Chuyên đề nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

88 147 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:13

MỤC LỤC Chương 1: Cơ sở lí luận của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.1 Hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.1.1Tầm quan trọng của hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại1.1.2Các phương pháp và quy tắc mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.2 Vai trò và nội dung của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.2.1Mục tiêu và vai trò của hoạt động mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.2.2 Nội dung của quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.3 Sự cần thiết và phương hướng cơ bản nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng 1.3.1Sự cần thiết phải nâng cao công tác quản trị mua hàng trong doanh nghiệp thương mại. 1.3.2Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị mua hàng. 1.3.3Phương hướng cơ bản nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng. Chương 2: Khảo sát và đánh giá công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. 2. 1 Vài nét sơ lược về công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 2.1.2Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 2.1.3Cơ cấu tổ chức. 2.1.4Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của công ty. 2.1.5Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua(2001,2002,2003). 2.2Phân tích và đánh giá tình hình mua hàng của công ty trong thời gian qua. 2.3Đánh giá công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. 2.4Đánh giá công tác tổ chức và nhân sự trong khâu mua hàng. 2.5Nhận xét chung đối với công tác quản trị mua hàng tại công ty. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ. 3. 1 Phương hướng và nhiệm vụ của công ty trong thời gian tới. 3.1.1Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới. 3.1.2Nhiệm vụ của công ty. 3.1.3Một số phương hướng nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng của công ty thời gian tới. 3.2Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng của công ty thời gian tới. 3.2.1Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình mua hàng. 3.2.2Các giải pháp liên quan đến tổ chức, thực hiện quá trình mua hàng. 3.2.3Đề xuất về mặt hàng kinh doanh. 3.2.4Một số kiến nghị với cơ quan chủ quản có liên quan. MỞ ĐẦU Trong năm qua kinh tế nước ta chuyển hoá mạnh mẽ sang chế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước Trong chế thị trường, để thực chiến lược phát triển kinh tế, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, vướng mắc tồn của chế cũ Từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bớc sang chế quản trị kinh doanh phù hợp với chế thị trường Sau mười năm đổi kinh tế, nước ta có thành tựu lớn tạo nên bước ngoặt lịch sử phát triển kinh tế đất nước Do doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường phải nắm vững thị hiếu người tiêu dùng, giảm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu Tuy nhiên ngẫu nhiên mà có phát triển vậy, đòi hỏi phải có tư duy, lề lối phong cách làm việc kinh tế thị trường Đối với doanh nghiệp vai trò người lao động quan trọng, điều kiện để tồn phát triển Một người lãnh đạo tài năng, đoán dẫn tới doanh nghiệp vượt qua khó khăn đồng thời doanh nghiệp phát triển, toàn diện Chính mà việc nâng cao hiệu công tác quản trị vô quan trọng Trong thời gian thực tập công ty bách hoá số Nam Bộ em nhận thấy công ty công ty nhà nước vốn chuyển từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, để theo kịp với nhịp độ phát triển thời đại công ty có nhiều thay đổi phương thức kinh doanh mình, thay đổi phương thức bán hàng, phương thức tiêu thụ nhiên hoạt động mua hàng chưa đựơc quan tâm thực Đây vấn đề mà không công ty mà gần tồn hầu hết doanh nghiệp quốc doanh Hoạt động mua hàng quan tâm đến hoạt động bán hàng Các doanh nghiệp quan tâm đến việc mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp quan tâm đến tiết kiệm chi phí mua hàng Việc mua hàng chưa đánh giá tương xứng với vị trí Trong mua hàng lại khâu tiên, hoạt động kinh doanh, điều kiện để hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tồn phát triển Mua hàng nhằm tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán hàng, hoạt đông bán hàng có tốt hay không phụ thuộc nhiều vào hoạt động mua hàng Hơn mua hàng tốt tạo điều kiện tăng lợi nhuận Chính mà em chọn đề tài “Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Đây dịp tốt để em hiểu rõ ơn hoạt động quản trị mua hàng doanh nghiệp không lý thuyết mà thông qua thực tế Ngoài phần mở đầu phần kết luận đề tài gồm ba chương lớn: Chương 1: sở lý luận chung quản trị mua hàng doanh nghiệp thng mại Chương 2: Khảo sát đánh giá công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ Chương3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1.1 Tầm quan trọng hoạt động mua hàng doanh nghiệp thương mại Mua hàng hoạt động nhằm tạo yếu tố đầu vào (đối với doanh nghiệp thương mại yếu tố đầu vào nguồn hàng) cách đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, quy cách, chủng loại, chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng kế hoạch bán doanh nghiệp Dưới góc độ nhà quản trị mua hàng hoàn toàn trái ngựơc với bán hàng Nếu bán hàng có nghĩa tạo nhu cầu sản phẩm hàng hoá dịch vụ cách có hệ thống tìm cách làm tăng ý thức nhu cầu mua hàng phủ nhận đình hoãn nhu cầu tìm điều kiện mua hàng tốt Thực chất, mua hàng biểu mối quan hệ người với người Mua hàng hoạt động nghiệp vụ doanh nghiệp sau xem xét, tìm hiểu chủ hàng với chủ hàng bàn bạc, thoả thuận điều kiện mua bán, thực thủ tục mua bán, toán nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển nhằm tạo nên lực lượng hàng hoá doanh nghiệp với số lượng, chất lượng, cu cấu đáp ứng nhu cầu dự trữ, bán hàng phục vụ cho khách hàng với chi phí thấp + Vị trí hoạt động mua hàng doanh nghiệp thương mại Mua hàng nghiệp vụ mở đầu cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, khâu mở đầu cho lưu chuyển hàng hoá, mua chủng loại, mẫu mã, số lượng, chất lượng dẫn đến mua bán tốt Trong chế thị trường bán hàng khâu quan trọng mua hàng tiền đề tạo lượng hàng ban đầu để triển khai toàn hệ thống kinh doanh doanh nghiệp Vậy nên mua hàng nghiệp vụ mở đầu quy trình kinh doanh doanh nghiệp, mua tiền đề để bán đạt lợi nhuận Trên thực tế khâu bán hàng khó mua hàng hàng vi hay bị mắc sai lầm lại hành vi mua hàng nghiệp vụ mua hàng có vị trí quan trọng doanh nghiệp nhà kinh doanh + Mua hàng có vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chỗ: - Mua hàng nhằm tạo tiền đề vật chất cho hoạt động bán hàng Các doanh nghiệp muốn bán hàng thị trường phải có tiền đề vật chất tức phải có yếu tố đầu vào Các yếu tố đầu vào hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu doanh nghiệp Mua hàng giúp cho doanh nghiệp có hàng hoá tay từ bán thị trường Với chức mua bán lại doanh nghiệp mong muốn phấn đấu để mua hàng hoá với chi phí thấp nhất, thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng, đáp ứng cách tốt nhu cầu khách hàng để thu hút khách hàng phía Mục đích kinh doanh doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận tối đa phải tính đến mua hàng với số lượng giá hợp lý tránh tình trạng hàng thừa hay thiếu không tốt cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mua hàng góp phần nâng cao khả cạnh tranh cho doanh nghiệp thị trường Điều thể chi phí mua hàng doanh nghiệp (bao gồm giá mua hàng doanh nghiệp chi phí phát sinh trình mua hàng cuả doanh nghiệp nh chi phí đặt hàng, chi phí vận chuyển ) làm cho giá đầu vào đơn vị cao từ làm cho giá bán cao - Mua hàng đảm bảo có đủ lượng hàng bán cho khách hàng theo yêu cầu họ Đối với doanh nghiệp thương mại mua hàng mua phải hàng chất lượng, phẩm chất, mẫu mã, chủng loại, kích cỡ không phù hợp, lỗi mốt khách hàng không chấp nhận sản phẩm Mà khách hàng không chấp nhận sản phẩm hoạt động kinh doanh không đạt hiệu Mục đích doanh nghiệp phải để khách hàng cảm thấy hài lòng sản phẩm để thu hút khách hàng Khách hàng ngươì cuối bỏ tiền túi để mua sản phẩm doanh nghiệp, ngươì định tồn doanh nghiệp hay không Cho nên có khách hàng doanh nghiệp có doanh thu thu lợi nhuận Mua hàng phù hợp với yêu cầu khách hàng, phù hợp với yêu cầu kinh doanh giúp cho hoạt động kinh doanh thương mại tiến hành thuận lợi, kịp thời, đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển hàng hoá, tạo điều kiện giữ tín nâng cao hiệu kinh doanh Mua hàng khâu quan trọng nhằm thúc đẩy trình sản xuất, lưu thông hàng hoá, tạo lợi nhuận kinh doanh, nâng cao đời sống cán công nhân viên, tạo điều kiện tiếp thu khoa học kỹ thuật giới 1.1.2 Các phương pháp quy tắc mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2.1 Các phương pháp mua hàng doanh nghiệp thương mại a) Căn vào quy mô mua hàng Mua hàng theo nhu cầu: Là hình thức mua hàng doanh nghiệp thương mại doanh nghiệp cần mua hàng với số lượng tiến hành mua nhiêu tức lần mua hàng mua vừa đủ nhu cầu bán doanh nghiệp thời gian định Để có đuợc định lượng hàng mua lẫn, doanh nghiệp phải vào diễn biến thị trường, tốc độ tiêu thụ sản phẩm xem xét lượng hàng thực tế doanh nghiệp Lượng bán hàng dự kiến + tồn đầu kỳ + tồn cuối kì Lượng hàng thích hợp = lần mua số vòng chu chuyển hàng hoá dự kiến Phương pháp có ưu điểm sau: + Cơ sở để xác định nhu cầu mua hàng đơn giản Nhu cầu mua hàng xác định xuất phát từ kế hoạch bán doanh nghiệp hay phận, lượng hàng hoá dự trữ thực tế đầu kì kế hoạch dự trữ cho kì bán + Lựơng tiền bỏ cho lần mua hàng không lớn nên giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh mua bán hết nhiêu nên lựơng hàng hoá dự trữ Do tránh tình trạng ứ đọng vốn, tiết kiệm đựơc chi phí bảo quản, giữ gìn hàng hoá chi phí khác Điều làm tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn + Quá trình mua hàng diễn nhanh chóng, thuận lợi nên giúp cho doanh nghiệp tránh đựơc rủi ro biến động giá hay nhu cầu hàng hoá thay đổi, giảm thiểu thiệt hại thiên tai (hoả hoạn, lũ lụt ) hay chiến tranh gây Bên cạnh mua hàng theo nhu cầu có nhựơc điểm cần lưu ý: + Vì lựơng hàng mua đủ bán mức độ bình thường nên việc nhập hàng bị trễ hay hàng bán chạy mức bình thừơng doanh nghiệp có nguy thiếu hàng + Chi phí mua hàng thừơng cao, doanh nghiệp không đựơc hưởng ưu đãi mà người bán hàng dành cho Doanh nghiệp bị hội kinh doanh thị trường thị trường có sốt hàng hoá mà doanh nghiệp kinh doanh, lúc mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp không đạt đựơc, doanh nghiệp thu lợi nhuận “siêu ngạch ” Mua hàng theo lô lớn: Mua hàng theo lô lớn lựơng hàng mua lần nhiều nhu cầu bán doanh nghiệp thời gian định Trên sở dự đoán nhu cầu khoản thời gian định Dựa vào số luận ta xác định số lượng hàng tối ưu cần nhập ta biết tổng chi phí cho việc nhâp hàng nhỏ chi phí lưu trữ hàng hoá với chi phí mua hàng Nếu ta gọi: C-Tổng chi phí C1 - Chi phí lần mua hàng C - Chi phí bảo quản đơn vị hàng hoá đơn vị thời gian C - Số lượng đơn vị hàng hoá cần thiết đơn vị thời gian Q - Số lượng hàng hoá thu mua lần Giả thiết Q không đổi số lượng hàng hoá dự trữ kho Q/2 ta có: Q= 2*C1 * D C2 C= C * (Q/2) + C1 *Q/D) Công thức cho ta thấy lượng hàng nhập tối ưu với tổng chi phí thu mua, bảo quản thấp Từ thấy mua theo lô có ưu điểm sau: + Chi phí mua hàng giảm doanh nghiệp nhận ưu đãi nhà cung cấp + Chủ động chọn nhà cung cấp uy tín nên gặp rủi ro nhập hàng + Có thể chớp thời có “ sốt ” thị trường, thu lợi nhuận “ siêu ngạch ” Song không tránh nhược điểm phát sinh định là: + Phải sử dụng lượng vốn hàng hoá lớn điều gây khó khăn tài cho doanh nghiệp, làm giảm hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp + Chi phí bảo quản, bảo hiểm hàng hoá lớn + Rủi ro (thiên tai, cắp, lạc mốt, hạ giá ) cao b) Căn vào hình thức mua Tập trung thu mua: Những doanh nghiệp có quy mô lớn thường có phận chuyên trách thu mua theo nhóm hàng, mặt hàng Phương pháp thu mua có ưu điểm tiết kiệm chi phí có nhược điểm mua bán tách rời nhau, nhiều mua hàng không bán không phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng Phân tán thu mua: Trong điều kiện doanh nghiệp khoán cho quầy hàng, họ phải tự lo vốn nguồn hàng kinh doanh Ưu điểm phương pháp nắm nhu cầu, thị trường mua bán gắn liền Nhược điểm số lượng mua bán ít, giá cao, chi phí kí kết tăng Liên kết thu mua phân tán tiêu thụ: Đây hình thức mà doanh nghiệp nhỏ thường áp dụng điều kiện vốn ít, số cửa hàng liên kết với thu mua hàng hoá, sau phân phối lại cho cửa hàng tiêu thụ Ưu điểm hình thức mua hàng mua nhiều nên mua giá thấp, tiết kiệm chi phí vận chuyển đơn vị hàng hoá, chi phí lại cán thu mua số chi phí khác liên quan Nhưng có nhược điểm mua nhiều nên phí bảo quản, hao hụt tăng, tốc độ chu chuyển vốn chậm c) Căn vào thời hạn tín dụng Mua đến đâu toán đến (mua toán ngay) theo phương thức nhận hàng hoá bên bán giao doanh nghiệp phải làm thủ tục cho bên bán Mua giao hàng trước: sau bên bán giao hàng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp nhận hàng hoá sau thời gian doanh nghiệp phải toán lô hàng Mua đặt tiền trước nhận hàng sau: sau kí hợp đồng mua bán hàng hoá với nhà cung cấp doanh nghiệp phải trả khoản tiền (có thể phần lô hàng hay toàn giá trị lô hàng) đến thời hạn giao hàng bên bán tiến hành giao hàng cho bên mua d) Căn theo nguồn hàng: Mua nước: Đây hình thức mua mà hoạt động mua doanh nghiệp tiến hành phạm vi quốc gia Nguồn hàng sản xuất nước Mua từ nước ngoài(nhập khẩu): Đây hình thức doanh nghiệp mua hàng từ nước để phục vụ cho việc kinh doanh nước Trog có hai hình thức nhập khẩu: + Nhập uỷ thác hình thức nhập công ty đóng vai trò làm trung gian để tiến hành nghiệp vụ nhập hàng hoá thiết bị máy móc nước vào Việt Nam theo yêu cầu khách hàng ntrong nước Trong hoạt động dịch vụ công ty sử dụng vốn hưởng khoản gọi phí uỷ thác + Nhập trực tiếp hình thức nhập công ty thực từ khâu đầu đến khâu cuối từ tìm hiểu nhu cầu thị trường để mua đến bán hàng thu tiền vốn Cùng với cách thức phân loại có nhiều cách phân loại khác như: phân loại theo phương thức mua theo hợp đồng, phương thức mua trực tiếp hay gián tiếp, phương thức mua theo hợp đồng hay mua theo đơn hàng, mua buôn hay mua lẻ Mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng nên doanh nghiệp tuỳ vào thực trạng thời điểm, giai đoạn định để định xem nên theo phương thức thuận tiện tốt 1.1 2 Các quy tắc đảm bảo mua hàng có hiệu + Quy tắc mua hàng nhiều nhà cung cấp: doanh nghiệp nên lựa chọn cho số lượng nhà cung cấp định Điều giúp cho doanh nghiệp phân tán rủi ro hoạt động mua hàng gặp nhiều rủi ro từ phía nhà cung cấp Nếu doanh nghiệp mua hàng nhà cung cấp số rủi ro xảy doanh nghiệp phải gánh chịu tất khó khắc phục Những rủi ro xảy mua hàng đa dạng: xảy thất bại kinh doanh hay rủi ro khác mà thân nhà cung cấp gặp phải thiếu nguyên vật liệu, công nhân đình công, chiến tranh, trục trặc trình vận chuyển hay bất tín nhà cung cấp Với ý nghĩ phân tán rủi ro, nhiều người gọi nguyên tắc thứ nguyên tắc “không bỏ tiền vào túi ” Ngoài nguyên tắc tạo cạnh tranh nhà cung cấp Nếu hàng hoá đầu vào doanh nghiệp mua từ hay số nhà cung cấp nhà cung cấp ép giá áp đặt điều kiện mua bán hàng cho doanh nghiệp Khi doanh nghiệp tỏ ý định mua hàng nhiều người thân nhà cung cấp đưa điều kiện hấp dẫn giá cả, giao nhận, toán để thu hút người mua phía Tuy nhiên thực nguyên tắc doanh nghiệp cần lưu ý số nhà cung cấp nên chọn nhà cung cấp để xây dựng mối quan hệ làm ăn lâu dài, bền vững dựa sở tin tưởng giúp đỡ lẫn Nhà cung cấp nhà cung cấp mà doanh nghiệp mua hàng họ nhiều thường xuyên Vì doanh nghiệp dễ dàng nhận nhiều ưu đãi từ phía nhà cung cấp so với khách hàng khác, chí họ giúp đỡ doanh nghiệp gặp khó khăn (được hưởng tín dụng mại thiếu vốn, ưu tiên mua hàng hàng hoá khan hiếm, ) doanh nghiệp thường trở thành khách hàng truyền thống nhà cung cấp Ngược lại doanh nghiệp cần phải giúp đỡ nhà cung cấp họ gặp khó khăn + Quy tắc giữ chủ động trước nhà cung cấp: người bán hàng cần phải tạo nhu cầu sản phẩm hay dịch vụ cách có hệ thống tìm cách phát triển nhu cầu khách hàng mình, người mua hàng lại phải làm điều ngược lại, tức phải tìm cách phủ nhận hay đình hoãn nhu cầu cách có ý thức tìm điều kiện mua hàng tốt Đi mua hàng giải số toán với vô số ràng buộc khác Có “ ràng buộc chặt ” (điều kiện nhân nhợng được) có “ ràng buộc lỏng ” (điều kiện nhân nhượng được) Trong nhà cung cấp luôn đa thông tin phong phú hấp dẫn giá cả, chất lượng, điều kiện vận chuyển toán, dịch 10 nhân viên theo giám sát mà có người vận chuyển nhiều phát hàng phẩm chất công ty phải gọi điện đến nhà cung cấp nhân viên họ đến công ty để xác định hàng phẩm chất hay bị thiếu hụt Hơn nhân viên cung ứng công ty phải thường xuyên nắm bắt thông tin phía đối tac làm ăn với Nếu không nắm bắt thông tin phía họ, công ty biết tình hình sản xuất kinh doanh họ, lường trước hậu không chuẩn bị nhà cung cấp khả cung cấp hàng hoá cho công ty Mặt khác nhân viên cung ứng theo dõi biến động giá hàng hoá thị trường để biết bên cung ứng có ép giá không Hiện công tác chưa làm tốt Phòng kinh doanh nên tiến hành kiểm tra hàng hoá nhanh chóng để hàng hoá nhanh chóng đưa vào kho bảo quản phải kĩ lưỡng để kịp thời phát sai hỏng để báo cho nhà cung cấp biết Giải pháp 5: Đối với công tác đánh giá kết thực Công ty thực tốt công tác việc đánh giá công ty tiến hành tất khâu nhiên không mà công ty chủ quan Công ty cần làm tốt nữa công tác Công ty nên tìm biện pháp, tiêu chuẩn khắt khe để đánh giá đánh giá kết mua hàng Như làm cho công tác đánh giá xác hơn, giúp cho công ty có kế hoạch mua hàng hợp lí hơn, giảm chi phí mua hàng cho công ty đảm bảo chất lượng hàng hoá cho tiêu thụ 3.2.2 Các giải pháp liên quan đến việc tổ chức nhân Về tổ chức: Thực doanh nghiệp người đóng vai trò chủ chốt hoạt động doanh nghiệp cho dù doanh nghiệp có đại đến đâu Vì muốn quản trị tốt lĩnh vực trước tiên phải quản trị tốt người thực lĩnh vực 74 Mỗi nhân viên phận mua hàng giao trách nhiệm mua một vài loại hàng hoá định Công ty nên quy định rõ quyền hạn trách nhiệm họ, văn cụ thể, gắn trách nhiệm họ với công việc giao Nếu hoạt động bán hàng bị chậm lại xuất phát từ việc thiếu hàng hoá nhân viên mua hàng phụ trách nhân viên phải bồi thường tiền tương đương với giá trị thiệt hại công ty thời gian ngừng bán hàng thiếu Tuy hình phạt nặng nhân viên mua hàng thực lao tâm với công việc đồng thời có phần thưởng vật chất tiinh thần họ họ hoàn thành tốt công việc(như thưởng tiền, thưởng bàng kì nghỉ, tham quan du lịch hay tặng khen …) Về nhân sự: Hiện lực lượng lao động công ty bách hoá số Nam Bộ tình trạng dư thừa thân công ty phải chấp nhận tình trạng họ lao động biên chế công ty Mặc dù công ty trọng đến việc tổ chức lại lực lượng lao động, tiến hành điều chỉnh từ phận dư thừa sang phòng ban, phận thiếu xảy tình trang dư thừa cách giả tạo phòng ban số lượng lao động thực có hiệu chưa nhiều Điều hầu hết lao động lao động công ty chưa qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ quy Do khó lòng đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh đặc biệt nhân viên mua hàng Hầu hết số họ tốt nghiệp phổ thông từ nhân viên mua hàng chuyển lên, kinh nghiệm lẫn trình độ nghiệp vụ chuyên môn không có, đặc biệt nhân viên phụ trách khâu mua hàng ngoại nhập Những người có trình độ chuyên môn lại khả ngoại ngữ nên họ thường bị động, khả phản ứng trước tình bất ngờ Vì công ty cần có biện pháp đào tạo đào tạo lại lực lượng lao động kiến thức trình độ nghiệp vụ phẩm chất trị 75 Việc đào tạo laị lực lượng lao động giúp cho người lao động nâng cao tay nghề hay kĩ mình, trang bị cho người lao động thêm kĩ mặt hàng kinh doanh mà đảm nhiệm, chuẩn bị cho người lao động theo kịp đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng lao động đòi hỏi khác nghiệp vụ kinh doanh tương lai + Công ty sử dụng hình thức huấn luyện quy hay đào tạo huấn luyện nội kèm cặp huấn luyện chỗ, thi nâng bậc tay nghề, sử dụng công nghệ lao động + Bên cạnh việc đào tạo, huấn luyện lại lao động việc tuyển dụng nhân viên việc làm cần thiết cho phát triển lâu dài Việc tuyển nhân theo tiến trình có giám sát chặt chẽ ban giám đốc công ty giúp cho công ty có thêm lao động có đầy đủ lực, phẩm chất, đạo đức sức khoẻ để đảm nhận công việc cách tốt nhất, tạo luồng sinh khí hoạt động công ty + Ngoài biện pháp đào tạo tuyển dụng nhân sự, công ty phải ý tới việc nâng cao hiệu sử dụng lao động Làm để phát huy hết khả tiềm tàng nhân viên, làm cho nhân viên nhiệt tình hăng hái lao động tạo nên sức mạnh tổng hợp cho công ty Làm để nhân viên trung thành với công ty, làmviệc tận tâm cố gắng phấn đấu để đạt mức suất,chất lượng hiệu cao Để làm điều đòi hỏi công ty phải có chế độ đãi ngộ nhân hợp lí phải có chế độ đãi ngộ hợp lí phải có phong trào thi đua toàn công ty Về đãi ngộ nhân sự: thông qua hình thức đãi ngộ vật chất phi vật chất như: + Tiền lương: nguồn thu nhập người lao động, công ty nên tìm cách để tăng mức lương cho người lao động cho họ đủ trang trải cho sống gia đình họ thông qua hình thức thi nâng bậc tay nghề, áp dụng hình thức trả lương khoán sản phẩm cho người lao động … 76 + Tiền thưởng: ý nghĩa kinh tế tiền thưởng có tác dụng kích thích động viên người lao động có thành tích đóng góp mức trung bình, vượt tiêu đề Công ty nên áp dụng trả lương khác cách linh hoạt + Thưởng chung cho người lao động lễ tết đặc biệt + Thưởng cho người có đóng góp lớn cho công ty, người trung thành tận tuỵ với công ty + Bán sản phẩm hạ giá cho cán bộ, công nhân viên công ty + Tiền thưởng hoa hồng cho nhân viên mua hàng đảm bảo chất lượng, giá hợp lí, hoàn thành thời hạn, hay mua hàng với giá rẻ + Trợ cấp khoản thu nhập khác: trợ cấp y tế, giáo dục, ngày nghỉ trả lương, trợ cấp hoàn cảnh đình khó khăn, tiền hưu trí, quà ngày lễ, tết …ở mức độ định + Ngoài công ty nên trọng tới hình thức đãi ngộ nhân thông qua công việc giao cho nhân viên có lực công việc quan trọng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm so với công việc mà người làm công việc hàm chứa hội thăng tiến để họ thể hết khả + Tuy nhiên công tác đãi ngộ phải dựa nguyên tắc công hợp lí làm tốt công tác tạo nên bầu không khí tin cậy lẫn nhau, động tốt thúc đẩy tất người mang hết tài nhiệt tình phấn đấu lợi ích cá nhân toàn công ty + Công ty nên có phong trào thi đua: Trước hết phải xác định đắn mục tiêu phong trào thi đua Việc tổ chức phong trào thi đua phải tiến hành thường xuyên có tác dụng thúc đẩy nhân viên hăng say làmviệc làhình thức Một số doanh nghiệp thành công kinh doanh nhờ vào thi đua nội Do công ty nên tổ chức phong trào thi đua: mua hàng hoá chất lượng tốt nhất, mua nhiều hàng hoá bán hàng hoá nhanh tức có doanh số bán 77 nhiều đơn vị kinh doanh đồng thời để tăng tính cạnh tranh nội doanh nghiệp công ty cần thông báo doanh số bán đơn vị đạt doanh số mua vào bán đạt mức cao kết hợp với thưởng cho đơn vị giúp cho đơn vị công ty cạnh tranh + Công ty nên tăng cường công việc giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm Mỗi nhân viên phận mua hàng phải giao trách nhiệm mua số hàng định, chịu trách nhiệm trước công ty hàng hoá chất lượng hay hàng hoá thất thoát hay số vi phạm khác xảy Việc chịu trách nhiệm phải cụ thể hóa thành văn bản, thành viên tham gia chấp nhận Nếu trường hợp hàng hoá mua vào không đạt tiêu chuẩn đặt nhân tố chủ quan nhân viên nhân viên phải tự chịu trách nhiệm bồi thường vật chất cho công ty tuỳ theo mức độ vi phạm Có nhân viên mua hàng thật tận tâm với công việc 3.2.3 Các giải pháp khác Về vốn: Vốn kinh doanh vấn đề khó khăn doanh nghiệp công ty bách hoá số Nam Bộ số doanh nghiệp Là nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại hoạt động tiêu thụ hàng hoá hoạt động không mang tính sản xuất trực tiếp sản xuất hàng hoá vật không đòi hỏi phải nhiều vốn cố định vốn lưu động lại vấn đề quan trọng vấn đề mua hàng Với số vốn khoảng tỷ đồng chưa cho phép công ty đầu tư vào lĩnh vực quan trọng đòi hỏi vốn lớn mà số vốn đủ công ty trì hoạt động kinh doanh Do công ty bách hoá số Nam Bộ cần phải quan tâm đến vấn đề tạo nguồn vốn,sử dụng nguồn vốn có hiệu đặc biệt lĩnh vực mua hàng Bởi hàng hoá mua vào phận cấu tài sản lưu động công ty Công ty bắt nhân viên mua hàng phải đảm bảo có đủ hàng để bán mà vốn Nhất có hội mua hàng hoá với giá thấp nhu cầu mua loại hàng hoá có khả tăng cao 78 tương lai mà vốn lưu động doanh nghiệp bị hạn chế nguồn tài trợ công ty cô hội thu khoản lợi nhuận Do công ty cần quan tâm đến việc tạo lập nguồn vốn sử dụng nguồn vốn Việc tạo lập nguồn vốn công ty thực thông qua giải pháp: + Nguồn tự tài trợ từ hoạt động kinh doanh + Nguồn huy động từ cán công nhân viên(nguồn gần không đáng kể) + Tranh thủ tận dụng khoản tín dụng từ điều kiện toán- tín dụng nhà cung cấp khách hàng, khoản phải trả, phải nộp chưa đến hạn + Vay vốn ngân hàng từ đơn vị kinh tế khác + Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư liên doanh, liên kết với đối tác có điều kiện phù hợp với hoạt động công ty + Mặt khác nước ta tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,công ty nên cổ phần hoá để thu hút vốn nhàn rỗi công ty làm việc cho công ty Trước mắt chưa cổ phần hoá vào thời điểm cần vốn lưu động công ty huy động vốn việc phát hành trái phiếu ngắn hạn Ngoài công ty cần sử dụng vốn cách hợp lí nhằm bảo toàn phát triển vốn giao như: + Xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho thời kì nhằm huy động hợp lí nguồn bổ sung Nếu không xác định nhu cầu vốn lưu động cần thiết công ty gặp khó khăn việc mua hàng sử dụng vốn lãng phí làm chậm tốc độ chu chuyển vốn + Giao vốn kinh doanh, phân cấp tự chủ vốn kinh doanh, hạch toán cho phận thu mua hàng + Tiết kiệm chi phí mua hàng 79 + Mua hàng số lượng cần mua cách xác định cách xác mức tiêu thụ hàng hoá, mức dự trữ hợp lí để tránh tình trạng hàng hoá tồn kho Vì hàng hoá tồn kho việc tăng chi phi bảo quản, dự trữ làm vốn bị ứ đọng,không thu hồi vốn + Trong năm tới công ty cần nâng cấp, cải thiện điều kiện làm việc cảnh quan làm việc Mỗi phòng ban cần trang bị thiết bị phục vụ cho hoạt động tiến hành nhanh chóng như: điện thoại, máy Fax, máy vi tính, máy photocopy…tương ứng với tính chất, yêu cầu công việc Về sở vật chất, kĩ thuật: Công ty có lợi thừa hưởng hệ thống lớn có giá trị từ thời kì trước để lại Tuy nhiên trang thiết bị trở nên lỗi mốt, lạc hậu Với trang thiết bị không giá trị sử dụng công ty nên bán lí để đầu tư vào trang thiết bị mới, đại, phục vụ cho nhu cầu kinh doanh công ty Đối với cấu tổ chức, công tác lãnh đạo taị công ty Công ty nên tổ chức máy mua hàng hợp lí, gọn nhẹ đặc biệt phận thuộc phòngkinh doanh Nên giao trách nhiệm cụ thể cho nhân viên mua hàng để giảm bớt gánh nặng cho trưởng phòng kinh doanh Chẳng hạn nhân viên mua hàng đảm nhiệm mua loại hàng hoá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm loại hàng hoá chất lượng, mẫu mã, giá cả, thời hạn để đảm bảo cho hoạt động tiêu thụ Nhân viên đảm nhiệm loại hàng hoá có toàn quyền định việc lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán,thương lượng loại hàng hoá báo lại kết cho trưởng phòng biết - Mặt khác công ty nên tăng cường thống lãnh đạo, phối hợp nhịp nhàng, đồng phận công ty Điều mang lại tính khả thi cho định đưa Đối với hoạt động mua hàng đặc biệt phải biết phối hợp nhịp nhàng với phận tiêu thụ để kịp thời nắm bắt nhu cầu thay đổi nhu cầu để từ có định mua hàng hợp lí 80 Nếu định đưa mua hàng không mang tính thống việc thực gặp nhiều khó khăn mang lại hiệu cao công tác cung ứng hàng hoá 3.2.4 Kiến nghị quan chủ quản có liên quan Đây yếu tố nằm tầm kiểm soát công ty có tác dụng mạnh mẽ tới tồntại phát triển doanh nghiệp Sự ổn định đắn định sách cuả nhà nước tạo nên môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nước nước Mỗi doanh nghiệp tiến hành môi trường kinh doanh môi trường định tránh khỏi tác động từ môi trường kinh doanh Trong bối cảnh nhà nước không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lí an toàn hấp dẫn, đảm bảo khả cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp Tuy nhiên sách hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt hoạt động ngoại thương nhiều bất cập, để hoạt động mua hàng công ty hoàn thiện nỗ lực công ty giúp đỡ nhà nước cần thiết Qua nghiên cứu công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ em xin mạnh dạn đề xuất vàíy kiến quan,chức nhà nước để công ty hoàn thành mục tiêu đề Để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp sản xuất nước đồng thời giúp cho công ty không mua phải hàng giả, hàng phẩm chất, chất lượng Nhà nước phải có biện pháp quản lí dấu, giám sát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ mặt hàng Nhà nước phải có quy định chặt chẽ việc thi hành pháp luật, phát xử lí nghiêm minh đơn vị cá nhân làm hàng giả, hàng nhái, hàng lậu lấy nhãn hiệu doanh nghiệp có uy tín thị trường hay việc nhập hàng lậu, hàng trốn thuế nhập Ngày với phát triển khoa học, kĩ thuật việc nhái hàng lại hàng thật khó Với loại hàng hoá hãng tiếng vừa đời thời gian ngắn sau xuất hàng giả 81 hay hàng nhái lại tràn ngập thị trường Với người tiêu dùng việc phân biệt hàng giả thật khó Thậm chí với nhân viên mua hàng nhiều nhầm Tình trạng hàng giả nước ta phổ biến quản lí lỏng lẻo nhà nước đặc biệt đăng kí quyền nước ta chưa rõ ràng Sự cạnh tranh không bình đẳng, tình trạng hàng giả tràn lan làm cho người người tiêu dùng niềm tin vào người bán Người mua có xu hướng mua đại lý độc quyền mua đại lí Điều ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại công ty bách hoá số Nam Bộ công ty đại lí cho nhiều hãng Cho nên nhà nước phải có biện pháp để hạn chế dần tiến tới loại bỏ hàng giả đảm bảo cho doanh nghiệp nước Nhà nước công khai hoá quy trình giải thủ tục hành chính, trách nhiệm xử lí quan nhà nước, ngăn chặn xử línghiêm khắc tình trạng cửa quyền, sách nhiễu công chức nhà nước Hạn chế đến mức tối đa chi phí phát sinh chậm thủ tục, chi phí trung gian Nhà nước cần phải cải cách triệt để đồng hệ thống quản lí hành thủ tục, thể chế, người theo xu hướng tinh giảm gọnnhẹ, hoạt động có hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ Nhà nước nên có sách ưu đãi thuế mặt hàng đời sản xuất nước để kích thích sản xuất nước phát triển Qua tạo điều kiện kích thích tiêu thụ nước Nhà nước có sách phát triển liên ngành, phối hợp đồng ngành nước Hiện nước ta số công việc chịu giám sát nhiều ngành khác gây chồng chéo quản lí Chẳng hạn việc nhập hàng hoá từ nước vào vận chuyển từ cửa hải quan kho doanh nghiệp đường vận chuyển doanh nghiệp phải chịu kiểm tra nhiều ngành cục hải quan, cục quản lí thị trường, sở giao thông công địa phương nơi doanh nghiệp qua… Như việc vận chuyển doanh nghiệp nhiều thời gian, nhiều 82 quên hoăc loại giấy tờ không thiết quan trọng hàng bị nằm lại thời gian đến đến nơi nhu cầu mua người tiêu dùng giảm nhiều Nhà nước nên thay đổi cách quản lí cách giảm bớt mối quan hệ chồng chéo, không cần thiết để tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thuận tiện Về hệ thống giao thông vận tải: nhà nứơc đầu tư nhiều vào xây dựng sở hạ tầng thành phố lớn nên việc chọn nguồn hàng mua doanh nghiệp nhiều hạn chế Vì vị trí địa lí nhà cung ứng so với doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến định mua hàng doanh nghiệp Nếu vị trí địa lí nhà cung cấp xa điều kiẹn giao thông vận tải không tốt cho dù điều khoản nhà cung ứng đưa có hấp dẫn đến đâu công ty không giám mạo hiểm mua liệu nhà cung cấp có đảm bảo hàng đến nơi yêu cầu hay không Cho nên nhà nước nên ý đến hệ thống giao thông vận tải, đường xá vùng khác Nhà nước nên đơn giản hoá thủ tục hành rườm rà, làm nhiều thời gian doanh nghiệp Hoàn thuế cách nhanh chóng giúp cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh để tiếp tục đầu tư cho trình kinh doanh Tránh tình trạng doanh nghiệp phải ngồi chờ nhà nước hoàn lại vốn làm gián đoạn trình kinh doanh doanh nghiệp 83 KẾT LUẬN Trên số vấn đề lí luận thực tiễn hoạt động quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ năm qua(2001, 2002, 2003) Mua hàng hoạt động quản trị mua hàng phần quan trọng trình kinh doanh doanh nghiệp Nó góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chính trình thực tập công ty bách hoá số Nam Bộ em nhận thấy tầm quan trọng công tác quản trị mua hàng hoạt động công ty nên em sâu vào phân tích, nghiên cứu nhằm hiểu sâu công tác nầymong muốn học hỏi, tìm tòi để so sánh lí thuyết va thực tế Em sâu vào tìm hiểu trình mua hàng công ty, thành công, mặt tồn va nguyên nhân chúng Từ em mạnh dạn đưa đề xuất để nhằm hoàn thiện công tác quản trị mua hàng công ty nói riêng thân hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nói chung Tuy nhiên với kiến thức kinh nghiệm hạn chế nên viết em tránh khỏi thiếu sót Với tinh thần cá nhân muốn học hỏi em mong nhận đóng góp ý kiến, phê bình thầy cô, nhà quản trị công ty người quan tâm đến vấn đề để luận văn em hoàn hảo Cuối em xin chân thành cảm ơn Trường Đại Học Thương Mại, Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp, thầy cô giáo môn Quản Trị Doanh Nghiệp đặc biệt thầy giáo Th.s Bùi Minh Lý giúp em nhìn nhận, xử lí vấn đề cách lô gic, khoa học Đồng thời em xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị công ty bách hoá số Nam Bộ tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian thực tập công ty Một lần em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương K36A4 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Duy bột, Giáo trình kinh tế thương mại, trường DHKTQD, NXB thống kê 1997 PGS TS Trần Thế Dũng – TS Nguyễn Quang Hùng- Ths Lương Thị Trâm, Giáo trình phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp thương mại – Trường DHTM, NXB DHQG Hà Nội TS Phạm Vũ Luận, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Trường DHTM 1997 TS Phạm Công Đoàn, TS Nguyễn Cảnh Lịch, Giáo trình Kinh tế doanh nghiệp thương mại PGS PTS Phạm Thị Gái, Giáo trình phân hoạt động kinh doanh, trường DHKTQD Quản trị kinh doanh, Học viện hành quốc gia, Nhà xuất lao động xã hội Các tài liệu công ty bách hoá số Nam Bộ Một số luận văn trường DHTM 85 86 MỤC LỤC Chương 1: Cơ sở lí luận quản trị mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.1 Hoạt động mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Tầm quan trọng hoạt động mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2 Các phương pháp quy tắc mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.2 Vai trò nội dung quản trị mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Mục tiêu vai trò hoạt động mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.2 Nội dung quản trị mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.3 Sự cần thiết phương hướng nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng 1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao công tác quản trị mua hàng doanh nghiệp thương mại 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị mua hàng 1.3.3 Phương hướng nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng Chương 2: Khảo sát đánh giá công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ Vài nét sơ lược công ty bách hoá số Nam Bộ 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm qua(2001,2002,2003) 87 2.2 Phân tích đánh giá tình hình mua hàng công ty thời gian qua 2.3 Đánh giá công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ 2.4 Đánh giá công tác tổ chức nhân khâu mua hàng 2.5 Nhận xét chung công tác quản trị mua hàng công ty Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng công ty bách hoá số Nam Bộ Phương hướng nhiệm vụ công ty thời gian tới 3.1.1 Phương hướng kinh doanh công ty thời gian tới 3.1.2 Nhiệm vụ công ty 3.1.3 Một số phương hướng nhằm nâng cao công tác quản trị mua hàng công ty thời gian tới 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng công ty thời gian tới 3.2.1 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình mua hàng 3.2.2 Các giải pháp liên quan đến tổ chức, thực trình mua hàng 3.2.3 Đề xuất mặt hàng kinh doanh 3.2.4 Một số kiến nghị với quan chủ quản có liên quan 88
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng, Chuyên đề nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng, Chuyên đề nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ MUA HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP TH­ƯƠNG MẠI, c) Căn cứ vào thời hạn tín dụng, a ) Xác định nhu cầu mua hàng:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay