Báo cáo phần trích ly

11 170 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

BÁO CÁO TRÍCH LY Giáo viên hướng dẫn: Hà Văn Hảo Học viên: Vũ Đức Anh Lê Học Báu Nguyễn Quang Đạt Nguyễn Tiến Hào Lê Minh Hiếu TRÍCH LY => Đây trình tách hoàn toàn hay phần chất hòa tan hỗn hợp chất lỏng hay chất rắn chất lỏng khác – gọi dung môi APP Tách cấu tử quý Thu dung dịch có nồng độ đậm đặc VD: Tách penixilin từ hỗn hợp VD: Tách ax acetic lên men, chiết uranylnitrat từ dd ax etylacetat từ dung dịch loãng, nitric trialkylphotphat làm dầu động thực vật Phân tác hỗn hợp đồng thành cấu tử riêng biệt VD: Tách phenol từ nước thải butylacetat (hay benzene, isopropylen Đồ thị tam giác Nếu dung dịch đầu L dung môi thứ M hòa tan phần vào trích ly pha dung dịch gồm cấu tử ⇒Sử dụng đồ thị tam giác để biểu diễn thành phần hỗn hợp •  Quy tắc tỉ lệ: Điểm N đồ thị tam giác phân thành pha trích E pha raphinat R Theo quy tắc đòn bẩy: - N, R, E thẳng hàng = = = = • Đường cân đồ thị tam giác: Xét trình: - M hòa tan hạn chế L G - L, G hòa tan hạn chế •Hệ số  đường phân bố m cặp dung dịch: m= Ảnh hưởng nhiệt độ lên trình trích ly: - Nhiệt độ tăng kích thước vùng dị ly bé, nhiệt độ tăng đến giới hạn vùng dị ly biến - Nhiệt độ giảm dẫn tới giảm độ khuếch tán Cân vật liệu trình trích ly Định nghĩa Cân vật liệu trình trích ly phương trình cân vật liệu trình chuyển khối dạng vi phân hay tích phân Phương trình cân Trường hop dung môi đầu B dung môi thứ hòa tan phần vào giá trị chúng kgoong số theo chiều cao thiết bị Do tỷ số S/B đại lượng biến đổi, đường làm việc trình trích ly lỏng – lỏng hệ tọa độ Decarter đường cong 2 Phương trình cân Phương trình cân vật liệu trường hợp có dạng: F + S1= R + E = M A F E Trong : B F : khối lượng hỗn hợp đầu (gồm A B) , kg/h R M S S1: khối lượng hỗn hợp dung môi thứ , kg/h E,R: khối lượng pha trích pha raphinat ,kg/h Hỗn hợp có thành phần M không hòa tan vào phân thành hai lớp : Raphinat (R) dung dịch trích (E) Theo quy tắc đòn bẫy ta có: hay S1 FM = R dung dịch trích E: Tương tự với pha raphinat F S1M S1 = F hay Trong đoạn R EM = E RM thứ nguyên EM R = E RM FM SM RM EM FM S1M [...]...Theo quy tắc đòn bẫy ta có: hay S1 FM = R và dung dịch trích E: Tương tự với pha raphinat F S1M S1 = F hay Trong đó các đoạn R EM = E RM cùng thứ nguyên EM R = E RM FM SM RM EM FM S1M
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo phần trích ly, Báo cáo phần trích ly, Báo cáo phần trích ly

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay