Tiết 39 ngữ văn 7(từ trái nghĩa)

23 104 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:45

Giáo viên: Đinh Thị Thà KIM TRA BI C: 1/ Th no l t ng ngha? Cú my loi t ng ngha ? Cho vớ d ? -T ng ngha l nhng t cú ngha ging hoc gn ging - T ng ngha cú hai loi: + T ng ngha hon ton ( khụng phõn bit v sc thỏi ngha) Vớ d: Trỏi - qu Ln heo + T ng ngha khụng hon ton ( cú sc thỏi ngha khỏc nhau) Vớ d: Cht hi sinh n xi Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 1: (sgk/tr128) 1.1- Dựa vào kiến thức học Tiểu học Hãy xác định cặp từ trái nghĩa hai dịch thơ sau: Cảm nghĩ đêm tĩnh Tư ơng Như Đầu giường ánh trăng rọi Ngỡ mặt đất phủ sương Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 1: (sgk/tr128) Ngẫu nhiên viết nhân buổi quê Trần Trọng San Trẻ đi, già trở lại nhà, Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu Gặp mà chẳng biết nhau, Trẻ cười hỏi: Khách từ đâu đến làng? I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 1: (sgk/tr128) 1.1: Ngẩng ( Hoạt động đầu) cúi T (Tuổi tác) trỏi Trẻ - già ngha ( Sự di chuyển) Đi trở lại I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược BI TP NHANH 1/ Gi - tr -> trỏi ngha (c s chung v tui tỏc ) 2/ Gi - p -> trỏi ngha (c s chung v hỡnh thc) ? Em ng ý vi ý kin no ? vỡ sao? ỏp ỏn: -í kin ỳng , vỡ xỏc nh ỳng c s chung -í kin sai, vỡ nhm ln c s chung TRAO I ễI BN ? Da vo khỏi nim v t trỏi ngha phn trờn hóy xỏc nh cỏc cp t trỏi ngha cỏc cõu thnh ng, tc ng, ca dao sau: - Lỏ lnh ựm lỏ rỏch - Chõn cng ỏ mm - Trờn ng cn, di ng sõu, Chng cy, v cy, trõu i ba ? Quan sỏt hỡnh nh v a cp t trỏi ngha phự hp Cao Thp Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 1: (sgk/tr128) 1.2 Hóy tỡm t trỏi ngha vi t gi cỏc trng hp sau ? Rau gi Rau non Cau gi Cau non Vy em hóy nhn xột v mi quan h gia t nhiu ngha vi t trỏi ngha? I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? Từ trái nghĩa từ có nghĩa trái ngược Mt t nhiu ngha cú th thuc nhiu cp t trỏi ngha khỏc * Ghi nh 1: (Sgk/tr128) BI TP NHANH ?Tỡm cỏc t trỏi ngha vi cỏc t in m di õy? qu chớn qu xanh Chớn cm chớn áo lnh Cm sng ỏo rỏch Lnh bỏt lnh bỏt m, (bỏt v) Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) 2.1 Xem lại cỏc cp t trỏi ngha hai dịch th Cm ngh ờm tnh ca Tương Như v bn dch th Ngu nhiờn vit nhõn bui mi v quờ ca Trn Trng San CM NGH TRONG ấM THANH TNH u ging ỏnh trng ri, Ng mt t ph sng Ngẩng u nhỡn trng sỏng, Cỳi u nh c hng I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) NGU NHIấN VIT NHN BUI MI V QUấ Tr i, gi tr li nh, Ging quờ khụng i,sng pha mỏi u Gp m chng bit nhau, Tr ci hi: Khỏch t õu n lng? ?Xác định biện pháp nghệ thuật đư ợc sử dng thông qua cặp từ trái nghĩa hai thơ trên? I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) I/ Bài học: Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha Ngng Tr Đi - Cỳi Gi - Trở lại Th i tng phn Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha 2.2 Thnh ng Mắt nhắm mắt mở Vào sinh tử Bước thấp bước cao I/ Bài học: Thể đối, tạo hài hòa cân đối Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha 2.1 Ngng Tr i - I/ Bài học: Cỳi Gi Tr li Th i , tng phn (trong chng) ->S dng th i, to hỡnh tng tng phn, gõy n tng mnh, li núi thờm sinh ng 2.2 Nhắm mở Thể đối, sinh tử to s hi hũa, thấp - cao cõn i (thành ngữ) * Ghi nh : (Sgk/tr128) THO LUN NHểM NHỏ ? Hóy tỡm cỏc cp t trỏi ngha on th sau v nờu tỏc dng ca vic s dng cỏc cp t trỏi ngha y ? Thiu tt c, ta rt giu dng khớ Sng,chng cỳi u, cht ung dung Sng l ta li húa anh hựng Gic mun ta nụ l, nhõnnhõn ngha Sc ngha mnh hn cng cng bo bo (T Hu) * Tỏc dng : Cỏc cp t trỏi ngha ó to cỏc hỡnh nh tng phn, lm cho on th tr nờn sinh ng v gõy n tng mnh cho ngi c II-Luyn : (sgk/tr129) 1-Bi1: Tỡm nhng t trỏi ngha cỏc cõu ca dao, tc ng sau : - Ch em nh chui nhiu tu, Tm lnh che tm rỏch, ng núi nhiu li - S cụ chng giu thỡ nghốo, Ngy ba mi Tt tht treo nh - Ba nm c mt chuyn sai, o ngn i mn, qun di i thuờ - ờm thỏng nm cha nm ó sỏng, Ngy thỏng mi cha ci ó ti 2-Bi : Tỡm cỏc t trỏi ngha vi nhng t in m cỏc cm t sau: cỏ ti cỏ n hoa ti hoa hộo ti n yu yu hc lc yu ch xu xu t xu n khe hc lc gii ch p t tt 3-Bi 3: Điền từ trái nghĩa thích hợp vo thnh ngữ sau: mm Chân cứng đá Có có li Gần nh xa ngõ m Mắt nhắm mắt Chạy sấp chạy nga pht Vụ thng vụ khinh Bờn trng bờn cỏi Bui c bui cao Bc thp bc rỏo Chõn t chõn Bi trc nghim Dũng no di õy nờu ỳng c im ca t trỏi ngha? A T trỏi ngha l nhng t cú ngha khụng ging B T trỏi ngha l nhng t cú ngha gn ging C T trỏi ngha l nhng t cú ngha trỏi ngc D T trỏi ngha l nhng t cú nhiu ngha Dũng no di õy khụng ỳng vi nhn xột v t trỏi ngha? A T trỏi ngha l t cú ngha trỏi ngc B Mt t nhiu ngha cú th thuc nhiu cp t trỏi ngha khỏc C T trỏi ngha úng vai trũ ch ng cõu D T trỏi ngha to nhng hỡnh nh tng phn TRề CHI ễ CH T ố T U ố N G T R I R C H X X A Đ I O N G G I K H Ô I C A T R 1O 11 T Ư O N I - Hc bi v lm bi s 4(sgk /tr129) +Tỡm cỏc cp t trỏi ngha cỏc bn ó hc +Luyn vit on cú s dng t trỏi ngha - Chun b bi mi: Luyn núi biu cm v s vt ,con ngi (tỡm hiu lp dn ý cho vn) [...]... pháp nghệ thuật đư ợc sử dng thông qua các cặp từ trái nghĩa trong hai bài thơ trên? I/ Bài học: 1 Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) I/ Bài học: 1 Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha Ngng Tr Đi - Cỳi Gi - Trở lại Th i tng phn Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) 1 Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha 2.2 Thnh ng Mắt nhắm.. .Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) 2.1 Xem lại cỏc cp t trỏi ngha trong hai bản dịch th Cm ngh trong ờm thanh tnh ca Tương Như v bn dch th Ngu nhiờn vit nhõn bui mi v quờ ca Trn Trng San CM NGH TRONG ấM THANH TNH u ging ỏnh trng ri, Ng mt t ph sng Ngẩng u nhỡn trng sỏng, Cỳi u nh c hng I/ Bài học: 1 Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2:... cao I/ Bài học: Thể đối, tạo sự hài hòa cân đối Tiết 39 Từ trái nghĩa * Ngữ liệu 2: (sgk/tr128) 1 Thế no l từ trái ngha? 2.S dng t trỏi ngha 2.1 Ngng Tr i - I/ Bài học: Cỳi Gi Tr li Th i , tng phn (trong vn chng) ->S dng trong th i, to hỡnh tng tng phn, gõy n tng mnh, li núi thờm sinh ng 2.2 Nhắm mở Thể đối, sinh tử to s hi hũa, thấp - cao cõn i (thành ngữ) * Ghi nh 2 : (Sgk/tr128) THO LUN NHểM NHỏ... cha ci ó ti 2-Bi 2 : Tỡm cỏc t trỏi ngha vi nhng t in m trong cỏc cm t sau: cỏ ti cỏ n hoa ti hoa hộo ti n yu yu hc lc yu ch xu xu t xu n khe hc lc gii ch p t tt 3-Bi 3: Điền các từ trái nghĩa thích hợp vo các thnh ngữ sau: mm Chân cứng đá Có đi có li Gần nh xa ngõ m Mắt nhắm mắt Chạy sấp chạy nga pht Vụ thng vụ khinh Bờn trng bờn cỏi Bui c bui cao Bc thp bc rỏo Chõn t chõn Bi tp trc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 39 ngữ văn 7(từ trái nghĩa) , Tiết 39 ngữ văn 7(từ trái nghĩa) , Tiết 39 ngữ văn 7(từ trái nghĩa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay