược cạnh tranh quy mô cảu công trình ngày lớn nên yêu cầu tiền tạm ứng trước để bảo hàng công trình (chiếm 10 - 15% giá trị công trình) đòi hỏi công ty phải có lượng vốn lớn Hiện vốn lưu dộng công ty thấp, chưa đủ đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất Khi có đủ vốn đảm bảo cho công ty thực chiến lược cạnh tranh cách nhanh nhạy mà đối thủ cạnh tranh chưa thể thực * Phương thức thực Để tăng lực tài công ty, năm 2004 công ty lập kế hoạch với tiêu: + Thu tiền: 62,644 tỷ đồng 69 Trong đó: - Thu nợ năm trước 21,198 tỷ đồng - Vốn tạm ứng 4,370 tỷ đồng - toán năm kế hoạch 37,076 tỷ đồng + LN trước thuế - 2,598 tỷ đồng + LN sau thuế - 1,871 tỷ đồng + Giá trị ký kết hợp đồng kinh tế 115,12 tỷ đồng + Giá trị sản lượng thực 60,112 tỷ đồng + Doanh thu 56,6 tỷ đồng + Thu tiền 62,644 tỷ đồng - Qua kế hoạch ta thấy giá trị sản lượng thực đặt tăng so với năm 2003 60,112/55,160 = 109% - Doanh thu tăng 56,6/48,896 = 116% - Kế hoạch tín dụng (vay, trả nợ ngân hàng) năm 2004 thực bảng sau: STT Chỉ tiêu Vay Dư đầu kỳ - Hệ ngân hàng công thương - Hệ NH đầu tư phát triển - Ngân hàng TMCP quân đội - Các đối tượng khác Vay năm - Hệ ngân hàng công thương - Hệ ngân hàng ĐT&PT - Hệ ngân hàng TMCP quân đội - Các đối tượng khác Trả nợ năm - Hệ ngân hàng công thương - Hệ ngân hàng ĐT&PHáT TRIểN - Ngân hàng TMCP quân đội - Các đối tượng khác Dư cuối kỳ - Hệ ngân hàng công thương - Hệ ngân hàng ĐT&PT - Ngân hàng TMCP quân đội - Các đối tượng khác Lãi vay phải trả kỳ 70 ngắn Vay trung, dài Tộng cộng hạn 37.031 19.964 16.905 160 27.000 13.000 14.000 hạn 10.758 10.758 34.152 18.000 16.000 150 29.879 14.964 14.905 2.237 2.237 10 3.100 8.521 8.521 833 47.789 30-.722 16.905 160 27.000 13.000 14.000 34.152 18.000 16.000 150 29.879 14.964 14.905 10 3.933 Bảng kế hoạch thực vốn - nguồn vốn năm 2004 ĐVT: Triệu đồng TT I II III I II Chỉ tiêu Số đầu kỳ Số cuối kỳ Vốn cố định 4.117 4.117 Nguồn ngân sách 46 46 Nguồn tự bổ xung 4.071 4.071 Vốn lưu động 1.410 1.410 Nguồn ngân sách 1.275 1.275 Nguồn tự bổ xung 135 135 Các quỹ Vốn khác 21.558 21.935 Tiền mặt tồn quỹ 638 154 Tiền gửi ngân hàng 111 200 Hàng hoá tồn kho 20.764 21.581 Sản phẩm dở dang 20.764 21.581 Các khoản phải thu, phải trả Các khoản phải thu 20.760 26.027 Phải thu khách hàng 22.543 25.027 Trả trướcngười bán Phải thu nội Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - 2.204 1.000 Phải thu nội khác 231 Phải thu khác 100 Dự phòng khoản phải thu khó đòi Các khoản phải trả 16.971 22.003 Phải trả ngân sách 624 1.112 Phải trả người bán 6.561 15.670 Phải trả công nhân viên 336 250 Phải trả nội 314 300 Phải trả khác 9.136 4.671 Để thực kế hoạch tín dụng thuận lợi công ty cần phải tăng cường trì quan hệ nũa tổ chức tín dụng ngân hàng đẻ kế hoạch đặt thực tốt để nhận bảo lãnh cho công ty tham gia dự thầu + Đối với công tác thu hồi vốn áp dụng chiến lược giá theo điều kiện tín dụng toán, chẳng hạn Công ty giảm giá chủ đầu tư toán nhanh hai tháng sở toán chi tiêu lợi ích giữu giảm giá chi phí thu hồi nợ 71 Kết chiến lược khuyến khích chủ đầu tư toán nhanh, từ giảm bớt chi phí thu hồi vốn, đảm bảo vốn kịp thời cho Công ty tham gia vào dự án khác mà vay thêm vốn, giảm lãi tiền vay, giảm giá thành công trình, nâng cao lực cạnh tranh Công ty Tăng cườngvà giám sát trách nhiệm cán làm công tác thu hồi vốn, tăng khả đàm phán thương lượng Thanh lý vật tư tồn kho, tài sản dạng máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, sử dụng không hiệu nhằm thu hồi vốn đầu tư, giảm chi phó quản lý, sửa chữa, bảo dưỡng, chi phí sử dụng máy nhờ Công ty vừa có vốn để đầu tư mới, đầu tư lại, vừa giảm chi phí quản lý, sửa chữa cấu giá thành Do làm hạ giá thành công trình, nâng cao khả cạnh tranh Công ty + Đối với khoản nợ công ty cần kiên xử lý dứt điểm nợ tồn đọng, nợ phát sinh hợp đồng khoán gọn - Ngoài để tăng lực tài Công ty tiến hành áp dụng số phương pháp sau: + Tạo vốn cách hợp lý việc phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao xuất lao động, nâng cao chất lượng công trình, thực hành tiết kiệm chi phí, đặc biệt chi phí nguyên vật liệu trình thi công, giảm giá thành công trình nâng cao xuất cạnh tranh Công ty, đảm bảo cho Công ty kinh doanh có lãi Từ có vốn tái đầu tư, nâng cao lực tài Công ty + ban hành quy định nội vay vốn Công ty(với lãi suất tiền vay thích hợp), để huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi cán công nhân viên Đây nguồn vốn ổn định, thích hợp ngành xây dựng tính chất kéo dài chu kỳ sản xuất Kết biện pháp huy động vốn công ty không góp phần nâng cao lực tài Công ty phục vụ cạnh tranh mà nâng cao tinh thần, trách nhiệm, cán bộ, công nhân viên Công ty việc xây dựng phát triển Công ty 72 + Tăng cường trì mối quan hệ với cac nhà cung ứng nguyên vật liệu để nhận đựợc điều kiện toán thuận lợi với điều kiện thi công công trình + Tập chung tham gia đấu thầu ký kết hợp đồng xây lắp công trình có vốn đầu tư nước ngoài, để tận dụng nguồn vốn ứng trước từ chủ đầu tư * Điều kiện để thực biện pháp nâng cao lực TC - Công ty phải có kế hoạch rõ ràng phương án phát triển vốn năm tới - Gắn công tác thu hồi vốn với kế hoạch sản xuất đơn vị - Các cán làm công tác thu hồi vốn phải có kiến thức pháp luật, kinh tế tài chính, có khả thương lượng , thuyết phục, có tinh thần trách nhiệm cao - Phải có đội ngũ quản trị tài vừa có đức, vừa có tài, vừa có khả phân tích phán đoán tài chính xác, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình tài Công ty khung an toàn, lành mạnh * Lợi ích việc thực biện pháp nâng cao lực TC : - Góp phần làm lành mạnh tình hình tài Công ty, nâng cao uy tín độ tin cậy Công ty trước chủ đầu tư, tổ chức tín dụng, ngâ hàng nhà cung ứng Công ty có đủ vốn để đạp ứng nhu cầu chủ đầu tư có khả tham gia nhiều công trình lúc, không bỏ lỡ hội kinh doanh 3.2.3/ Đầu tư cho công tác quản lý chất lượng đồng theo trình kể từ bắt đầu thi công đến nghiệm thu, bàn giao * Cơ sở biện pháp: - Các dự án ngày đòi hỏi vấn đề chất lượng, có giám sát chặt chẽ tổ chức tư vấn bên cạnh chủ đầu tư Đảm bảo chất lượng công trình số tiêu quan trọng hàng đầu mà chủ đầu tư quan tâm đánh giá nhà dự thầu Hơn nữa, việc đảm bảo chất lượng công trình lời quảng cáo hữu hiệu đến hình ảnh uy tín công ty, góp phần nâng cao 73 cạnh tranh công ty Nâng cao chất lượng công trình biện pháp hữu hiệu để giảm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, nâng cao công suất lao động Tóm lại, để công ty cạnh tranh thi trường được, việc nâng cao chất lượng công trình đòi hỏi bắt buộc - Quá trình thi công xây lắp thường kéo dài, lại chịu tác động môi trường tự nhiên Phải đảm bảo yêu cầu nhiều phận thiết kế kỹ thuật khác sử dụng nhiều công nghệ khác nên dễ xảy sai sót, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình Vì thế, để khắc phục tình trạng trên, cách tốt áp dụng biện pháp quản lý chất lượng cách đồng từ khâu chuẩn bị thi công đến nghiệm thu bàn giao công trình Có kiểm soát kiểm soát tất yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng công trình Thực từ đầu làm song sửa, công trình xây dựng lại không cho phép có sai hỏng, không gây hiệu nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín Công ty * Phương thức thực hiện: Quản lý chất lượng trình chuẩn bị thi công: - Tiến hành khảo sát điều tra địa chất, khí tượng thuỷ văn, nơi công trình xây dựng thi công Về đặc điểm chi phối kết cấu kiến trúc công trình để lựa chọn đắn giải pháp tổ chức thi công - Lựa chọn nguồn cung ứng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng Vì yếu tố trực tiếp cấu thành nên sản phẩm, nên chất lượng chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình - Lựa chọn cho cán kỹ thuật, đội trưởng công nhân có đủ trình độ kinh nghiệm công việc giao Nhờ đó, yêu cầu kỹ thuật đảm bảo, xuất lao động nâng cao, rút ngắn tiến độ thi công công trình, làm tăng khả cạnh tranh công ty Đồng thời tổ chức đầy đủ phận kiểm tra, giám sát thi công có trình độ cao, lực có tinh thần trách nhiệm cao 74 Đối với công tác quản lý chất lượng trình thi công trình trực tiếp tạo sản phẩm Vì mà chất lượng thi công ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, công tác quản lý chất lượng giai đoạn cần trọng đến yếu tố: - Kiểm tra chất lượng sản phẩm trình thi công, thấy đạt yêu cầu phép làm tiếp bước sau Để đảm bảo yêu cầu khâu thi công trước phải coi khâu sau khách hàng biện pháp hỗ trợ quản lý chất lượng nhu truyền thống, giáo dục đào tạo cần áp dụng quán triệt tới toàn công nhân viên Công ty - Các cán quản lý kỹ thuật chất lượng viên phải thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy trình kỹ thuật, phương pháp thao tác, cách pha trộn, định lượng nguyên vật liệu để xem có với yêu cầu thiết kế kỹ thuật hay không Từ có biện pháp khắc phục kịp thời với vi phạm chất lượng, để việc kiểm tra chất lượng tốt cần vào tiêu như: Độ bền vững, độ an toàn, từ phát vấn đề chất lượng phát sinh hay không Tất công việc kiểm tra cần phải ghi vào sổ nhật ký công trình làm tài liệu theo dõi thường xuyên để làm xác nhận trách nhiệm có cố xảy Để đảm bảo khẳng định chắn chất lượng công trình trước nghiệm thu, bàn giao cần tổ chức kiểm tra lần cuối Cán quản lý kỹ thuật cán quản lý chất lượng, phải chịu trách nhiệm trước công trình mà nghiệm thu Tóm lại: Quản lý chất lượng phải phát sai sót, tìm nguyên nhân sai sót, để từ đề giải pháp, kiến nghị, nhằm khắc phục nâng cao chất lượng công trình * điều kiện để thực biện pháp: - Cán quản lý phải người phảilà người sát vấn đề nâng cao chất lượng công trình - Công tác quản lý chất lượng đồng phải phổ biến rộng rãi toàn công ty 75 - Xây dựng hệ thống chi tiêu làm để thực kiểm tra - Không ngừng nâng cao chất lượng lao động máy móc thiết bị * Lợi ích việc thực biện pháp - Chất lượng công trình ngày nâng cao điều kiện tăng uy tín công ty thị trường xây lắp - Nâng cao tinh thần trách nhiệm cán công nhân viên sản xuất kinh doanh Tiết kiệm chi phí trình thi công, chi phí làm lại, tăng xuất lao động 3.2.4/ Đầu tư để đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh: * Cơ sở biện pháp: - Thị trường xây lắp ngày cạnh tranh gay gắt, liệt - Thực chủ trương Tổng công ty, xây dựng công trình giao thông “đa phương hoá sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm đa dạng hoá sở hữu”, nhằm nâng dần tỷ trọng phi xây lắp sản xuất kinh doanh - Do việc giải phóng mặt bằng, mở rộng trục đường giao thông năm tới nhiều nên việc đầu tư phát triển kinh doanh nhà khu trung cư, khu đô thị cần thiết * Phương thức tiến hành: Song song với việc củng cố, nâng cao lực sãn xuất nghề truyền thống, ngành mũi nhọn, năm tới công ty mở rộng sang lĩnh vực sau: -Đẩy mạnh việc đầu tư vào kinh doanh bất động sản dự án đổi đất làm sở hạ tầng - Đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết, xúc tiến thành lập thêm đơn vị trực thuộc để xây dựng dự án đặc biệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị - Xây dựng cầu đường, cảng sông, cảng biển, khu công nghiệp (do công trình thi công công ty chủ yếu thi công đường) 76 - Sản xuất vật liệu xây dựng chất lượng cao(xi măng, đá,phụ gia bê tông ) - Tổchức nghiên cứu, tìm kiếm đầu cho dự án, đặc biệt dự án kinh doanh nhà * Điều kiện thực hiện: - Phải có nguồn vốn lớn để tiến hành đầu tư - Công ty phải có uy tín thị trường nhằm tạo hội hợp tác kinh doanh với đối tác lớn, đặc biệt đối tác nước - Đội ngũ cán công nhân viên có lực,biết dám nghĩ dám làm, biết nắm bắt thời cơ, nhạy bén với thông tin nhu cầu khách hàng * Lợi ích thực biện pháp: - Hạn chế đến mức thấp cac rũi ro sảy công ty mở rộng ngành nghề kinh doanh - Tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho công ty - Tăng thu nhập cho cán công nhân viên - Thị phần công ty ngày mở rộng 3.2.5/ Đầu tư máy móc đại ứng dụng khoa học công nghệ * Cơ sở biện pháp: - Chất lượng máy móc thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến nâng cao suất lao động, ảnh hưởng đến chi phí nhân công giá thành - Chất lượng máy móc thiết bị thi công ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giảm hết tác động môi trường bên - Yêu cầu ngày cao kỹ thuật, mỹ thuật, tính phức tạp công trình đòi hỏi Công ty phải có trình độ máy móc thiết bị định đáp ứng yêu cầu - Hiện máy móc công ty tương đối đủ, công ty cần đầu tư thêm số máy móc đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp để máy móc hoạt động tốt * Phương thức tiến hành: - Tiến hành phân loại máy móc thiết bị công ty làm nhóm 77 + Nhóm 1: Là thiết bị xe máy có khả phục hồi sửa chữa Đối với nhóm công ty nên có kế hoạch sửa chữa nâng cấp, phát động phong trào cải tiến kỹ thuật nội công ty nhằm khôi phục nâng cao giá trị sủ dụng Phương án không tập trung nhiều vốn, không làm thay đổi đột ngột công nghệ tại, phù hợp với tình trạng vốn công ty trình độ kỹ xảo kỹ công ty hạn chế tiếp cận với công nghệ đại Hiện tại, năm 2004 công ty có kế hoạch chi 1.118 triệu đồng cho việc sửachữa lớn máy móc, thiết bị Trong 386 triệu đồng sử dụng cho sửa chữa lớn xe thi công 732 triệu đồng sử dụng cho sửa chữa máy thi công + Nhóm 2: thiết bị xe máy cũ lạc hậu, giá trị sử dụng không cao, công ty đệ trình Tổng công ty cho phép lý vừa để thu hồi, vừa để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư vừa giảm bớt chi phí bảo quản sửa chữa - Đối với máy móc, thiết bị thiếu, Công ty nên lập kế hoạch thuê mua liên kết kinh doanh cho phù hợp với tình hình tài Công ty nhu cầu thực tế thị trường xây lắp thời gian tới Theo thời gian tới Công ty bổ sung số máy móc thiết bị theo số hình thức sau: + Tiến hành hợp tác liên doanh, liên kết với đơn vị khác nước ngoài, cho phép nâng cao khả máy móc thiết bị tham gia đấu thầu: + Một số máy móc thiết bị khác: Công ty tiến hành thuê nhằm giảm bớt nhu cầu vốn Khi khối lượng công tác làm máy lớn thời gian thi công dài năm cần phải so sánh để chon xem Công ty nên nên thuê máy theo ca hay nên thuê theo thời gian xác định Để giải vấn đề cần phải xem xét chi phí cố định chi phí biến đổi: - Gọi X số ca máy cần thiết để thi công xong khối lượng công tác cần thực C: Chi phí sử dụng máy cho ca thuê máy 78 CBĐ: Chi phí biến đổi phải trả (tuỳ thuộc vào số ca máy vận hành) thuê thời gian năm CCĐ chi phí cố định thuê máy thời gian năm - Tính chi phí sử dụng máy trường hợp thuê máy theo ca C1 = C X - Chi phí sử dụng máy thuê máy năm: C2 = CCĐ + CBĐ - X - Giải toán theo phương pháp đại số: CX = CĐ + CB Đ X - Nếu số ca máy cần dùng năm > X nên thuê máy theo năm có lợi - Nếu số ca máy cần dùng năm < X nên thuê máy theo ca tiết kiệm chi phí * Điều kiện để thực hiện: - Sự giúp đỡ Tổng công ty vốn đầu tư bảo hành cho công ty vấn đề vay vốn Để đầu tư vào máy móc thiết bị, công ty nên sử dụng vốn vay dài hạn vốn khấu hao - Việc đầu tư diễn bước, theo thời kỳ khả hạn chế Công ty vốn, trình độ công nhân nên cần có thời gian đào tạo thêm mà theo kịp tính đại công nghệ - Có chế độ khen thưởng cán công nhân viên có phát triển mang lại lợi ích cho Công ty * Lợi ích việc thực biện pháp: - Nâng cao chất lượng máy móc thiết bị tạo điều kiện cho Công ty áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến - Tạo việc làm cho cán công nhân viên công ty, nâng cao kinh nghiệm khả cạnh tranh công ty 3.2.6/ Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu: 3.2.6.1 - Xây dựng phương án lựa chọn mức giá vào thầu hợp lý: Trong cạnh tranh đấu thầu, giá bỏ thầu có tác dụng định thường 79 chiếm 54% - 55% tổng số điểm mà chủ đầu tư đánh giá cho hồ sơ dự thầu Về việc lập dự dự toán phải tuân thủ theo công thức Nhà nước quy định Những giá trị xây lắp công trình lập theo bước giá đấu thầu chênh lệch lớn so với giá trúng thầu so với mức giá gọi thầu - Sau tinh đơn giá hạng mục công việc mức cạnh tranh, giá bỏ thầu nhà thầu thức hoàn thành niêm phong nộp cho chủ đầu tư Nhưng trình chờ ngày mở thầu, nhà thầu có thay đổi mức giá việc điều tra, thu nhập nguồn thông tin có liên quan đến công trình, đối thủ cạnh tranh Như vậy, từ giá lập ngàymở thầu, định giảm giá có ý nghĩa quan trọng, giá vào thầu nhà thầu có chênh lệch Thực tế cho thấy nhiều dự án định giảm giá qua thư giảm giá nhân tố để nhà thầu giành đựợc hợp đồng xây dựng Việc đến định bỏ thầu dựa mục tiêu đấu thầu: - Giành lợi nhuận mức cao - Giành lợi nhuận mức vừa - Tạo công ăn việc làm, có lợi nhuận - Có công ăn việc làm, thâm nhập vào thị trường nhằm tạo điều kiện cho dự án sau + Với mục tiêu 1: Giành lợi nhuận mức cao Mức lợi nhuận đạt cao xảy công trình định thầu, cạnh tranh không đáng kể Vấn đề hậu phụ thuộc vào điều hành quản lý dự án biện pháp tổ chức thi công + Với mục tiêu 2: Giành lợi nhuận mức vừa Lợi nhuận vừa phải mức độ cạnh tranh cao + Với mục tiêu 3: Tạo công ăn việc làm, có lợi nhuận Lợi nhuận thấp, mức độ cạnh tranh diễn không gay gắt, trước đến định giá bỏ phiếu thầu cần thu nhập, phân tích, phán đoán nhanh nguồn thông tin 80 từ đối thủ cạnh tranh, đặc biệt thông tin nơi bỏ thầu để có sở lựa chon tỷlệ giảmgiá hợp lý + Với mục tiêu 4: Có việc làm, thâm nhập vào thị trường nhằm tạo điềukiện cho dự án sau: Mức độ cạnh tranh diễn thấp, thực mục tiêu phụ thuộc chủ yếu vào chiến lược doanh nghiệp Việc xác định mục tiêu phương án định giá vào thầu cho phép Công ty lựa chọn “thủ pháp” để chủ động việc định giá bỏ thầu, giảm tối thiểu chênh lệch vềgiá so với đối thủ cạnh tranh Điều có nghĩa mức giá trúng thầu Công ty chênh lệch so với đối thủ đứng thứ hai Điều khiến cho lợi nhuận dự án trúng thầu đỡ bị giảm cách không cần thiết 3.2.6.2 - Hoàn thiện kỹ việc phân tích giá cạnh tranh: Trước đây, để chúng thầu tiếp nhận công trình, công trình, số doanh nghiệp thi công phải đường vòng, chắp nối quan hệ, nộp tỷlệ phần trăm Hiện nay, công tác xây dựng văn pháp chế ngày hoàn thiện đặc biệt với công trình tổ chức đấu thầu Quốc tế, doanh nghiệp thi công thu hút chủ đầu tư nhờ vào lực * Giảm chi phí trực tiếp: Đòi hỏi phải thận trọng, thuyết trình với chủ đầu tư từ dễ dẫn đến nghi ngờ chất lượng công trình tính hiệu sau hoàn thành Để giảm chi phí cách hợp lý cần phải phân tích : Trong chi phí trực tiếp, chi phí vật liệu thường chiếm tỷ lệ cao (50% - 60%), sau đến chi phí máy nhân công Căn vào chi phí trực tiếp, ảnh hưởng nhân tố bên ta phân tích chi phí trực tiếp thành nhóm dựa sở để giảm chi phí cách hợp lý - Nhóm 1: Chi phí thường xuyên biến động, chi phí vật liệu công trình giao thông, giá vật liệu (như đường, cát, đá ), chịu ảnh hưởng yếu tố: Tình hình kinh tế, trị khu vực, giới, điều kiện thời 81 tiết , khí hậu làm cho thường xuyên biến động, gây chênh lệch với dự toán lập ban đầu Từ đặc điểm tạo hội cho doanh nghiệp lập giá canh tranh Để xây dựng giá cạnh tranh nhóm cần ý đến vấn đề sau: + Hình thành xí nghiệp tự sản xuất cung ứng vật liệu, cụ thể xí nghiệp sản xuất đá, Ba se, Subbase, điều khiến cho công ty giành lợi cạnh tranh giá vật liêu + Lập phương án vận chuyển nhằm đảm bảo khai thác tối đa phương tiện vận chuyển + quan hệ tốt với nhà cung ứng vật liệu + Thu nhập, đánh giá thông tin biến động giá nguyên nhiên vật liệu để định khối lượng thời điểm mua thích hợp nhằm hạn chế rủi ro, trượt giá + Nhóm 2: Chi phí biến động - chi phí máy công nhân Chi phí thuộc nhóm chịu ảnh hưởng yếu tố bên Đồng thời giai đoạn thiết kế kỹ thuật tổ chức thi công tính toán cụ thể, theo quy trình công nghệ loại dự án Vì chênh lệch so với dự án lập bàn đầu tư thấp Nên chủ đầu tư thường yêu cầu nhà thầu thuyết trình tỷ mỷ việc giảm hai chi phí Để giảm hai chi phí trên, công ty cần ý đến giải pháp sau: + Tăng xuất lao động, phát huy tính sáng tạo cá nhân, tập thể trình thi công, tránh tình trạng trả công lao động thấp, tạo mâu thuẫn người lao động người trả công làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình + Nâng cao trình độ giới hoá tự động hoá thi công nâng cao hiệu sử dụng máy + Lập biện pháp tổ chức thi công hợp lý, đặc biệt biểu đồ sử dụng nhân lực Sử dụng thiết bị thi công phải đảm bảo tính chủ động cho dự án tính linh hoạt cho nhiều dự án thi công Kết luận 82 Trong giai đoạn nay, việc đầu tư nâng cao lực cạnh tranh làm thay đổi yếu tố định đến tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước Đối với công ty XDCTGT 892, việc đầu tư nâng cao lực cạnh tranh vấn đề cần thiết cấp bách Nâng cao lực cạnh tranh nâng cao khả cạnh tranh công ty thị trường Đặc biệt trế thị trường cạnh tranh gay gắt nay: Giá bỏ thầu thấp, tiến độ thi công nhanh, giá biến động, vốn toán chậm địa bàn thi công trải rộng Nhận thức tầm qua trọng vấn đề năm qua Công ty XDCTGT 892 không ngừng có chủ trương cụ thể đảm bảo việc đầu tư hướng có hiệu Dựa sở lý luận đầu tư cạnh tranh với tình hình thực tế công ty XDCTGT 892 thuộc tổng công ty XDCTGT 8, em mạnh dạn đề xuất số biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tac đầu tư để nâng cao lực cạnh tranh công ty, nâng cao hiệu qủa sản xuất kinh doanh, giúp công ty tiếp tục phát triển, tăng trưởng ổn định bền vững 83
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng, Chuyên đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng, Chuyên đề nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay