Tài liệu ôn thi chuyên tu màng não tủy

8 196 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:39

Màng não tủy I.CÁC MÀNG NÃO TỦY 1.1 ĐẠI CƯƠNG Tủy gai não ngăn cách với thành xương (ổng sốngt hộp sọ) nàng não tủy Có tất ba màng phát xuất chủ yếu từ nguồn gốc trung bì màng cứng,màng nhện màng mềm 1.1 Màng cứng - dai, không đàn hồi Dày 0,3 - lmm Mặt xù xì,dính vào màng xương ỏ vài chỗ quanh lỗ chẩm hộp sọ Mặt láng bao lấy xoang tĩnh mạch hộp sọ nội mạc bao phủ Mặt có nhiều mạch máu - Màng cứng cách thành xương khoang màng cứng Phía màng cứng cách với màng nhện khoang màng cững - Xoang tĩnh mạch màng cứng nơi màng cứng tách hai lá, tạo thành ống dẫn máu lót bên lớp nội mô để chứa dẫn lưu máu tĩnh mạch 1.2 Màng nhện (arachnoidea) - mỏng, suốt Gồm hai lố áp sát vào tạo nên khoang ảo - màng nhện bắc cầu qua rãnh bán cầu đại não mà không lách vào màng mềm màng nhện màng mềm có khoang gọi khoang nhện chứa dầy dịch não tủy choang nhện cố bè mảnh liên kết nối màng nhện với màng mềm - Khoang nhện (cavum subarachnoideale) thay dổi kích thước tùy chỗ, có nơi giãn rộng làm thành bể chứa nhện Khoang nhện ,thông thương với hệ thông não thất qua lỗ lỗ bên mái não thất IV, liên kết với xoang tĩnh mạch màng cứng hạt màng nhện Hạt màng nhện có tác dụng tiêu thoát dịch não tủy 1.1.3 Màng mềm (pia mater) - cấu tạo mô liên kết lỏng lẻo, chứa nhiều vi mach để nuôi dưỡng não tủy gai dược gọi màng nuôi Màng mềm ò cùng, bao phủ toàn mặt len lỏi sâu vào rãnh bán cầu dại não Cùng với tế bào thần kinh đệm có vai trò nâng đỡ nuôi dưỡng nơ ròn, màng mềm tạo nên màng nuôi-đệm, hình thành khoảng quanh mạch máu tiểu dộng mạch tiểu tĩnh mạch Do đó, khoảng quanh mạch máu thuộc khoang màng nhện chứa dịch não tủy - Màng nuôi - đệm sở vật chất hàng rào máu - dịch não tủy - Theo quan niệm nay, khoang nhện mắt lưới màng nuõidệm 1.2 CÁC MÀNG TỦY GAI 1.2.1 Màng cứng - tủy gai màng cứng tạo nên túi màng cứng, kéo dài từ lỗ chẩm đến ngang đốt sống II -Túi màng cứng cách với ống sống khoang cứng, chứa mô mỡ đám rối tĩnh mạch cột sống - Từ đáy túi màng cứng ngang đốt sống II, màng cứng bao quanh dây tạo nên dây màng cứng dính vào mặt sau xương cụt, có dây chằng màng cứng tăng cường Có thể gây tê màng cứng ô vùng -Các động mạch đốt sống, gian sườn, thất lưng vồ phân nhánh dến màng cứng 1.2.2.Màng nhện - Lá dính vào mặt màng cứng.Lá xuống tận đáy túi màng cứng.giữa khoang nhện,có dải liên kết,dây chằng răng,rễ thần kinh gai sống mạch máu xuyên qua - Khoang nhện tủy gai có chỗ giãn rộng.Đó bể nhện tiểu hành não quanh hành não tiểu não bể tủy gai chứa đuôi ngựa đáy túi màng cứng.Chọc dò thắt lưng để lấy nước não tủy bể 1.2.3 Màng mềm - Màng mềm tủy gai bên tách trẽ dây chằng - Dây chằng nối màng mềm với màng cứng hai bên theo mặt phẳng đứng ngang kéo dài từ lỗ lớn xương chẩm đến nón tủy gai Khoảng I7-18 Giữa khe rễ trước rễ sau thần kinh gai sống nối vào Dây chằng chia túi màng cứng lầm hai phòng: trước sau, thông qa cung 1.2.4 Các màng não tủy dây thần kinh sọ dây thần kinh gai sống - Nơi dây sọ dây gai sống chui khỏi lỗ xương có phần màng não bao bọc Đối với dây gai sống, màng cứng liên tục bọc lấy bao dây thần kinh (epinerium) phần xa hạch gai - Màng nhện tạo thành bao, phân cách hai rễ tận phần gần hạch gai Màng mềm tạo nên lớp quanh rễ thần kinh gai sống, kéo dài đến tận lỗ gian đốt sống hòa lẫn vào bao dây thần kinh - Đối với dây sọ tương tự trên, ngoại trừ dây thị giác, dây mặt dây vận nhãn 1.3 CÁC MÀNG NÃO 1.3.1 Màng cứng não Màng cứng não khác với màng cứng tủy gai điểm sau : - Sát vào thành xương, khoang màng cứng - Mặt cho trẽ (liềm đại não, liềm tiểu não, lều tiểu não hoành yên) -Tạo nên xoang tĩnh mạch màng cứng - Màng cứng bám vào sọ vòm sọ Vùng dễ bóc tách từ bờ sau cánh nhỏ xương bướm đến ụ chẩm thật máu tụ màng cứng tổn thương mạch máu màng não lách vào màng cứng thành xương vòm sọ phán sọ - Các trẽ màng cứng gồm : - Liềm đại não Hình lưỡi liềm, dính vào toàn vòm sọ dọc theo đường vào khe dọc hai bán cầu đại não, tạo nên vách sợi Đầu trước gắn bọc lấy mào gà xương sàng Bờ liên tục sau tận ụ chẩm Bờ dưới, tự chạy cong theo mặt thể chai - Ngay sau lồi thể chai, liềm dính chặt vào mặt lưng lầu tiểu não dọc theo đường - Bờ liềm đại não chứa xoang tĩnh mạch dọc dưới, liên tục sau đổ xoang tĩnh mạch thẳng - Bờ liềm đại não chứa xoang tĩnh mạch dọc - Lều tiểu não ,tạo nên mái hố sọ sau,ngăn cách mặt tiểu não với thùy chẩm bán cầu đại não Lều có hai bờ: bờ bay vòng nhỏ, tự do, nhỏ, lỗm sâu, hợp với yên xương bướm tạo thành khuyết lều tiều não giới hạn cửa trung não Bờ vòng lớn dính vào xương chẩm dọc theo rãnh chứa xoang tĩnh mạch ngang theo mép rãnh dọc mặt phần đá xương thái dương, tạo nên xoang tĩnh mạch đá Lều tiểu não tiếp tục phía trước gắn vào mỏm yên sau - Thoát vị mô não thường xảy khuyết lều tiểu năo từ xuống từ lên — Liềm tiểu não Là phần nhỏ màng cứng ụ chẩm Bờ sau dính vào mặt xương chẩm chứa xoang tĩnh mạch chẩm Bờ trước hướng vảo lách hai bán cầu tiểu não - Hoành yên Hình tứ giác tạo thành mái hố yên, để thủng 15 nhỏ trung tâm gọi lỗ hoành yên phần phễu tuyến yên qua - Động mạch cấp máu cho màng cứng não : động mạch màng não giữa, nhánh động mạch hàm động mạch màng năo sau, nhánh động mạch đốt sống - Tĩnh mạch tĩnh mạch màng não theo hai hệ thống : hệ thống sâu với hồ máu Trô-la (Trolard) hệ thống nông với xoang tĩnh mạch dọc đám rối tĩnh mạch chân bướm, đảm bảo thông nối hệ tĩnh mạch nội sọ ngoại sọ - Thần kinh màng não nhánh màng não dây sinh ba 1.3.2 Màng nhện não Như tủy gai, khoang nhện sọ giản thành bể chứa : - Bể tiểu - hành não (cisterna cerebellomedullaris) - Bể hố bên đại não (cisterna fossae lateralis cerebri) - Bể giao thoa (cisterna chiasmatis) -Bề liên cuống náo - Dịch não tủy theo đường đến lạch (ứng với rãnh lớn) dòng Các dòng hội tụ bể chứa - Khi hết dịch não tủy ,màng nhện áp sát vào màng mềm Lúc phân biệt màng não cứng màng não mềm - Khoang nhện thông với hệ thống não thất qua lỗ mái não thất IV thông với tĩnh mạch qua hạt màng nhện 1.3.3 Màng mềm não - Màng mềm có mạch máu phân nhánh vào não; phần phàn chiếu màng mềm theo mạch máu tạo nên khe hình chóp, mà thành khe hai màng mềm Các khe gọi khoảng quanh mạch máu, chứa dịch não tủy Các đám rối màng mạch (pỉexus choroideus) thành phần cùa màng mềm não, gồm có : - Đám rối màng mạch não thất IV màng mạch não thất IV hành não tiều não - Đám rối màng mạch não thất III liên tục vồi đám rối màng mạch não thất bên lỗ gian não thất Cà hai đám rối thuộc tâm màng mạch não thất III
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi chuyên tu màng não tủy, Tài liệu ôn thi chuyên tu màng não tủy, Tài liệu ôn thi chuyên tu màng não tủy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay