Ngữ văn 6(tiết 78 so sánh)

33 90 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:44

Gi¸o viªn: Ngun thÞ hång thiªm Tr­êng: THCS D÷u L©u Câu 1: Phó từ gì? Trả lời: - Phó từ từ chuyên kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghóa cho động từ, tính từ Chọn phó từ: rất, để đặt câu phù hợp với hình ảnh Bơng hoa đẹp Em bé học THẦY BĨI XEM VOI! Nó bè bè quạt thóc Nó sun sun đỉa Nó chần chẫn đòn càn Nó tun tủn chổi sể cùn Nó sừng sững cột đình Tiết 78: Tíêt 78 I Bài học: So sánh gì? *Ngữ liệu: SO SÁNH Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: So sánh gì? *Ngữ liệu: a) Trẻ em búp cành Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan (Hồ Chí Minh) b) […] trơng hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vơ tận (Đồn Giỏi) Tiết 78 SO SÁNH I Bài học: So sánh gì? *Ngữ liệu: *Phân tích ngữ liệu: *Kết luận:  So sánh đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình,gợi cảm cho diễn đạt *Ghi nhớ: SGK/T24 Tiết 78 SO SÁNH I Bài học: So sánh gì? *Ghi nhớ: SGK/T24 * Chú ý: a) Trẻ em búp cành Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan (Hồ Chí Minh) b) […] trơng hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường thành vơ tận (Đồn Giỏi) tranh to c) Con mèo vằn vào tranh, hổ hổ nét mặt lại vơ dễ mến (Tạ Duy Anh) => So sánh ngang => So sánh khơng ngang Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: Cấu tạo phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) a) Trẻ em búp cành A B b) … rừng đước dựng lên cao ngất hai dãy trường A B Phương diện so sánh thành vô tận Từ Vế A Phương diện Vế B so (sự vật so sánh (sự vật dùng để so sánh) sá n h so sánh) Trẻ em rừng đước dựng lên cao ngất búp cành hai dãy trường thành vô tận Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: Cấu tạo phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) VD: - Cơng cha cao ngất trời - Q hương chùm khế Vế A (sự vật so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh Vế B (sự vật dùng để so sánh) búp cành hai dãy trường thành vô tận là… Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: Cấu tạo phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) Vế A (sự vật so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh Vế B (sự vật dùng để so sánh) búp cành hai dãy trường thành vô tận là… => Mơ hình đầy đủ phép so sánh: Sv so sánh + phương diện so sánh + từ so sánh + vật dùng để so sánh c) Trường Sơn : chí lớn ơng cha - Ngữ liệu c: vắng mặt Cửu : lòng mẹ sóngvàtrào từLong phương diệnbao solasánh từ ngữ so sánh ( Lê Anh Xn) - Ngữd)liệuNhư d: từtrengữ sothẳng sánh, vế B đảochịu lên khuất trước vế A mọc người khơng ( Thép Mới) Vế A (sự vật so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh như Vế B ( vật dùng để so sánh) Búp cành Hai dãy trường thành vơ tận => Mơ hình cấu tạo phép so sánh biến đổi:Vắng phương diện so sánh,từ so sánh,vế B đảo lên trước vế A Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: Cấu tạo phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) * Kết luận:   Mô hình cấu tạo đầy đủ phép so sánh gồm: • • - Vế A (nêu tên vật, việc so sánh); • - Vế B (nêu tên vật, việc dùng để so sánh với vật, việc nói vế A; • - Từ ngữ phương diện so sánh; • - Từ ngữ ý so sánh (gọi tắt từ so sánh)  Trong thực tế, mô hình cấu tạo nói có biến đổi nhiều: - Các từ ngữ phương diện so sánh ý so sánh lược bớt - Vế B đảo lên trước vế A với từ so sánh *Ghi nhớ: SGK/T25 Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 1: ( Sgk/25-26 )Tìm phép so sánh ? SO SÁNH Tíêt 78 I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 1: Trong câu sau, câu có sử dụng phép so sánh? A Anh anh nhớ q nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương B Chiều chiều đứng ngõ sau Trơng q mẹ ruột đau chín chiều C Thân em thể rùa Xuống sơng đội đá, lên chùa đội bia Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 2: ( Sgk/25-26 )Tìm phép so sánh ? a) So sánh đồng loại + người với người : Thầy thuốc mẹ hiền + vật với vật: Sơng ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít mạng nhện b) So sánh khác loại : + vật với người : Cá nước hàng đàn đen trũi nhơ lên hụp xuống người bơi ếch đầu sóng trắng + trừu tượng với cụ thể : Tình mẹ bao la biển Thái Bình hiền hồ SO SÁNH Tíêt 78 I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 3- ( BT bổ sung ) Điền câu văn so sánh vào bảng mơ hình cấu tạo phép so sánh? “… sơng ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít mạng nhện…” (Sơng nước Cà Mau – Đồn Giỏi ) Vế A (sự vật so sánh) sơng ngòi, kênh rạch Phương diện so sánh bủa giăng chi chít Từ so sánh Vế B (sự vật dùng để so sánh) mạng nhện Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập : Quan sát hình ảnh tranh đặt câu có sử dụng phép so sánh? “Mặt trời xuống biển lửa” (Huy Cận) Hè đến, hoa phượng nở đỏ rực mâm xơi gấc khổng lồ Tiết 78 *Củng cố: SO SÁNH SO SÁNH KHÁI NIỆM CẤU TẠO ĐẦY ĐỦ So sánh đối chiếu vật, việc với vật, việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho diễn đạt - Sự vật so sánh (vế A) - Sự vật dùng để so sánh (vế B) - Phương diện so sánh - Từ so sánh BIẾN ĐỔI - Phương diện so sánh từ so sánh lược bớt - Vế B đảo lên trước vế A với từ so sánh - Về nhà học cũ làm tập lại - Chuẩn bị : Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Kính chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe Chúc em học tốt [...]... được so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh Vế B (sự vật dùng để so sánh) như búp trên cành như hai dãy trường thành vô tận bằng là… => Mơ hình đầy đủ của phép so sánh: Sv được so sánh + phương diện so sánh + từ so sánh + sự vật dùng để so sánh c) Trường Sơn : chí lớn ơng cha - Ngữ liệu c: vắng mặt Cửu : lòng mẹ sóngvàtrào từLong chỉ phương diệnbao solasánh từ ngữ so. .. thành vô tận Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 2 Cấu tạo của phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) VD: - Cơng cha cao ngất bằng trời - Q hương là chùm khế ngọt Vế A (sự vật được so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh Vế B (sự vật dùng để so sánh) như búp trên cành như hai dãy trường thành vô tận bằng là… Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 2 Cấu tạo của phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25)... thể đảo lên trước vế A Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 2 Cấu tạo của phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) * Kết luận:   Mô hình cấu tạo đầy đủ của một phép so sánh gồm: • • - Vế A (nêu tên sự vật, sự việc được so sánh); • - Vế B (nêu tên sự vật, sự việc dùng để so sánh với sự vật, sự việc nói ở vế A; • - Từ ngữ chỉ phương diện so sánh; • - Từ ngữ chỉ ý so sánh (gọi tắt là từ so sánh)  Trong thực tế, mô... lại vơ cùng dễ mến (Tạ Duy Anh) => So sánh ngang bằng => So sánh khơng ngang bằng Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 2 Cấu tạo của phép so sánh * Ngữ liệu: (SGK/T24-25) a) Trẻ em như búp trên cành A B b) … rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường A B Phương diện so sánh thành vô tận Từ Vế A Phương diện Vế B so (sự vật được so sánh (sự vật dùng để so sánh) sá n h so sánh) Trẻ em rừng đước dựng lên cao... Bình hiền hồ SO SÁNH Tíêt 78 I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 3- ( BT bổ sung ) Điền câu văn so sánh vào bảng mơ hình cấu tạo phép so sánh? “… sơng ngòi, kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện…” (Sơng nước Cà Mau – Đồn Giỏi ) Vế A (sự vật được so sánh) sơng ngòi, kênh rạch Phương diện so sánh càng bủa giăng chi chít Từ so sánh Vế B (sự vật dùng để so sánh) như mạng nhện Tíêt 78 SO SÁNH I Bài... sánh ( Lê Anh Xn) - Ngữd)liệuNhư d: từtrengữ sothẳng sánh, con và vế B được đảochịu lên khuất trước vế A mọc người khơng ( Thép Mới) Vế A (sự vật được so sánh) Trẻ em rừng đước Phương diện so sánh dựng lên cao ngất Từ so sánh như như Vế B ( sự vật dùng để so sánh) Búp trên cành Hai dãy trường thành vơ tận => Mơ hình cấu tạo của phép so sánh có thể biến đổi:Vắng phương diện so sánh,từ so sánh,vế B có thể...Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 1 So sánh là gì? *Ngữ liệu: *Phân tích ngữ liệu: a) Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan (Hồ Chí Minh) b) […] trơng hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vơ tận (Đồn Giỏi) Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 1 So sánh là gì? *Ngữ liệu: *Phân tích ngữ liệu: a) Trẻ em như búp trên cành Biết ăn... tạo nói trên có biến đổi ít nhiều: - Các từ ngữ chỉ phương diện so sánh và chỉ ý so sánh có thể được lược bớt - Vế B có thể đảo lên trước vế A cùng với từ so sánh *Ghi nhớ: SGK/T25 Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 1: ( Sgk/25-26 )Tìm phép so sánh ? SO SÁNH Tíêt 78 I Bài học: II.Luyện tập: Bài tập 1: Trong các câu sau, câu nào có sử dụng phép so sánh? A Anh đi anh nhớ q nhà Nhớ canh... dãy trường thành vơ tận tận (Đồn Giỏi) Tíêt 78 SO SÁNH I Bài học: 1 So sánh là gì? *Ngữ liệu: *Phân tích ngữ liệu: a) Trẻ em như búp trên cành Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan (Hồ Chí Minh) b) […] trơng hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vơ tận tận (Đồn Giỏi) Tiết 78 SO SÁNH I Bài học: 1 So sánh là gì? *Ngữ liệu: *Phân tích ngữ liệu: a) Trẻ em như búp trên cành Biết... phép so sánh? “Mặt trời xuống biển như hòn lửa” (Huy Cận) Hè đến, hoa phượng nở đỏ rực như một mâm xơi gấc khổng lồ Tiết 78 *Củng cố: SO SÁNH SO SÁNH KHÁI NIỆM CẤU TẠO ĐẦY ĐỦ So sánh là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt - Sự vật được so sánh (vế A) - Sự vật dùng để so sánh (vế B) - Phương diện so sánh - Từ so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 6(tiết 78 so sánh) , Ngữ văn 6(tiết 78 so sánh) , Ngữ văn 6(tiết 78 so sánh)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay