ưu diểm và nhược điểm của các chế độ tỷ giá cố định và thả nổi

17 1,100 2
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ TÀI ƯU DIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH VÀ THẢ NỔI Thành viên nhóm 7: 1, Chu Thị Kim Thoa 2, Đồ Thị Mỹ Linh 3, Hoàng Thị Bích Thủy 4, Tô Thị Minh Hoa 5, Đinh Thị Hồng Ninh Hà Nội, 11/2016 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: Khái niệm tỷ giá loại tỷ giá 1.1 1.2 Khái niệm tỷ giá Các loại tỷ giá .5 CHƯƠNG : Ưu điểm nhược điểm chế độ tỷ giá thả 2.1 Chế độ tỷ giá thả hoàn toàn 2.2 Chế độ tỷ giá thả có điều tiết (bán thả nổi) CHƯƠNG 3: Ưu điểm nhược điểm chế độ tỷ giá cố định 3.1.Ưu điểm tỷ giá cố định 3.2 Nhược điểm tỷ giá cố định 10 CHƯƠNG 4: Liên hệ với chế độ tỷ giá hối đoái Việt Nam 11 4.1 Đánh giá sách điều hành tỷ giá Ngân hàng Nhà nước 12 4.2 Một số kiến nghị 14 KẾT LUẬN .16 TÀI LIỆU THAM KHẢO 17 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viểt tắt Nguyên nghĩa tiếng anh Nguyên nghĩa tiếng việt Ngân hàng trung ương Tỷ giá hối đoái Monetary Qũy tiền tệ quốc tế NHTW TGHĐ IMF NĐ – CP ODA FDI EU International Fund Nghị định- Chính phủ OfficialDevelopment Hỗ trợ phát triển Assistance) thức Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước European Union Liên minh châu Âu LỜI MỞ ĐẦU Mỗi quốc gia giới có đồng tiền riêng Đồng tiền có giá trị toán phạm vi quốc gia trừ số đồng tiền có khả toán quốc tế Cũng nhờ vào đồng tiền nước mà quốc gia kiểm soát tình hình tài chính, kinh tế Trên thực tế, quốc gia tồn mà mối liên hệ với giới bên Đặc biệt nay, xu toàn cầu hóa kinh tế giới Nó làm nảy sinh mối quan hệ thương mại, đầu tư, tài tiền tệ quan hệ toán Tỷ giá hối đoái giá đơn vị tiền tệ quốc gia tính tiền tệ quốc gia khác Đây phương tiện toán quốc tế Tỷ giá hối đoái giữ vai trò chức quan trọng kinh tế quốc gia mối quan hệ kinh tế quốc tế Vì việc đề ra, lựa chọn sách tỷ giá hối đoái thực phù hợp với kinh tế quốc gia vô quan trọng Trước đây, Việt Nam áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định Còn sử dụng chế độ tỷ giá hối đoái thả có kiểm soát nhà nước Chế độ tỷ giá mang lai nhiều lợi ích việc hoàn thiện sách tỷ giá để hoàn chỉnh, linh hoạt luôn cần thiết Vì chúng em lựa chọn đề tài : “ƯU DIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH VÀ THẢ NỔI” Để từ đưa ảnh hưởng chế độ tỷ giá kinh tế Việt Nam CHƯƠNG 1: Khái niệm tỷ giá loại tỷ giá 1.1 Khái niệm tỷ giá: - Tỷ giá hối đoái mối quan hệ so sánh sức mua đồng tiền với Đó giá chuyển đổi đơn vị tiền tệ nước thành đơn vị tiền tệ nước khác - Tỷ giá hối đoái (còn gọi tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá Forex, tỷ giá FX Agio) hai tiền tệ tỷ đồng tiền trao đổi cho đồng tiền khác Nó coi giá đồng tiền quốc gia biểu tiền tệ khác 1.2 Các loại tỷ giá : - Căn vào chế độ quản lý tỷ giá, tỷ giá hối đoái chia thành tỷ giá cố định tỷ giá thả nổi: + Tỷ giá cố định (Tỷ giá thức) tỷ giá NHTW công bố không thay đổi khoảng thời gian + Tỷ giá thả (Tỷ giá thị trường) tỷ giá hình thành theo quan hệ cung cầu ngoại hối Tỷ giá biến động thường xuyên thùy theo tình hình cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại hối a) Chế độ tỷ giá cố định: - Tỷ giá cố định tỷ giá cố định (giữ không đổi) cho phép dao động phạm vi hẹp Nếu tỷ giá bắt đầu dao động nhiều phủ can thiệp để trì tỷ giá hối đoái vòng giới hạn phạm vi - Chế độ tỷ giá hối đoái cố định chế độ tỷ giá hối đoái nhà nước công bố trì không thay đổi tỷ giá đồng nội tệ với đồng ngoại tệ - Đặc điểm chế độ tỷ giá cố định: + Về bản, lực cung - cầu tồn thị trường ngoại tệ chi phối số lượng cung - cầu ngoại tệ thị trường + Nhà nước cam kết trì tỷ giá hối đoái mức độ cố định cách cung thị trường lớn cầu mức tỷ gía cố định nhà nước đảm bảo mua hết số dư cung ngoại tệ Nếu cung thị trường nhỏ cầu mức tỷ gía cố định nhà nước đảm bảo cung cấp lượng ngoại tệ lượng dư cầu Nhà nước thực hoạt động mua bán lượng dư cung hay cầu với tư cách người mua bán cuối cùng, người điều phối + Những dự báo thay đổi tỷ giá thị trường gần không trừ trường hợp nhà nước thay đổi mức tỷ giá cố định Chế đô tỷ giá cố định số nước áp dụng Trung Quốc từ năm 80 thập niên 20 Đáng ý Thái Lan với khủng hoảng tài - tiền tệ tháng 7/1999 áp dụng chế độ tỷ giá cố định lâu Nước ta trước năm 1991 áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái Nói chung chế độ tỷ giá phù hợp với thời gian mà Hiện chế độ tỷ giá hối đoái coi không áp dụng giới - Điều kiện: Phải có can thiệp phủ b) Chế độ tỷ giá thả tự do: - TGHĐ xác định hoàn toàn dựa tương quan (mối quan hệ) cung cầu đồng tiền thị trường ngoại hối mà không cần đến can thiệp NHTW - Chế độ tỷ giá thả chế độ mà tỷ giá hối đoái xác định vận động cách tự theo quy luật thị trường mà trực tiếp quy luật cung cầu ngoại tệ thị trường ngoại tệ - Đặc điểm chế độ tỷ giá thả nổi: + Tỷ giá hối đoái xác định thay đổi hoàn toàn tùy thuộc vào tình hình cung cầu ngoại tệ thị trường + Nhà nước hoàn toàn tuyên bố, cam kết điều hành đạo tỷ giá + Nhà nước can thiệp trực tiếp vào thị trường ngoại tệ CHƯƠNG : Ưu điểm nhược điểm chế độ tỷ giá thả 2.1 Chế độ tỷ giá thả hoàn toàn: Là chế độ tỷ giá xác định hoàn toàn tự theo quy luật cung cầu thị trường ngoại hối Chính phủ hoàn toàn tác động cam kết việc điều tiết tỷ giá Giá đồng tiền nội tệ đồng ngoại tệ xác định điểm mà cung ngang cầu Khi xuất tăng luồng vốn đầu tư nước tăng làm tăng cung ngoại tệ, đồng tiền ngoại tệ giảm giá ngược lại Ưu điểm: - Phản ánh tình hình cung cầu thị trường ngoại tệ, biến động thị trường Thị trường ngoại hối minh bạch hiệu - Di chuyển nguồn lực từ nơi có hiệu thấp nơi có hiệu cao - Ngân hàng Trung ương chủ động việc thực sách kinh tế Đảm bảo tính độc lập sách tiền tệ - Giúp cán cân toán cân bằng: Giả sử nước có cán cân vãng lai thâm hụt khiến nội tệ giảm giá Điều thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập cán cân toán trở nên cân - Góp phần ổn định kinh tế, tránh cú sốc bất lợi từ bên ngoài, giá nước tăng làm cho tỷ giá tự điều chỉnh theo chế PPP để ngăn ngừa tác động ngoại lai Nhược điểm: - Tỷ giá biến động thường xuyên, khó lường gây khó khăn cho việc hoạch định sách kinh tế Nhà nước tính toán nhà đầu tư - Hạn chế hoạt động đầu tư tín dụng tâm lý lo sợ biến động theo hướng bất lợi tỷ giá - Tỷ giá phụ thuộc vào dự báo tương lai, Chính phủ dự báo không sát với tương lai làm ảnh hưởng đến sách kinh tế vĩ mô Khi đời, chế độ tỷ giá thả hoàn toàn cho phương thức hữu hiệu vạn cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng, thả tỷ giá phát triển kinh tế ổn định Bởi lẽ, biến động tỷ giá phức tạp, chịu tác động nhiều nhân tố kinh tế, trị, tâm lý, xã hội đặc biệt nạn đầu Trên thực tế lại thị trường tuý nên có chế độ tỷ giá thả hoàn toàn 2.2 Chế độ tỷ giá thả có điều tiết (bán thả nổi): Chế độ tỷ giá thả có điều tiết cụ thể phủ không cam kết trì tỷ lệ cố định với ngoại tệ, mà thả đồng tiền có biện pháp can thiệp thị trường trở nên (mất trật tự) , tỷ giá hối đoái chệch xa mức thích hợp loại tỷ giá hối đoái áp dụng nước Tư Bản Chủ Nghĩa, nơi mà lạm phát đạt thấp, thị trường phát triển trình độ cao Ưu điểm: - Phản ánh kịp thời biến động, xu hướng kinh tế giới làm cho kinh tế quốc gia hòa nhập với tiến trình vận động chung kinh tế giới - Tạo điều kiện tiền tệ cho cạnh tranh bình đẳng, giúp cho nhà kinh doanh, nhà làm kinh tế động bắt kịp với xu phát triển kinh tế - Tiết kiệm ngoại tệ phục vụ cho mục đích khác Nhược điểm: - Do tỷ giá thả hoàn toàn nhu cầu ngoại tệ thị trường định nên thường gây biến động lớn tỷ giá, tác động xấu đến hoạt động ngoại thương - Dễ dẫn đến cú sốc cung cầu ngoại thương giả tạo nạn đầu phát triển quản lý chặt chẽ ngoại hối nước - Độ rủi ro biến động tỷ giá cao nguồn thu nhập từ đầu tư nước ngoài, điều gây trở ngại việc thu hút đầu tư nước - Mức biến động tỷ giá khó xác định trước chế độ tỷ giá gây quy định vĩ mô sai lầm ảnh hưởng đến mức tăng trưởng kinh tế Như vậy, chế độ tỷ giá thả có điều tiết chế độ tỷ giá hối đoái nằm hai chế độ thả cố định Mặc dù lý thuyết nói chế độ tỷ giá hối đoái thả tốt hơn, thực tế đồng tiền thả hoàn toàn, bất ổn định Tuy chế độ tỷ giá hối đoái cố định tạo ổn định, song việc thực biện pháp sách nhằm giữ cho tỷ giá hối đoái cố định tương đối khó khăn Chính thế, số đồng tiền giới sử dụng chế độ tỷ giá hối đoái cố định Hầu hết đồng tiền giới sử dụng chế độ tỷ giá thả nổi, phủ can thiệp để tỷ giá không hoàn toàn phản ứng theo thị trường CHƯƠNG 3: Ưu điểm nhược điểm chế độ tỷ giá cố định 3.1.Ưu điểm tỷ giá cố định: * Ổn định kinh tế vĩ mô: tỷ giá hối đoái biến số quan trọng có ảnh hưởng tới nhiều nhân tố kinh tế, tỷ giá giữ cố định giúp kinh tế vĩ mô trở nên có kiểm soát * Ổn định tỷ giá cho hoạt động thương mại quốc tế diễn thuận lợi tỷ giá ấn định cách chắn, không cần dự phòng rủi ro tỷ giá thúc đẩy thương mại quốc gia * Thúc đẩy đầu tư từ nước lo ngại việc giá nghiêm trọng đồng tiền nhỏ * Kiểm soát lạm phát, tạo tâm lý an toàn tin tưởng: tỷ giá cố định có ích cho phủ cố gắng kiềm chế lạm phát * Ngăn ngừa bong bóng tỷ giá đầu so với tỷ giá thả 3.2 Nhược điểm tỷ giá cố định: * Tạo chênh lệch tỷ giá thực tỷ giá danh nghĩa: cân cung cầu thực tiền tệ, cứng nhắc tỷ giá tạo báo không xác kinh tế * Làm sai lệch tính toán: tỷ giá cố đinh không phản ánh tình trạng xác kinh tế đem vào sách kinh tế để dự báo dẫn đến ước lược sai lệc sức khỏe, chiều hướng kinh tế * Tạo tỷ giá chợ đen: cân cung cầu dẫn đến hình thành thị trường mua bán ngoại tệ vòng quản lý nhà nước * NHTW phải có lượng ngoại tế đủ lớn để trì tỷ giá phải thường xuyên giám sát biến động tỷ giá đặc biệt có bất ổn kinh tế - trị giới * Chi phí can thiệp quản lý ngoại hối không nhỏ 10 * Tạo hội cho kẻ đầu công đồng tiền cố định, làm suy giảm mạnh dự trữ ngoại hối * Chính sách tiền tệ tác dụng đến kinh tế Chỉ có sách tài khóa tác động tới kinh tế * Nhập sách tiền tệ từ nước lạm phát nước (nước mà có đồng tiền cố định kèm) * Nguy khủng hoảng cán cân toán: thị trường dự kiến có phá giá (nâng giá) tỷ giá tương lai khiến cho kỳ vọng gia tăng (giảm) tỷ giá hối đoái, khiến cho tài sản ngoại tệ trở nên hấp dẫn (kém hấp dẫn) hơn, khiến cho ngân hàng trung ương bị giảm (tăng) đột ngột dự trữ ngoại hỗi, khiến lãi suất nước tăng (giảm) bất thường * Can thiệp vô hiệu không hiệu quả: nhiều nghiên cứu cho tháy can thiệp vô hiệu không hiệu phần bù rủi ro quan trọng chưa phụ thuộc vào giao dịch tài sản ngân hàng trung ương không đơn giản công thức mà đưa  Một ví dụ khủng hoảng cán cân toán từ sách tiền tệ cố định: Từ năm 1985 đến năm 1995, kinh tế Thái Lan tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân 9%/năm Cuối năm 1996, báo cáo Triền Vọng Kinh tế Thế giới IMF cảnh báo kinh tế Thái Lan phát triển nóng bong bóng kinh tế không giữ lâu Đến cuối năm kinh tế Thái có điều chỉnh, số chứng khoán bắt đầu giảm Ngày 14 15 tháng năm 1997 đồng Baht Thái bị công đầu quy mô lớn Mặc dù thủ tướng Thái tuyên bố không phá giá Baht cuối bị thả vào ngày tháng khiến Baht giá 50%, từ 25 xuống 58 Baht dollar Mỹ Chỉ số thị trường chứng khoán Thái tụt từ 1280 cuối năm 1995 xuống 372 cuối năm 1997 Mức vốn hóa thị trường giảm từ 141,5 tỷ xuống 23,5 tỷ USD Finance One, công ty tài xhính lớn Thái bị phá sản IMF thông qua gói cứu trợ cho Thái với tổng gần 20 tỷ USD 11 CHƯƠNG 4: Liên hệ với chế độ tỷ giá hối đoái Việt Nam Nghị định 70/2014 NĐ - CP quy định chế độ tỉ giá hối đoái Việt Nam nay: Điều 15 Chế độ tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam.Chế độ tỷ giá hối đoái đồng Việt Nam chế độ tỷ giá thả có quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định sở rổ tiền tệ nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư với Việt Nam phù hợp với mục tiêu kinh tếĐể thực thi chế độ neo tỷ giá có điều chỉnh, hàng ngày Ngân hàng Nhà nước công bố phương tiện thông tin đại chúng tỷ giá giao dịch liên ngân hàng biên độ dao động cho phép (hiện ±1%) Theo đó, định hướng Ngân hàng Nhà nước là: (i) Cơ giữ tỷ giá ổn định, song có xem xét diễn biến thị trường ngoại hối giới (sự biến động ngoại tệ mạnh, đặc biệt USD) để điều chỉnh cần thiết (ii) Cho phép tỷ giá dao động biên độ định (có lúc cao lên đến ±5%, sau giảm ±3% từ năm 2011 đến ±1%) (iii) Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước đưa tuyên bố giới hạn điều chỉnh tỷ giá năm để thị trường biết trước (ví dụ tuyên bố điều chỉnh tỷ giá không ±2% năm năm 2014 2015) (iv) Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp thị trường tự có biến động mạnh Trước hết, tuyên bố thức ổn định thị trường Sau đó, thị trường có biến động mạnh, áp dụng nghiệp vụ mua vào, bán USD để giữ tỷ giá ổn định (v) Nếu tỷ giá thị trường tiếp tục dao động mạnh thời gian dài, Ngân hàng Nhà nước có động thái điều chỉnh tỷ giá, thường với mức độ nhỏ vài phần trăm Lần điều chỉnh tỷ giá lớn gần tháng 2/2011 với mức tăng 9%, đợt điều chỉnh sau áp dụng mức độ giao động thấp vĩ mô thời kỳ 4.1 Đánh giá sách điều hành tỷ giá Ngân hàng Nhà nước: 12 Để Ngân hàng Nhà nước có khả thực thi chế độ neo tỷ giá có điều chỉnh, tồn điều kiện thuận lợi sau: - Cán cân thương mại nghiêng xuất siêu năm 2012-2014 (riêng năm 2014 xuất siêu tỷ USD) Điều khiến nguồn cung ngoại tệ tăng lên cầu ngoại tệ giảm mạnh (đặc biệt USD, đặc điểm Việt Nam phần lớn hoạt động xuất - nhập giao dịch USD) - Nguồn cung ngoại tệ tăng mạnh năm qua không xuất siêu, mà kết tổng hợp nguyên nhân khác, có: Nguồn kiều hối gửi nước tăng mạnh (đạt khoảng 12 tỷ USD/năm); Nguồn vốn FDI giải ngân đạt khoảng 10-11,5 tỷ USD/năm; Nguồn vốn ODA giải ngân đạt khoảng tỷ USD/năm - Với tăng mạnh nguồn cung ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động mua vào ngoại tệ, nắm giữ tay lượng dự trữ ngoại hối cao kỷ lục ước tính khoảng 35 tỷ USD Lượng dự trữ ngoại hối cao cho phép Ngân hàng Nhà nước có khả can thiệp giữ ổn định tỷ giá thị trường có biến động lớn, cách bán ngoại tệ giá lên nhằm giữ cho tỷ giá không dao động lớn - Tình trạng đô la (USD) hóa kinh tế giảm mạnh năm gần đây, niềm tin vào đồng nội tệ tăng lên Đồng thời, lãi suất tiết kiệm gửi VND cao nhiều so với gửi USD Các yếu tố khiến nhu cầu nắm giữ USD dân cư tình trạng đầu USD thị trường giảm mạnh, giảm áp lực cầu ngoại tệ Thực tế, chế độ neo tỷ giá có điều chỉnh tạo nhiều thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp, đồng thời, giúp trì ổn định vĩ mô kinh tế Trong năm vừa qua cho thấy tác dụng tích cực sách tỷ giá là: (i) Giữ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp ổn định Việc tỷ giá trì ổn định giúp doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất - nhập lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm thực thi kế hoạch cách ổn định; (ii) Giữ cho gánh nặng nợ nước doanh nghiệp nói riêng toàn quốc gia nói chung không tăng lên; 13 (iii) Giảm áp lực lên lạm phát Việc giữ cho đồng nội tệ không bị giá khoảng thời gian tương đối dài giúp giảm áp lực lạm phát kỳ vọng lạm phát thực tế Song, sách neo tỷ giá có điều chỉnh gây không bất lợi cho kinh tế, cụ thể là: i) Ngân hàng Nhà nước theo đuổi sách neo tỷ giá có điều chỉnh cách giữ tỷ giá ổn định thời gian dài tuyên bố mức dao động tỷ giá thường không 2% năm Trong đó, cục diện chung thị trường giới, đồng USD xu hướng lên giá mạnh so với hầu hết đồng tiền chủ chốt khác giới ii) Neo giá lúc giới giá USD tăng, khiến đồng VND tăng giá cao so với USD so với đồng tiền ngoại tệ khác, khiến lực cạnh tranh hàng hóa xuất Việt Nam bị giảm mạnh Đồng VND tăng giá cao không khuyến khích xuất khẩu, lại khuyến khích nhập khẩu, khiến xuất giảm nhập tăng, nhập siêu có khả tăng iii) Việc đồng VND tăng giá cao so với USD gây tình trạng tỷ giá thức có thời điểm chênh lệch lớn so với tỷ giá thị trường tự Điều khiến hoạt động đầu ngoại tệ vốn giảm mạnh năm qua bùng quát quay trở lại Hoạt động mạnh lên gây bất lợi lớn cho hoạt động thị trường ngoại hối iv) Việc USD liên tục tăng giá Ngân hàng Nhà nước trì tỷ giá ổn định thời gian dài, có lúc buộc phải điều chỉnh tỷ giá cho sát thực tế để tích tụ lâu ngày, chênh lệch tỷ giá cao so với thị trường tự phải điều chỉnh với biên độ lớn, gây sốc, bất ổn lớn 4.2 Một số kiến nghị: Để việc thực thi sách neo tỷ giá có điều chỉnh đạt hiệu tốt hơn, tác giả đề xuất số kiến nghị sau: 14 - Thứ nhất: Không nên neo tỷ giá vào ngoại tệ USD Có thực tế USD đồng tiền có vai trò quan trọng hàng đầu thị trường giới, đồng thời phần lớn giao dịch xuất - nhập Việt Nam với nhiều quốc gia khác thực USD Song, theo giá trị kim ngạch xuất – nhập sau thị trường Mỹ có khối lượng giao dịch đáng kể đồng tiền khác, chẳng hạn Euro với EU Yen với Nhật Bản (hai thị trường chiếm khoảng 1/3 kim ngạch xuất - nhập Việt Nam) Tệ với Trung Quốc Ngoài ra, vay nợ Euro Yen chiếm tỷ trọng đáng kể tổng nợ nước Do vậy, nên có công thức neo tỷ giá dựa rổ ngoại tệ chủ chốt (USD, Euro, Yen Tệ) có tính đến quyền số ngoại tệ tổng kim ngạch xuất – nhập tổng vay nợ nước ta - Thứ hai: Tránh đưa tuyên bố mức điều chỉnh tối đa tỷ giá năm Việc tuyên bố mức điều chỉnh tối đa cứng tỷ giá năm có tác dụng tốt thể tâm ý chí Chính phủ Ngân hàng Nhà nước muốn trì ổn định thị trường sẵn sàng can thiệp cần để đảm bảo ổn định Tuyên bố định hướng để doanh nghiệp yên tâm lên kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm mà lo ngại biến động lớn tỷ giá Tuy nhiên, việc đưa mức điều chỉnh tối đa cứng tỷ giá năm gặp bất lợi tỷ giá thị trường ngoại hối quốc tế biến động mạnh Chỉ khoảng thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 3/2015, USD lên giá 24% Trong đó, Ngân hàng Nhà nước tuyên bố tỷ giá điều chỉnh không 2%/năm năm 2014 2015 Điều đẩy Ngân hàng Nhà nước vào khó xử Nếu thực tuyên bố để giữ chữ tín với thị trường, VND định giá cao, gây bất lợi cho doanh nghiệp kinh tế (như nêu trên) Còn điều chỉnh tỷ giá vượt 2% để đảm bảo phù hợp với diễn biến thực tế Ngân hàng Nhà nước lại chịu tiếng không giữ cam kết mình, gây niềm tin vào tuyên bố - Thứ ba: Không nên để lâu không điều chỉnh tỷ giá Việc USD liên tục tăng giá Ngân hàng Nhà nước trì tỷ giá ổn định thời gian dài, khiến buộc phải điều chỉnh tỷ giá cho sát thực tế phải điều chỉnh với biên độ lớn, gây cú sốc bất ổn lớn Do vậy, nên điều chỉnh tỷ giá thường xuyên hơn, song lần với biên độ điều chỉnh nhỏ để tránh gây sốc thị trường 15 KẾT LUẬN Tỷ giá quan hệ so sánh mặt giá hai đồng tiền quốc gia khác Tỷ giá có tác động đến hoạt động kinh tế xã hội nước quốc gia Nó phương tiện quan trọng hoạt động thương mại đầu tư quốc tế Vì quốc gia tỷ giá giữ vai trò vô quan trọng Việc hoạch định sách tỷ giá nhằm vào hai mục tiêu cân nội cân ngoại, tức đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định tiền tệ Sự lựa chọn tỷ giá để phù hợp với kinh tế cách thức điều chỉnh tỷ cân xảy quan tâm nước Việt Nam lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái cố định vào trước năm 1990, sau bước điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo chế độ tỷ giá hối đoái thả có quản lý nhà nước Chính sách tỷ giá Việt Nam ngày hoàn thiện cho phù hợp với kinh tế Chính sách tỷ giá đem lại kết đáng kể, nhiên gặp phải số hạn chế định Chính vậy, việc điều chỉnh, hoàn thiện sách tỷ giá hối đoái cần thiết quan trọng, đặc biệt thời gian tới Việt Nam gia nhập WTO Chế độ tỷ giá cần linh hoạt để phản ứng lại cú sốc kinh tế, ổn định giá cả, cân vĩ mô, từ góp phần trì nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam trường quốc tế Việc hoàn thiện tỷ gía hối đoái đòi hỏi chuyên gia, nhà lãnh đạo khai thác mặt 16 lợi ích lĩnh vực này, diều chỉnh sách tỷ giá phù hợp với tương quan kinh tế quốc gia kinh tế giới TÀI LIỆU THAM KHẢO (1) Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld, “Kinh tế học quốc tế - Lý thuyết sách – Tập 2”, NXB Chính trị Quốc gia, 1996 (2) “Nhìn lại ngày kinh tế Thái Lan sụp đổ”, www.bbc.com, [http://www.bbc.com/vietnamese/regionalnews/story/2007/07/070702_thailand_cr isis_1997.shtml] (3) ThS Lê Trang – “Điều hành sách tỷ giá NHNN Việt Nam nhằm kiềm chế lạm phát thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trang web: http://tapchitaichinh.vn/ http://thoibaonganhang.vn/ http://tailieu.vn/ 17 [...]... gần 20 tỷ USD 11 CHƯƠNG 4: Liên hệ với chế độ tỷ giá hối đoái hiện nay ở Việt Nam hiện nay Nghị định 70/2014 NĐ - CP quy định về chế độ tỉ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay: Điều 15 Chế độ tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam .Chế độ tỷ giá hối đoái của đồng Việt Nam là chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định trên cơ sở rổ tiền tệ của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả... hoạch định chính sách tỷ giá nhằm vào hai mục tiêu là cân bằng nội và cân bằng ngoại, tức là đảm bảo tăng trưởng kinh tế và ổn định tiền tệ Sự lựa chọn tỷ giá nào để phù hợp với nền kinh tế và cách thức điều chỉnh tỷ giá như thế nào khi sự mất cân bằng xảy ra luôn là sự quan tâm của các nước Việt Nam đã lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái cố định vào trước những năm 1990, và sau đó đã từng bước điều chỉnh tỷ. .. động mạnh Trước hết, bằng các tuyên bố chính thức về ổn định thị trường Sau đó, nếu thị trường vẫn có biến động mạnh, thì áp dụng các nghiệp vụ mua vào, bán ra USD để giữ tỷ giá ổn định (v) Nếu tỷ giá trên thị trường vẫn tiếp tục dao động mạnh trong một thời gian dài, Ngân hàng Nhà nước sẽ có động thái điều chỉnh tỷ giá, thường là với mức độ nhỏ vài phần trăm Lần điều chỉnh tỷ giá lớn nhất gần đây là... mục tiêu kinh tếĐể thực thi chế độ neo tỷ giá có điều chỉnh, hàng ngày Ngân hàng Nhà nước công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về tỷ giá giao dịch liên ngân hàng và biên độ dao động cho phép (hiện tại là ±1%) Theo đó, định hướng của Ngân hàng Nhà nước là: (i) Cơ bản giữ tỷ giá ổn định, song có xem xét diễn biến trên thị trường ngoại hối thế giới (sự biến động của các ngoại tệ mạnh, đặc biệt... hơn, song mỗi lần với biên độ điều chỉnh nhỏ để tránh gây sốc thị trường 15 KẾT LUẬN Tỷ giá là quan hệ so sánh về mặt giá cả giữa hai đồng tiền của các quốc gia khác nhau Tỷ giá có tác động đến hoạt động kinh tế xã hội trong và ngoài nước của các quốc gia Nó là một phương tiện quan trọng trong hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế Vì vậy đối với bất kì quốc gia nào thì tỷ giá đều giữ một vai trò vô... giúp duy trì sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế Trong mấy năm vừa qua đã cho thấy tác dụng tích cực của chính sách tỷ giá là: (i) Giữ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được ổn định Việc tỷ giá được duy trì ổn định giúp các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất - nhập khẩu có thể lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm và thực thi kế hoạch đó một cách ổn định; (ii) Giữ cho... đã từng bước điều chỉnh tỷ giá hối đoái theo chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có sự quản lý của nhà nước Chính sách tỷ giá ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện sao cho phù hợp với nền kinh tế Chính sách tỷ giá đã đem lại những kết quả đáng kể, tuy nhiên vẫn còn gặp phải một số hạn chế nhất định Chính vì vậy, việc điều chỉnh, hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái là cần thiết và quan trọng, đặc biệt là... chính sách neo tỷ giá có điều chỉnh bằng cách giữ tỷ giá ổn định trong một thời gian khá dài và tuyên bố mức dao động tỷ giá thường không quá 2% năm Trong khi đó, trên cục diện chung của thị trường thế giới, đồng USD hiện vẫn đang trong xu hướng lên giá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới ii) Neo giá trong lúc trên thế giới giá USD tăng, khiến đồng VND tăng giá quá cao so... giá dựa trên rổ ngoại tệ chủ chốt (USD, Euro, Yen và Tệ) có tính đến quyền số của mỗi ngoại tệ trong tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu và tổng vay nợ của nước ta - Thứ hai: Tránh đưa ra tuyên bố mức điều chỉnh tối đa của tỷ giá trong năm Việc tuyên bố mức điều chỉnh tối đa cứng của tỷ giá trong năm có tác dụng tốt là thể hiện quyết tâm và ý chí của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước muốn duy trì sự ổn định. .. sự tăng mạnh của các nguồn cung ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước thông qua các hoạt động mua vào ngoại tệ, hiện nắm giữ trong tay một lượng dự trữ ngoại hối cao kỷ lục ước tính khoảng 35 tỷ USD Lượng dự trữ ngoại hối cao cho phép Ngân hàng Nhà nước có khả năng can thiệp giữ ổn định tỷ giá mỗi khi thị trường có biến động lớn, bằng cách bán ra ngoại tệ khi giá lên nhằm giữ cho tỷ giá không dao động quá lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: ưu diểm và nhược điểm của các chế độ tỷ giá cố định và thả nổi, ưu diểm và nhược điểm của các chế độ tỷ giá cố định và thả nổi, ưu diểm và nhược điểm của các chế độ tỷ giá cố định và thả nổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay