Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua da (FULL TEXT)

167 166 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 22:00

ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh lý động mạch (ĐM), đặc biệt là bệnh động mạch vành (ĐMV) ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng cơ quan tới mức có thể nguy hiểm đối với tính mạng người bệnh. Số liệu thống kê của D. Lloyd-Jones và cộng sự [1]. năm 2009 cho thấy hiện mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 34,5% bệnh nhân tử vong do các bệnh tim mạch. Trong số đó, bệnh ĐMV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, bệnh ĐMV đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng và đang dẫn đến nhiều thay đổi trong mô hình bệnh tim mạch [2]. Mặc dù giải phẫu của các ĐMV đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bằng các kỹ thuật truyền thống và đã được mô tả khá đầy đủ trong các sách giáo khoa giải phẫu kinh điển, nhưng để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về hiểu biết giải phẫu trong chẩn đoán, điều trị và can thiệp bệnh mạch vành, chúng vẫn tiếp tục được quan tâm nghiên cứu dựa trên những kỹ thuật hiện hình ngày càng hiện đại hơn. Mạch máu nói chung và các ĐMV nói riêng thường có nhiều biến đổi giải phẫu. Nắm vững các biến đổi giải phẫu của các ĐMV là cơ sở quan trọng cho bác sĩ lâm sàng phiên giải (đọc) các films chụp mạch, phẫu thuật hay thực hiện các thủ thuật can thiệp mạch máu một cách đúng đắn và chính xác nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. Trong điều trị can thiệp mạch, thầy thuốc cần biết rõ các thông tin chi tiết về từng đoạn hay nhánh mạch: tần suất có mặt, vị trí, kích thước, hướng đi và góc tách. Đây là những thông tin không thể thiếu khi nong hay đặt stent điều trị hẹp, tắc ĐMV. Có nhiều kỹ thuật bộc lộ ĐMV, như làm khuôn đúc ĐM hay phẫu tích. Đây là hai kỹ thuật kinh điển được nhiều tác giả sử dụng để nghiên cứu và kết quả của những nghiên cứu đó đã được thể hiện qua những mô tả trong các sách giáo khoa giải phẫu kinh điển. Tuy nhiên, các kỹ thuật nghiên cứu này cũng có những hạn chế: Các khuôn đúc ĐM đơn thuần không cho phép nhận định liên quan của các mạch máu đó với các cấu trúc của tim (do đã bị làm tiêu đi); tiêu bản phẫu tích khó đem lại cái nhìn toàn cảnh của toàn bộ lưới mạch trên không gian ba chiều và việc phẫu tích các nhánh sâu gặp nhiều khó khăn; khó có thể làm ra một lượng tiêu bản đủ lớn để thấy được hết những biến đổi giải phẫu có tần suất xuất hiện thấp… Trong khi đó, với máy chụp cắt lớp vi tính 64 lớp (64-MSCT) hay các máy chụp đa đầu dò khác, người ta có thể làm hiện hình hầu hết các đoạn và các nhánh của các ĐM được nghiên cứu, có thể dựng hình ảnh các ĐM trên không gian ba chiều trong mối liên quan với các cấu trúc khác, có thể nhận định được hầu hết các biến đổi giải phẫu và có thể thống kê được tỷ lệ của các biến đổi giải phẫu dựa trên một số lượng lớn phim chụp. Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện tại cho phép tái tạo lại hình ảnh các ĐM ngày càng rõ nét hơn. Theo thông lệ, người ta vẫn coi hình ảnh trên các phim chụp mạch vành qua da (PCA - Percutaneous Coronary Angiography) là “chuẩn”, là căn cứ để đánh giá khả năng hiện ảnh của các phương tiện khác. Tuy 64-MSCT (Multislice Spiral computer tomography) cũng có giá trị rất cao trong hiện ảnh tim và các ĐMV, có thể cho phép thấy được hình ảnh giải phẫu bình thường, các biến đổi hay bất thường giải phẫu cũng như các thương tổn, việc phân tích giá trị hiện ảnh của 64-MSCT so với PCA bằng phân tích toán học là việc làm cần thiết. Trên thế giới đã có rất nhiều báo cáo về biến đổi hay bất thường của các ĐM trên các hình ảnh chụp MSCT. Ở Việt Nam, báo cáo của các nhà chẩn đoán hình ảnh, các nhà can thiệp mạch hay các nhà ngoại khoa tim mạch chỉ thu hẹp trong khoảng không gian bệnh lý và thương tổn của một nhánh mạch nhỏ nào đó mà chưa có những đề tài nghiên cứu đánh giá về giải phẫu và các biến đổi giải phẫu của các mạch vành. Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua da” nhằm các mục tiêu: 1. Xác định khả năng hiện ảnh, kích thước, góc tách các đoạn và nhánh động mạch vành trên chụp cắt lớp vi tính 64 lớp so với hình ảnh trên chụp mạch vành qua da. 2. Mô tả một số bất thường giải phẫu của động mạch vành dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 lớp và hình ảnh trên chụp mạch vành qua da. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VŨ DUY TÙNG NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN HÌNH ẢNH CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 64 LỚP SO VỚI HÌNH ẢNH MẠCH QUA DA Chuyên ngành : Giải phẫu ngƣời M s : 62720104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Huy PGS.TS Nguyễn Qu c Dũng HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập làm luận án, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều nhà trường, bệnh viện, gia đình bạn bè Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Bộ môn giải phẫu người, Trường Đại học Y Hà Nội, Viện Hữu Nghị Hà Nội Với lòng kính trọng sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn tới: - PGS TS Nguyễn Văn Huy, Trưởng môn giải phẫu trường Đại học Y Hà Nội - PGS TS Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Viện Hữu Nghị Hà Nội Những người thầy tận tâm với hệ học trò, người tạo cho điều kiện tốt trình học tập, nghiên cứu dành nhiều thời gian trí tuệ trực tiếp hướng dẫn thực hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể bác sỹ, y tá, kỹ sư Phòng 64-MSCT, Phòng chụp mạch tạo điều kiện thuận lợi cho trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ môn giải phẫu trường Đại học Y Hà Nội tận tình giúp đỡ thời gian học tập Cuối cùng, xin cảm ơn bố mẹ người thương yêu hết mực, nuôi dạy ngày hôm Xin cảm ơn người bạn đời bạn bè thân thiết, người bên cạnh chia sẻ khó khăn động viên suốt thời gian qua Hà Nội, tháng 09 năm 2016 Vũ Duy Tùng LỜI CAM ĐOAN Tôi VŨ DUY TÙNG, nghiên cứu sinh khóa 29 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Giải phẫu người, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn Thầy PGS.TS NGUYỄN VĂN HUY, Thầy PGS.TS NGUYỄN QUỐC DŨNG Công trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thông tin nghiên cứu hoàn toàn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 14 tháng năm 2016 Thạc sĩ Vũ Duy Tùng CÁC CHỮ VIẾT TẮT 64-MSCT Chụp cắt lớp vi tính 64 lớp BN Bệnh nhân ĐM Động mạch ĐMLTT Động mạch liên thất trước ĐMM Động mạch mũ ĐMV Động mạch vành NC Nghiên cứu PCA Chụp mạch qua da MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Thuật ngữ ĐMV 1.2 Quan điểm phân chia ĐM vành 1.3 Lịch sử nghiên cứu, ứng dụng mạch vành 1.4 Giải phẫu động mạch vành 1.4.1 Nguyên ủy 1.4.2 Đường 1.4.3 Phân nhánh đoạn 11 1.4.4 Vòng nối hệ ĐMV 16 1.4.5 Ưu ĐMV 17 1.4.6 Kích thước ĐMV 17 1.4.7 Một số bất thường giải phẫu bẩm sinh 18 1.5 Các kỹ thuật nghiên cứu giải phẫu ĐMV .18 1.5.1 Kỹ thuật phẫu tích 18 1.5.2 Kỹ thuật làm tiêu ăn mòn 20 1.5.3 Kỹ thuật chụp X quang có bơm thuốc cản quang xác 20 1.5.4 Kỹ thuật chụp mạch vành qua da 21 1.5.5 Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính 26 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .40 2.1 Đối tượng nghiên cứu .40 2.1.1 Bệnh nhân nghiên cứu 40 2.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn file ảnh 40 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 40 2.1.4 Cỡ mẫu nghiên cứu 41 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 2.2.1 Các nội dung nghiên cứu 42 2.2.2 Cách đo đường kính, góc tính độ hẹp đoạn nhánh 46 2.2.3 Các phương tiện chụp phim 49 2.2.4 Xử lý số liệu 54 2.2.5 Biện pháp khống chế sai số 55 2.2.6 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 55 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân .56 3.1.1 Phân bố theo giới 56 3.1.2 Phân bố theo tuổi 56 3.2 Đặc điểm chung nguyên ủy so với xoang ĐM chủ 57 3.2.1 Vị trí lỗ ĐMV so với xoang ĐM chủ 64-MSCT 57 3.2.2 Vị trí lỗ ĐMV so với chiều cao xoang ĐM chủ 64-MSCT 58 3.2.3 Lỗ ĐMV so với chiều trước sau xoang ĐM chủ 59 3.2.4 Hướng ĐMV so với ĐM chủ lên xoang động mạch chủ 60 3.3 Khả ảnh ĐMV 61 3.3.1 Đặc điểm chung khả ảnh đoạn ĐMV 61 3.3.2 Các đoạn nhánh ĐMV phải 63 3.3.3 Các đoạn nhánh ĐMV trái 73 3.3.4 Khả ảnh nhánh 76 3.4 Phân tích mối tương quan khả ảnh nhánh, đường kính nhánh góc tách nhánh mạch 82 3.5 Các bất thường giải phẫu 83 3.5.1 Bất thường nguyên ủy ĐMV 83 3.5.2 Bất thường đường động mạch vành 84 Chƣơng 4: BÀN LUẬN .87 4.1 Đặc điểm chung nhóm bệnh nhân nghiên cứu 87 4.2 Khả ảnh xoang ĐMV 87 4.2.1 Vị trí lỗ ĐMV so với xoang ĐM chủ 64-MSCT 87 4.2.2 Vị trí lỗ ĐMV so với chiều cao xoang ĐM chủ 64-MSCT 90 4.2.3 Lỗ ĐMV so với chiều trước - sau xoang ĐM chủ 94 4.2.4 Hướng ĐMV so với xoang ĐM chủ ĐMC lên 94 4.3 Khả ảnh ĐMV 95 4.3.1 Đặc điểm chung khả ảnh đoạn 95 4.3.2 Động mạch vành phải 98 4.3.3 Động mạch vành trái 108 4.4 Mối tương quan nhánh mạch 114 4.5 Một số bất thường giải phẫu 115 4.5.1 Bất thường vị trí xuất phát 116 4.5.2 Bất thường mạch 116 KẾT LUẬN .118 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI L IỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Phân bố tỷ lệ bệnh nhân theo giới 56 Bảng 3.2 Phân bố tỷ lệ bệnh nhân theo nhóm tuổi 56 Bảng 3.3 Nguyên ủy ĐMV 64-MSCT 57 Bảng 3.4 Nguyên ủy ĐMV 64-MSCT 58 Bảng 3.5 Góc ĐMV với mặt phẳng ngang qua xoang ĐMC 59 Bảng 3.6 Góc hợp ĐMV với ĐM chủ lên xoang ĐM chủ 64-MSCT 60 Bảng 3.7 Tỷ lệ ảnh đoạn ĐMV 61 Bảng 3.8 Tỷ lệ ảnh đoạn ĐMV phải 63 Bảng 3.9 Đường kính đoạn ĐMV phải 63 Bảng 3.10 Chiều dài đoạn ĐMV phải 64 Bảng 3.11 Tỷ lệ ảnh nhánh ĐMV phải 64 Bảng 3.12 Khả ảnh nhánh ĐMV phải 65 Bảng 3.13 Tỷ lệ ảnh nhánh bờ phải 66 Bảng 3.14 Nguyên ủy động mạch nón 66 Bảng 3.15 Nguyên ủy động mạch nút xoang 68 Bảng 3.16 Tỷ lệ ảnh nhánh ĐMV phải 70 Bảng 3.17 Đường kính nhánh ĐMV phải 70 Bảng 3.18 Góc tạo ĐMV phải nhánh 71 Bảng 3.19 Tỷ lệ ảnh đoạn nhánh động mạch vành trái 73 Bảng 3.20 Đường kính đoạn ĐMV trái 74 Bảng 3.21 Chiều dài đoạn ĐMV trái 75 Bảng 3.22 Khả ảnh nhánh 76 Bảng 3.23 Giá trị 64-MSCT so với PCA đánh giá khả ảnh nhánh chéo, nhánh vách nhánh bờ tù 77 Bảng 3.24 Tổng hợp khả ảnh nhánh động mạch liên thất trước 78 Bảng 3.25 Đường kính nhánh chéo, nhánh bờ tù nhánh vách 80 Bảng 3.26 Góc tách nhánh chéo, nhánh bờ tù nhánh vách 81 Bảng 3.27 Góc tách nhánh ĐM vành trái 82 Bảng 3.28 Nguyên ủy ĐMV 64-MSCT 83 Bảng 3.29 Số trường hợp tim 84 Bảng 3.30 Vị trí cầu ĐM vành 84 Bảng 3.31 Chiều dài độ dầy cầu 85 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 57 Biểu đồ 3.2 Tương quan chiều dài độ dầy cầu 85 Ng-êi dùng ¶nh: ……………… Ng-êi ®äc: ……………………… DANH SÁCH BỆNH NHÂN LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Họ tên Phạm Hoàng K Nguyễn Xuân A Dương Đình L Nguyễn Văn M Lê Mạnh Th Lê Thiết H Vũ Đình L Lê Đình Ng Tạ Đình C Phan Đình T Trần Quốc H Vũ Văn L Ng.Thị.Minh T Trần Đức U Phạm văn Đ Nguyễn Bá S Tạ Đình H Hoàng Trung Th Nguyễn Quang Th Lưu Vũ Kh Nguyễn Mạnh Đ Đặng Đình Q Bùi Xuân L Đoàn Trần Kh Nguyễn Như H Nguyễn Văn L Nguyễn Văn H Hoàng C Nguyễn Đức Th Phạm Khắc Th Nguyễn Thị Th Tô T Đỗ Xuân Th Tuổi 71 86 75 82 67 76 73 68 60 78 70 70 71 79 67 68 73 57 63 63 57 67 86 82 68 79 66 73 76 75 64 72 68 Chup 64-MSCT 15/8/2014 27/8/2014 10/9/2014 12/9/2014 26/9/2014 6/10/2014 24/12/2009 2/1/2009 2/1/2009 20/1/2009 18/2/2009 18/2/2009 19/02/2009 9/2/2009 03/03/2009 05/03/2009 9/3/2009 23/12/2008 17/3/2009 23/03/2009 24/3/2009 20/4/2009 15/05/2009 18/5/2009 19/5/2009 20/05/2009 4/6/2009 05/06/2009 11/06/2009 12/6/2009 12/06/2009 12/06/2009 19/6, 25/6 Chụp PCA 29/8/2014 3/9/2014 18/9/2014 26/9/2014 2/10/2014 21/10/2014 29/12/2009 2/2/2009 6/1/2009 5/2/2009 25/2/2009 11/3/2009 03/03/2009 17/3/2009 11/03/2009 16/03/2009 11/3/2009 6/3/2009 20/3/2009 23/04/2009 31/3/2009 3/5/2009 18/11/2009 21/5/2009 15/6/2009 28/05/2009 24/12/2009 15/06/2009 18/06/2009 23/6/2009 01/07/2009 11/03/2009 30/06/2009 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Đỗ Đình Ph Nông Xuân H Trịnh Thị D Vũ Xuân K Nguyễn Thúy Kh Đặng Thế Th Nguyễn Đình M Lê Văn C Phan Bá Th Lê Đình Q Nguyễn Thị Th Vũ Đình M Trần Văn Th Lê Xuân B Trịnh Đình Th Nguyễn Quang Đ Nguyễn Văn Ph Bùi Văn S Mai Xuân Đ Vũ Đức V Phạm Văn T Nguyễn Thành L Nguyễn Trọng Th Nguyễn Hồng Q Vũ Thị H Nguyễn Văn L Lương Vĩnh Kh Trần Quang D Lê Thị Phương Ng Nguyễn Lý T Lương Bích V Nguyễn Chí H Nguyễn Hoàng L Nguyễn Đức Y Nguyễn Hữu Ph Ngô Bích Nh 57 64 63 77 70 65 65 77 70 69 76 79 62 69 52 66 75 74 76 64 73 61 65 61 82 83 78 62 76 74 66 59 68 66 68 77 25/6/2009 26/06/2009 01/07/2009 9/7/2009 14/7/2009 17/07/2009 27/07/2009 29/7/2009 29/07/2009 29/07/2009 07/08/2009 11/8/2009 26/08/2009 26/8/2009 10/09/2009 14/09/2009 26/10/2009 11/11/2009 11/11/2009 17/11/2009 19/10/2009 20/11/2009 26/11/2009 10/12/20099 19/8/2010 06/01/2010 01/06/2010 20/1/2010 03/02/2010 9/2/2010 27/02/2010 03/03/2010 11/3/2010 12/03/2010 18/3/2010 18/03/2010 30/6/2009 01/07/2009 07/07/2009 15/7/2009 20/9/2009 25/05/2010 08/10/2009 6/8/2009 12/08/2009 06/08/2009 11/08/2009 17/8/2009 08/09/2009 1/9/2009 15/09/2009 18/09/2009 04/11/2009 12/1/2010 18/11/2009 19/11/2009 25/11/2009 01/12/2009 01/12/2009 13/4/2009 24/8/2010 02/03/2010 13/01/2010 28/1/2010 09/02/2010 25/2/2010 03/02/2010 03/09/2010 27/4/2010 31/03/2010 5/11/2010 31/03/2010 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Trần Đồng L Nguyễn Văn Ph Hoàng Văn Ph Nguyễn Văn L Đỗ Viết Tr Nguyễn Ngọc L Lê Đình T Nguyễn Công Tr Ng.Thị.Thanh Ng Phạm Văn G Khuất Quang S Nguyễn Bá S Phạm Văn M Bùi Thị Ph Đào Công I Vũ Quang H Đoàn Quý Kh Hoàng Văn Ph Dương Bá K Trần Huy Ngh Nguyễn Đức Ph Đỗ Thị Bích Ng Trần Thị Ngh Quách Ngọc A Võ Minh Th Trần Thị H Vi Thị H Đặng Thái Nh Đào Thị Q Lê Ngọc Th Trần Công Đ Lương Hồng Tr Lê Sỹ L Hoàng Đức H Hoàng Thái S Đỗ Văn L 70 67 72 66 66 80 72 79 70 66 68 63 71 77 72 78 80 61 71 65 74 75 59 70 70 83 74 58 61 68 75 68 70 71 70 69 19/3/2010 26/3/2010 26/3/2010 29/3/2010 28/04/2010 10/05/2010 12/5/2010 13/5/2010 14/05/2010 07/05/2010 21/05/2010 24/05/2010 02/06/2010 4/6/2010 11/06/2010 15/6/2010 18/06/2010 25/6/2010 20/7/2010 21/7/2010 21/07/2010 22/7/2010 3/8/2010 11/8/2010 12/8/2010 19/8/2010 19/08/2010 20/8/2010 26/8/2010 31/8/2010 7/9/2010 07/09/2010 8/9/2010 15/3/2011 24/9/2010 05/10/2010 19/1/2011 13/4/2010 9/8/2010 19/1/2011 17/06/2010 18/05/2010 2/6/2010 8/12/2010 25/05/2010 25/05/2010 06/02/2010 24/06/2010 24/06/2010 28/10/2010 17/6/2010 29/6/2010 24/6/2010 27/7/2010 27/7/2010 22/7/2010 15/09/2010 31/8/2010 18/8/2010 18/8/2010 17/8/2010 25/8/2010 24/08/2010 15/9/2010 12/10/2010 27/10/2010 15/9/2010 14/09/2010 28/10/2010 25/3/2011 29/9/2010 08/10/2010 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 Phan L Nguyễn Văn Đ Nguyễn Đức Ng Đặng Đình T Bàn Công H Nguyễn Đ Nguyễn Thu D Hoàng Đình L Trịnh Hùng Th Bá Thanh K Lê H Hà Văn N Nguyễn U Hoàng Quý C Vũ Văn Đ Phạm Văn B Trần Thị Kim Ch Phạm Quang V Phạm Ngọc Đ Nguyễn Văn B Nguyễn Quang L Phan Xuân H Trần Công Kh Ma Văn L Nguyễn Tư Ng Đỗ Thế kh Nguyễn Văn V Trần Thanh B Lường Văn Ch Nguyễn Thạc G Nguyễn Thế T Nguyễn Văn Q Nguyễn Thái L Nguyễn Ngọc M Vũ Văn T Bùi Xuân Nh 76 68 76 77 66 53 69 72 73 57 62 58 76 70 64 71 64 69 71 66 78 69 63 61 64 71 66 53 66 69 71 64 69 70 55 74 5/10/2010 14/10/2010 20/10/2010 28/10/2010 1/11/2010 2/11/2010 03/11/2010 8/11/2010 11/10/2010 11/12/2010 15/11/2010 24/11/2010 25/11/2010 26/11/2010 29/11/2010 01/12/2010 02/12/2010 16/12/2010 20/12/2010 30/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 11/1/2011 12/01/2011 24/1/2011 23/2/2011 28/2/2011 14/3/2011 15/4/2011 26/4/2011 8/12/2011 16/8/2011 17/8/2011 14/9/2011 21/9/2011 18/10/2011 12/10/2010 27/10/2010 21/10/2010 5/11/2010 5/11/2010 5/11/2010 10/11/2010 11/11/2010 24/11/2010 16/11/2010 30/11/2010 30/11/2010 16/12/2010 16/12/2012 8/12/2012 01/12/2011 16/12/2010 29/12/2010 31/5/2011 11/3/2011 12/1/2010 4/1/2010 19/1/2011 19/11/2011 28/2/2011 2/3/2011 26/10/2011 23/9/2011 19/4/2011 13/9/2011 16/8.2011 23/8/2011 30/8/2011 20/9/2011 13/12/2011 26/10/2011 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 Lê Văn V Lê Minh Đ Nguyễn Thị Đ Bùi Đức Th Lê Văn A Lê Văn U Đặng Minh Th Đỗ Thị M Nguyễn Văn H Trần Ngọc G Bùi Quang H Lê Đình Ch Nguyễn Huyền K Trịnh Trọng Ngh Nguyễn Trọng X Trịnh Thị Kim Kh Võ Văn Ô Chủ Minh H Lê Thị S Bùi Thị H Cao Huy H Nguyễn Đình Th Trần Quốc S Chu Duy Ph Nguyễn Văn Đ Vũ Thị Kim V Đỗ Văn V Vương Văn T Nguyễn Thị H Nguyễn Văn Th Lương Thị B Nguyễn Văn Th Nguyễn Đăng M Cao Trọng H Lê Văn H Đào Q 54 68 56 83 70 70 72 60 64 77 68 68 60 76 61 69 74 70 71 60 58 77 63 74 66 70 71 63 65 69 57 74 73 63 67 74 16/11/2011 12/1/2011 13/1/2012 14/2/2012 13/3/2012 13/3/2012 10/4/2012 9/5/2012 20/7/2012 29/6/2012 29/6/2012 10/7/2012 13/7/2012 17/7/2012 2/8/2012 20/8/2012 21/8/2012 27/8/2012 17/9/2012 31/10/2012 7/11/2012 8/11/2012 14/12/2012 23/1/2013 16/1/2013 21/1/2013 25/1/2013 1/2/2013 27/2/2013 28/2/2013 15/3/2013 5/4/2013 5/4/2013 9/4/2013 23/4/2013 24/5/2013 16/2/2012 13/12/2011 4/4/2012 27/2/2012 15/10/2012 15/10/2012 4/5/2012 18/7/2012 20/7/2012 3/7/2012 5/7/2012 24/7/2012 20/7/2012 24/7/2012 7/8/2012 6/9/2012 2/11/2012 30/8/2012 27/11/2012 15/11/2012 27/11/2012 12/11/2012 19/12/2012 30/1/2013 27/02/2013 22/1/2013 30/1/2013 21/2/2013 28/05/2013 14/3/2013 3/5/2013 10/3/2014 18/4/2013 11/4/2013 11/6/2013 6/6/2013 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 Trần Khắc T Nguyễn Đình Ph Nguyễn Xuân Đ Nguyễn Nam C Nguyễn Văn Đ Đào Trọng T Nguyễn Đình M Bùi Văn H Bùi Thế Ng Nguyễn Xuân Đ Trần T Bùi Quang Th Đỗ Chí S Nguyễn Bá Tr Nguyễn T Ngọc Tr Nguyễn Xuân T Quản Đình Kh Nguyễn Hải Q Chế Viết Nh Vũ Văn B Phạm Thị Q Trần Thị Thục O Phan Đình Ph Trần Thị M Đào Văn T Vũ Văn V Nguyễn Thị Kh Hoàng Đình Ch Tạ Văn T Nguyễn Mạnh H Nguyễn Mạnh H Tôn Tích Ngh Trương Thị H Phạm Đình Đ Bùi Thị Nh Vũ Văn D 64 76 65 58 70 64 71 66 84 64 75 65 80 85 75 71 61 71 74 75 80 78 65 66 58 68 75 56 62 74 63 68 77 70 70 71 30/5/2013 18/6/2013 3/7/2013 15/7/2013 16/7/2013 2/8/2013 6/8/2013 21/8/2013 30/8/2013 28/8/2014 16/9/2013 17/9/2013 20/9/2013 24/9/2013 25/9/2013 26/9/2013 2/10/2013 8/10/2013 22/4/1905 4/12/2013 4/12/2013 12/12/2013 19/12/2013 24/12/2013 31/12/2013 8/1/2014 22/1/2014 10/2/2014 12/3/2014 14/3/2014 10/4/2014 21/4/2014 23/4/2014 9/6/2014 11/6/2014 12/6/2014 6/6/2013 25/6/2013 1/8/2013 16/7/2013 3/6/2014 20/5/2014 22/4/2014 6/10/2014 2/10/2014 4/9/2014 19/9/2013 15/5/2014 15/4/2014 1/10/2013 5/11/2013 17/10/2014 15/10/2013 13/11/2013 20/9/2013 8/12/2011 8/4/2013 16/12/2013 19/11/2014 26/12/2013 3/1/2014 3/4/2014 25/2/2014 20/2/2014 15/5/2014 6/3/2014 15/4/2014 30/10/2014 26/4/2014 12/6/2014 17/6/2014 21/10/2014 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 Trần Nguyên H Nguyễn Trường Th Cổ Đình Q Nguyễn T Kim D Nguyễn Đình Y Vũ Quốc S Nguyễn Văn B Trần Đức L Nguyễn Huy Ch Phạm Thị Nh Nguyễn Quốc L Ng T Phương V Nguyễn Duy Ph Nguyễn Tiến Th Vũ Quý Đ Nguyễn An L Bùi Ngọc H Cao Cự H Cao Thị Q Đào Hữu Th Đào Trọng L Hoàng Văn Q Hoàng Văn T Lê Đức K Lê Ngọc O Lê Văn Th Ng.Thành Ph Nguyễn Bình S Nguyễn Hưũ L Nguyễn Khắc Đ Nguyễn Mạnh Th Nguyễn Ngọc Đ Nguyễn Quốc A Nguyễn Tiến Nh Nguyễn Thế C 78 73 70 71 85 63 75 62 60 69 60 74 63 77 77 70 61 64 65 78 75 80 73 75 78 70 62 60 70 65 67 59 75 78 13/6/2014 23/6/2014 30/6/2014 25/7/2014 5/8/2014 15/6/2010 5/10/2010 28/10/2010 3/12/2010 29/4/2010 21/5/2010 10/06/2010 22/6/2010 14/9/2010 11/10/2010 3/12/2010 15/3/2009 15/12/2009 4/8/2009 19/10/2009 23,24/7/2012 12/3/2009 9/8/2011 28/09/2009 14/6/2010 28/4/2009 19/11/2009 23/12/2009 31/8/2012 15/9/2009 31/10/2013 20/11/2009 6/7/2009 26/11/2009 19/03/2009 21/10/2014 26/6/2014 8/7/2014 11/9/2014 7/8/2014 30/6/2010 8/10/2010 5/11/2010 17/12/2010 11/5/2010 2/6/2010 17/06/2010 3/8/2010 22/9/2010 28/10/2010 9/12/2010 12/5/2011 23/12/2009 12/8/2009 12/1/2010 1/8/2012 3/4/2009 26/10/2011 24/12/2009 7/6/2011 5/5/2009 01/12/2009 29/12/2009 6/9/2012 18/9/2009 29/10/2013 1/12/2009 21/7/2009 18/12/2009 07/04/2009 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Nguyễn Thị H Nguyễn Thị Ng Nguyễn Thị Q Nguyễn Văn Đ Nguyễn Văn L Phạm Ngọc B Phạm Văn V Phan D Tr.Thị.Diệu Th Trần Phi H Trần Thị Th Trần Văn D Trần Xuân B Trần Xuân D Trịnh Quang Kh Trương H Võ Văn Tr Vũ Hồng Ph Vũ Hồng Th Vương Ngọc L Xác nhận Cán dựng ảnh 62 63 67 72 76 69 67 77 47 79 71 71 65 62 67 71 68 53 77 77 5/11/2009 8/7/2009 17/12/2013 19/6/2009 23/07/2009 23/4/2009 21/01/2009 03/11/2009 16/3/2009 19/11/2009 16/4/2009 15/9/2009 10615(21/8) 27/11/2009 21/3/2013 9/7/2012 8/8/2012 03/08/2009 30/06/2009 27/11/2009 Xác nhận Giảng viên hƣớng dẫn Dựng ảnh 64-MSCT 8/12/2009 25/8/2009 18/2/2014 27/6/2009 04/07/2009 6/5/2009 12/02/2009 10/11/2009 17/3/2009 18/12/2009 12/5/2009 24/9/2009 27/08/2009 02/12/2009 11/11/2014 7/8/2012 15/8/2012 04/08/2009 09/07/2009 2/2/2009 Xác nhận lãnh đạo Bệnh viện Hữu Nghị Hà nội Dựng ảnh PCA DANH SÁCH BỆNH NHÂN DỰNG ẢNH THEO BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Họ Và tên Phạm Thị Nh Nguyễn U Trần Đồng L Phạm Ngọc Đ Nguyễn Quang L Lường Văn Ch Nguyễn Công Tr Nguyễn Tiến Th Nguyễn Duy Ph Nguyễn Quốc L Vũ Quốc S Nguyễn Ngọc L Nguyễn Văn Q Nguyễn Thế T Nguyễn An L Trần Đức L Bùi Đức Th Vũ Quý Đ Nguyễn Văn B Nguyễn Văn Ph Hoàng Văn Ph Cao Huy H Cao Trọng H Chủ Minh H Đặng Minh Th Bàn Công H Hoàng Thái S Bùi Xuân Nh Hoàng Đức H Tuổi 69 76 70 71 78 66 79 77 63 60 63 80 64 71 70 62 83 77 75 67 72 58 63 70 72 66 70 74 71 Giới Chụp 64-MSCT Nữ 29/4/2010 Nam 25/11/2010 Nam 19/3/2010 Nam 20/12/2010 Nam 31/12/2010 Nam 15/4/2011 Nam 13/5/2010 Nam 14/9/2010 Nam 22/6/2010 Nam 21/5/2010 Nam 15/6/2010 Nữ 10/5/2010 Nam 16/8/2011 Nam 8/12/2011 Nam 3/12/2010 Nam 28/10/2010 Nam 14/2/2012 Nam 11/10/2010 Nam 5/10/2010 Nam 26/3/2010 Nam 26/3/2010 Nam 7/11/2012 Nam 9/4/2013 Nam 27/8/2012 Nam 10/4/2012 Nam 1/11/2010 Nam 24/9/2010 Nam 18/10/2011 Nam 15/3/2011 Chụp PCA 11/5/2010 16/12/2010 19/1/2011 31/5/2011 12/1/2010 19/4/2011 8/12/2010 22/9/2010 3/8/2010 2/6/2010 30/6/2010 18/5/2010 23/8/2011 16/8.2011 9/12/2010 5/11/2010 27/2/2012 28/10/2010 8/10/2010 13/4/2010 9/8/2010 27/11/2012 11/4/2013 30/8/2012 4/5/2012 5/11/2010 29/9/2010 26/10/2011 25/3/2011 Mã BN 14867 19252 13995 19752 19996 21944 15151 17682 15987 15347 15870 15058 24564 24499 19436 18615 28818 18227 18130 14166 14174 35812 39283 33732 30339 18684 17889 26164 17780 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Đào Văn T Đào Công I Đỗ Chí S Nguyễn Huy Ch Đỗ Thị M Nguyễn Trọng X Nguyễn Huyền K Trần Quốc S Lê Thị S Bùi Thị H Nguyễn Đình Th Võ Văn Ô Lê Văn A Trịnh Thị Kim Kh Trịnh Trọng Ngh Lê Đình Ch Trần Ngọc G Bùi Quang H Nguyễn Văn H Nguyễn Thị Đ Chế Viết Nh Lê Văn V Vũ Văn T Lê Minh Đ Vũ Văn B Nguyễn Văn V Trần Thanh B Đỗ Thế kh Nguyễn Ngọc M Nguyễn Thái L Nguyễn Trường Th Bùi Thị Nh Nguyễn Văn Đ 58 72 80 60 60 61 60 63 71 60 77 74 70 69 76 68 77 68 64 56 74 54 55 68 75 66 53 71 70 69 73 70 70 Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam 31/12/2013 11/06/2010 20/9/2013 3/12/2010 9/5/2012 2/8/2012 13/7/2012 14/12/2012 17/9/2012 31/10/2012 8/11/2012 21/8/2012 13/3/2012 20/8/2012 17/7/2012 10/7/2012 29/6/2012 29/6/2012 20/7/2012 13/1/2012 22/4/1905 16/11/2011 21/9/2011 12/1/2011 4/12/2013 28/2/2011 14/3/2011 23/2/2011 14/9/2011 17/8/2011 23/6/2014 11/6/2014 16/7/2013 3/1/2014 17/6/2010 15/4/2014 17/12/2010 18/7/2012 7/8/2012 20/7/2012 19/12/2012 27/11/2012 15/11/2012 12/11/2012 2/11/2012 15/10/2012 6/9/2012 24/7/2012 24/7/2012 3/7/2012 5/7/2012 20/7/2012 4/4/2012 20/9/2013 16/2/2012 13/12/2011 13/12/2011 8/12/2011 26/10/2011 23/9/2011 2/3/2011 20/9/2011 30/8/2011 26/6/2014 17/6/2014 3/6/2014 45018 15784 43009 19443 30866 33074 32533 36749 34355 35667 35843 33552 29558 33506 32701 32416 32163 32172 31238 28340 43882 27090 25453 27389 44380 20827 21139 20709 25251 24612 48710 48378 41392 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 Phạm Đình Đ Bùi Quang Th Tạ Văn T Trương Thị H Nguyễn Đình M Hoàng Văn Ph Nguyễn Mạnh H Nguyễn Mạnh H Nguyễn Thị Kh Hoa Văn Đ Lê Văn H Trần Thị Thục O Nguyễn Hải Q Quản Đình Kh Nguyễn Bá Tr Nguyễn Xuân Đ Nguyễn Nam C Nguyễn Đình Ph Trần Khắc T Nguyễn Thị H Lương Thị B Nguyễn Đăng M Nguyễn Văn Th Nguyễn Văn Đ Vương Văn T Cổ Đình Q Nguyễn Đình Y Phạm Hoàng K Nguyễn Xuân A Nguyễn T Kim D Dương Đình L Nguyễn Văn M Lê Mạnh Th 70 65 62 77 71 61 63 74 75 71 67 78 71 61 85 65 58 76 64 65 57 73 69 66 63 70 85 71 86 71 75 82 67 Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam 9/6/2014 17/9/2013 12/3/2014 23/4/2014 6/8/2013 25/6/2010 10/4/2014 14/3/2014 22/1/2014 8/12/2010 23/4/2013 12/12/2013 8/10/2013 2/10/2013 24/9/2013 3/7/2013 15/7/2013 18/6/2013 30/5/2013 27/2/2013 15/3/2013 5/4/2013 28/2/2013 16/1/2013 1/2/2013 30/6/2014 5/8/2014 15/8/2014 27/8/2014 25/7/2014 10/9/2014 12/9/2014 26/9/2014 12/6/2014 15/5/2014 15/5/2014 26/4/2014 22/4/2014 27/7/2010 15/4/2014 6/3/2014 25/2/2014 7/12/2011 11/6/2013 16/12/2013 13/11/2013 15/10/2013 1/10/2013 1/8/2013 16/7/2013 25/6/2013 6/6/2013 28/05/2013 3/5/2013 18/4/2013 14/3/2013 27/02/2013 21/2/2013 8/7/2014 7/8/2014 29/8/2014 3/9/2014 11/9/2014 18/9/2014 26/9/2014 2/10/2014 48328 42921 46082 47159 42034 16063 46801 46147 45376 19526 39619 44617 43406 43273 43059 41104 41352 40756 40328 38144 38624 39178 38178 37410 37804 48878 49907 156 474 49660 579 668 996 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 Bùi Văn H Nguyễn Xuân T Lê Thiết H Nguyễn Thúy Kh Trần Nguyên H Tôn Tích Ngh Phan Đình Ph Vũ Xuân K Vũ Thị H Vũ Quang H Võ Minh Th Vũ Đức V Trịnh Đình Th Trịnh Thị D Trần Thị H Trần Văn Th Tô T Vi Thị H Nguyễn Văn L Đỗ Văn L Chu Duy Ph Trần T Trần Thị M Phan Bá Th Phạm Văn T Phạm Văn G Nông Xuân H Hoàng C Lưu Vũ Kh Lê Đình Q Mai Xuân Đ Nguyễn Văn L Nguyễn Văn Ph 66 71 76 70 78 68 65 77 82 78 70 64 52 63 83 62 72 74 83 69 74 75 66 70 73 66 64 73 63 69 76 79 75 Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam 21/8/2013 26/9/2013 6/10/2014 14/7/2009 13/6/2014 21/4/2014 19/12/2013 9/7/2009 19/8/2010 15/6/2010 12/8/2010 17/11/2009 10/09/2009 01/07/2009 19/8/2010 26/08/2009 12/06/2009 19/08/2010 06/01/2010 05/10/2010 23/1/2013 16/9/2013 24/12/2013 29/07/2009 19/10/2009 07/05/2010 26/06/2009 05/06/2009 23/03/2009 29/07/2009 11/11/2009 20/05/2009 26/10/2009 6/10/2014 17/10/2014 21/10/2014 20/9/2009 21/10/2014 30/10/2014 19/11/2014 15/7/2009 24/8/2010 29/6/2010 17/8/2010 19/11/2009 15/09/2009 07/07/2009 25/8/2010 08/09/2009 11/03/2009 24/08/2010 02/03/2010 08/10/2010 30/1/2013 19/9/2013 26/12/2013 12/08/2009 25/11/2009 25/05/2010 01/07/2009 15/06/2009 23/04/2009 06/08/2009 18/11/2009 28/05/2009 04/11/2009 42152 43129 1249 10026 48441 47090 44772 9961 12519 15846 17007 12044 10906 9852 17129 10668 9622 17135 12821 18111 37190 42866 44854 10242 12103 15216 9808 9515 7738 10245 11955 9455 11662 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 Nguyễn Trọng Th Nguyễn Thị Ngọc Tr Nguyễn Thị Th Nguyễn Thành L Nguyễn Quang Đ Đỗ Thị Bích Ng Nguyễn Đức Th Nguyễn Đình M Nguyễn Chí H Ng.Thị.Thanh Ng Ng T Phương V Lê Văn L Nguyễn Đức Y Nguyễn Bá S Ngô Bích Nh Đỗ Viết Tr Lương Vĩnh Kh Đặng Thế Th Bùi Xuân L Phạm Văn B Lương Bích V Khuất Quang S Hoàng Đình Ch Đoàn Quý Kh Trần Thị Kim Ch Trịnh Hùng Th Nguyễn Đức Ph Hà Văn N Bá Thanh K Đào Trọng T Phạm Thị Q 65 75 64 61 66 75 76 65 59 70 74 71 66 63 77 66 78 65 86 71 66 68 56 80 64 73 74 58 57 64 80 Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ 26/11/2009 25/9/2013 12/06/2009 20/11/2009 14/09/2009 22/7/2010 11/06/2009 27/07/2009 03/03/2010 14/05/2010 10/06/2010 12/7/2013 12/03/2010 24/05/2010 18/03/2010 28/04/2010 01/06/2010 17/07/2009 15/05/2009 01/12/2010 27/02/2010 21/05/2010 10/2/2014 18/06/2010 02/12/2010 11/10/2010 21/07/2010 24/11/2010 11/12/2010 2/8/2013 4/12/2013 01/12/2009 5/11/2013 01/07/2009 01/12/2009 18/09/2009 31/8/2010 18/06/2009 08/10/2009 03/09/2010 25/05/2010 17/06/2010 16/7/2013 31/03/2010 24/06/2010 31/03/2010 17/06/2010 13/01/2010 25/05/2010 18/11/2009 01/12/2011 03/02/2010 06/02/2010 20/2/2014 24/6/2010 16/12/2010 24/11/2010 15/09/2010 30/11/2010 16/11/2010 20/5/2014 8/4/2013 12205 43083 9612 12145 10968 16522 9596 10202 13620 15181 15758 31300 13816 15377 13966 14809 12832 10076 9236 19362 13549 15344 45483 15952 19403 18874 16511 19232 18934 41949 44406 160 161 162 163 164 Vũ Văn V Đỗ Văn V Nguyễn Văn Th Nguyễn Xuân Đ Nguyễn Đức Ng Xác nhận Cán dựng ảnh 68 71 74 64 76 Nam Nam Nam Nam Nam 8/1/2014 25/1/2013 5/4/2013 28/8/2014 20/10/2010 Xác nhận Giảng viên hƣớng dẫn Dựng ảnh 64-MSCT 3/4/2014 30/1/2013 10/3/2014 4/9/2014 21/10/2010 45156 37650 39175 42638 18418 Xác nhận L nh đạo Bệnh viện Hữu Nghị Hà nội Dựng ảnh PCA [...]... các mạch vành Với những lý do trên, chúng tôi tiến hành đề tài Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua da nhằm các mục tiêu: 1 Xác định khả năng hiện ảnh, kích thước, góc tách các đoạn và nhánh động mạch vành trên chụp cắt lớp vi tính 64 lớp so với hình ảnh trên chụp mạch vành qua da 2 Mô tả một số bất thường giải phẫu của động mạch vành. .. các nhánh của ĐMV mũ trên hình chụp 64- MSCT 46 Hình 2.6 Hình 2.7 Hình 2.8 Hình 2.9 Hình 2.10 Hình 2.11 Hình 2.12 Hình 2.13 Hình 2.14 Hình 2.15 Hình 2.16 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Hình 3.7 Hình 3.8 Hình 3.9 Hình 3.10 Hình 3.11 Hình 3.12 Hình 3.13 Hình 3.14 Hình 3.15 Hình 3.16 Cách đo chiều dài, đường kính và góc tách của từng nhánh mạch trên kỹ thuật 64- MSCT 47...DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Hình 1.7 Hình 1.8 Hình 1.9 Hình 1.10 Hình 1.11 Hình 1.12 Hình 1.13 Hình 1.14 Hình 1.15 Hình 1.16 Hình 1.17 Hình 1.18 Hình 1.19 Hình 1.20 Hình 1.21 Hình 1.22 Hình 1.23 Hình 1.24 Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Mô phỏng chiều hướng của xoang ĐM chủ 7 Hình mô phỏng lỗ tách của các ĐM vành 7 Vị... xoang trên 64- MSCT và trên PCA 69 ĐMV phải cho một nhánh bờ phải 72 Góc tách của ĐM bờ phải trên 64- MSCT và trên PCA 72 Nhánh phải 1 và 2 trên 64- MSCT và trên PCA .72 Hình 3 17 Hình 3.18 Hình 3.19 Hình 3.20 Hình 3.21 Hình 3.22 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 Hình 4.8 Hình 4.9 Hình 4.10 Hình 4.11 Hình 4.12 Hình 4.13 Hình 4.14 Hình 4.15 Hình 4.16 Hình. .. vành dựa trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính 64 lớp và hình ảnh trên chụp mạch vành qua da 4 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Thuật ngữ ĐMV Các động mạch vành - coronary arteries - xuất phát từ nguyên tiếng Latin là “corona”, có nghĩa là chiếc vương miện, ám chỉ các động mạch (ĐM) này chạy vòng quanh tim như một chiếc vương miện Lần đầu thuật ngữ được sử dụng trong chuyên ngành giải phẫu để mô tả mạch máu... biến thể giải phẫu của Grant and Regnier [26] hay nghiên cứu dựa trên các hình 6 ảnh chụp mạch của Mason Sones 1962 [27], (FM Sones, EK Shirey 1962) [28] Các nghiên cứu giải phẫu dựa trên chụp mạch này đã tạo ra một bước ngoặt trong nghiên cứu về giải phẫu nói chung và mạch máu nói riêng, kỹ thuật này nhanh chóng được phổ biến ra toàn thế giới Hiện nay, hình ảnh thu được trên phim chụp mạch vẫn được... hình ảnh nhanh do đó có tính ưu vi t hơn làm Hình 1.12 Hình chụp tiêu bản ăn mòn hay phẫu tích Tuy nhiên, do hình X quang ĐMV [63] ảnh giới hạn trên những khối ảnh hai chiều, nên có sự chồng lấn giữa các nhánh mạch làm khó khăn trong vi c nhận định các nhánh mạch, cũng như liên quan của các nhánh mạch 1.5.4 Kỹ thuật chụp mạch vành qua da (PCA- Percutaneous Coronary Angiography) Chụp mạch vành qua da. .. 64- MSCT lớp 29 Khả năng hiện ảnh tối đa trên một vòng quay của MSCT 256 lớp 29 Sơ đồ cấu tạo hệ thống máy DSCT .31 Mô phỏng thời điểm chụp so với khoảng thời gian R-R .34 Dạng ảnh MIP trên chụp 64- MSCT .42 Hình ảnh đo góc giữa các xoang ĐM chủ và động mạch vành 43 Các đoạn, các nhánh của ĐMV phải trên hình ảnh 64- MSCT .44 Các đoạn, các nhánh của ĐMV liên thất trước trên hình chụp 64- MSCT... phải đi gần tiếp tuyến với động chủ lên trên hình ảnh 64MSCT 95 Các đoạn động mạch vành được tái tạo trên 64- MSCT .96 Không quan sát được đoạn xa ĐM mũ trên 64- MSCT 97 Các dạng ĐM nón trên 64- MSCT 100 Các dạng ĐM nón 101 Động mạch nút xoang 102 Hình ảnh các nhánh bờ phải của ĐMV phải trên hình ảnh 104 Hình ảnh động mạch liên thất sau 106 Sự thay đổi... 89 Động mạch vành phải có nguyên ủy từ xoang chủ trái 90 Mô phỏng điểm uốn của ống dẫn so với kích thước tương ứng của xoang động mạch chủ và vị trí nguyên ủy của các động mạch vành 91 ĐMV trái xuất phát cao trên xoang ĐM chủ 91 ĐMV xuất phát cao trên hình ảnh chụp cắt lớp vi tính vị trí mũi tên 92 Mô phỏng quá trình đưa ống dẫn vào động mạch vành 93 B ĐMV phải đi gần tiếp tuyến với động
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua da (FULL TEXT), Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua da (FULL TEXT), Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua da (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay