Tiết 18 hình học 9(sự xác định đường tròn

23 85 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:44

ÇY, C¤ GI¸O ®ÕN Dù TIÕT HäC H¤M NAY CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN Một số hình ảnh đường tròn CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN Chủ đề 1: Sự xác định đường tròn tính chất đường tròn Chủ đề 2: Vị trí tương đối đường thẳng đường tròn Chủ đề 3: Vị trí tương đối hai đường tròn Chủ đề 4: Quan hệ đường tròn tam giác Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Nhắc lại đường tròn: * Định nghĩa: SGK- Tr 97 O R Ta kí hiệu: (O; R) (O) Với hình vẽ trên, nhắc lại định nghĩa đường tròn học lớp Đường tròn tâm O bán kính R ( R > ) hình gồm điểm cách điểm O khoảng R QUAN HỆ VỊ TRÍ MỘT ĐIỂM VỚI ĐƯỜNG TRÒN O R R O O R M M M nằm (O,R) M nằm (O,R) ⇔ OM = R M nằm (O,R) ⇔ ⇔ OM < R M OM > R Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Nhắc lại đường tròn: ?1 Trên hình 53, điểm H nằm bên đường tròn (O), điểm K nằm bên đường tròn (O) Hãy so sánh OKH OHK K O H H×nh 53 Hãy xác định mối quan hệ OKH OHK ? Muốn so sánh góc tam giác ta làm nào? Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Nhắc lại đường tròn: ?1 Giải: Gọi R bán kính (O) Trên hình 53, điểm H nằm bên OH > R đường tròn (O), điểm K H nằm (O) ⇒ OH > OK nằm bên đường tròn (O) K nằm (O) ⇒ OK < R Hãy so sánh OKH OHK Do OKH > OHK } K ( Liên hệ cạnh góc ∆ OHK ) O H H×nh 53 Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Cách xác định đường tròn ? Một đường tròn xác định biết yếu tố ? Một đường tròn xác định biết tâm bán kính Hoặc phải biết yếu tố khác mà xác định đường tròn? Biết đoạn thẳng đường kính đường tròn Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Cách xác định đường tròn ?2 Cho điểm A, B phân biệt a) Hãy vẽ đường tròn qua điểm đó? A B *Có đường tròn qua A vàqua B A, B thế? b)vô Cósốbao nhiêu đường tròn *Tâm Tâmcủa củachúng chúngnằm nằmtrên trênđường đườngtrung nào?trực đoạn thẳng AB A B Cách xác định đường tròn ?3 Cho điểm A, B, C không thẳng hàng a) Hãy vẽ đường tròn qua điểm đó? A O B C A O B C Đặt mũi nhọn compa vị trí vẽ đường tròn qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng? b) Vẽ đường tròn thế? Hãy giải thích? A O B C Vẽ đường tròn qua điểm không thẳng hàng ? Cho điểm A, B, C thẳng hàng Có vẽ đường tròn qua điểm không? d A B d2 C A Ở hình 55, đường tròn (O) có quan hệ với ∆ ABC ? O B Hình 55 Đường tròn qua đỉnh A, B, C ∆ ABC gọi đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC Khi ∆ ABC gọi tam giác nội tiếp đường tròn C Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Tâm đối xứng: ?4 A Cho (O), A ∈(O), lấy A’ đối xứng với A qua O CMR: A’ ∈ (O) A’ O Hình 56 Giải: Vì A’ đối xứng với A qua O nên OA’ = OA Mà OA = R ⇒ OA’ = R ⇒ A’ ∈ (O) Kết luận: - Đường tròn hình có tâm đối xứng - Tâm đường tròn tâm đối xứng đường tròn Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Trục đối xứng: ?5 A Cho (O), AB đường kính , C điểm ∈ (O) Lấy C’ đối xứng với C qua AB CMR : C’ ∈ đường tròn (O) Giải: O C C’ B Từ C’ đối xứng với C qua AB ⇒ AB trung trực CC’ Mà O ∈ AB nên OC’ = OC = R ⇒ C’ ∈ (O) Đường tròn có trục đối xứng? O Đường tròn có vô số đường thẳng qua tâm nên đường tròn có vô số trục đối xứng Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN Nhắc lại đường tròn: * Định nghĩa: SGK- Tr 97 Cách xác định đường tròn Qua điểm không thẳng hàng, ta vẽ đường tròn Tâm đối xứng: Đường tròn hình có tâm đối xứng Tâm đường tròn tâm đối xứng đường tròn Trục đối xứng: Đường tròn hình có trục đối xứng Bất kỳ đường kính trục đối xứng đường tròn Hãy quan sát ba hình vẽ cho biết vị trí tâm O so với ∆ABC B B B A O O O C a) ∆ABC có ba góc nhọn A C A C c) b) ∆ABC vuông A ∆ABC có góc tù + Hình a) Tâm O nằm ∆ABC + Hình b) Tâm O nằm cạch huyền ∆ABC + Hình c) Tâm O nằm ∆ABC Bài tập 2/ SGK.100: Hãy nối ô cột trái với ô cột phải để có khẳng định đúng? 1) Nếu tam giác có góc nhọn 4) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm bên tam giác 5) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác nằm bên tam giác 2) Nếu tam giác có góc vuông 6) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác trung điểm cạnh lớn 3) Nếu tam giác có góc tù 7) tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác trung điểm cạnh nhỏ Hướng dẫn nhà Học định nghĩa đường tròn, định lí xác định đường tròn, tính chất đối xứng đường tròn Làm tập 1, 3, ( trang 99,100- SGK) Tiết sau luyện tập Bài giảng kết thúc ! Trân trọng kính chào chúc sức khoẻ thầy, cô giáo em học sinh [...]... đối xứng? O Đường tròn có vô số đường thẳng đi qua tâm nên đường tròn có vô số trục đối xứng Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 1 Nhắc lại về đường tròn: * Định nghĩa: SGK- Tr 97 2 Cách xác định đường tròn Qua 3 điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một và chỉ một đường tròn 3 Tâm đối xứng: Đường tròn là hình có tâm đối xứng Tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó 4... luận: - Đường tròn là hình có tâm đối xứng - Tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 4 Trục đối xứng: ?5 A Cho (O), AB là đường kính bất kì , C là điểm ∈ (O) Lấy C’ đối xứng với C qua AB CMR : C’ ∈ đường tròn (O) Giải: O C C’ B Từ C’ đối xứng với C qua AB ⇒ AB là trung trực của CC’ Mà O ∈ AB nên OC’ = OC = R ⇒ C’ ∈ (O) Đường tròn. .. đó không? d 1 A B d2 C A Ở hình 55, đường tròn (O) có quan hệ như thế nào với ∆ ABC ? O B Hình 55 Đường tròn đi qua 3 đỉnh A, B, C của ∆ ABC gọi là đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC Khi đó ∆ ABC gọi là tam giác nội tiếp đường tròn C Tiết 18: SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN 3 Tâm đối xứng: ?4 A Cho (O), A ∈(O), lấy A’ đối xứng với A qua O CMR: A’ ∈ (O) A’ O Hình 56 Giải: Vì A’ đối xứng... Cách xác định đường tròn ?3 Cho 3 điểm A, B, C không thẳng hàng a) Hãy vẽ đường tròn đi qua 3 điểm đó? A O B C A O B C Đặt mũi nhọn của compa ở vị trí nào thì vẽ được đường tròn đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng? b) Vẽ được bao nhiêu đường tròn như thế? Hãy giải thích? A O B C Vẽ được duy nhất 1 đường tròn đi qua 3 điểm không thẳng hàng ? Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng Có vẽ được đường tròn đi... tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh nhỏ nhất Hướng dẫn về nhà Học định nghĩa đường tròn, định lí về sự xác định của đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn Làm bài tập 1, 3, 4 ( trang 99,100- SGK) Tiết sau luyện tập Bài giảng đã kết thúc ! Trân trọng kính chào và chúc sức khoẻ các thầy, cô giáo và các em học sinh ... của đường tròn đó 4 Trục đối xứng: Đường tròn là hình có trục đối xứng Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn Hãy quan sát ba hình vẽ dưới đây và cho biết vị trí của tâm O so với ∆ABC B B B A O O O C a) ∆ABC có ba góc nhọn A C A C c) b) ∆ABC vuông tại A ∆ABC có góc tù + Hình a) Tâm O nằm trong ∆ABC + Hình b) Tâm O nằm trên cạch huyền của ∆ABC + Hình c) Tâm O nằm ngoài ∆ABC Bài... trái với ô cột phải để có khẳng định đúng? 1) Nếu tam giác có 3 góc nhọn 4) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên ngoài tam giác 5) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó nằm bên trong tam giác 2) Nếu tam giác có góc vuông 6) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là trung điểm của cạnh lớn nhất 3) Nếu tam giác có góc tù 7) thì tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó là
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 18 hình học 9(sự xác định đường tròn , Tiết 18 hình học 9(sự xác định đường tròn , Tiết 18 hình học 9(sự xác định đường tròn , Cách xác định đường tròn., Cho (O), AB là đường kính bất kì , C là điểm  (O). Lấy C’ đối xứng với C qua AB. CMR : C’  đường tròn (O)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay