Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH duy thịnh

55 174 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:10

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG I: GIÍI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DUY THỊNH31.1. Lịch sử hỡnh thành và phát triển.31.2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Duy Thịnh:51.3. Đội ngũ lao động:10CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH DUY THỊNH GIAI ĐOẠN 2001 – 2005132.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.132.1.1. Các nhân tố bờn ngoài:132.1.2. Các yếu tố bờn trong doanh nghiệp:142.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty.172.2.1. Đặc điểm nguồn vốn cố định của Công ty:172.2.2. Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty:182.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty.202.3.1. Đặc điểm nguồn vốn lưu động của Công ty:202.3.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty:232.4. Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.252.4.1. Những hiệu quả đạt đựơc:282.4.2. Những hạn chế:30CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CễNG TY TNHH DUY THỊNH 323.1. Định hưíng chung.323.1.1. Xác định rừ mục tiờu của quản lý tài chính trong từng giai đoạn:323.1.2. Phân tích tài chính:333.1.3. Thực hiện tốt công tác hoạch định tài chính.333.1.4. Đẩy mạnh kiểm tra tài chính.343.1.5. Quản lý tốt vốn sản xuất kinh doanh.383.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Cụng ty TNHH Duy Thịnh. 383.2.1. Giải pháp tạo vốn:383.2.2. Dự báo tốt nhu cầu vốn cho mỗi thời kỳ:.403.2.3. Cần đẩy mạnh hàng bán ra thu hút nhiều khách hàng trên cơ sở chất lượng hàng hoá tốt , giá cả và số lượng đảm bảo.413.2.4. Quản lý tốt khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ:423.2.5. Tối thiểu hoá chi phí:433.2.6. Quản lý tốt quĩ tiền mặt:463.2.7. Lựa chọn phương án kinh doanh tốt:473.2.8. Phát triển trỡnh độ và tạo động lực cho đội ngũ lao động:473.2.9. Tăng cường và mở rộng quan hệ cầu nối giữa công ty và toàn xó hội:483.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.49KẾT LUẬN51DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.53 LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường Việt Nam, doanh nghiệp vừa nhá hầu hết míi thành lập phải vật lộn víi cạnh tranh đầy cam go thử thách để giành lấy vị trí làm sở cho phát triển lín mạnh Muốn doanh nghiệp phải hoạt động có hiệu mà trưíc hết thể hiệu sử dụng vốn Huy động sử dụng vốn có hiệu thực đấu trí doanh nghiệp tồn kinh tế thị trường Nó toán phải giải suốt trỡnh hoạt động doanh nghiệp khó khăn thời kỳ đầu thành lập Đối víi doanh nghiệp thương mại việc quản lý vốn vấn đề đặc biệt khó khăn phức tạp Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhá vấn đề nhiều ban ngành, chuyên gia quan tâm nghiên cứu Song kết thu mức độ định phạm vi chung, cũn đối víi doanh nghiệp cụ thể thỡ đũi hái phải cú đường nưíc bưíc riêng cụ thể cho mỡnh Qua trỡnh học tập trường, tỡm hiểu thực tế Công ty TNHH Duy Thịnh em chọn đề tài nghiên cứu :"Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Cụng ty TNHH Duy Thịnh" để làm khoá luận tốt nghiệp víi hy vọng góp phần tỡm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công ty nói riêng công ty thương mại nói chung Kết cấu chuyên đề lời mở đầu kết luận gồm chương: Chương I - Giíi thiệu khái quát Công ty TNHH Duy Thịnh Chương II - Thực trạng hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH Duy Thịnh giai đoạn 2001 - 2005 Chương III - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Cụng ty TNHH Duy Thịnh Em xin bày tá lũng biết ơn đến thầy giáo TS Trần Việt Lâm cô chú, anh chị Công ty TNHH Duy Thịnh tận tỡnh giỳp đỡ em thực đề tài CHƯƠNG I GIÍI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CễNG TY TNHH DUY THỊNH 1.1 Lịch sử hỡnh thành phát triển 1.1.1 Quá trỡnh phát triển: Tờn cụng ty : CễNG TY TNHH DUY THỊNH Tờn giao dịch quốc tế: DUY THINH COMPANY LIMITED Tờn viết tắt: DT.CO.,LTD Hỡnh thức kinh doanh: - Sản xuất phụ tựng, sửa chữa, gia cụng, lắp ráp xe gắn máy hai bánh - Sản xuất phụ tựng, lắp ráp ụ tụ, máy kộo loại - Sản xuất gia công hàng vật tư kim khí - Cho thuê kho, nhà xưởng Trụ sở chính: Xó Bỡnh Phỳ, Huyện Thạch Thất, Tỉnh Hà Tây Điện thoại: 034.674211 Fax: 034.674749 Số tài khoản: 10201000023969 Tại Ngân hàng Công thương Quang Trung – Hà Tây Mó số thuế: 0302000924 Công ty TNHH Duy Thịnh doanh nghiệp tư nhân gồm cổ đông góp vốn thành lập víi số vốn điều lệ thành lập 10.000.000.000 (mười tỷ đồng) công ty hạnh toán độc lập thành lập lần vào ngày 07 tháng 11 năm 1998 đăng ký thay đổi lần hai vào ngày 28 tháng 07 năm 2004 Công ty TNHH Duy Thịnh thành lập bảy năm ,trong bảy năm qua công ty đạt thành tích đáng kể mà công ty có Sau số tiêu phản ánh kết sản xuất kinh doanh Công ty năm gần Bảng 1: Một số tiờu phản ánh kết sản xuất kinh doanh Công ty năm gần (Đơn vị: Ngàn đồng) TT Chỉ tiờu Tổng vốn kinh doanh Doanh thu Tổng GTSL (Giá cố định) 2002 2003 15.471.390 2004 2005 15.527 15.538 325 795 10.474.000 13.875.000 15.471.390 14.743.000 10.474.000 10.981,6 9.300,9 9.970,9 9.975,9 Lao động bỡnh quân 463 448 413 411 Lợi nhuận trưíc thuế 179.903 -17.953 147.420 179.903 726 670 774 773 Thu nhập bỡnh quân người (Nguồn: Phũng KT-TC Cụng ty TNHH Duy Thịnh) Dựa vào bảng số liệu trên, ta thấy hầu hết tiêu có xu hưíng giảm từ năm 2002 đến 2005 Năm 2005 tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh cú phục hồi chưa đạt năm 2003 Tổng vốn kinh doanh năm 2004 100,1% so víi năm 2003 Doanh thu năm 2004 140,8% so víi năm 2003 94,9% so víi năm 2001 Lợi tức năm 2004 147,4 triệu đồng, lín năm 2003 (-17,9 triệu đồng) thấp năm 2001 (232,8 triệu đồng) Như Công ty vừa trải qua thời kỳ thua lỗ trỡnh phục hồi sản xuất cần tiếp tục cú giải pháp hợp lý để sản xuất phát triển năm 1.2 Đặc điểm tổ chức máy Công ty TNHH Duy Thịnh: a Mụ hỡnh tổ chức máy Cụng ty: Cơ cấu tổ chức máy quản lý Cụng ty cấu theo mô hỡnh trực tuyến chức hay cũn gọi cấu hỗn hợp Theo kiểu cấu thỡ quản lý lónh đạo phục tùng theo trực tuyến theo chức năng, tuân thủ theo chế độ thủ trưởng mà tận dụng tham gia phận chức năng, giảm bít gánh nặng cho cấp lónh đạo cao Cụng ty Sơ đồ tổ chức quản lý Cụng ty Ban Gám đốc Ban Dự ỏn Phũng Kĩ thuật Phân xưởng ễtụ I Phũng Hành chớnh Phân xưởng Ôtô II Phũng Kế toỏn-TC Phân xưởng Cơ Phân xưởng Cơ khí I khí II Phũng Kinh doanh Phân xưởng Cơ Phân xưởng Cơ khí III khí IV Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức Chức chung phũng ban Cụng ty giỳp giám đốc nắm tỡnh hỡnh, giám sát, kiểm tra, nghiờn cứu, xây dựng kế hoạch chuẩn bị sản xuất phục vụ sản xuất, hưíng dẫn công tác kỹ thuật, công tác nghiệp vụ cho cán chức cấp quản lý phân xưởng giúp thủ trưởng trực tuyến chuẩn bị thông qua định kiểm tra trỡnh sản xuất chung, theo dừi để tổ chức công việc không sai lệch kỹ thuật điều kiện thời gian Mặc dự phũng ban chức quyền đưa định đối víi quan ngành dọc, nhiên công việc định họ giao quyền trực tiếp đạo, hưíng dẫn đối víi cán chức cấp phân xưởng, chí đến tận công nhân sản xuất Phũng KHSX Bộ máy quản lý Công ty chia thành khối khối kỹ thuật, khối sản xuất, khối kinh doanh, khối phó giám đốc phụ trách chịu đạo trực tiếp Giám đốc Ngoài cũn cú nhiều phũng ban chức khác làm tham mưu cho ban Giám đốc chịu đạo Phó giám đốc theo chức năng, lĩnh vực hoạt động tương ứng b Cơ chế hoạt động chức năng, nhiệm vụ phận : Bộ máy quản lý Cụng ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng quyền định cao thuộc Giám đốc, cấp dưíi nhận lệnh từ cấp trực tiếp, phũng chức làm công tác tham mưu cho lónh đạo trực tuyến Các Phó giám đốc, quản đốc sử dụng quyền mà Giám đốc giao cho để thống quản lý hoạt động lĩnh vực công việc phân công đơn vị mỡnh phụ trách + Giám đốc: Là người có quyền định cao đối víi hoạt động Công ty, giám đốc người giữ vai trũ huy víi chức trách quản lý, sử dụng toàn vốn, đất đai, nhân lực nguồn lực Công ty Trong thực nhiệm vụ quyền hạn giao, Phó giám đốc chủ động giải công việc theo chức giíi hạn quyền hành + Phó Giám đốc sản xuất kinh doanh: Giúp Giám đốc điều hành, tổ chức quản lý trỡnh sản xuất Cụng ty, lập kế hoạch sản xuất, phụ trách lĩnh vực cụng tác kinh doanh, hành chính, quản trị, đời sống Tiến hành triển khai thực thông qua đạo quản đốc đối víi phân xưởng, tổ, ca… Chỉ huy thống kỹ thuật sản xuất hàng ngày, điều phối lao động trỡ kỹ thuật lao động cho toàn Công ty Cho phân xưởng, đảm bảo cho trỡnh sản xuất diễn liên tục, nhịp nhàng Đồng thời tổ chức xếp, bố trí hợp lý lực lượng lao động trực tiếp sản xuất cho đảm bảo sử dụng có hiệu nhất, đề xuất tham gia bồi dưỡng nâng cao trỡnh độ tay nghề cho công nhân Khi giám đốc vắng mặt, uỷ quyền cho Phó Giám đốc sản xuất huy điều hành mặt hoạt động Công ty + Phó Giám đốc kỹ thuật: Giúp Giám đốc Công ty phụ trách kỹ lĩnh vực quản lý kỹ thuật xây dựng Công ty Nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án đầu tư, phát triển công nghệ, kỹ thuật sản xuất, xây dựng sách quản lý kỹ thuật cho giai đoạn, loại sản phẩm khác cho đáp ứng yêu cầu sản xuất thời kỳ khác sản phẩm Xây dựng tiêu chuẩn hóa sản phẩm truyền thống đề án cải tiến mẫu mó, kết cấu sản phẩm hưíng đến hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu kinh tế - kỹ thuật sản phẩm qua giai đoạn Phó giám đốc kỹ thuật có nhiệm vụ tổ chức điều hành mặt công tác quản lý kỹ thuật cụ thể chuẩn bị kỹ thuật thiết kế, công nghệ, thiết bị kiểm tra chất lượng theo kế hoạch tiến độ sản xuất, trỡ, bảo trỡ máy múc thiết bị, lượng đảm bảo tiến hành sản xuất liên tục, xây dựng định mức chi phí vật tư, lượng, nhiên liệu, lao động cho đơn vị sản phẩm, nâng cao trỡnh độ chuyên môn cho đội ngũ lao động… * Các phũng ban chức : - Phũng tài kế toán phận thiếu đơn vị nào? Nó có trách nhiệm giám sát kiểm tra cố vấn cho giám đốc mặt tài theo dừi hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đồng thời tham mưu cho lónh đạo tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh kỳ, tỡnh hỡnh tư vấn sử dụng luân chuyển vốn, thực chế độ tài Công ty - Phũng kinh doanh: Chi phối chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cú trách nhiệm tỡm nguồn nguyờn liệu phục vụ cho sản xuất, đồng thời có trách nhiệm tỡm thị trường tiêu thụ, tỡm bạn hàng, nắm bắt thụng tin bạn hàng mà Cụng ty sản xuất kinh doanh giá mặt hàng - Phũng Hành chính: Theo dừi tỡnh hỡnh tăng giảm số lượng cán công nhân viên Công ty, có trách nhiệm thực giải vấn đề chế độ, sách mà Nhà nưíc quy định víi cán công nhân viên Theo dừi tỡnh hỡnh làm việc, tỡnh hỡnh thực định mức công việc cán công nhân viên, tổ chức công tác lao động tiền lương, lập định mức lao động sản phẩm, đào tạo cán bộ, nâng cao tay nghề cho công nhân viên - Phũng kế hoạch sản xuất: Cú nhiệm vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý, hàng năm Thực kiển tra tiến độ kế hoạch sản xuất đảm bảo cung ứng đầy đủ thông tin kịp thời, thông tin cần thiết, cân đối cấp phát vật tư định mức - Phũng kỹ thuật: Xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy cách mặt hàng cú thiết kế, khuụn mẫu, nghiờn cứu ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, khoa học kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho sản xuất - Ban dự án: Lập dự án sản xuất, mua trang thiết bị Cộng tác chặt chẽ víi phũng kế hoạch sản xuất để đảm bảo trỡnh sản xuất Tất mối liên hệ hoạt động phũng, ban, phận dưíi đạo Giám đốc tâm huyết víi nghề khí động chế thị trường, đem đến thắng lợi định cho công ty ngày Số lượng cấu phũng ban Cụng ty thể bảng sau: Bảng 2: Số lượng cán phũng ban Cụng ty: Tờn phũng ban Số lượng cán công nhân viên Phũng Hành 11 Phũng Kế toán tài 16 Phũng Kỹ thuật 14 Phũng Kinh doanh 24 Phũng Kế hoạch sản xuất 17 Ban dự án 15 (Nguồn: Phũng Hành - Cụng ty TNHH Duy Thịnh) 1.3 Đội ngũ lao động: Nhân tố lao động có ảnh hưởng không nhá đến việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Đối víi lao động sản xuất nhỡn chung nhân tố ảnh hưởng tíi hiệu sản xuất kinh doanh thể qua điểm trỡnh độ tay nghề (bậc thợ), kinh nghiệm sản xuất (thâm niên công tác) thái độ làm việc Ở Công ty TNHH Duy Thịnh đội ngũ lao động điểm mạnh, chứa đựng tiềm vô lín, phát huy tốt điểm quan trọng tác động đến việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Hiện nay, số lượng cán công nhân viên công ty 353 người Trong đó: Số kỹ sư, đại học: 46 người Số trung cấp kỹ thuật: 21 người 10 thỡ míi cú thể đẩy mạnh lượng hàng hoá tiêu thụ Hiện số mặt hàng Trung Quốc có giá trị rẻ, thị trường nông thôn tiêu thụ víi số lượng lín, công ty kinh doanh mặt hàng để phục vụ thị trường nông thôn Ngoài việc đảm bảo chất lượng sản phẩm giá cả, công ty cần phải đảm bảo mặt số lượng cho khách hàng Hầu hết mặt hàng mà công ty kinh doanh đóng thành kiện, thành lô Việc kiểm tra mặt số lượng giao nhận hàng khó khăn nên quan hệ mua bán tín phải đặt lên hàng đầu Khi xảy sai sót hàng giao cho khách hàng bị thiếu hụt thỡ cụng ty cần phải cú trách nhiệm đền bù sau phản ánh lên nhà cung ứng để họ xem xét bồi thường lại 3.2.4 Quản lý tốt khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ: Khoản phải thu phần quan trọng cấu tài sản lưu động, đối víi công ty thương mại thỡ giá trị khoản phải thu lín Đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ góp phần đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vốn lưu động Trong chế thị trường bán hàng trả chậm tất yếu cần phải có quản lý chặt chẽ khoản nợ phát sinh Nếu khách hàng chiếm dụng vốn lín thỡ cụng ty vừa thiếu vốn kinh doanh vừa phải chịu thiệt hại chi phí vốn Do mà thu hồi nợ nhanh tốt Việc theo dừi khoản nợ phát sinh tỡnh hỡnh toán nợ khách hàng kế toán cụng nợ đảm nhiệm Nhân viên kinh doanh có trách nhiệm thu nợ Thông thường phiếu giao hàng có ghi giíi hạn thời gian toán Víi khách hàng gần thường mua hàng nhá lẻ, số lần mua nhiều cần phải định kỳ toán, khoảng đến ngày toán lần Những khách hàng xa toán trực tiếp khách hàng mua víi số lượng lín, đặn thỡ việc xác định thời hạn toán cũn phải cú biện pháp 41 khuyến khích toán nhanh, chẳng hạn cho hưởng chiết khấu Đối víi khách hàng nợ hạn, có tư tưởng trầy bửa việc toán thỡ cần phải cú biện pháp cứng rắn tạm dừng việc cung ứng hàng, tính lói suất cao víi khoản nợ hạn Víi khoản nợ khách hàng phục vụ cụng trỡnh, thời hạn toán ảnh hưởng đến giá bán, toán chậm thỡ giá cao Tuỳ tỡnh hỡnh tài giai đoạn mà công ty chấp nhận thời gian toán nhanh hay chậm Do đặc điểm chung nưíc ta việc chấp nhận toán nợ hợp đồng chặt chẽ, tính pháp lý nờn việc đũi nợ cần phải khộo lộo kiờn trỡ, phự hợp víi tâm lý người Việt nam 3.2.5 Tối thiểu hoá chi phí: Trong kỳ kinh doanh, doanh thu không đổi, chi phí lín làm giảm tương đối lợi nhuận thu được, làm cho hiệu kinh tế đồng vốn giảm Vỡ víi cụng đoạn, công việc cần phải tính toán để giảm chi phí đến mức thấp đảm bảo chất lượng công việc a Giảm chi phí vận chuyển cách sử dụng phương pháp hợp lý : Trong khâu vận chuyển việc tính toán giảm bít chi phí lưu thông điều cần thiết Đối víi công ty việc vận chuyển hàng đến tay khách hàng việc làm thường xuyên giảm chi phí vận chuyển làm giảm đáng kể chi phí kinh doanh công ty Víi khách hàng Hà Nội công ty sử dụng loại phương tiện chủ yếu xe máy xe tải nhá Vận chuyển xe máy tốn kém, áp dụng cho đơn hàng nhá lẻ Công ty cần cố gắng tập hợp đơn hàng 42 cung đường để vận chuyển lần ô tô giảm chi phí vận chuyển Đối víi khách hàng xa Hà Nội thỡ nờn trỡ hỡnh thức gửi qua xe khách tàu hoả Hiện công ty có kho dự trữ hàng hoá điểm thành phố Víi đơn hàng lín thỡ nờn lấy kho gần để giảm quóng đường vận chuyển Hàng hoá thiết bị điện có ưu điểm đóng gói thuận tiện cho việc bốc dỡ công ty cần chủ động tổ chức tốt công tác bốc dỡ hai đầu tuyến b Giảm chi phí bảo quản thu mua, tiờu thụ: Đồng thời víi việc tính toán lượng dự trữ tối ưu, công ty phải có biện pháp làm giảm chi phí liên quan đến việc bảo quản, thu mua tiêu thụ hàng hóa Khi tính toán lượng hàng cần thiết cho kỳ kinh doanh thỡ phải tính toán lượng hàng lần nhập cho chi phí thấp Víi đặc điểm ngành nghề kinh doanh đặc điểm riêng công ty mà cần thiết phải áp dụng mụ hỡnh : Điểm đặt hàng hiệu nhất- EOQ Cơ sở mô hỡnh sau: Khi cụng ty tiến hành dự trữ hàng hoá thỡ kộo theo hai loại chi phí chủ yếu chi phí lưu kho chi phí đặt hàng( chi phí hợp đồng) Nếu gọi D lượng hàng dự trữ cần thiết cho kỳ kế hoạch ( tháng năm), Q lượng hàng lần đặt thỡ số lần đặt hàng D/ Q.Khi tổng chi phí tồn trữ hàng hoá là: TC = C x Q/ + C x D/ Q ( C chi phí lưu kho, C chi phí đặt hàng ) Vấn đề tỡm Q* TC thấp nhất, tức xác định lượng hàng lần đặt chi phí dự trữ thấp Ta tỡm Q* cách lấy vi phân TC theo Q 43 Như để tỡm lượng đặt hàng hiệu cần phải dự báo tốt nhu cầu hàng hóa cho kỳ kế hoạch xác định chi phí liên quan đến khâu dự trữ chi phí đặt hàng Thông thường chi phí đặt hàng bao gồm chi phí giao dịch chi phí vận chuyển Tính toán lượng đặt hàng tối ưu cần tính tíi yếu tố bất xảy ra, đề phũng khan hàng hoá Trưíc hết cần phải tổ chức máy kinh doanh mạng lưíi kinh doanh có quy mô phù hợp víi khối lượng hàng hoá luân chuyển Víi chủ trương mở rộng mạng lưíi phân phối, công ty cần phải bổ sung thêm nhân viên kinh doanh phụ trách việc bán hàng cho khách hàng ngoại tỉnh Trong việc nhập hàng, phận nhập cần phải cố gắng nhập trực tiếp từ nhà sản xuất, có thỡ míi cú thể giảm giá đầu vào, tăng lợi nhuận Tài sản cố định công ty chủ yếu phục vụ cho hoạt động kinh doanh chung máy tính, máy fax, máy photo, máy in, ô tô Các loại tài sản cố định cần phải quản lý chặt chẽ, đảm bảo sử dụng hết công suất Riêng víi máy tính, công cụ trợ giúp đặc biệt cho quản lý, cần có đầu tư đổi míi, cập nhật chương trỡnh phần mềm tiờn tiến phự hợp víi công việc công ty Những máy móc cũ, công suất thấp, không đảm bảo tốt yêu cầu công việc thỡ nờn lý, bán bít để đầu tư vào máy móc thiết bị míi c Giảm chi phí hao hụt hàng hoá: Hao hụt hàng hoá có liên quan đến nhiều khâu, nhiều yếu tố công ty vừa bán buôn vừa bán lẻ, hàng hoá bán lẻ nhiều loại có kích thưíc nhá, nhẹ nên dễ xảy thất thoát Để hạn chế thất thoát hàng hoá 44 thỡ trưíc hết cần phải theo dừi chặt chẽ số lượng chất lượng hàng nhập kho Hàng kho cần bố trí hợp lý, hàng cú kích thưíc lín để riêng khái hàng có kích thưíc nhá, chủng loại, mặt hàng khác phải để nơi khác Cần phải tách riêng kho bán buôn kho bán lẻ để dễ quản lý Mỗi khâu, phận cần phải giao trách nhiệm cho người cụ thể, đảm bảo thất thoát hàng hoá phải có người chịu trách nhiệm Để việc bảo quản lưu trữ hàng hoá tốt công ty cần tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho cán công nhân viên công tác kho 3.2.6 Quản lý tốt quĩ tiền mặt: Tiền mặt phận vốn lưu động có tầm quan trọng đặc biệt đặc trưng riêng Nếu dự trữ lín làm tăng chi phí, cũn dự trữ máng thỡ hạn chế khả toán, làm tăng chi phí hội đầu tư Vấn đề đặt làm để quản lý tốt quĩ tiền mặt công ty , đảm bảo có đủ lượng tiền toán cần thiết lại không bị lóng phí Trong trỡnh kinh doanh nhiều khụng thể dự kiến xác lượng chi tiêu kỳ Bởi mà cần phải có mức dự trữ tiền mặt khoảng dao động Tức lượng tiền biến thiên từ tiệm cận thấp đến tiệm cận cao Để điều tiết xử lý lượng tiền thừa, thiếu so víi khoảng dự kiến thỡ cụng ty cần đầu tư chứng khoán Nếu lượng tiền mắt dưíi mực giíi hạn dưíi thỡ Cụng ty phải bán chứng khoán để thu tiền mặt Ngược lại mức giíi hạn thỡ cụng ty sử dụng số tiền vượt để mua chứng khoán Khoảng dao động tiền mặt dự kiến phụ thuộc vào yếu tố sau: 45 - Mức dao động thu chi ngân sách hàng ngày lín hay nhá Công ty cần thống kê để nắm bắt tỡnh hỡnh dao động - Chi phí cố định việc mua bán chứng khoán Nếu chi phí lín thỡ cụng ty nờn giữ tiền mặt nhiều hơn, khoảng dao động tiền mặt lín - Lói suất tiền gửi ngân hàng Khi lói suất tiền gửi ngân hàng lín cụng ty giữ lại tiền hơn, khoảng dao động tiền mặt giảm xuống 3.2.7 Lựa chọn phương án kinh doanh tốt: Phương án kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối víi doanh nghiệp Víi cụng ty thỡ phương án kinh doanh bao gồm nội dung chủ yếu xác định cụ thể chủng loại sản phẩm, mặt hàng kinh doanh, thị trường tiêu thụ, đối tượng phục vụ, chất lượng giá hàng hoá.Víi phương châm chuyên môn hoá ngành nghề kinh doanh thiết bị điện công ty cần phải thực đa dạng hoá mặt hàng Ngoài việc kinh doanh mặt hàng cao cấp, công ty nên hưíng tíi mặt hàng có giá " bỡnh dân " để phục vụ nhu cầu thiết bị điện Hàng tháng, hàng quí ban giám đốc cần phải trỡnh phương án cụ thể để hội đồng thành viên xem xét phê duyệt 3.2.8 Phát triển trỡnh độ tạo động lực cho đội ngũ lao động: Lao động sáng tạo người yếu tố định hiệu kinh doanh nói chung hiệu sử dụng vốn nói riêng Vấn đề tuyển dụng đào tạo, bồi dưỡng đào tạo lại nhằm thường xuyên nâng cao chất lượng đội ngũ cán lao động nhiệm vụ mà công ty phải thường xuyên quan tâm Đặc biệt víi đội ngũ quản lý phải có khả hoạch định chiến lược, phân bố có hiệu nguồn lực, chủ động ứng phó víi bất thường môi trường kinh doanh Công ty cần hỗ trợ 46 mặt tài để nhân viên có điều kiện học thêm líp buổi tối để nâng cao trỡnh độ Cần xây dựng cấu lao động tối ưu, đảm bảo đủ việc làm sở phân công bố trí lao động hợp lý, phự hợp víi lực, sở trường nguyện vọng người Khi giao việc cho cần xác định rừ chức nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm họ Động lực tập thể cá nhân yếu tố định khả sáng tạo, yếu tố tập hợp liên kết thành viên lại víi Tạo động lực cho tập thể cá nhân yếu tố đặc biệt quan trọng Công ty cần phải áp dụng biên pháp trả lương theo doanh thu có thưởng để kích thích khả lao động Đồng thời phải tạo bầu không khí tập thể thân thiện vui vẻ để người hăng hái làm việc Nên tổ chức chuyến du lịch để động viên tinh thần cho người 3.2.9 Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối công ty toàn xó hội: Cùng víi phát triển mở rộng thị trường, phụ thuộc công ty thị trường công ty tổ chức khác ngày chặt chẽ Công ty cần khai thác tốt thị trường quan hệ bạn hàng để có hội phát triển kinh doanh Để làm điều công ty cần thực giải pháp sau: - Giải tốt mối quan hệ víi khách hàng Cần phục vụ khách hàng cách chu đáo tận tỡnh Cú khuyến khích vật chất víi khách hàng cú kết tiờu thụ tốt - Tạo tín nhiệm, uy tín danh tiếng công ty thị trường cách đảm bảo chất lượng, giá sản phẩm thời gian 47 cung cách phục vụ Uy tín điều kiện đảm bảo hiệu lâu dài cho công ty - Giải tốt mối quan hệ víi nhà cung ứng tổ khác có liên quan Đây điều kiện để công ty giảm chi phí sử dụng yếu tố đầu vào - Giải tốt mối quan hệ víi quan quản lý vĩ mụ vỡ trờn sở hoạt động kinh doanh công ty míi diễn thuận lợi 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 3.3.1 Đề xuất víi quan quản lý cấp trờn: * Hỗ trợ vốn: Chính phủ cần có chế cho vay ưu đói đối víi Công ty có hỡnh thức kinh doanh Công ty TNHH Duy Thịnh Bên cạnh ngân hàng cần giảm bít rút gọn thủ tục giấy tờ công ty cần vay vốn Được Công ty TNHH Duy Thịnh míi chủ động nguồn vốn kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh có điều kiện xâm nhập, mở rộng thị trường nưíc * Về việc cấp giấy phộp nhập khẩu: Như đề cập Công ty TNHH Duy Thịnh cần nhập mặt hàng khí linh kiện xe máy, ôtô theo yêu cầu lắp ráp sản xuất kinh doanh Mà biết Bộ thương mại quy định phải có hợp đồng cụ thể míi cấp giấy phép nhập Víi quy định Công ty TNHH Duy Thịnh gặp nhiều vưíng mắc vỡ hoạt động sản xuất công ty cần nhập nhiều linh kiện Bởi vậy, thủ tục hành nhà 48 nưíc cần thật nhanh gọn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu * Về sách thuế: Chính sách thuế đối víi hàng khí linh kiện ụtụ, xe máy cũn nhiều bất hợp lý Nhà nưíc cần điều chỉnh lại quy định thuế như: thuế nhập nhằm tạo ưu tiên Công ty chưa có nguồn cung cấp đầu vào nưíc víi giá rẻ Thuế lợi tức cao làm cho Công ty gặp khó khăn việc đầu tư míi để phát triển hoạt động kinh doanh nhằm phát triển thị trường Luật thuế cần hoàn chỉnh cách đồng để tránh đánh thuế cách trùng lặp 49 KẾT LUẬN Trong chế thị trường vốn đóng vai trũ quan trọng khụng thể phủ nhận đối víi doanh nghiệp quốc doanh nói riêng tổ chức kinh doanh nói chung Cạnh tranh thương trường ngày gay gắt, sân chơi thương trường trở nên bỡnh đẳng , doanh nghiệp tồn phát triển tạo cho mỡnh sức cạnh tranh tốt, mà phải thân doanh nghiệp nỗ lực thực Vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn yêu cầu số ngày trở nên thiết, đũi hái doanh nghiệp phải thực cách tốt phương hưíng, đường riêng, cụ thể mỡnh Công ty TNHH Duy Thịnh ngoại lệ Hiện công ty phải đối mặt víi cạnh tranh gay gắt nhiều doanh nghiệp míi cũ tranh giành thị trường đồ điện hấp dẫn Trong tỡnh hỡnh tập thể cán công nhân viên công ty nỗ lực giải toán cạnh tranh mà mấu chốt vấn đề tạo nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngoài khó khăn chung, vấn đề lại trở nên khó khăn đối víi công ty míi thành lập công ty Víi cố gắng mỡnh, công ty bưíc tháo gỡ khó khăn để vươn lên nhiều mặt hiệu sử dụng vốn cũn mức hạn chế “Nâng cao hiệu sử dụng vốn” đề tài có ý nghĩa thực tiễn lý luận Víi vận dụng vào tỡnh hỡnh thực tế Cụng ty TNHH Duy Thịnh, đề tài mong góp phần tỡm số giải pháp huy động nâng cao hiệu sử dụng vốn víi hy vọng góp phần tháo gỡ khó khăn cho công ty nói riêng công ty thương mại nói chung Tuy nhiên đề tài rộng khó, em cố gắng đưa 50 số giải pháp tháo gỡ khó khăn trưíc mắt Về lâu dài, để công ty phát triển lín mạnh thỡ cần phải cú đầu tư nghiên cứu sâu hơn, sát víi diễn biến thực tế Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô cô Công ty TNHH Duy Thịnh giỳp em hoàn thành Chuyờn đề tốt nghiệp Em mong nhận nhận xét thầy cô giáo khoa, Ban lónh đạo Công ty TNHH Duy Thịnh để luận văn em hoàn thiện đóng góp phần nhá vào công thúc đẩy hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Duy Thịnh nói riêng kinh tế nưíc ta nói chung 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Minh Đường - Giáo trỡnh Quản trị doanh nghiệp thương mại - NXB Giáo dục-1998 Huỳnh Đức Lộng - Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp - NXB Thống kê năm1997 Một số tạp chí tài chính, Thông tin tài chính, tạp chí Thương mại, tạp chí kinh tế phát triển Một số tài liệu cụng ty Cụng ty TNHH Duy Thịnh cung cấp Ngụ Trần Ánh - Kinh tế quản trị doanh nghiệp – NXB thống kê năm 2000 NXB Thống Kê - 1996 - Phân tích hoạt động kinh tế NXB Thống kờ - 2001- Giáo trỡnh quản trị kinh doanh tổng hợp tập II Nguyễn Duy Bột - Giáo trỡnh : Kinh tế thương mại - NXB Giáo dục -1997 Nghiêm Sỹ Thương – Cơ sở Quản lý Tài Doanh nghiệp 52 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIÍI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH DUY THỊNH .3 1.1 Lịch sử hỡnh thành phát triển 1.2 Đặc điểm tổ chức máy Công ty TNHH Duy Thịnh: 1.3 Đội ngũ lao động: 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÔNG TY TNHH DUY THỊNH GIAI ĐOẠN 2001 – 2005 13 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn Công ty 13 2.1.1 Các nhân tố bờn ngoài: 13 2.1.2 Các yếu tố bờn doanh nghiệp: 14 2.2 Thực trạng hiệu sử dụng vốn cố định Công ty 17 2.2.1 Đặc điểm nguồn vốn cố định Công ty: .17 2.2.2 Hiệu sử dụng vốn cố định Công ty: 18 2.3 Thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty 20 2.3.1 Đặc điểm nguồn vốn lưu động Công ty: 20 2.3.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty: .23 2.4 Đánh giá chung hiệu sử dụng vốn Công ty 25 2.4.1 Những hiệu đạt đựơc: .28 2.4.2 Những hạn chế: 30 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CễNG TY TNHH DUY THỊNH .32 53 3.1 Định hưíng chung 32 3.1.1 Xác định rừ mục tiờu quản lý tài giai đoạn: .32 3.1.2 Phân tích tài chính: 33 3.1.3 Thực tốt công tác hoạch định tài 33 3.1.4 Đẩy mạnh kiểm tra tài 34 3.1.5 Quản lý tốt vốn sản xuất kinh doanh .38 3.2 Một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Cụng ty TNHH Duy Thịnh 38 3.2.1 Giải pháp tạo vốn: 38 3.2.2 Dự báo tốt nhu cầu vốn cho thời kỳ: 40 3.2.3 Cần đẩy mạnh hàng bán thu hút nhiều khách hàng sở chất lượng hàng hoá tốt , giá số lượng đảm bảo 41 3.2.4 Quản lý tốt khoản phải thu, đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ: 42 3.2.5 Tối thiểu hoá chi phí: 43 3.2.6 Quản lý tốt quĩ tiền mặt: .46 3.2.7 Lựa chọn phương án kinh doanh tốt: 47 3.2.8 Phát triển trỡnh độ tạo động lực cho đội ngũ lao động: .47 3.2.9 Tăng cường mở rộng quan hệ cầu nối công ty toàn xó hội: .48 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn 49 KẾT LUẬN 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 54 55 [...]... được hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn và vốn chủ sở hữu của công ty trong 3 năm gần đây là ở mức trung bỡnh thấp Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn một cách chi 27 tiết hơn ta cần đi sâu phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động và vốn cố định 2.4.1 Những hiệu quả đạt đựơc: Là một công ty míi thành lập víi số vốn ban đầu không nhiều nhưng Công ty TNHH Duy Thịnh đó từng bưíc nỗ lực vượt khó, tạo cho mỡnh một. .. khó khăn hơn khi công ty míi đi vào hoạt động, chưa có uy tín đối víi nhà cung ứng vốn này Hiện nay đối víi công ty nguồn vốn này chỉ là thứ yếu đây là một hạn chế rất lín đối víi công ty vỡ đây là nguồn vốn có số lượng lín và lói suất thấp 30 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN Ở CễNG TY TNHH DUY THỊNH 3.1 Định hưíng chung Hiệu quả sử dụng vốn chịu ảnh hưởng của rất nhiều... động của Công ty: Tổng giá trị tài sản lưu động của công ty khoảng 15 tỷ đồng chiếm gần 90% tổng tài sản của công ty Vỡ vậy hiệu quả sử dụng vốn lưu động sẽ quyết định hiệu quả sử dụng vốn nói chung của công ty Từ số liệu thực tế ta tính được các chỉ tiêu phản ánh tỡnh hỡnh hiệu quả sử dụng vốn lưu động như sau: Bảng 6: Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn lưu động (Đơn vị: Ngàn đồng) Chỉ tiờu 2003 1 Doanh... cả những hoạt động này đều ảnh hưởng lín đến hiệu quả sử dụng vốn Víi một cơ cấu vốn hợp lý, chi phí vốn thấp, dự toán vốn chính xác thỡ chắc chắn hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó sẽ cao Bờn cạnh cụng tác quản lý tài chính, chất lượng của hoạt động quản lý các lĩnh vực khác cũng ảnh hưởng lín đến hiệu quả sử dụng vốn Chẳng hạn như là chiến lược kinh doanh, chính sách quản lý lao động, quan... lợi nhuận đều tăng qua các năm víi tốc độ cao. Tuy nhiên, để thấy được tỡnh hỡnh thực tế của hiệu quả sử dụng vốn của cụng ty ta cần tính ra các chỉ tiờu biểu hiện hiệu quả sử 25 dụng vốn Kết quả tính toán các chỉ tiờu về hiệu quả sử dụng được thể hiện ở bảng sau: Bảng 8: Chỉ tiờu về hiệu quả sử dụng vốn Chỉ tiờu 2003 2004 2005 Doanh thu/ Tổng vốn KD 0,677 0,894 0,949 Lợi nhuận trưíc thuế/ Tổng vốn KD... viên kỹ thuật cao, nếu Công ty biết bố trí lao động một cách hợp lý thỡ sẽ gúp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty 12 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRONG CễNG TY TNHH DUY THỊNH GIAI ĐOẠN 2001 - 2005 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp chịu tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau Để có cái nhỡn tổng quát ta... giảm vốn cố định Đến năm 2005 nhận thấy cần phải thay đổi một số máy móc thiết bị tốt để mở rộng thị trường, phục vụ sản xuất kinh doanh nên công ty mua thêm một số máy móc thiết bị míi và thêm nữa là năm 2005 Công ty mở thêm chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh nên đó làm tăng vốn cố định của năm 2005 2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty: Thông thường người ta đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố... xuất kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty Số lao động gián tiếp chiếm 39,2% tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty Víi chức năng chính của Công ty là sản xuất kinh doanh thỡ việc cú nhiều lao động gián tiếp so víi số lao động trực tiếp sẽ ảnh hưởng không tốt tíi hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Công ty nên có biện pháp giảm bít số lao động gián... nhiên sử dụng tài sản cố định sao cho hiệu quả và tiết kiệm vẫn là đũi hái thường xuyên đối víi Công ty TNHH Duy Thịnh nói riêng và các doanh nghiệp nói chung 2.3 Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty 2.3.1 Đặc điểm nguồn vốn lưu động của Công ty: Bảng 5: Nguồn vốn lưu động của Công ty từ năm 2003 đến 2005 (Đơn vị; Nghỡn đồng) Chỉ tiờu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 So sánh 04/03 CL Tổng số vốn: ... ty Công nhân bậc thợ 3-4 là 54 người, chiếm 21,5% tổng số công nhân của Công ty Như vậy công nhân bậc thợ 3-7 chiếm 93,2% tổng số công nhân của Công ty Đây là một tỷ lệ khá cao góp phần rất quan trọng 11 trong việc tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Cụng ty Víi trỡnh độ cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao, nếu Công ty biết bố trí lao động một cách hợp lý thỡ sẽ gúp phần nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH duy thịnh, Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH duy thịnh, Chuyên đề một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty TNHH duy thịnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay