đề trắc nghiệm vật lý 8

6 476 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:21

Câu 1. Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?A. Ôtô chuyển động so với mặt đường.B. Ỏtô đứng yên so với người lái xe.C. Ôtô chuyển động so với người lái xe.D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường. Câu 2. Người lái đò đang ngồi vên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng?A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.B. Người lái đò chuyển động so với dòng nướcC. Người lái đò đứng yên so với bờ sông.D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền. Câu 3. Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói:A. Ôtô đang chuyển động.B. Ôtô đang đứng yên.C. Hành khách đang chuyển động.D. Hành khách đang đứng yên. Câu 4. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời ta đã chọn vật nào làm mốc? Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc? Câu 5. Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang di lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu chuyển động hay đứng yên so với:A. Người soát vé.B. Đường tàu.C. Người lái tàu. Câu 6. Hãy nêu dạng của quĩ đạo và tên của những chuyển động sau đây:A. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất.B. Chuyển động của con thoi trong rãnh khung cửi.C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.D. Chuyển động của một vật nặng được ném theo phương nằm ngang. Câu 7. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?A. Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu.B. Đầu tàu chuyển động so với toa tàu.C. Hành khách đang ngồi trên tàu không chuyển động so với đầu tàu.D. Người soát vé đang đi trên tàu chuyển động so với đầu tàu. Câu 8. Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốcA. Phải là Trái Đất.B. Phải là vật đang đứng yên.C. Phải là vật gắn với Trái Đất.D. Có thể là bất kì vật nào. Câu 9. Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ đỉnh cột buồm của một con thuyền đang chuyển động dọc theo dòng sông, là không đúng?A. Cả người đứng trên thuyền và đứng trên bờ đều thấy vật rơi dọc theo cột buồm.B. Người đứng trên bờ thấy vật rơi theo đường cong.C. Người đứng trên thuyền thấy vật rơi thẳng đứng.D. Người đứng trên bờ thấy vật rơi thẳng đứng. Câu 10. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên may bay thìA. máy bay đang chuyển động.B. người phi công đang chuyển động.C. hành khách đang chuyển động.D. sân bay đang chuyển động. Câu 11. Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ đang chảy xiết ta thấy cầu như bị “trôi” ngược lại. Hãy giải thích vì sao ta có cảm giác đó? Câu 12. Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu đang quay ngang. Minh thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi nên cho rằng em bé đứng yên.Nam thấy vị trí của em bé luôn thay đổi so với tâm đu quay nên cho rằng em bé chuyển động. Ai đúng, ai sai? Tại sao? Câu Có ôtô chạy đường Câu mô tả sau không đúng? A Ôtô chuyển động so với mặt đường B Ỏtô đứng yên so với người lái xe C Ôtô chuyển động so với người lái xe D Ôtô chuyển động so với bên đường Câu Người lái đò ngồi vên thuyền thả trôi theo dòng nước Câu mô tả sau đúng? A Người lái đò đứng yên so với dòng nước B Người lái đò chuyển động so với dòng nước C Người lái đò đứng yên so với bờ sông D Người lái đò chuyển động so với thuyền Câu Một ôtô chở khách chạy đường Hãy rõ vật làm mốc nói: A Ôtô chuyển động B Ôtô đứng yên C Hành khách chuyển động D Hành khách đứng yên Câu Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời ta chọn vật làm mốc? Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta chọn vật làm mốc? Câu Một đoàn tàu hỏa chạy đường ray Người lái tàu ngồi buồng lái Người soát vé di lại đoàn tàu Cây cối ven đường tàu chuyển động hay đứng yên so với: A Người soát vé B Đường tàu C Người lái tàu Câu Hãy nêu dạng quĩ đạo tên chuyển động sau đây: A Chuyển động vệ tinh nhân tạo Trái Đất B Chuyển động thoi rãnh khung cửi C Chuyển động đầu kim đồng hồ D Chuyển động vật nặng ném theo phương nằm ngang Câu Nhận xét sau hành khách ngồi đoàn tàu chạy không đúng? A Cột đèn bên đường chuyển động so với đoàn tàu B Đầu tàu chuyển động so với toa tàu C Hành khách ngồi tàu không chuyển động so với đầu tàu D Người soát vé tàu chuyển động so với đầu tàu Câu Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động vật, vật chọn làm mốc A Phải Trái Đất B Phải vật đứng yên C Phải vật gắn với Trái Đất D Có thể vật Câu Câu sau mô tả chuyển động vật nặng thả rơi từ đỉnh cột buồm thuyền chuyển động dọc theo dòng sông, không đúng? A Cả người đứng thuyền đứng bờ thấy vật rơi dọc theo cột buồm B Người đứng bờ thấy vật rơi theo đường cong C Người đứng thuyền thấy vật rơi thẳng đứng D Người đứng bờ thấy vật rơi thẳng đứng Câu 10 Một máy bay chuyển động đường băng để cất cánh Đối với hành khách ngồi may bay A máy bay chuyển động B người phi công chuyển động C hành khách chuyển động D sân bay chuyển động Câu 11 Khi đứng cầu nối hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ chảy xiết ta thấy cầu bị “trôi” ngược lại Hãy giải thích ta có cảm giác đó? Câu 12 Minh Nam đứng quan sát em bé ngồi vòng đu quay ngang Minh thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi nên cho em bé đứng yên Nam thấy vị trí em bé thay đổi so với tâm đu quay nên cho em bé chuyển động Ai đúng, sai? Tại sao? Câu 13 Long Vân ngồi khoang tàu thủy đậu bến Long nhìn qua cửa sổ bên trái quan sát tàu khác bên cạnh nói tàu chạy Vân nhìn qua cửa sổ bên phải quan sát bến tàu nói tàu đứng yên Ai nói đúng? Vì hai người lại có nhận xét khác nhau? Câu 14 Chuyện người lái tàu thông minh cảm Năm 1935, chặng đường sắt nối hai ga En-nhi-cốp O-li-san-tra thuộc nước Nga, anh lái tàu Boóc-xép phát từ xa dãy toa đoàn tàu phía trước tuột móc nối, lăn ngược phía tuột dốc Thật khủng khiếp dãy toa băng băng xuống dốc lao thẳng vào đoàn tàu anh Trong giây phút hiểm nguy đó, Boóc-xép liền hãm tàu lại cho tàu chạy lùi, nhanh dần nhanh toa tàu tuột dốc Nhờ vậy, anh đón dãy toa áp sát vào tàu cách êm nhẹ, không bị hư hại Em giải thích sở khoa học cách xử lí thông minh người lái tàu Boóc-xép Câu 15 Hai ôtô chuyển động chiều nhanh đường thẳng Nhận xét sau không nói chuyển động hai xe? A Hai xe chuyển động so với cối ven đường B Hai xe đứng yên so với người lái xe C Xe chuyển động so với xe D Xe đứng yên so với xe Câu 16 Chọn câu Mộ vật đứng yên khi: A Vị trí so với điểm mốc thay đổi B Khoảng cách đến dường thẳng mốc không đổi C Khoảng cách đến điểm mốc không đổi D Vị trí so với vật mốc không đổi Câu 17 Có thể em chưa biết Máy bay thử nghiệm: Trong phòng thí nghiệm khí động học (nghiên cứu chuyển động tác dụng không khí lên vật chuyển động), để nghiên cứu tượng xảy máy bay bay, người ta tạo mô hình máy bay có kích cỡ, chất liệu hoàn toàn thật, thổi luồng gió vào mô hình Hãy giải thích cách làm thu kết máy bay bay ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu C Câu A Câu A Ôtô chuyển động so với vật mốc hai bên đường B Ôtô đứng yên so với vật mốc hành khách ngồi ô tô C Hành khách chuyển động so với vật mốc hai bên đường D Hành khách đứng yên so với vật mốc ôtô Câu ❖ Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời, vật làm mốc Mặt Trời ❖ Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, vật làm mốc Trái Đất Câu A So với người soát vé: Cây cối ven đường chuyển động, tàu đứng yên B So với đường tàu: Cây cối ven đường đứng yên, tàu chuyển động C So với người lái tàu: Cây cối ven đường chuyển động, tàu đứng yên Câu A Chuyển động vệ tinh nhân tạo Trái Đất có quĩ đạo tròn B Chuyển động thoi rãnh khung cửi có quĩ đạo thẳng C Chuyển động đầu kim đồng hồ có quĩ đạo tròn D Chuyển động vật nặng ném theo phương nằm ngang có quĩ đạo cong Câu B Câu B Câu D Câu 10 D Câu 11 Ta có cảm giác chuyển động có tính tương đối, ta coi cầu làm mốc (đứng yên) nhìn (lòng nước lũ chảy xiết, ta thấy khoảng cách người quan sát (đứng cầu) với dòng nước ngày tăng lên dòng nước ngày chạy xa Ngược Lại, coi dòng nước lũ đứng yên ta có cảm giác cầu chuyển động ngày xa dòng nước có chiều chuyển động ngược lại Câu 12 Cả hai đúng, họ có nhận xét khác chuyển động có tính tương đối Chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào cách chọn vật làm mốc Trong trường hợp này, hai người đứng hai vị trí khác nhau, Minh đứng đu quay nên thấy khoảng cách từ đến tâm đu quay tới em bé không đổi => Thấy khoảng cách từ em bé đến tâm đu quay không đổi nên cho em bé đứng yên Còn Nam đứng mặt đất nên thấy khoảng cách từ đến tâm đu quay tới em bé thay đổi => thấy vị trí em bé thay đổi so với tâm đu quay nên cho em bé chuyển động Câu 13 Tương tự Câu12, hai người đúng, họ có nhận xét khác chuyển động có tính tương đối Chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào cách chọn vật làm mốc Ở người chọn hai vật làm mốc khác nên có nhận xét khác Vật làm mốc Long tàu khác chuyển động nên thấy vị trí tương đối tàu tàu thay đổi nên nói tàu chạy Còn Vân chọn vật làm mốc bến tàu nên thấy vị trí tương đối tàu bến tàu không đổi nên nói tàu đứng yên Câu 14 Cơ sở khoa học cách xử lí thông minh người lái tàu Boóc-xép anh hiểu chuyển động có tính tương đối Khi hai vật chuyển động phương, chiều vận tốc chúng coi đứng yên vận tốc tàu so với băng không, nên không xảy va chạm dội chúng tiếp xúc Vì anh điều khiển cho tàu chạy lùi để chuyển động phương, chiều với toa tàu tăng tốc để đạt vận tốc với toa tàu Nhờ vậy, anh đón dãy toa áp sát vào tàu cách êm nhẹ, không bị hư hại Câu 15 C Câu 16 D Câu 17 Cách làm thu kết máy bay bay nhà nghiên cứu vận dụng sở khoa học tính tương đối chuyển động Chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào cách chọn vật làm mốc Hai vật chuyển động nhau, vật coi đứng yên vật coi chuyển động, kết học hai trường hợp Khi máy bay bay thật trời, vật mốc không khí xung quanh máy bay coi đứng yên chuyển động máy hay Ngược lại, phòng thí nghiệm khí động học, máy bay coi vật móc đứng yên người la thổi luồng gió vào mô hình với tốc độ băng tốc độ bay máy bay thật hai trường hợp hai vật chuyển động tương đối giống hệt kết học hai trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: đề trắc nghiệm vật lý 8, đề trắc nghiệm vật lý 8, đề trắc nghiệm vật lý 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay