Chuyên đề sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế

57 143 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:06

MỤC LỤCLời nói đầu4Chương I : Những vấn đề chung về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh5I . Những lý luận cơ bản về cạnh tranh và khả năng cạnh tranh51.Cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh5 1.1 Khái niệm cạnh tranh và khả năng cạnh tranh51.2 Vai trò của cạnh tranh52. Các loại hình cạnh tranh.72.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường.72.2 – Căn cứ vào phạm vi ngành kinh tế.2.3 Căn cứ vào mức độ cạnh tranh.2.4 – Căn cứ vào tính chất của cạnh tranh.II . Các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá:1. Mô hình Micheal Porter về 5 lực lượng cạnh tranh 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của Doanh nghiệp.2.1 Các nhân tố khách quan.2.1.1 Môi trường Kinh tế quốc dân.2.1.2 – Môi trường ngành.2.2 Các nhân tố chủ quan.2.2.1 Hàng hoá và cơ cấu hàng hoá trong kinh doanh.2.2.2 – Yếu tố giá cả.2.2.3 Chất lượng hàng hoá.2.3.4 Tổ chức hoạt động xúc tiến.2.3.5 – Dịch vụ sau bán hàng.2.3.6 – Phương thức thanh toán.2.3.7 – Yếu tố thời gian.3. Một số chỉ tiêu tổng hợp đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.III . Những yêu cầu cơ bản của cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong điều kiện hiện nay.Một là: Hàng hoá phải được thích nghi hoá theo các đặc trưng vật lý của nó.Hai là: Hàng hoá phải tích nghi hoá theo các đặc trưng dịch vụ của nó.Ba là: Thích nghi hoá theo các đặc trưng có tính biểu tượng của hàng hoá.IV . Những biện pháp chủ yếu trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu.1Các biện pháp nâng cao lợi thế cạnh tranh.Xác định các chiến lược cạnh tranh.Chương II : Thực trạng về khả năng cạnh tranh của Công ty May Xuất Khẩu trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc Thời trang giai đoạn 1999 – 2003I . Khái quát về sản xuất kinh doanh của Công ty1. Những thuận lợi , khó khăn.1.1 Thuận lợi . 1.2 – Khó khăn.2 Kết quả kinh doanh trong các năm qua. Đánh giá.II . Thực trạng cạnh tranh của mặt hàng.1. Đối thủ cạnh tranh.2.Phân tích cạnh tranh theo một số yếu tố chủ yếu2.1 Chất lượng 2.2 Giá cả2.3 Tính đa dạng kiểu dáng2.4 –Dịch vụ , phương pháp phục vụ khách hàng2.5Các vấn đề khácIII.Đánh giá chung thực trạng và khách quan cạnh tranh1.Những mặt mạnh2.Những mặt yếu3.Vấn đề đặt ra với công tyChương III : Phương hướng và biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc thời trangI. Mục tiêu và phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong thời gian tới 1.Định hướng phát triển của nghành may mặc tới năm 20102.Mục tiêu và phương hướng hoạt động của Công ty may xuất khẩu giai đoạn 2005 – 20102.1 Về hoạt động xuất khẩu 2.2 Về phát triển thị trường 2.3 Về tổ chức , đào tạo 3.Phương hướng nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong hoạt động xuất khẩu nghành may mặc thời trang II.Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty may xuất khẩu 1.Về phía công ty 1.1 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Marketing mở rộng thị trường xuất khẩu 1.1.1 Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu, thị hiếu khách hàng 1.1.2 Nghiên cứu , phân tích đối thủ cạnh tranh 1.1.3 Đẩy mạnh hoạt động khuyếch trương quảng cáo 1.2 Sử dụng chính sách giá cả có hiệu quả 1.3 Thực hiện đa dạng hoá mặt hàng xuất khẩu 1.4 Nâng cao chất lượng hàng hoá và cải tiến công tác quản lý chất lượng 1.5 Tổ chức công tác nghiên cứu mẫu mốt 1.6 Nâng cao trình độ người lao động 1.7 Mở rộng các mối liên kết kinh tế 1.8 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn , chi phí lợi nhuận 2.Về phía nhà nước 2.1 Hoàn thiện chính sách đối với xuất khẩu hàng may mặc 2.2 Cải tiến chính sách thuế 2.3 Hoàn chính sách tỷ giá 2.4 Hoàn thiện chính sách tín dụng MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I : Những vấn đề chung cạnh tranh nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh I / Những lý luận cạnh tranh khả cạnh tranh 1.Cạnh tranh, khả cạnh tranh vai trò cạnh tranh 1.1 - Khái niệm cạnh tranh khả cạnh tranh 1.2 - Vai trò cạnh tranh Các loại hình cạnh tranh 2.1 - Căn vào chủ thể tham gia thị trường 2.2 – Căn vào phạm vi ngành kinh tế 2.3 - Căn vào mức độ cạnh tranh 2.4 – Căn vào tính chất cạnh tranh II / Các nhân tố ảnh hưởng tiêu đánh giá đến khả cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động xuất hàng hoá: Mô hình Micheal Porter lực lượng cạnh tranh Các nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Doanh nghiệp 2.1- Các nhân tố khách quan 2.1.1- Môi trường Kinh tế quốc dân 2.1.2 – Môi trường ngành 2.2 - Các nhân tố chủ quan 2.2.1 - Hàng hoá cấu hàng hoá kinh doanh 2.2.2 – Yếu tố giá 2.2.3 - Chất lượng hàng hoá 2.3.4 - Tổ chức hoạt động xúc tiến 2.3.5 – Dịch vụ sau bán hàng 2.3.6 – Phương thức toán 2.3.7 – Yếu tố thời gian Một số tiêu tổng hợp đánh giá khả cạnh tranh doanh nghiệp III / Những yêu cầu cạnh tranh thị trường quốc tế điều kiện Một là: Hàng hoá phải thích nghi hoá theo đặc trưng vật lý Hai là: Hàng hoá phải tích nghi hoá theo đặc trưng dịch vụ Ba là: Thích nghi hoá theo đặc trưng có tính biểu tượng hàng hoá IV / Những biện pháp chủ yếu việc nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động xuất 1Các biện pháp nâng cao lợi cạnh tranh Xác định chiến lược cạnh tranh Chương II : Thực trạng khả cạnh tranh Công ty May Xuất Khẩu hoạt động xuất hàng may mặc Thời trang giai đoạn 1999 – 2003 I / Khái quát sản xuất kinh doanh Công ty Những thuận lợi , khó khăn 1.1- Thuận lợi 1.2 – Khó khăn 2- Kết kinh doanh năm qua Đánh giá II / Thực trạng cạnh tranh mặt hàng Đối thủ cạnh tranh 2.Phân tích cạnh tranh theo số yếu tố chủ yếu 2.1- Chất lượng 2.2- Giá 2.3- Tính đa dạng kiểu dáng 2.4 –Dịch vụ , phương pháp phục vụ khách hàng 2.5-Các vấn đề khác III/.Đánh giá chung thực trạng khách quan cạnh tranh 1.Những mặt mạnh 2.Những mặt yếu 3.Vấn đề đặt với công ty Chương III : Phương hướng biện pháp nâng cao khả cạnh tranh công ty may xuất hoạt động xuất hàng may mặc thời trang I/ Mục tiêu phương hướng nâng cao khả cạnh tranh Công ty thời gian tới 1.Định hướng phát triển nghành may mặc tới năm 2010 2.Mục tiêu phương hướng hoạt động Công ty may xuất giai đoạn 2005 – 2010 2.1- Về hoạt động xuất 2.2- Về phát triển thị trường 2.3- Về tổ chức , đào tạo 3.Phương hướng nâng cao khả cạnh tranh công ty hoạt động xuất nghành may mặc thời trang II/.Một số biện pháp nâng cao khả cạnh tranh công ty may xuất 1.Về phía công ty 1.1- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động Marketing mở rộng thị trường xuất 1.1.1- Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu, thị hiếu khách hàng 1.1.2- Nghiên cứu , phân tích đối thủ cạnh tranh 1.1.3- Đẩy mạnh hoạt động khuyếch trương quảng cáo 1.2- Sử dụng sách giá có hiệu 1.3- Thực đa dạng hoá mặt hàng xuất 1.4- Nâng cao chất lượng hàng hoá cải tiến công tác quản lý chất lượng 1.5- Tổ chức công tác nghiên cứu mẫu mốt 1.6- Nâng cao trình độ người lao động 1.7- Mở rộng mối liên kết kinh tế 1.8- Nâng cao hiệu sử dụng vốn , chi phí lợi nhuận 2.Về phía nhà nước 2.1- Hoàn thiện sách xuất hàng may mặc 2.2- Cải tiến sách thuế 2.3- Hoàn sách tỷ giá 2.4- Hoàn thiện sách tín dụng LỜI NÓI ĐẦU Chuyển đổi cấu kinh tế từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường bước ngoặt lớn có tính chất để kinh tế nước ta đứng vững phát triển kịp với kinh tế giới khu vực Sự chuyển đổi kéo theo chuyển hướng việc lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Cơ chế mở thời kỳ đầy hội phát triển nhiều thách thức lớn thành phần kinh tế doanh nghiệp Việt Nam Hoạt động chế thị trường doanh nghiệp phải tự vận động, tự định vấn đề kinh doanh mình, phân công, đạo trực tiếp chế cũ, đòi hỏi doanh nghiệp phải có tính linh hoạt cao Chính sống phát triển doanh nghiệp mà có cạnh tranh doanh nghiệp với Cạnh tranh từ đời góp phần giúp cho doanh nghiệp khẳng định sức mạnh chính, tăng nhanh doanh thu, lợi nhuận Ngược lại, yếu tố loại bỏ doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, sức cạnh tranh Khi kinh tế phát triển, thành phần kinh tế ngày đa dạng, số lượng doanh nghiệp xuất ngày nhiều cạnh tranh ngày gay gắt Mỗi doanh nghiệp để đảm bảo cho tồn đưa chiến lược cạnh tranh táo bạo nhằm không ngừng tăng cường khả cạnh tranh cho Mặt khác, doanh nghiệp không tự thoả mãn với thị trường chiếm lĩnh (điều nguy hiểm kéo theo diệt vong doanh nghiệp) nên tìm cách vươn lên, mở rộng thị trường Và vậy, xây dựng chiến lược cạnh tranh với công cụ, biện pháp thích hợp nhằm nâng cao khả cạnh tranh gay gắt thị trường Hoạt động kinh doanh xuất hoạt động mang tính chất quốc tế, vượt khỏi biên giới quốc gia nên yếu tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh doanh nghiệp lại nhiều Để đứng vững thị trường quốc tế, điều kiện cạnh tranh có nhiều khốc liệt vấn đề đặt doanh nghiệp kinh doanh xuất lớn Xuất phát từ tầm quan trọng cạnh tranh doanh nghiệp, thị trường giới, với trình tìm hiểu thực tế thời gian thực tập Công ty may xuất , em chọn đề tài: " Sức cạnh tranh giải pháp nâng cao sức cạnh tranh Công ty may xuất thị trường quốc tế " làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CẠNH TRANH VÀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH I - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 1- Cạnh tranh, khả cạnh tranh vai trò cạnh tranh 1.1 - Khái niệm cạnh tranh khả cạnh tranh Sự trao đổi hàng hoá phát triển sớm lịch sử phát triển loài người, đến xuất trao đổi thông qua vật ngang giá tiền tệ cạnh tranh xuất Khi nghiên cứu sâu sản xuất TBCN cạnh tranh TBCN, Mác phát quy luật cạnh tranh quy luật điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận qua hình thành nên hệ thống giá thị trường Quy luật dựa chênh lệch giá trị chi phí sản xuất khả bán hàng hoá giá trị thu lợi nhuận Ngày nay, kinh tế thị trường, cạnh tranh điều kiện yếu tố kích thích kinh doanh môi trường động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng suất lao động phát triển xã hội nói chung Tóm lại, hiểu: " Cạnh tranh đấu tranh gay gắt, liệt chủ thể đại thị trường với nhằm giành giật điều kiện sản xuất thuận lợi nơi tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ có lợi nhất, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển " Như vậy, nói đến khả cạnh tranh doanh nghiệp ta hiểu: "Khả cạnh tranh doanh nghiệp khả lực mà doanh nghiệp trì vị trí cách lâu dài có ý thức, ý chí thị trường cạnh tranh đảm bảo thực tỷ lệ lợi nhuận đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp" Hiện nay, người ta tính toán để đảm bảo cho yêu cầu nêu tỷ lệ lợi nhuận đạt phải tỷ lệ cho việc tài trợ cho mục tiêu doanh nghiệp Vì thế, doanh nghiệp tham gia thị trường mà khả cạnh tranh hay khả cạnh tranh yếu tồn Quá trình trì sức cạnh tranh doanh nghiệp phải trình lâu dài, không nói vĩnh viễn trình trì sống 1.2 - Vai trò cạnh tranh : Như biết, cạnh tranh biểu đặc trưng kinh tế hàng hoá, đảm bảo tự sản xuất kinh doanh đa dạng hoá hình thức sở hữu, cạnh tranh nói chung cạnh tranh thị trường quốc tế nói riêng, doanh nghiệp đưa biện pháp tích cực sáng tạo nhằm đứng vững thị trường sau tăng khả cạnh tranh Để đạt mục tiêu đó, doanh nghiệp phải cố gắng tạo nhiều ưu cho sản phẩm từ đạt mục đích cuối lợi nhuận Khi sản xuất kinh doanh lợi nhuận hàng hoá đó, lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được xác định sau: Pr = P.Q - C.Q Trong đó: + Pr: Lợi nhuận doanh nghiệp + P: Giá bán hàng hoá + Q: Lượng hàng hoá bán + C: Chi phí đơn vị hàng hoá Như để đạt lợi nhuận tối đa doanh nghiệp có cách như: tăng giá bán P, tăng lượng bán Q, giảm chi phí C để làm việc doanh nghiệp phải làm tăng vị sản phẩm thị trường cách áp dụng thành tựu khoa học công nghệ, phương thức sản xuất tiên tiến, đại nhằm tạo sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp tốn chi phí Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải có chiến lược Marketing thích hợp nhằm quảng bá sản phẩm, hàng hoá tới khách hàng giúp họ nắm bắt có mặt hàng hoá đặc tính, tính chất, giá trị dịch vụ kèm theo chúng Chỉ kinh tế có cạnh tranh thực doanh nghiệp có đầu tư nhằm nâng cao cạnh tranh nhờ sản phẩm hàng hoá ngày đa dạng, phong phú chất lượng tốt Đó tầm quan trọng cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Có cạnh tranh, hàng hoá có chất lượng ngày tốt hơn, mẫu mã ngày đẹp hơn, phong phú hơn, đa dạng đáp ứng tốt yêu cầu người tiêu dùng xã hội Người tiêu dùng thoải mái, dễ dàng việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với túi tiền sở thích Những lợi ích mà họ thu từ hàng hoá ngày nâng cao, thoả mãn ngày tốt nhu cầu họ nhờ có dịch vụ trước, sau bán hàng, quan tâm nhiều Đây lợi ích làm người tiêu dùng có từ cạnh tranh Bên cạnh đó, cạnh tranh đem lại lợi ích không nhỏ cho kinh tế đất nước Để tồn phát triển cạnh tranh doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất kinh doanh nhờ mà tình hình sản xuất đất nước phát triển, suất lao động nâng cao Đứng góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh hình thức mà Nhà nước sử dụng để chống độc quyền, tạo hội để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có chất lượng tốt, giá rẻ Cạnh tranh mang tính sống còn, gay gắt gay gắt cạnh tranh thị trường quốc tế Hiện thị trường quốc tế có nhiều doanh nghiệp nhiều quốc gia khác với đặc điểm lợi riêng tạo sức ép cạnh tranh mạnh mẽ, không cho phép cácdoanh nghiệp hành động theo ý muốn mà buộc doanh nghiệp phải quan tâm đến việc thúc đẩy khả cạnh tranh theo hai xu hướng: Tăng chất lượng sản phẩm hạ chi phí sản xuất Để đạt điều doanh nghiệp phải biết khai thác triệt để lợi so sánh đất nước để tạo khác biệt cho sản phẩm Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải trọng đầu tư trang thiết bị đại, không ngừng đưa tiến khoa học công nghệ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm Những điều đem lại hiệu kinh tế cho quốc gia, nguồn lực tận dụng triệt sản xuất, trình độ KHKT đất nước không ngừng cải thiện Như vậy, nói cạnh tranh động lực phát triển nhằm kết hợp cách hợp lý lợi ích doanh nghiệp lợi ích xã hội Cạnh tranh tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.Tuy nhiên, cạnh tranh khối liệt doanh nghiệp có lợi, có doanh nghiệp bị huỷ diệt khả cạnh tranh, có doanh nghiệp thực phát triển họ biết phát huy tốt tiềm lực Nhưng cạnh tranh huỷ diệt mà thay thế, thay doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sử dụng lãng phí nguồn lực xã hội doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển Tóm lại: Cạnh tranh động lực thúc đẩy phát triển quốc gia doanh nghiệp - Các loại hình cạnh tranh : Có nhiều cách phân loại cạnh tranh dựa theo nhiều tiêu thức khác nhau, ngày phân tích đánh giá người ta dựa theo tiêu thức sau: 2.1 - Căn vào chủ thể tham gia thị trường : Dựa vào tiêu thức người ta chia cạnh tranh thành loại: - Cạnh tranh người bán người mua Là cạnh tranh diễn theo quy luật mua rẻ bán đắt Trên thị trường người bán muốn bán sản phẩm với giá cao nhất, người mua lại muốn mua hàng hoá với giá thấp Giá cuối chấp nhận giá thống người bán người mua sau trình mặc với - Cạnh tranh người mua với Là cạnh tranh dựa cạnh tranh mua Khi số lượng hàng hoá bán (cung) nhỏ nhu cầu cần mua người mua (cầu) tức hàng hoá khan cạnh tranh trở nên liệt, giá tăng lên người mua sẵn sàng chấp nhận giá cao để mua hàng hoá cần mua - Cạnh tranh người bán với người bán: Là cạnh tranh doanh nghiệp với nhau, thủ tiêu lẫn để giành khách hàng thị trường, cạnh tranh dẫn đến giá giảm xuống có lợi cho thị trường Trong doanh nghiệp tham gia thị trường không chịu sức ép phải bỏ thị trường, nhường thị phần cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh mạnh 2.2 - Căn vào phạm vi ngành kinh tế : - Cạnh tranh nội ngành Là cạnh tranh doanh nghiệp ngành, sản xuất loại hàng hoá nhằm mục đích tiêu thụ hàng hoá có lợi để thu lợi nhuận siêu ngạch biện pháp cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất lao động, giảm chi phí sản xuất làm cho giá trị hàng hoá cá biệt doanh nghiệp sản xuất nhỏ giá trị xã hội Kết cạnh tranh làm cho kỹ thuật sản xuất phát triển - Cạnh tranh ngành Là cạnh tranh doanh nghiệp hay đồng minh doanh nghiệp ngành với nhằm giành giật lợi nhuận cao Trong trình xuất phân bổ vốn đầu tư cách tự nhiên ngành khác nhau, kết hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân 2.3 - Căn vào mức độ cạnh tranh : - Cạnh tranh hoàn hảo: Là hình thức cạnh tranh mà thị trường có nhiều người bán không người có ưu để cung cấp số lượng sản phẩm quan trọng mà ảnh hưởng tới giá Các sản phẩm làm người mua xem đồng tức có khác quy cách, phẩm chất, mẫu mã Người bán tham gia thị trường có cách thích ứng với gia thị trường, họ chủ yếu tìm cách giảm chi phí sản xuất mức sản phẩm đến mức giới hạn mà chi phí cận biên doanh thu cận biên - Cạnh tranh không hoàn hảo: Là cạnh tranh thị trường mà phần lớn sản phẩm họ không đồng với nhau, sản phẩm có nhiều nhãn hiệu khác Mỗi nhãn hiệu mang hình ảnh hay uy tín khác khác biệt sản phẩm không đáng kể Người bán có uy tín độc đáo đói với người mua nhiều lý khác khách hàng quen, gây lòng tin Người bán lôi kéo khách hàng phía nhiều cách: Quảng cáo, cung cấp dịch vụ, tín dụng ưu đãi giá loại cạnh tranh phổ biến giai đoạn - Cạnh tranh độc quyền: Là cạnh tranh thị trường có số người bán sản phẩm nhiều người bán loại sản phẩm không độc Họ kiểm soát gần toàn số lượng sản phẩm hay hàng hoá bán thị trường Thị trường có pha trộn độc quyền cạnh tranh gọi thị trường cạnh tranh độc quyền Điều kiện nhập rút khỏi thị trường cạnh tranh độc quyền có nhiều cản trở: Do vốn đàu tư lớn hay độc quyền bí công nghệ Trong thị trường cạnh tranh số người bán toàn quyền định giá Họ định giá cao thấp tuỳ thuộc vào đặc điểm tiêu dùng sản phẩm, cốt cuối họ thu lợi nhuận tối đa 2.4 - Căn vào tính chất cạnh tranh, người ta chia thành : - Cạnh tranh lành mạnh: Cạnh tranh lành mạnh cạnh tranh mà chủ thể tham gia kinh doanh thi trường dùng tiềm năng, nội lực để cạnh tranh với đối thủ Những nội lực khả tài chính, nguồn nhân lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, uy tín, hình ảnh Công ty thị trường hay tất tựu chung hàng hoá bao gồm hàng hoá cứng (hàng hoá vật) hàng hoá mềm (dịch vụ) - Cạnh tranh không lành mạnh Là cạnh tranh không nội lực thực doanh nghiệp mà dùng thủ đoạn, mánh lới, mưu mẹo nhằm cạnh tranh cách không công khai thông qua việc trốn tránh nghĩa vụ mà Nhà nước yêu cầu luồn lách qua kẽ hở pháp luật II - CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ: - Mô hình Micheal Porter lực lượng cạnh tranh Trong cạnh tranh kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoạt động thị trường phải chịu áp lực cạnh tranh định, mà trạng cạnh tranh phụ thuộc vào lực lượng cạnh tranh bản, biểu diễn mô hình sau: Các đối thủ tiềm Người cung ứng Quyền lực thương lượng người cung ứng Nguy đe doạ từ người vào Các đối thủ cạnh Sức ép giá Người tranh nghành mua người Cuộc cạnh tranh mua đối thủ Nguy sản đe phẩm doạ từ dịch vụ thay Sản phẩm thay 10 tác điều kiện giúp phát triển Công ty theo hướng tự chủ, không phụ thuộc vào nhà máy sản xuất khách đặt hàng nước Nhờ nâng cao khả kinh doanh Công ty, nhanh chóng chuyển sang xuất trực tiếp Thứ ba: Nếu việc nâng cao chất lượng hàng hoá, không ngừng thay đổi mẫu mã hàng hoá kéo theo việc nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mốt không hẳn đồng nghĩa với việc nâng cao giá Yếu tố giá yếu tố nhạy bén với nhiều khách hàng nên Công ty phải đưa mức giá có tính cạnh tranh thị trường Yếu tố có tính chất tổng hợp liên quan đến nhiều khâu, nhiều công đoạn từ sản xuất đến tiêu thụ hàng hoá Trong thời gian tới Tổng công ty tập trung khai thác, tìm kiếm thêm nguồn vải tốt, giá phải để sản xuất nhằm nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm Đồng thời thông qua công tác nhập để có số loại nguyên liệu, phụ liệu, thuốc nhuộm hoá chất mà nước có giá bán cao để phục vụ cho việc gia công hàng xuất Tựu chung việc làm để có hàng hoá đưa thị trường có giá phù hợp với chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng có khả trở thành vũ khí cạnh tranh tốt cho Công ty Thứ tư: Đẩy mạnh công tác xúc tiến, tiếp thị để giữ khách hàng truyền thống thu hút thêm khách hàng Hàng năm Công ty trích phần kinh phí hỗ trợ cho đoàn thăm qua hội chợ triển lãm nước nước ngoài, để giới thiệu, chào bán hàng hoá Dự kiến năm Công ty đời cửa hàng bán quần áo, đồng thời trưng bày mặt hàng xuất Công ty để giới thiệu cho khách hàng Ngoài ra, Công ty đẩy mạnh công tác thị trường, phát triển mạng lưới thông tin để có thông tin cần thiết nhu cầu, thị hiếu khách hàng, tình hình biến động thị trường xuất khẩu, chủ trương, sách Chính phủ liên quan đến hoạt động xuất hàng may mặc cách nhanh chóng, cập nhật Thứ năm:Đảm bảo cung cấp hàng hoá cho khách hàng theo hợp đồng số lượng, chất lượng, mẫu mã, thời gian, địa điểm giao hàng Tạo điều kiện thật thuận lợi cho khách hàng việc vận chuyển, toán Những việc làm tạo tâm lý thoải mái, tin tưởng cho khách hàng làm việc với Công ty, từ nâng cao niềm tin, uy tín, hình ảnh Công ty với khách hàng - yếu tố nhằm giữ khách hàg truyền thống lôi kéo khách hàng cho Công ty Thứ sáu: Để nâng cao khả cạnh tranh hoạt động xuất hàng may mặc thời trang Công ty, với việc làm công tác tài Công ty góp thêm phần vào mục tiêu Công tác tài cần trọng nhằm cân đối hợp lý quỹ, nguồn vốn chi phí để ưu tiến phục vụ mục tiêu mũi nhọn Công ty hoạt động kinh doanh xuất nhập II - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY MAY XUẤT KHẨU 43 - Về phía Công ty 1.1 - Đẩy mạnh nâng cao chất lượng hoạt động Marketing, mở rộng thị trường xuất Kinh tế thị trường ngày phát triển hoạt động Marketing giữ vai trò quan trọng định thành công hay thất bại hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thị trường Nếu hoạt động Marketing đẩy mạnh phát triển có nghĩa khả cạnh tranh doanh nghiệp tăng cường Mặt khác, thời điểm mà ngành may mặc có phát triển mạnh, doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất ngày gia tăng cục diện cạnh tranh ngày khốc liệt Bởi vậy, đẩy mạnh hoạt động marketing vấn đề cấp thiết, đối Công ty Trong thời gian qua hoạt động thực đơn giản phòng kế hoạch thị trường quản lý để theo kịp với tình hình cạnh tranh hoạt động cần quan tâm nhiều 1.1.1 – Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu, thị hiếu khách hàng Tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm xác định nhu cầu, thị hiếu khách hàng nhiệm vụ tất yếu Công ty cần thực hiện, giai đoạn cạnh tranh ngày gay gắt Trong kinh tế hàng hoá thị trường nơi đánh giá cuối sản phẩm nhà sản xuất, hàng hoá nhà kinh doanh hiệu kinh doanh họ Do để tồn phát triển việc doanh nghiệp phải làm làm tốt công tác nghiên cứu thị trường để tung sản phẩm, hàng hoá mà thị trường cần Hoạt động giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu, giá cả, dung lượng thị trường Công ty đứng trước cạnh tranh gay gắt hoạt động xuất doanh nghiệp nước nước Vì vậy, thời gian tới Công ty phải tổ chức tốt nghiên cứu khai thác tốt thị trường lẫn thị trường tiềm Cụ thể, để chiếm lĩnh thị trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng với giá hợp lý, chất lượng phù hợp cho vùng lãnh thổ, quốc gia, Công ty cần tập trung vào việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu Vì để nắm bắt tình hình thị trường nước ngoài, Công ty cần tiến hành mở văn phòng đại diện nước cử đại diện nước có mối quan hệ làm ăn với Công ty điều tra nhu cầu thị trường đó, tạo mẫu, mốt ăn khách, hợp thị hiếu người tiêu dùng Tuy nhiên, để thực việc dễ dàng tốn phức tạp Vì Công ty nghiên cứu thị trường cách gián tiếp hay gọi nghiên cứu bàn nhu cầu,thị hiếu Thông qua số tài liệu nói phong tục tập quán cách ăn mặc, văn hoá đất nước giúp ta hình dung quan niệm thời trang mắt họ Cộng thêm vào tạp chí thời trang họ 44 để nhận thấy xu hướng cách ăn mặc thời gian tới Hiện hệ thống thông tin Internet phát triển nên việc nghiên cứu khách hàng qua mạng đơn giản tốn Qua thông tin khách hàng thu thập từ nguồn Công ty nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng cũ, đồng thời tìm thêm số khách hàng mà nhu cầu họ Công ty đáp ứng Những mặt hàng truyền thống mặt hàng trọng điểm qua nghiên cứu Công ty cần nhạy bén để đưa sản phẩm mà thị trường có nhu cầu khả Công ty đáp ứng Ngoài cần nghiên cứu để dự báo nhu cầu loại mặt hàng áo Jacket, áo sơ mi, quần âu để việc nghiên cứu thị trường thực tốt, Công ty nên thường xuyên cử đoàn tham gia hội chợ triển lãm để tìm kiếm thêm đối tác mới, tạo quan hệ mật thiết với bạn hàng quen thuộc Đồng thời, Công ty nên vận dụng lợi vị trí địa lý nằm địa bàn thủ đô, gần với văn phòng đại diện, sứ quán nên cử cán đến tận nơi chào hàng gặp gỡ thương vụ nước nhằm tìm hiểu nhu cầu họ Ngoài ra, Công ty nên thông qua trung tâm tư vấn, ngành, trung tâm thương mại công nghiệp để có lời khuyên môi giới sản phẩm mới, kiểu cách mới, đối tác mới, thị trường Hoạt động nghiên cứu thị trường phải thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng hàng hoá Công ty tất yếu tố chất lượng, giá cả, mẫu mã, phương thức toán, giao hàng, dịch vụ trước, sau bán thông tin tài liệu quý cho Công ty từ Công ty biết mặt tốt lẫn khuyến điểm lấy làm để lần sau sửa chữa, giúp cho sản phẩm lần sau hoàn thiện 1.1.2 - Nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh Nghiên cứu, phân tích, đánh gia đối thủ cạnh tranh công việc quan trọng mang tính chiến lược doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh thị trường qua thấy khả cạnh tranh Công ty so với đối thủ Nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh phải trả lời vấn đề sau: + Số lượng đối thủ cạnh tranh Công ty ? + Đối thủ cạnh tranh Công ty ai? + "Thủ lĩnh" thị trường ai? lý thành công họ + Thị phần họ thị trường bao nhiêu? + Các yếu tố: Chất lượng, giá cả, phương thức toán, phương thức quảng cáo, dịch vụ họ có khác với Công ty + Mục tiêu đối thủ cạnh tranh gì? + Điểm mạnh, điểm yếu họ? + Các biện pháp mà họ áp dụng để thâm nhập thị trường mở rộng? Từ phân tích, đánh giá đối thủ cạnh tranh Công ty nhìn tổng quát đối thủ thân qua Công 45 ty đưa chiến lược sáng suốt, hợp lý phục vụ tốt cho hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao khả cạnh tranh 1.1.3 - Đẩy mạnh hoạt động khuyếch trương, quảng cáo Các hoạt động xúc tiến, khuyếch trương bao gồm nội dung như: Quảng cáo, hoạt động yểm trợ, xúc tiến bán hàng, hội chợ triển lãm sử dụng dể thông tin hàng hoá nhằm lôi kéo khách hàng phía mình, giới thiệu công ty, nâng uy tín Công ty Các hoạt động hỗ trợ bán hoạt động quan trọng sách cạnh tranh doanh nghiệp không biện pháp hỗ trợ mà tăng cường cho sách giá cả, phân phối nhằm tằng sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Chi phí cho hoạt động quảng cáo xúc tiến thường lớn song hiệu trình kinh doanh tăng lên rõ rệt Do doanh nghiệp tham gia thị trường cạnh tranh phải xây dựng chương trình quảng cáo hấp dẫn nhằm thu hút ý, gây ấn tượng cho khách hàng Đâu cạnh tranh phi giá doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thị trường Công ty tiến hành hoạt động khuyếch trương theo hướng sau: * Mở rộng hoạt động quảng cáo cho sản phẩm Công ty, đặc biệt sản phẩm mang nhãn hiệu đặc biệt Hoạt động quảng cáo thực nhằm tạo ý khách hàng thông tin cho khách hàng biết sản phẩm Công ty cần xây dựng chương trình quảng cáo hấp dẫn, kích thích ý khách hàng thông qua phương tiện thông tin như: Báo chí, mạng Internet nhằm giới thiệu cho đối tượng khách hàng hiểu rõ sản phẩm danh tiếng Công ty Hoạt động xuất hoạt động mang tính chất quốc tế, khách hàng người quốc gia khác nên việc quảng cáo khó, Công ty phải lập trang web phục vụ cho công tác quảng cáo Đối với khách hàng biết đến Công ty việc quảng cáo qua mạng có hiệu quả, khách hàng chưa biết đến tên tuổi, hàng hoá công ty trang web Công ty chưa họ quan tâm Vì lý đó, Công ty nên quảng cáo sản phẩm qua cách trình bày bao bì, nhãn hiệu sản phẩm bao bì phương tiện quảng cáo hữu hiệu nhãn mác cần ghi rõ: - Tên, ký hiệu hàng hoá, phân loại theo tiêu quốc tế - Tên, địa Công ty Mặc khác, bao bì hình thức bên sản phẩm, góp phần làm tăng thêm độ sang trọng, lịch sản phẩm nên có tiêu dùng ý lựa chọn sản phẩm ,vì Công ty nên quan tâm nhiều đến độ tiện lợi, bền đẹp, lịch bao bì * Công ty nên trì tổ chức hoạt động hội nghị khách hàng, tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm, đặc biệt hội chợ nước ngoài, in ấn, phát hành tài liệu Công ty, sản phẩm đời catologue, tờ rơi quảng cáo 46 Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, quảng cáo, khuyếch trương góp phần đẩy mạnh tốc độ xuất khẩu, tăng sức mạnh cạnh tranh, tăng thị phần Công ty thị trường Tuy nhiên thực hoạt động này, Công ty cần tính toán cho chi phí bỏ phải phù hợp với tình hình tài tương xứng với doanh thu thu Vì hiệu kinh doanh có nhờ nhiều yếu tố cần phân bổ chi phí cho nhiều hoạt động nên chưa hẳn đầu tư thật nhiều tài cho hoạt động tốt 1.2 - Sử dụng sách giá cách có hiệu Để có sách giá hợp lý cần phải vào chi phí sản xuất kinh doanh, nhu cầu thị trường, cạnh tranh, luật pháp Chi phí sản xuất kinh doanh xác định giá sàn nhu cầu thị trường xác định mức giá giới hạn sản phẩm (giá trần) Luật pháp trị hạn chế khả tự định giá doanh nghiệp thị trường Do việc xây dựng sách giá cần có biện pháp sau: - Tìm nguồn nguyên liệu rẻ nước, tiến hành mua nhiều, để có giá rẻ, hạ thấp giá gia công nhờ việc tìm nhà máy sản xuất có suất lao động cao, huy động vốn nguồn vốn có chi phí thấp - Phân tích mức giá thị trường, đặc điểm, quan hệ, cung cầu, độ co giãn cung cầu, mức độ cạnh tranh thị trường - Tính toán cấu giá, - Cần có biện pháp khuyến khích giá cho khách hàng với khách hàng quên biết, khách hàng mua với số lượng lớn Khách hàng mua toán tiền - Khi định giá cần ý: không nên xác định giá cao hay thấp Nếu mức giá cao từ đầu khó bán hàng Nếu giá thấp sau gặp khó có hội tăng giá 1.3 - Thực đa dạng hoá mặt hàng xuất Thực chất đa dạng hoá xuất trình mở rộng hợp lý danh mục sản phẩm, tạo nên cấu sản phẩm có hiệu Đa dạng hoá mặt hàng cần thiết khách quan doanh nghiệp, vì: - Ngày nhờ thành tựu khoa học công nghệ mà chu kỳ sống sản phẩm rút ngắn, doanh nghiệp cần có nhiều sản phẩm để thay hỗ trợ cho - Nhu cầu thị trường đa dạng, phong phú phức tạp, doanh nghiệp đa dạng hoá mặt hàng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường doanh nghiệp thu nhiều lợi nhuận - Trong điều kiện cạnh tranh ngày liệt đa dạng hóa mặt hàng biện pháp phân tán rủi ro kinh doanh - Đa dạng hoá mặt hàng khai thác sử dụng tốt lực, trình độ sức lao động cán công nhân viên Trên sở lợi ích việc đa dạng hoá mặt hàng, việc đa dạng hoá mặt hàng công ty thực theo hướng sau: 47 + Với hàng hoá có kim ngạch thấp Công ty trì xuất để phục vụ nhu cầu, giữ thị trường cũ Tuy nhiên Công ty cần xem xét để thu hẹp quy mô xuống mức hợp lý + Tung thêm số mặt hàng phục vụ nhu cầu lứa tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác + Ngoài mặt hàng chủ lực cần tìm hiểu nhu cầu để đưa mặt hàng may mặc khác 1.4 - Nâng cao chất lượng hàng hoá cải tiến công tác quản lý chất lượng Chất lượng hàng hoá vũ khí cạnh tranh quan trọng mà doanh nghiệp phải quan tâm sử dụng để giành thắng lợi cạnh tranh Nâng cao khả cạnh tranh có nghĩa phải nâng cao chất lượng hàng hoá tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hoá Để nâng cao khả cạnh tranh vũ khí chất lượng, công ty thực biện pháp như: đầu tư đổi công nghệ, nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân viên, nâng cao chất lượng sản phẩm giai đoạn thiết kế, sản xuất Do Công ty có nghiên cứu, tìm hiểu tình hình sản xuất, trình độ tay nghề công nhân, mức độ đại máy móc, thiết bị, công nghệ nhà máy sản xuất Vì lẽ đó, cán trực tiếp thực công việc cần có hiểu biết định vải vóc, hàng may mặc Các tổ chức, gửi số cán đảm nhiệm công việc tới lớp đào tạo để nâng cao trình độ cho họ, đồng thời tiến hành thực biện pháp kinh tế lương, thưởng, phạt để tạo động hành động trách nhiệm cho người 1.5 -Tổ chức tốt công tác nghiên cứu mẫu mốt Có thể nói nguyên nhân dẫn đến khả cạnh tranh hàng may mặc thời trang công ty chưa cao trình độ thiết kế mẫu mốt thấp, thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng Hàng hoá xuất công ty hầu hết làm theo mẫu khách hàng cố gắng hoàn thiện sản phẩm cho thật giống mẫu Hiện công ty có phòng thiết kế, tạo mẫu việc tạo mẫu cho hàng hoá góp phần nâng cao chất lượng hàng hoá, cần tập trung trọng vào khâu để có sản phẩm có đặc trưng riêng mẫu mã mà độc đáo chất liệu vải, màu sắc Vì để góp phần nâng cao khả cạnh tranh công ty cần: - Quan tâm đến công tác thiết kế mẫu, mốt - Đầu tư cho phận thiết kế trang thiết bị, thu hút lực lượng hoạ sỹ nghiên cứu mốt - Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ, lực nhân viên Marketing cho ngang tầm với nhiệm vụ, có khả dự báo trước nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng hàng may mặc cách cử họ học cá lớp marketing chuyên gia nước nước giảng dạy 48 - Cử cán thiết kế mẫu thời trang tham quan học tập nước để nâng cao trình độ - Trước mắt, trình gia công cho khách hàng nước Công ty tìm hiểu làm quen với nhu cầu thị trường giới mẫu thời trang.Trên sở sản phẩm mẫu mốt chào hàng phù hợp với thị hiếu thị trường Để thực có hiệu việc nghiên cứu thiết kế mẫu mốt đòi hỏi phải nắm bắt yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu hàng may mặc để thiết kế mẫu sản phẩm phù hợp với thị trường Vì việc thiết kế phải vào: + Trào lưu mẫu mốt giới + Bản sắc văn hoá dân tộc, quốc gia nhập hàng công ty + Điều kiện kinh tế, khí hậu nước + Chất liệu vải, phụ liệu may + Gam mầu + Kiểu dáng phù hợp với điều kiện sinh hoạt nước 1.6 - Nâng cao trình độ người lao động Thế kỷ 21 kỷ "văn minh trí tuệ", người tri thức khoa học công nghệ đóng vai trò định tới phát triển đất nước nói cụ thể định thành công hoạt động công ty, xí nghiệp Muốn phát triển mạnh mẽ tương lai, công ty phải có đội ngũ cán kinh doanh có đầy đủ lực để tìm hiểu cách rõ ràng, xác kịp thời nhu cầu thị trường quốc tế, quy mô nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu sản xuất nước Đồng thời phải nắm bắt xác thông tin thay đổi nhu cầu giá thị trường, nguyên nhân gây nên biến đổi Đó đường giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp ngoại thương kịp thời xử lý vấn đề trước vượt khỏi tầm kiểm soát Công ty Đối với cán làm công tác kinh doanh xuất nhập đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ marketing, ngoại ngữ tiêu chuẩn thiếu Những yếu tố thể mặt chủ yếu sau: - Xác định thị trường mục tiêu cho Công ty, sau phải định vị Công ty theo hướng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với thị trường Tiến hành quảng cáo xúc tiến bán hàng có chủ đích, đồng thời phải giữ chữ tín, nâng cao hình ảnh, uy tín công ty - Có khả chiếm lĩnh thị trường giữ vững thị trường cách gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho khách hàng - Có khả lực chọn phương tiện quy mô quảng cáo thích hợp với thị trường mục tiêu công ty - Có khả tìm khe hở, tìm thêm nguồn hạn ngạch để lọt vào thị trường rộng lớn 49 - Tạo động kinh doanh, thích nghi với biến động thị trường, tránh rủi ro kinh doanh nắm bắt hội kinh doanh có lợi - Biết phân tích, đánh giá tổng hợp tình hình, đưa thông tin tin cậy giúp cho việc vạch chủ trương, chương trình hành động thích hợp Thị trường may mặc giới phức tạp, nhu cầu hàng may mặc biến động theo mùa Hơn nữa, tập quán thương mại, ngôn ngữ giao dịch với nước thị trường khác có khác Vì nhiệm vụ nhân viên phòng xuất nhập phải linh hoạt, tinh thông nghiệp vụ ngoại thương, giỏi ngoại ngữ, hiểu biết chuyên môn ngành may Để có cán có đầy đủ yêu cầu công ty cần chủ động đào tạo bồi dưỡng cán chuyên môn giỏi gắn với thị trường Hàng năm công ty cần có kế hoạch chi phí cho việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý đại cho cán quản lý Đây cách đầu tư lâu dài, tạo động lực mạnh thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Một số hình thức nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán cho công ty gồm: - Gửi cán học trung tâm đào tạo dài hạn, số cán trẻ có lực - Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn từ hai đến ba tháng theo chuyên đề mang tính chất tập huấn vấn đề có tính cấp thiết để kịp vận dụng vào công tác đạo, điều hành - Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực quản lý, nghiệp vụ kinh doanh, khả marketing để từ cán công ty học hỏi lẫn - Tạo điều kiện cho cán tham quan, khảo sát nước để học hỏi thêm kinh nghiệm hoạt động kinh doanh xuất Việc đào tạo đào tạo lại không tập trung vào trình độ nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cán công ty mà phải giáo dục ý thức, tư tưởng văn hoá cho cán công nhân viên tạo dựng bầu không khí đoàn kết trí nội công ty, xây dựng công ty thành khối thống nhất, xây dựng nếp sống văn minh, tạo nên văn hoá riêng biệt cho công ty Đây tiền đề giúp cho công ty phát triển cách bền vững lâu dài Bên cạnh việc đào tạo đào tạo lại cán công nhân viên, có điều kiện công ty nên có sách thu hút người có lực cách lập quỹ học bổng trợ cấp cho sinh viên, phối hợp với trường, Viện nghiên cứu để đào tạo cán từ học Đại học 1.7 - Mở rộng mối liên kết kinh tế Liên kết kinh tế tượng xã hội khách quan kinh tế hàng hoá có phân công lao động xã hội ngày phát triển, phản ánh mối quan hệ phối hợp hoạt động kinh tế chủ thể kinh tế với để thực nhiệm vụ kinh doanh định, nhằm đem lại hiệu cao 50 bên tham gia Trong cạnh tranh, doanh nghiệp liên kết với để tăng sức cạnh tranh thực cạnh tranh thắng lợi đối thủ khác Liên kết kinh tế nhằm khai thác điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, giúp doanh nghiệp tồn phát triển Để giành thắng lợi nâng cao sức cạnh tranh thị trường quốc tế, Công ty cần tiến hành hoạt động liên kết sau: - Cần tiến hành liên kết chặt chẽ đơn vị cung ứng nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động gia công hàng hoá xuất công ty - Tiến hành liên kết với đơn vị nước nhằm thu hút nguồn lực, tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm - Liên kết với tổ chức ngân hàng để thuận tiện việc toán tiền hàng với khách hàng đơn vị cung cấp - Giữ mối quan hệ với đơn vị vận chuyển, đơn vị làm thủ tục xuất để hàng hoá công ty lúc xuất nhanh chóng, làm giảm chi phí lưu kho bãi, giao hàng quy định hợp đồng Ngoài cần có liên kết kinh tế, giữ quan hệ tốt công ty với đơn vị nước dựa hợp đồng kinh tế, giúp Công ty đảm bảo ổn định kinh doanh xuất khẩu, tránh bị ép giá bất lợi khác 1.8 - Nâng cao hiệu sử dụng vốn, chi phí, lợi nhuận Qua việc phân tích hiệu kinh doanh xuất hàng may mặc thời trang, đưa số biện pháp quản lý chi phí, vốn, lợi nhuận tiêu tài khác để góp phần nâng cao sức cạnh tranh công ty: Thứ nhất: Tiếp tục phát huy thành công mà công ty đạt năm qua làm tiền đề động lực cho tiêu khác vận động theo xu hướng tích cực, đảm bảo cho toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty có hiệu Để thực tốt vấn đề công ty cần có số biện pháp sau: - Tính toán hiệu kinh doanh, đầu vào hoạt động kinh doanh có lãi - Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh để có hỗ trợ vốn - Chủ động tạo nguồn như: Vay từ tổ chức tín dụng, liên doanh liên kết - Hạn chế việc không thu hồi hay việc bị chiếm dụng vốn để việc quay vòng vốn nhanh: Tích cực giảm khoản chi thu, vốn tồn đọng tay khách hàng Muốn trước ký hợp đồng công ty phải tìm hiểu rõ tình hình tài khách hàng, tránh rủi ro xảy - Tiếp tục giảm kỳ thu tiền trung bình để nâng cao tốc độ quay vòng vốn Thứ hai: Giải hạn chế tồn vấn đề sử dụng vốn, giúp tăng nhanh vòng quay vốn, tăng sức sản xuất, sức sinh lời vốn cố định Mặc dù số tiêu vận động theo chiều hướng tích cực thời gian qua tình hình kinh tế trị nước khu vực có nhiều biến động ảnh hưởng tới tỷ lệ doanh lợi/vốn chủ sở hữu, doanh lợi/ doanh thu làm cho tiêu giảm xuống 51 - Về phía nhà nước Ngành may mặc Nhà nước khuyến khích phát triển hoạt động xuất lại coi trọng hàng năm đem lại kim ngạch xuất lớn cho đất nước Tuy nhiên, cố gắng công ty hoạt động xuất yếu tố giúp công ty có sức cạnh tranh thị trường, yếu tố khác quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất sách xuất nhà nước Việt Nam Vì phía vĩ mô cần có biện pháp tích cực giúp công ty nâng cao khả cạnh tranh 2.1 – Hoàn thiện sách xuất hàng may mặc: Hiện nay, kinh tế nước ta ngày phát triển có xu mở cửa để giao lưu buôn bán với thị trường quốc tế hoạt động xuất coi trọng Nhà nước ban hành nhiều sách, nghị định nhằm khuyến khích, hỗ trợ xuất tạo thuận cho doanh nghiệp tham gia hoạt động (Các nghị định 57/1998/NĐ-CP, 114/HĐBT, 33/CP quy định sách xuất nhập khẩu, thực luật thương mại hoạt động xuất nhập ) Những nghị định giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy định, ưu đẫi mà nhà nước đưa cho hoạt động xuất khẩu, đồng thời nắm rõ quyền lợi nghĩa vụ tham gia hoạt động Cụ thể nghị định 33/CP ngày 19/4/1994 điều có quy định: " Nhà nước khuyến khích có sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triểnvà mở rộng thị trường mới, xuất mặt hàng mà Nhà nước khuyến khích xuất khẩu" Một công báo số 17 ngày 8/5/2001 đưa có quy định riêng số loại hàng hoá mà Nhà nước khuyến khích xuất sách ưu tiên xuất mặt hàng Hàng may mặc số nhữg mặt hàng khuyến khích xuất theo công báo số 17 ' Bộ Thương mại chủ trì Bộ, nghành hữu quan nhà sản xuất lớn Việt Nam tiến hành đàm phán với tổ chức kinh tế quốc tế nước, nhằm đẩy nhanh tiến trình bỏ hạn ngạch loại hàng hoá " đồng thời quan cần xây dựng ban hành quy định chung thực hạn ngạch hàng may mặc , công bố tỷ lệ hạn ngạch may mặc đấu thầu tỷ lệ phải tăng hàng năm để thay dần cho chế phân giao hạn ngạch Tuy nhiên, bên cạnh sách, nghị định số sách khác có quy định cứng nhắc, không gắn liền với thực tế mặt hàng làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động Vì em muốn đưa số kiến nghị giúp cho sách có phần linh hoạt hơn, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi hoạt động kinh doanh Đối với thị trường không hạn ngạch nên bỏ giấy phép xuất chuyến vì: Bộ Thương mại quy định phải có hợp đồng cụ thể làm giấy phép xuất Thực tế quy định 52 doanh nghiệp xuất hàng may mặc thường gặp nhiều khó khăn đặc điểm hoạt động gia công Khách hàng đến gia công có họ ký hợp đồng sau tìm hàng cụ thể Mặt khác doanh nghiệp May Việt Nam nhận may gia công thường phải qua khâu trung gian nên có nhiều khoản hợp đồng chưa xác định được, chẳng hạn thời hạn giao hàng, nhãn hiệu, mẫu mã có trường hợp sau nhập nguyên liệu biết hàng sản xuất, phải thoả thuận thêm điều khoản khác gây thiệt hại cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, quy định hành nên buộc hai bên phải ký hợp đồng chung mang tính đối phó Vì vậy, cấp giấy phép xuất theo hợp đồng nhiều chưa phản ánh số thực Đây vấn đề mà quan quản lý cần nghiên cứu để sửa đổi chế xuất cho phù hợp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất hàng may mặc Về thời gian cấp giấy phép ngày, song so với nhu cầu kinh doanh lâu Vì trường hợp này, nhà nước nên xem xét bỏ quy định giấy phép xuất để khuyến khích doanh nghiệp đồng thời đảm bảo thời gian giao nhận hàng 2.2 – Cải tiến sách thuế Chính sách thuế cần hợp lý để nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp May mặc nói chung Công ty May Xuất Khẩu nói riêng Chính sách thuế hàng may mặc thời gia qua bất hợp lý với thời gian quy định cho hàng tạm nhập tái xuất hàng bán đứt (Hàng FOB) phải nộp thuế vòng 90 ngày ngắn, lẽ từ khâu ký kết hợp đồng mua nguyên vật liệu sản xuất xuất khó thực thời gian Đối với hàng gia công phụ thuộc vào khách hàng, hàng FOB phải tự túc từ khâu đầu đến lúc xuất hàng đi, thời hạn ngắn liên quan đến vốn doanh nghiệp Khi 90 ngày chưa xuất hàng hoá doanh nghiệp phải vay ngân hàng chịu lãi suất để tạm nộp thuế lại đẩy giá thành lên, làm giảm khả cạnh tranh giá hàng xuất Bên cạnh đó, hàng may mặc sử dụng nguyên liệu nước bán nước phải chịu mức thuế không hợp lý, thuế chồng thuế Để khuyến khích sản xuất làm tăng khả cạnh tranh cho doanh nghiệp hàng may mặc xuất khẩu, Nhà nước nên miễn thuế nguyên liệu, phụ liệu sản xuất, chủng loại thay nhập để làm hàng phục vụ xuất khẩu, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam bán ngang thấp giá sản phẩm chủng loại tạo cho ngành may xuất theo phương thức FOB Theo Quyết định Điều Luật thuế GTGT Điều Nghị định số 28/1998/NĐ-CP Chính phủ, thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng mặt hàng hoá xuất Đây quy định nhằm khuyến khích hoạt động xuất nói chung hàng may mặc xuất nói riêng Tuy nhiên hàng may mặc xuất giống nhiều hàng hoá xuất 53 khác phải chịu thuế xuất khẩu, thuế suất thuế xuất tuỳ theo mặt hàng mức độ ưu tiên Hàng may mặc xuất chịu mức thuế suất ưu đãi 50% thuế suất thường 75% Mức thuế tương đối phù hợp để khuyến khích hoạt động xuất Nhà nước cần nghiên cứu để đưa mức thuế thấp hơn, Ngành May mặc Việt Nam đà phát triển với chiến lược " tăng tốc " năm tới sản phẩm ngành ngày nhiều với chất lượng, mẫu mốt cao hơn, giá thấp Nếu hoạt động xuất không trọng sản phẩm sản xuất không tiêu thụ hết thị trường nước, gây ứ đọng hàng hoá, dẫn đến ứ đọng vốn nên việc đẩy mạnh xuất càn thiết Ngoài hoạt động hàng năm đem lại cho đất nước mức Kim ngạch xuất cao toàn ngành công nghiệp hết giải việc làm cho lực lượng lao động lớn nước Nhà nước đứng phương diện vĩ mô nên vấn đề phải xem xét khía cạnh,cả lợi ích kinh tế lợi ích xã hội vấn đề giảm thuế xuất cách thức giải theo hướng 2.3 – Hoàn thiện sách tỷ giá Việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái quan trọng, mục tiêu sách tỷ giá thời gian tới thường xuyên xác lập trì tỷ giá ổn định phù hợp, dựa sức mua thực tế đồng Việt Nam so với ngoại tệ, phù hợp với cung cầu thị trường, đảm bảo ổn định kinh tế đối nội tăng trưởng kinh tế đối ngoại cần thiết Chính sách tỷ giá hối đoái từ Chính phủ thực cải cách chế điều hành tỷ giá đồng USD đồng Việt Nam có linh hoạt phần nào, khép lại khoảng cách tỷ giá quy định Ngân hàng Trung ương với thị trường tự do, song cần linh hoạt (không nên định giá cao đồng nội tệ) Tuy nhiên, không nên áp dụng biện pháp điều chỉnh đột ngột gây cú sốc mà cần sát với thị trường, nhằm khuyến khích xuất đảm bảo ổn định, tăng trưởng kinh tế Trước đây, kinh tế nước ta chế tập trung quan liêu bao cấp tỷ giá có ưu tiên hàng xuất Nhưng từ chuyển sang chế thị trường tỷ giá xác định chung cho toàn hoạt động kinh doanh toàn kinh tế Việc chuyển đổi sách tỷ có hai mặt ưu, nhược Ta thấy, áp dụng sách tỷ giá chung doanh nghiệp kinh doanh xuất phải linh động hơn, có tinh thần trách nhiệm cao việc kinh doanh không ưu đãi tỷ giá, qua tạo thêm tính tự lập cho doanh nghiệp Nhưng bên cạnh đôi lúccũng có nững bất cập Chẳng hạn tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam đồng ngoai tệ thấp, tức định giá cao đồng nội tệ hoạt động xuất hỗ trợ khác hẳn hoạt động xuất có xu hướng giảm Sở dĩ xuất thu ngoại tệ với tỷ giá thấp đổi đồng 54 nội tệ giá trị thu lại ta thấp Do đó, Nhà nước cần có sách tỷ giá để hỗ trợ cho hoạt động xuất tỷ giá hối đoái Ngân hàng ngoại thương tăng cao 2.4 – Hoàn thiện sách tín dụng Trong giai đoạn tình hình cạnh tranh ngày khó khăn, phức tạp việc nắm bắt hội kinh doanh quan trọng Đó điều tạo nên thành công kinh doanh Công ty Các thời kinh doanh, hội hấp dẫn Công ty hội đến lần, có Công ty cần nắm bắt thắng đối thủ Nếu Công ty đủ vốn phục vụ cho thương vụ kinh doanh hội bị bỏ lỡ, doanh nghiệp khác chiếm lấy hội đồng thời dẫn tới khách, khả cạnh tranh sau Công ty Do để giúp Công ty có thuận lợi kinh doanh cần có trợ giúp tổ chức tín dụng thông qua sách tín dụng Nhà nước như: - Nhà nước cần có ưu đãi tín dụng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu, đảm bảo đủ lượng vốn cho đầu tư sản xuất kinh doanh hàng xuất dài hạn thấp - Nhà nước nên khuyến khích việc thông qua tổ chức ngân hàng Thương mại quốc doanh thực chế bảo lãnh tiền vay, chứng từ thương mại, phương pháp toán tiền mua, bán hàng trả chậm, bảo lãnh nộp thuế bảo lãnh hợp đồng cho đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động, nang cao sức cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường giới - Theo dõi sát tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam với ngoại tệ để kịp thời đạo phương án điều chỉnh tỷ giá, lãi suất, vừa đảm bảo an ninh tiền tệ quốc gia, vừa có lợi việc thúc đẩy xuất nói chung xuất hàng may mặc nói riêng Song song với vấn đề trên, vấn đề khác mà doanh nghiệp quan tâm thủ tục vay vốn: Thủ tục vay phải đơn giản, nhanh chóng thuận lợi cho doanh nghiệp thời giúp doanh nghiệp thiếu vốn nhanh chóng vay số vốn cần Nhưng thủ tục vay vốn nước ta rườm rà, đòi hỏi nhiều thủ tục, giấy tờ Có lúc cần vốn lúc hoàn thành xong thủ tục thương vụ kinh doanh lỡ Mặt khác nguồn vốn nhàn rỗi dân cư nhiều kể ngân hàng thương mại người cần vốn ngân hàng thương mại lại bị " đóng băng " không cho vay Đây thiệt hại lớn kinh tế đất nước mà nhà nước cần nhanh chóng khắc phục Cần bỏ bớt nhữngthủ tục, giấy tờ không cần thiết giúp doanh nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn Cần có linh hoạt khâu thẩm định dự án cho vay vốn để tranh đánh hội đem lại lợi nhuận cao mang tính chiến lược doanh nghiệp Bên cạnh Nhà nước cần hỗ trợ cho phát triển doanh nghiệp May mặc thông qua công cụ lãi suất Hiện nay, hầu hết 55 doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập nói chung công ty phải vay vốn ngân hàng để tiến hành hoạt động kinh doanh đầu tư vào trình sản xuất Công ty, hợp đồng gia công có chu kỳ sản xuất lâu, phải tạm nộp thuế nhập Công ty tiến hành làm thủ tục vay vốn ngân hàng để nộp thuế Lãi xuất hàng tháng mà Công ty phải trả cho ngân hàng thường biến động qua giai đoạn khác Hiện lãi suất vay ngân hàng Công ty từ 0,65 - 0,7%/tháng Lãi suất có thấp với khoản tiền vay lớn số tiền trả lãi lại lớn 56 KẾT LUẬN Chúng ta phủ nhận vai trò chế thị trường, cạnh tranh thúc đẩy kinh tế thị trường phát triển, phát huy hết tiềm xã hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tham gia thị trường phải chấp nhận cạnh tranh tìm cách thắng lợi cạnh tranh Tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp xét cho mở rộng thị trường, tăng doanh thu điều kiện để doanh nghiệp tồn phát triển Do vậy, tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp tất yếu mà doanh nghiệp phải thực Công ty may xuất hoạt động bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày gay gắt Tham gia thị trường có nhiều doanh nghiệp tiếng giới Việt Nam Nhưng nhờ có động nhạy bén hoạt động sản xuất kinh doanh với lợi mà Công ty có được, Công ty đứng vững phát triển, giành thắng lợi cạnh tranh Công ty may xuất cần sử dụng vũ khí cạnh tranh có hiệu Chuyên đề kết nghiên cứu vận dụng lý luận vào tìm hiểu thực tế, thực trạng cạnh tranh Công ty may xuất thị trường Em hy vọng giải pháp có ích việc đề chiến lược cạnh tranh Công ty thời gian tới 57
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế, Chuyên đề sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế, Chuyên đề sức cạnh tranh và các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của công ty may xuất khẩu trong thị trường quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay