Tiết 24 ước và bội (

24 134 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:45

Giáo viên :Nguyễn Thị Ngọc Lan Khi no ta núi s t nhiờn a chia ht cho s t nhiờn b ( b 0) ? Hóy cho vớ d ? Vớ d: 15 thỡ 15 l bi ca v l c ca 15 Tiết 24: 1.c v bi a l bi ca b a b b l c ca a Tng quỏt : Nu cú s t nhiờn a chia ht cho s t nhiờn b thỡ ta núi a l bi ca b cũn b gi l c ca a Tiết 24: 1.c v bi Bi 1: Đúng Sai 18 l bi ca 18 l bi ca S lc ca 12 lc ca 15 S p dng Bi Bi t a.b = 56; 6.p = q v i (a, b, p, q N* ) Hóy ch n m t cỏc t : c, b i;ho c s i n vo ch tr ng ( ) c phỏt c 56 bi u ỳng: c 56 A a l c a c B b l bi C p l D q l c a c a c a q p Cỏch tỡm c v bụi Kớ hi u: + T p h p cỏc c c a a l (a) + T p h p cỏc b i c a a l B(a) a)Cỏch tỡm bi VD1: Tỡm bi ca ? Bi ca l: B(9) = {0 x ; x ; 18 ; 27 ; 36 ; 45 } x x x x Quy t c: Ta cú th tỡm b i c a m t s khỏc b ng cỏch nhõn s ó cho l n l t v i 0; 1; 2; 3; Cỏch tỡm c vbi a)Cỏch tỡm bi VD1: Tỡm bi ca ? Bi ca l: B(9) = {0 x ; x ; 18 ; 27 ; 36 ; 45 } x x x x Quy t c: Ta cú th tỡm b i c a m t s khỏc b ng cỏch nhõn s ó cho l n l t v i 0; 1; 2; 3; a) Cỏch tỡm bi p dng ?2 Tỡm cỏc s t nhiờn x m x B(8) v x < 40? Gi i B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48} M x < 40 nờn x { ; ; 16 ; 24 ; 32 } Nhn xột: Mt s b khỏc cú vụ s bi s v bi ca b c dng : k.b ( k N ) Cỏch tỡm c vbi b)Cỏch tỡm c VD2: Tỡm hp cỏc (12) ? (12) = { 1; 2; 3; 4; 6; 12 } Quytc: Ta cú th tỡm cỏc c ca a( (a>1) b ng cỏch l n l t chia a cho cỏc s t nhiờn t n a xột xem a chia h t cho nh ng s no, ú cỏc s y l c ca a Tiết 24: 1) c v bi 2) Cỏch tỡm c v bi p dng: Bi 4: Vi t cỏc ph n t c a t p h p (16) Gii (16) = {1; 2;4;8;16} Cng c Trong lúc ôn bội ớc nhóm bạn lớp 6A tranh luận : An nói :Trong tập hợp số tự nhiên có số bội số khác Bình :Tớ thấy có số ớc số tự nhiên Cúc: Mình tìm đợc số tự nhiên ớc số Hoa: Mình tìm đợc số tự nhiên có ớc số Vừa lúc cô giáo dạy toán qua, bạn xúm lại hỏi, cô bảo: Cả bốn bạn đúng! Chú ý *Số bội số khác *Số ớc số tự nhiên *Số ớc số *Số có ớc Cng c: Cỏc cõu sau ỳng hay sai? A) N u cú s t nhiờn a chia cho s t nhiờn b thỡ ta núi a l b i c a b v b l c c a a sai B) Mu n tỡm b i c a m t s khỏc ta chia s ú l n l t v i 1; 2; 3; sai C) Mu n tỡm cỏc c c a a ta l n l t chia a cho cỏc s t nhiờn t n a xột xem chia h t cho nh ng s no,khi ú cỏc s y l c c a a ỳng Bài 114 (SGK-Tr45) Có 36 HS vui chơi Các bạn muốn chia 36 ng ời vào nhóm Trong cách chia sau cách thực đ ợc ? Cỏch chia Th nht Th hai Th ba Th t s ngi 12 S ngi mt nhúm Trũ chi: Dỏn Hoa Thnh ph n : Hai i ch i, m i i g m b n Cỏch ch i : V i yờu c u c a bi m i i ph i tỡm nh ng giỏ tr thớch h p vi t vo m i cỏnh hoa sau ú nhanh chúng dỏn lờn b ng, t o thnh bụng hoa.Bi t r ng s l ng cỏnh hoa hai i ph i dỏn l nh 12 24 36 96 Tỡm x N bit x B(12) 10 < x < 100 48 60 i i 84 72 Tỡm x N bit x (36) 12 36 18 PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh ! PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh ! Trng v tay PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh ! gúi ko PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh ! 8cỏi bỳt bi PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh ! gúi ko Trng v tay Bỳt bi CNG C a M b a B (b) ; b (a) Cỏch tỡm bi ca s b Cỏch tỡm c ca s a *Ly s b nhõn ln lt vi cỏc s 0;1;2;3;4; *Kt qu nhõn c l bi ca b *Ly s a chia ln lt cho cỏc s t nhiờn t n a *Nu chia ht cho s no thỡ s ú l c ca a H ớng dẫn BTVN: Hc thuc tng quỏt v c v bi, quy tc tỡm c, tỡm bi Xem v lm trũ chi ua nga v ớch BTVN:111 ; 112; 113 (SGK tr 44) XIN CHân thành cảm ơn! [...]... về bội và ớc nhóm bạn lớp 6A tranh luận : An nói :Trong tập hợp số tự nhiên có một số là bội của mọi số khác 0 Bình :Tớ thấy có một số là ớc của mọi số tự nhiên Cúc: Mình cũng tìm đợc một số tự nhiên không phải là ớc của bất cứ số nào Hoa: Mình cũng tìm đợc một số tự nhiên chỉ có đúng một ớc số Vừa lúc đó cô giáo dạy toán đi qua, các bạn xúm lại hỏi, cô bảo: Cả bốn bạn đều đúng! Chú ý *Số 0 là bội. .. tỡm ra nh ng giỏ tr thớch h p vi t vo m i cỏnh hoa sau ú nhanh chúng dỏn lờn b ng, t o thnh bụng hoa.Bi t r ng s l ng cỏnh hoa hai i ph i dỏn l nh nhau 12 24 36 96 Tỡm x N bit x B(12) 10 < x < 100 48 60 i 1 i 2 84 72 2 3 4 1 Tỡm x N bit x (3 6) 9 12 36 18 PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh ! PHN THNG Nhúm ca bn thng cuc, mi bn hóy chn phn thng cho nhúm ca mỡnh... 3 gúi ko Trng v tay Bỳt bi CNG C a M b a B (b) ; b (a) Cỏch tỡm bi ca s b Cỏch tỡm c ca s a *Ly s b nhõn ln lt vi cỏc s 0;1;2;3;4; *Kt qu nhõn c l bi ca b *Ly s a chia ln lt cho cỏc s t nhiờn t 1 n a *Nu chia ht cho s no thỡ s ú l c ca a H ớng dẫn BTVN: Hc thuc tng quỏt v c v bi, quy tc tỡm c, tỡm bi Xem v lm trũ chi ua nga v ớch BTVN:111 ; 112; 113 (SGK tr 44) XIN CHân thành cảm ơn! ... l n l t v i 1; 2; 3; 4 sai C) Mu n tỡm cỏc c c a a ta l n l t chia a cho cỏc s t nhiờn t 1 n a xột xem chia h t cho nh ng s no,khi ú cỏc s y l c c a a ỳng Bài 114 (SGK-Tr45) Có 36 HS vui chơi Các bạn đó muốn chia đều 36 ng ời vào các nhóm Trong các cách chia sau cách nào thực hiện đ ợc ? Cỏch chia Th nht Th hai Th ba Th t s ngi 4 6 8 12 S ngi mt nhúm 9 6 3 Trũ chi: Dỏn Hoa Thnh ph n : Hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 24 ước và bội ( , Tiết 24 ước và bội ( , Tiết 24 ước và bội ( , Cách tìm ước và bôi, Củng cố: Các câu sau đúng hay sai?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay