Tài liệu ôn thi chuyên tu tiểu não

2 179 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

TIỂU NÃO 1.4 TIẾU NÃO - Tiểu não nằm hộp sọ sau, đậy lều tiểu não ngăn cách với thùy chẩm đại não, ò sau tựa lên xương chẩm trước dính vào mặt sau thân não ba đôi cuống tiểu não - Kích thước : cao cm, ngang 10 cm dày (trước sau) cm - Cân nặng : người trưởng thành, khoảng 140-150g, nam nặng nữ 1.4.1 Hình thể - Tiểu não gồm thùy nhộng tiểu não hai bán cầu tiều não hai bên Giống đại não, khe tiểu não khe ngang khe , khe phụ khe sau bên chia mặt tiểu não nhiều hồi hay tiểu thùy - Thùy nhộng tiểu não gồm: lưỡi tiểu não , tiểu thùy trung tâm , đỉnh , chếch thùy nhộng , củ thùy nhộng , tháp thùy nhộng lưỡi gà thùy nhộng cục não - Bán cầu tiểu não chia làm: + Ở mặt có cánh tiểu thùy trung tâm ,tiểu thùy vuông ,tiểu thùy đơn , tiểu thùy bán nguyệt + Ở mặt có tiểu thủy bán nguyệt (lobulụs semỉlunaris inferior), tiểu thùy hai thân, hạnh nhân tiểu não, nhung não Nhung não cục não nối với qua cuống nhung não mặt này, phía bụng, hai bán cầu tiểu não khuyết sâu tạo thành thung lũng mà đáy bề mặt thùy nhộng - Mặt trước tiểu não chia làm hai phần: + Phần mô tả mặt gồm nhung não, cục não, cuống nhung não hạnh nhân tiểu nâo + Phần hai bên ba cặp cuống tiểu não và căng cuống đỉnh mái não thất bốn lưỡi tiểu não 1.4.2 Hình thể Giống đại não,cấu tạo tiểu não gồm có: -Vỏ tiểu não lớp chất xám bên - Chất trắng bên gọi thể tủy, tỏa trắng,đi vào vỏ tiểu não trông giống cành cây.Hình dạng đặc sắc chất trắng tiểu não gọi chung sống tiểu não
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi chuyên tu tiểu não, Tài liệu ôn thi chuyên tu tiểu não, Tài liệu ôn thi chuyên tu tiểu não

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay