de thi HSG toan 5 chat luong

2 187 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:17

Câu1: (4điểm) Tính giá trị biểu thức bằng cách thích hợp a. 17,58 x 43 + 56 x 17,58 + 17,58 b. 43,57 x 2,6 x ( 630 – 315 x 2).................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................Câu 2 ( 4 điểm) 1, Rút gọn các phân số sau: a. = b. = 2, So sánh các cặp phân số sau (2điểm)a. và b. và ( với a > 1 ).................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................ Trường TH Lê Mạnh Trinh SBD Người xem thi BÀI THI HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2011 - 2012 – MÔN: TOÁN Họ tên HS: Lớp Sốphách (Thời gian 60 phut không kể thời gian chép đề) Điểm Câu1: (4điểm) Số phách Người chấm thi Tính giá trị biểu thức cách thích hợp a 17,58 x 43 + 56 x 17,58 + 17,58 b 43,57 x 2,6 x ( 630 – 315 x 2) Câu ( điểm) 1, Rút gọn phân số sau: a 21 = 24 b 1863 = 2025 2, So sánh cặp phân số sau (2điểm) a 12 1999 2001 11 b a −1 ( với a > ) a +1 Câu (4điểm) Tìm y để y + = (4 × y) - 11 y x 4,7 + 5,3 x y = 17,64 Câu 4: ( điểm) a, Cho ab số tự nhiên có hai chữ số biết số ab chia hết cho 9, chia cho dư Tìm chữ số a, b Bài làm ( Học sinh )không viết vào phần gạch chèo ) Câu 5: ( điểm) Cho tam giác ABC có cạnh AC dài 6cm , cạnh BC lấy điểm E, cho EB = EC BH đường cao hạ từ đỉnh B tam giác ABC BH = 3cm EH chia tam giác ABC thành hai phần diện tích tứ giác ABEH gấp đôi diện tích tam giác CEH a Hãy tìm cặp tam giác có diên tích b Tính độ dài đoạn thẳng AH Bài làm
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi HSG toan 5 chat luong, de thi HSG toan 5 chat luong, de thi HSG toan 5 chat luong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay