Bài 5 tin học 8

50 95 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:43

Giáo viên: Triệu Thị Quỳnh Trang Câu 1: Số biến khai báo chương trình bao nhiêu? a) Chỉ biến cho kiểu liệu b) 10 biến cho kiểu liệu c) Chỉ hạn chế dung lượng nhớ d) Không giới hạn Câu 2: Trong Pascal, khai báo sau đúng? a) Var tb:real; b) Var 4hs: integer; c) Const x: real; d) Var R=30; Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Em cho Hãy quan sát biết toán toán gì? sau! Bài toán 1: Tính diện tích tam giác biết cạnh đường cao tương ứng với cạnh Bài toán 2: Lập bảng điểm để quản lí kết học tập học sinh lớp Bài toán 3: Tìm cách khắc phục tắc nghẽn giao thông cao điểm Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Bài toán công việc hay nhiệm vụ cần phải giải Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Để giải quết toán cụ thể em cần làm gì? Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Để giải toán cụ thể , ta cần xác định toán Điều kiện cho trước (Input) Kết cần thu (Output) Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Bài toán 1: Tính diện tích tam giác biết cạnh đường cao tương ứng với cạnh Em xác định điều kiện cho trước kết cần thu Bài toán 1? Bài toán đổi giá trị hai biến Lấy cốc C rỗng tích A B Cốc A Cốc B Cốc C Bài toán đổi giá trị hai biến Đổ nước màu đỏ cốc A sang cốc C Cốc A Cốc B Cốc C Bài toán đổi giá trị hai biến Đổ nước màu xanh cốc B sang cốc A Cốc A Cốc B Cốc C Bài toán đổi giá trị hai biến Đổ nước màu đỏ cốc C sang cốc B Cốc A Cốc B Cốc C Ví dụ 3: Đổi giá trị hai biến x y Input: Hai biến x y có giá trị tương ứng a, b Output: Hai biến x y có giá trị tương ứng b, a Bước 1: z x {Sau bước giá trị z a} Bước 2: x y {Sau bước giá trị x b} Bước 3: y z {Sau bước giá trị y giá trị z, giá trị ban đầu a biến x} Ví dụ 4: Cho hai số thực a b Hãy cho biết kết so sánh hai số dạng a lớn b , a nhỏ b a=b Input: Hai số thực a b Output: Kết so sánh Hãy tìm chỗ chưa thuật toán sau Bước 1: So sánh a b Nếu a>b, cho kết a lớn b Bước 2: Nếu a N, chuyển đến bước Bước 4: Nếu > Max Max quay lại bước trường hợp ngược lại giữ nguyên Max quay lại bước Bước 5: Kết thúc thuật toán Ghi nhớ! Xác định toán việc xác định điều kiện ban đầu( thông tin vào-ra INPUT) kết cần thu được( thông tin ( OUTPUT) Giải toán máy tính nghĩa hướng dẫn cho máy tính dãy hữu hạn thao tác đơn giản( thuật toán) mà thực ta kết Quá trình giải toán máy tính gồm bước: xác định toán; xây dựng thuật toán; lập chương trình Thuật toán: dãy hữu hạn thao tác cần thực theo trình tự xác định để thu kết cần thiết từ điều kiện cho trước [...]... Điều kiện cho trước và kết quả cần thu được của Bài toán 2 là gì? Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 1 Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Bài toán 2: Lập một bảng điểm để quản lí kết quả học tập của học sinh trong một lớp - Điều kiện cho trước: Kết quả học tập của học sinh trong một lớp học - Kết quả cần thu được: Bảng điểm của học sinh trong lớp học đó Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 1 Bi toỏn v xỏc... cho trc v kt qu cn thu c ca bi toỏn ú Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Xác định bài toán là bước đầu tiên và là bước rất quan trọng trong việc giải bài toán Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 2 Quỏ trỡnh gii toỏn trờn mỏy tớnh: Máy tính có thể tự giải các bài toán không? Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Để máy tính có thể giải các bài toán, ta cần hướng dẫn máy tính thực hiện một... 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 1 Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Bài toán 1: Tính diện tích của một tam giác biết một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó - Điều kiện cho trước: Một cạnh và đường cao tương ứng với cạnh đó - Kết quả cần thu được: Diện tích hình tam giác Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 1 Bi toỏn v xỏc nh bi toỏn: Bài toán 2: Lập một bảng điểm để quản lí kết quả học tập của học. .. quả cần thu được ? Dãy hữu hạn các thao tác để giải 1 bài toán được gọi là gì Dãy hữu hạn các thao tác để giải một bài toán thường được gọi là thuật toán Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) Máy tính không thể tự mình tìm ra lời giải của các bài toán Lời giải của một bài toán cụ thể, tức thuật toán, là tư duy sáng tạo của con người Tit 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 2 Quỏ trỡnh gii toỏn trờn... tính có thể hiểu và thực hiện được Bài tập: Chỉ ra Input và Output của các bài toán sau: a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần b) Tính tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần Đáp án: - Input: Danh sách họ của các học sinh trong lớp - Ouput: Số học sinh có họ Trần trong lớp b) Tính tổng các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n... 19-Bi5: T bi toỏn n chng trỡnh (t1) 2 Quỏ trỡnh gii toỏn trờn mỏy tớnh: * Quá trình giải bài toán trên máy tính gồm các bước sau: 1 Xác định bài toán: xác định điều kiện ban đầu (input) và kết quả cần xác định (output) 2 Xây dựng thuật toán: Lựa chọn và mô tả các thao tác sẽ thực hiện 3 Viết chương trình: Diễn đạt thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện được Bài. .. Output - Lm bi tp 5. 4, 5. 2 (SBT) - Chun trc phn 3, 4 ca bi 3 Thuật toán và mô tả thuật toán VD1 Thuật toán pha trà mời khách Input: Trà, nước sôi, ấm và chén Output: Chén trà đã pha để mời khách Các bước thực hiện Bước 1: Tráng ấm chén bằng nước sôi; để pha trà mời Bước 2: Cho một nhúm trà vào ấm;khách ntn nhỉ ? Bước 3: Tráng trà; Bước 4: Rót nước sôi vào ấm và đợi trong 3 4 phút; Bước 5: Rót trà ra... quay lại bước 2 trong trường hợp ngược lại thông báo kết quả rồi kết thúc thuật toán Bài toán đổi giá trị hai biến Làm cách nào đây? Cốc A Cốc B Cốc A chứa nước màu đỏ, cốc B chứa nước màu xanh Làm cách nào để tráo đổi cốc A có nước màu xanh, cốc B có nước màu đỏ? (Giả thiết cốc A và cốc B có thể tích như nhau) Bài toán đổi giá trị hai biến 1 Lấy một cốc C rỗng có thể tích như A và B Cốc A Cốc B Cốc... cho trước 4 Một số ví dụ về thuật toán Ví dụ 1 Một hình A được ghép từ một hình chữ nhật với chiều rộng 2a, chiều dài b và một hình bán nguyệt bán kính a như hình dưới đây: Xác định Input và Output của bài toán b a a hình A - INPUT: Số a là 1/2 chiều rộng của hình chữ nhật và là bán kính của hình bán nguyệt, b là chiều dài của hình chữ nhật - OUTPUT : Diện tích của hình A 1 Tính S1 = 2a ì b {(Tính S... thuật toán kí hiệu để chỉ phép gán một giá trị cho biến VD S 0 gán giá trị 0 cho biến S Ví dụ 2: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên liên tiếp S = 1 + 2 + 3 + 4 + + 100 Xác định Input và Output của bài toán - INPUT: Dãy 100 số tự nhiên đầu tiên: 1, 2, 100 - OUTPUT : Tổng của dãy số trên Cùng tìm thuật toán S = 0 + 1 + 2 + 3 + + 100 S=0 S1 = S + 1 S2 = S1 + 2 S3 = S2 + 3 S100 = S99 + 100 Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 tin học 8 , Bài 5 tin học 8 , Bài 5 tin học 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay