Tài liệu thi y chuyên tu não thất

2 149 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

NÃO THẤT 1.2 NÃO THẤT IV Não thất IV khoang hình thoi rộng nằm hành, cầu não phía trước tiểu não phía sau, gồm có hai thành: thành trước hay nền, thành sau hay mái bốn góc: trên, hai bên 1.2.1 Nền não thất IV hay hố trám có hai rãnh: - Rãnh (sulcus medianus) chia dọc hố trám làm hai nửa hình tam giác mà đỉnh hai góc bên não thất IV - Rãnh giới hạn (sulcus lỉmitans) từ góc dưới, nơi não thất IV thông với ống trung tâm tủy gai, lên chếch Giữa hai rãnh lồi não dọc, nằm kể từ lên cổ: tam giác thần kinh hạ thiệt (trigonum n hypogỉossi), vân tủy não thất IV (striae medulläres ventriculi quarti) lồi mặt (colliculus facialis) gò (eminentia medialis) Ớ rãnh giới han có hai hố nhỏ hố (fovea inferior) nằm sát vùng tam giác màu xám đậm gọi tam giác thần kinl lang thang (trigonum n vagi) hô" (fovea superior) liên quan với nhân vân động dây V bên rãnh giới hạn vùng tiền đình (area vestibularis) 1.2.2 Mái não thất IV - đậy hai mảnh chất trắng mỏng hình tam giác gọi tủy (velum medulläre inferior e superior) Hai cạnh đáy hai tủy gặp chỗ cao mái nâo thất IV Ha cạnh bên tủy liên tục với hai cuống tiểu não đỉnh treo hãm tủy nằm đường Dọc theo chô gắn hai cạnh bên tủy vào hành não có hai dải chất trắng gọi sán não thất IV - Sán màng mạch não thất IV (tela choroidea ventriculi quarti) sau phủ lên mặt trước tủy đến gắn vào dầy lên tạo thành Hai dải gặp rãnh tạo thành chốt não (obex) Có ba lỗ mở để thông thương dịch não tủy hệ thống não thất với khoang nhện bao bên Đó lỗ nằm đường tủy hai lỗ bên hai ngách bên não thất Não thất IV thông với cống não, 1.2.3.Bốn góc: Trong số bốn góc góc thông với cống não bụng não góc thông vời ống trung tâm tủy gai
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thi y chuyên tu não thất, Tài liệu thi y chuyên tu não thất, Tài liệu thi y chuyên tu não thất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay