Tiết 17 công nghệ 7(luân canh xen canh tăng vụ

19 90 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:44

chào mừng thầy, cô giáo tI dự gi Môn Công nghệ Tit 17 - Bi 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Người thực hiện: Nguyễn Thị Bích Liên Giáo viên trường THCS Dữu Lâu Kiểm tra cũ Chế biến nông sản nhằm mục đích cách nào? + Mục đích: Làm tăng giá trị sản phẩm kéo dài thời gian bảo quản + Các cách chế biến: - Sấy khô - Chế biến thành bột mịn hay tinh bột - Muối chua - Đóng hộp Kiểm tra cũ Nêu giống khác chế biến bảo quản nông sản? Giống Khác -Bảo quản giữ nguyên trạng thái sản phẩm Cùng mục đích: Làm tăng giá trị sản phẩm -Chế biến biến đổi sản phẩm khác trạng thái ban đầu, tăng kéo dài thời gian bảo quản giá trị sử dụng Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh Các em quan sát hình sau trả lời câu hỏi: Thế luân canh? Vụ thứ nhất: Trồng lúa mùa sớm ( Tháng 10 ) Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh Các em quan sát hình sau trả lời câu hỏi: Thế luân canh? Vụ thứ hai: Trồng ngô đông ( Tháng 12 ) Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh Các em quan sát hình sau trả lời câu hỏi: Thế luân canh? Vụ thứ ba: Trồng lúa xuân ( Tháng ) Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh - Luân canh gieo trồng luân phiên loại trồng khác diện tích đất trồng Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh - Luân canh gieo trồng luân phiên loại trồng khác diện tích đất trồng Ví dụ: Khu đất A năm người ta trồng sau: Lúa chiêm, lúa mùa Khu đất B năm người ta trồng sau: Khoai lang, lúa xuân, lúa mùa Khu đất C năm người ta trồng sau: Rau, đậu, lúa mùa Em cho biết khu đất người ta trồng luân canh? Vì sao? Đáp án: Khu đất B C khu đất trồng luân canh Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh - Luân canh là: Gieo trồng luân phiên loại trồng khác diện tích đất trồng - Cỏc loi hỡnh luõn canh: Theo em tiến hành loại hình luân canh nào? Cho ví dụ? + Luân canh trồng cạn với VD: Ngô, đậu tương - Cỏc loi hỡnh luõn canh: + Luân canh trồng cạn với trồng nước VD: Ngô, đỗ, lúa mùa + Luân canh trồng cạn với VD: Ngô, đậu tương + Luân canh trồng nước với VD: Khoai nước hè, lúa xuân + Luân canh trồng cạn với trồng nước VD: Ngô, đỗ, lúa mùa + Luân canh trồng nước với VD: Khoai nước hè, lúa xuân Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh - Luân canh gieo trồng luân phiên loại trồng khác diện tích đất trồng Khi xây dựng công thức luân canh cần ý đến yếu tố nào? + Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng loại trồng (tính từ thấp đến cao): + Khả chống chịu sâu, bệnh hại (tính từ cao đến thấp): Cây họ đậu Cây ngũ cốc Cây lấy củ Cây lấy củ Cây rau Cây họ đậu Cây ăn Cây rau Cây ngũ cốc Cây ăn Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh - Luân canh là: Gieo trồng luân phiên loại trồng khác diện tích đất trồng Nêu ví dụ loại hình luân canh trồng mà em biết? -Luân canh trồng cạn với nhau: Ngô xen đậu - ngô hè xen lạc - khoai lang - Luân canh trồng cạn với trồng nước: Khoai lang - lúa hè thu - lúa mùa muộn - Luân canh trồng nước với nhau: Khoai nc hố - Lúa xuân Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh Xen canh - Xen canh diện tích, trồng hai loại hoa màu lúc cách thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dư ỡng, ánh sáng Xen canh ngô với đậu tương Xen canh gì? Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh Xen canh - Xen canh diện tích, trồng hai loại hoa màu lúc cách thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dư ỡng, ánh sáng Em nêu ví dụ xen canh loại trng mà em biết? Trả lời: Trồng ngô xen với rau bí Trồng ăn xen với đậu Trên ruộng người ta trồng nửa ngô, nửa lại đậu tương có phải xen canh không? Vì sao? Trả lời: Không phải xen canh không tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng, không tăng thêm thu hoạch diện tích Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ Luân canh Xen canh Tăng vụ Hẩ v hố thu U TH U TH địa phương em Hẩ - Tăng vụ tăng số vụ gieo trồng năm diện tích đất gieo trồng vụ v chiờm XU v năm mảnhv ruộng? xuõn G N ễ N A v ụng XU N Theo em tăng vụ gì? G N ễ B Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ II Tác dụng luân canh, xen canh tăng vụ Hoạt động nhóm Em chọn nhóm từ ngoặc (độ phì nhiêu; điều hoà dinh dưỡng; giảm sâu, bệnh; ánh sáng; đất; sản phẩm thu hoạch) để điền vào chỗ trống cho thích hợp ( Mỗi nhóm từ điền vào nhiều chỗ câu ) phì nhiêu điều hoà dinh dưỡng , -Luân canh làm cho đất tăng độ , giảm sâu, bệnh ánh sáng giảm sâu, bệnh -Xen canh sử dụng hợp lí đất , sản phẩm thu hoạch -Tăng vụ góp phần tăng thêm Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ II Tác dụng luân canh, xen canh tăng vụ phì nhiêu điều hoà dinh dưỡng , -Luân canh làm cho đất tăng độ , giảm sâu, bệnh ánh sáng giảm sâu, bệnh -Xen canh sử dụng hợp lí đất , sản phẩm thu hoạch -Tăng vụ góp phần tăng thêm Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Củng cố ? Trên ruộng thu hoạch lúa mùa, trng ngô, trồng khoai lang trồng đậu luống khoai lang, thu hoạch xong khoai lang lại cấy lúa mùa Em cho biết phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ thể nào? Trả lời: + Luân canh: Vụ trước trồng lúa, vụ sau trồng ngô, trồng khoai lang + Xen canh: Trồng đậu luống khoai lang + Tăng vụ: Trồng lúa, ngô, khoai lang Tit17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Hướng dẫn nhà - Trả lời câu hỏi 1,2 - Trang 51 SGK - Chuẩn bị câu hỏi ôn tập phần I - Trang 53 Chúc thầy giáo, cô giáo mạnh khoẻ Chúc em chăm ngoan học giỏi [...]... xen canh không? Vì sao? Trả lời: Không phải là xen canh vì không tận dụng được diện tích đất, chất dinh dưỡng, không tăng thêm thu hoạch trên cùng diện tích Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ 1 Luân canh 2 Xen canh 3 Tăng vụ Hẩ v hố thu U TH U TH ở địa phương em Hẩ - Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất đã gieo trồng được mấy vụ. .. Luân canh giữa cây trồng nước với nhau: Khoai nc hố - Lúa xuân Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ 1 Luân canh 2 Xen canh - Xen canh là trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dư ỡng, ánh sáng Xen canh ngô với đậu tương Xen canh là gì? Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, ... điều hoà dinh dưỡng , -Luân canh làm cho đất tăng độ , giảm sâu, bệnh và ánh sáng giảm sâu, bệnh -Xen canh sử dụng hợp lí đất , và sản phẩm thu hoạch -Tăng vụ góp phần tăng thêm Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ II Tác dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ phì nhiêu điều hoà dinh dưỡng , -Luân canh làm cho đất tăng độ , giảm sâu, bệnh... một diện tích đất đã gieo trồng được mấy vụ v chiờm XU v mựa trong năm trên một mảnhv ruộng? xuõn G N ễ N A v ụng XU N Theo em tăng vụ là gì? G N ễ B Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ II Tác dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ Hoạt động nhóm Em hãy chọn các nhóm từ trong ngoặc (độ phì nhiêu; điều hoà dinh dưỡng; giảm sâu, bệnh; ánh sáng; đất; sản phẩm...Tit 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ 1 Luân canh - Luân canh là: Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích đất trồng Nêu ví dụ về loại hình luân canh cây trồng mà em biết? -Luân canh giữa cây trồng cạn với nhau: Ngô xen đậu - ngô hè xen lạc - khoai lang - Luân canh giữa cây trồng cạn với cây trồng... 17- Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ I Luân canh, xen canh, tăng vụ 1 Luân canh 2 Xen canh - Xen canh là trên cùng một diện tích, trồng hai loại hoa màu cùng một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất dinh dư ỡng, ánh sáng Em hãy nêu ví dụ về xen canh các loại cây trng mà em biết? Trả lời: Trồng ngô xen với rau bí Trồng cây ăn quả xen với cây đậu Trên cùng một thửa... sáng giảm sâu, bệnh -Xen canh sử dụng hợp lí đất , và sản phẩm thu hoạch -Tăng vụ góp phần tăng thêm Tit 17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Củng cố ? Trên một thửa ruộng thu hoạch lúa mùa, trng ngô, tiếp theo trồng khoai lang và trồng đậu trên luống khoai lang, thu hoạch xong khoai lang lại cấy lúa mùa Em hãy cho biết phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ được thể hiện như thế... mùa Em hãy cho biết phương thức luân canh, xen canh, tăng vụ được thể hiện như thế nào? Trả lời: + Luân canh: Vụ trước trồng lúa, vụ sau trồng ngô, tiếp theo trồng khoai lang + Xen canh: Trồng đậu trên luống khoai lang + Tăng vụ: Trồng lúa, ngô, khoai lang Tit17 - Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ Hướng dẫn về nhà - Trả lời câu hỏi 1,2 - Trang 51 SGK - Chuẩn bị câu hỏi ôn tập phần I - Trang 53 Chúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 17 công nghệ 7(luân canh xen canh tăng vụ , Tiết 17 công nghệ 7(luân canh xen canh tăng vụ , Tiết 17 công nghệ 7(luân canh xen canh tăng vụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay