giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

97 212 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:08

1 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu nêu Luận văn hoàn toàn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả chuyên đề Nguyễn Thị Huyền SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TVSI UBCK UBCKNN CTCP TNHH TGN SGDCK QĐ CTCK NĐT HĐQT TTCK SSI MBKE Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt Ủy ban chứng khoán Ủy ban chứng khoán Nhà Nước Công ty cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Quy định Công ty chứng khoán Nhà đầu tư Hội đồng quản trị Thị trường chứng khoán Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Công ty cổ phần chứng khoán MayBank Kim Eng SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 kết cấu doanh thu, chi phí , lợi nhuận năm 2012, 2013 46 Bảng 2.2: Chỉ tiêu tài 48 Bảng 2.3: Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lợi TVSI từ 2011-2013 .49 Bảng 2.4 Số lượng tài khoản giao dịch TVSI qua năm 52 Bảng 2.5: Tổng giá trị chứng khoán giao dịch TVS .54 Bảng 2.6 Bảng xếp thị phần môi giới năm 2013 55 Bảng 2.7.Top 10 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn HNX Qúy IV/2013 55 Bảng 2.8: Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán công ty chứng khoán TVSI, SSI MBKE 57 Bảng 2.9 Tỷ trọng doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán TVSI 58 Bảng 2.10: Tỷ trọng doanh thu môi giới tổng doanh thu hoạt động kinh doanh qua năm CTCK 59 Bảng 2.11: Lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận công ty TVSI qua năm 60 Bảng 2.12: Lợi nhuận hoạt động công ty chứng khoán TVSI, SSI, MBKE 61 Bảng 2.13: Tỷ suất lợi nhuận hoạt động môi giới doanh thu hoạt động môi giới CTCK .63 Bảng 2.14: Bảng tỷ suất chi phí môi giới doanh thu môi giới TVSI qua năm .64 Bảng 2.15 Tỷ suất chi phí/ doanh thu môi giới CTCK 65 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1: Quy trình môi giới 25 Sơ đồ 2: Tổ chức hoạt động kinh doanh công ty .39 Sơ đồ 3: Cơ cấu tổ chức phòng ban 41 Hình 2.1: Số lượng tài khoản TVSI qua năm 53 Hình 2.2: Doanh thu hoạt động môi giới TVSI qua năm .56 Hình 2.3: Doanh thu hoạt động môi giới SSI, TVSI, MBKE 57 Hình 2.4: Tỷ trọng hoạt động môi giới chứng khoán TVSI .58 Hình 2.5: Lợi nhuận hoạt động môi giới chứng khoán CTCK .62 Hình 2.6 : Tỷ suất lợi nhuận hoạt động môi giới doanh thu hoạt động môi giới CTCK .63 Hình 2.7 Chi phí môi giới tỷ suất chi phí môi giới doanh thu môi giới 64 Hình 2.8 Tỷ suất chi phí/ doanh thu môi giới CTCK 66 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu: Một đặc trưng thị trường chứng khoán hoạt động theo nguyên tắc trung gian Theo nguyên tắc này, giao dịch thị trường chứng khoán bắt buộc phải thực qua công ty chứng khoán nhân viên môi giới chứng khoán Chỉ có đảm bảo cho chứng khoán giao dịch chứng khoán thực hợp pháp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, trì hoạt động lành mạnh thị trường Môi giới chứng khoán hoạt động nghiệp vụ mang tính nhà nghề cao, đòi hỏi đặc biệt kỹ năng, nghiệp vụ, chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, đồng thời đòi hỏi môi trường hỗ trợ tương đối phức tạp (về tổ chức, pháp luật, thiết bị, văn hoá, xã hội) Mặt khác, môi giới chứng khoán lại hoạt động gần gũi với người dân bình thường, họ công chúng đầu tư - đối tượng chủ yếu tiếp nhận dịch vụ môi giới chứng khoán TTCK phát triển trình độ cao tiền đề để hoạt động môi giới đảm nhận tốt chức cung cấp dịch vụ sản phẩm tài SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Ngược lại, môi trường tài thô sơ, xuất phát triển hoạt động môi giới chứng khoán nhân tố thúc đẩy phát triển hoàn thiện thị trường Chứng khoán nói riêng thị trường Tài nói chung giới Cùng với đời thị trường chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán thành lập vào hoạt động Môi giới chứng khoán hoạt động mà hầu hết Công ty Chứng khoán tham gia, song mức độ thấp gắn kết quyền lợi, trách nhiệm với với khách hàng Nghiệp vụ môi giới công ty chứng khoán Việt Nam chưa thực với nghiệp vụ môi giới thường thấy thị trường chứng khoán giới Để thu hút đông đảo nhà đầu tư trở thành dịch vụ có uy tín chất lượng, hoạt động môi giới phải thay đổi phát triển Vì lý đó, việc tìm hiểu đặc trưng nghiệp vụ môi giới chứng khoán cần thiết, không cho mong muốn làm giàu đáng thông qua việc tham gia cung cấp hay sử dụng loại hình SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp dịch vụ mà cho tất người muốn khám phá lĩnh vực mẻ thú vị ngành tài nói chung Nhận thức vấn đề này, em chọn đề tài: "Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khoán Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt" làm luận văn tốt nghiệp Đối tượng mục đích nghiên cứu: Luận văn tốt nghiệp với đề tài “GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT” nghiên cứu thực trạng hiệu hoạt động môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt nhằm đề xuất giải pháp khả thi nâng cao hiệu hoạt động môi giới công ty sở kinh doanh thực tế công ty tình hình kinh tế chung, với nhiều hoạt động khác giúp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty, góp phần đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Luận văn trình bày phân tích, đánh giá hoạt động môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt giai đoạn 2012- 2013 xét mối liên hệ với đặc điểm kinh tế- kĩ thuật đặc thù ngành Kinh doanh Chứng khoán Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp nghiên cứu sử dụng gồm: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích bản, phương pháp liên hệ, đối chiếu Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Ngoài lời mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, luận văn tốt nghiệp gồm có ba chương chính: Chương 1: Lý luận chung hiệu hoạt động môi giới công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng hiệu hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 10 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt Em xin cảm ơn Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt cho phép em thực tập công ty, để thu thập số liệu thực tế giúp cho viết có tính xác thực thuyết phục người đọc Em xin cảm ơn giảng viên Thạc Sỹ Cao Minh Tiến nhiệt tình hướng dẫn để em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp 10 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 83 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Tăng cường lực quản lý, giám sát, tra cưỡng chế thực thi quan quản lý nhà nước sở cho phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có đủ quyền lực để thực thi tốt chức quản lý, giám sát, tra cưỡng chế thực thi - Tham gia chương trình liên kết thị trường khu vực ASEAN giới theo lộ trình phát triển đáp ứng yêu cầu an ninh tài chính, nâng cao khả cạnh tranh, khả hạn chế rủi ro, bước thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam so với thị trường khác khu vực giới Tham gia hợp tác quốc tế đa phương Ủy ban Chứng khoán nước khuôn khổ Biên ghi nhớ đa phương Tổ chức Quốc tế Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) 3.2 Định hướng phát triển công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt 3.2.1 Định hướng phát triển Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI vào họat động từ đầu năm 2006 Công ty dần khẳng định vị thế, thương hiệu TTCK thông qua quy mô vốn hiệu hoạt động Về hoạt động môi giới, TVSI xây dựng niềm tin với khách hàng, thể tăng trưởng qua số lượng tài khoản giá trị giao dịch Về hoạt động tư tài doanh nghiệp, TVSI tư vấn thành công cho doanh nghiệp lớn.Với hoạt động bảo lãnh phát hành, TVSI bước đầu hoàn thiện để phát triển nghiệp Trong trình hoạt động mình, TVSI bước xác lập vị riêng đường phát triển thị trường chứng khoán, cung cấp dịch vụ tiện ích tốt đến khách Với mục tiêu phát triển “ TVSI hướng tới mục tiêu trở thành Công Ty Chứng Khoán hoạt động chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ hàng đầu Việt Nam” Ngay từ đầu thành lập, TVSI xây dựng định hướng phát triển phù hợp với xu hướng triển vọng thị trường: 83 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 84 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Chủ động hội nhập - Tăng cường tiềm lực tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh - Thực đầy đủ hoạt động kinh doanh công ty chứng khoán - Đầu tư công nghệ đại - Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn - Cải tiến công tác quản lý - Phát triển sản phẩm, dịch vụ môi giới, đồng thời nâng cao chất lượng, mang lại tiện ích tốt đáp ứng nhu cầu cho NĐT nước - Duy trì, tăng cường phát triển mối quan hệ với khách hàng 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán - Tăng trưởng chất lượng hoạt động tư vấn môi giới, nâng tầm chất lượng dịch vụ mức chuyên nghiệp, đảm bảo thị phần giao dịch nằm Top 10 CTCK có thị phần giao dịch lớn - Tăng cường củng cố đội ngũ nhân viên có trình độ cao - Đa dạng hóa khách hàng, cần phát triển khách hàng theo chiều rộng khách hàng tổ chức mục tiêu TVSI bối cảnh TTCK ngày khó khăn Khi quy mô đủ lớn, tiến tới thành lập Phòng khách hàng tổ chức nước nhằm chuyên biệt hoạt động kinh doanh - Kế hoạch đặt năm 2014, TVSI tiếp tục đẩy mạnh phát triển khách hàng tăng số tài khoản mở doanh thu phí môi giới 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khoán công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt Từ việc phân tích điểm kết đạt hạn chế tồn đến việc đưa nhiệm vụ, mục tiêu phương hướng hoạt động cụ thể Để không ngừng củng cố uy tín khách hàng, TVSI thúc đẩy lực cạnh tranh cách nâng cao chất lượng phục vụ hoạt 84 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 85 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp động hoạt động môi giới thông qua việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cách chuyên nghiệp Với định hướng phát triển định hướng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn tới, TVSI phát triển điểm mạnh khắc phục tồn giai đoạn qua Để đạt thành công giai đoạn hoạt động môi giới nói riêng, em xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động môi giới công ty chứng khoán 3.3.1 Xây dựng chiến lược khách hàng hợp lý Chính sách khách hàng có vị trị quan trọng toàn hoạt động kinh doanh công ty Chính sách khách hàng có thực tốt hay không tùy thuộc vào việc kết hợp sử dụng nhiều sách khác Từ thực tế trên, công ty thực số sách sau: - Bởi lẽ môi trường cạnh tranh khốc liệt mức phí môi giới công ty phải áp dụng cách linh hoạt Mức phí công ty cạnh tranh thị trường để hấp dẫn khách hàng lớn công ty cần có điều chỉnh hợp lý, ưu đãi nhiều so với khách hàng nhỏ, đưa phải phù hợp với đối tượng khách hàng thời điểm cụ thể nhằm vừa trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng vừa thu hút thêm khách hàng mới, công ty phân tổ khách hàng theo tiêu thức định Khách hàng cầu nối công ty chứng khoán với khách hàng tiềm tạo hình ảnh tốt đẹp nhà đầu tư Khách hàng hài lòng công ty nhiều lợi công ty tăng lên Cần có số sách ưu đãi riêng cho khách hàng nước để thu hút họ đến nhiều với công ty - Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng yêu cầu cần thiết Đầu tiên công ty cần phải phân loại khách hàng để phục vụ mục đích nhu cầu 85 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 86 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp nhóm khách hàng nhóm khách hàng lớn, khách hàng nước ngoài, khách hàng tầm trung… Giao cho nhân viên môi giới trực tiếp quản lý lượng khách hàng định tùy thuộc vào lực chịu trách nhiệm giao dịch nhóm khách hàng Chăm sóc khách hàng hình thức tư vấn đầu tư, cần có phận tư vấn đầu tư có trình độ, lực, chuyên nghiệp, tư vấn quầy giao dịch qua điện thoại Để khách hàng cảm nhận quan tâm công ty dành cho mình, công ty cần thường xuyên giao lưu, gặp gỡ thu thập ý kiến phản hồi, nhắn tin gửi quà sinh nhật đến khách hàng, thống kê tình hình giao dịch khách hàng nắm bắt tình hình có biện pháp can thiệp kịp thời… Đối với khách hàng mới, cung cấp thông tin miễn phí cập nhập hướng dẫn khách hàng làm quen với công ty, cung cấp cho họ tài liệu công ty thị trường chứng khoán, hướng dẫn họ cụ thể việc theo dõi bảng điện tử, thủ tục mở tài khoản, quy trình… - Chủ động tìm kiếm khách hàng hoạt động thiếu nhằm mở rộng số lường nâng cao số lượng khách hàng đến với Chính sách nhằm vào nhà đầu tư nước, nhà đầu tư cá nhân mà nhằm vào nhà đầu tư nước tổ chức Khi số lượng công ty chứng khoán ngày nhiều lên, nhân viên môi giới công ty ngồi chờ may khách hàng chủ động gọi điện tới đích thân tới công ty mở tài khoản Khi nhân viên môi giới phải chủ động tiếp cận với khách hàng tiềm năng, thuyết phục họ mở tài khoản giao dịch, người môi giới phải tỏ người hiểu biết, có kiến thức có đạo đức nghề nghiệp để lấy lòng tin khách hàng Vì chủ động tìm kiếm khách hàng hoạt động thiếu nhằm mở rộng nâng cao số lượng khách hàng đến với công ty tăng thị phần công ty Thực sách này, công ty tiến hành tiếp cận khách hàng theo cách sau: 86 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 87 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp + Nhân viên môi giới tận dụng mối quan hệ mình, người quen biết để giới thiệu bán sản phẩm Ưu tiên phương pháp hai bên hiểu biết mức độ định khả tài tư cách đạo đức lực chuyên môn phía đối tác Nếu người môi giới tạo tín nhiệm ban đầu cho khách hàng chắn họ người giới thiệu cho khách hàng khác Nếu công ty có đội ngũ nhân viên đông đảo, thâm nhập sâu vào cộng đồng dân cư theo họ có chế độ thù lao khuyến khích nâng cao sở khách hàng + Thông qua Website thư điện tử: Có thể nói hình thức tìm tiếm khách hàng tiên tiến đem lại hiệu cao Thông qua đó, nhà môi giới giới thiệu khái quát cho khách hàng sản phẩm cung cấp, cập nhật tình hình công ty diễn biến thị trường, quảng bá hình ảnh công ty + Đảm bảo phong cách giao tiếp văn minh, lịch , tận tình, chu đáo nghệ thuật giữ khách hàng hiệu Thái độ nhân viên tạo nên hình ảnh công ty khách hàng Vì vậy, phong cách giao tiếp tác phong làm việc nhân viên môi giới ảnh hưởng tới hiệu việc thu hút khách hàng Hơn nhân viên phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận không để mắc sai sót, mắc lỗi, nhầm lẫn tạo an tâm, tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng + Tổ chức hội nghị khách hàng cách định kỳ hội nghị khách hàng nơi gặp gỡ, trao đổi học tập kinh nghiệm nhà đầu tư với nhau, khách hàng với công ty, có lợi cho hai bên 3.3.2 Xậy dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chất lượng Từ thực tế hoạt động kinh doanh, nói nguồn nhân lực nhân tố tiên góp phần mang lại thành công lĩnh vực cho công ty Vì vậy, để đem lại hiệu hoạt động cao, trước hết TVSI cần xây 87 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 88 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp dựng cho sách phát triển nguồn nhân lực hợp lý, đáp ứng đòi hỏi ngày cao thị trường Để thực điều đó, cần xem xét số giải pháp sau: * TVSI cần đặt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng cho đội ngũ nhân viên môi giới công ty Yêu cầu bắt buộc nhân viên môi giới phải đặt đạo đức nghề nghiệp lên cao nhất, tư vấn thực lệnh cho khách hàng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, công Về phía công ty, TVSI cần xây dựng chuẩn mực đạo đức nhà môi giới để tự họ khách hàng đánh giá Đạo đức nhân viên moi giới hình thành nên uy tín TVSI, dó nhân viên môi giới có vi phạm phạt có hình phạt nghiêm khắc * Trong công tác tuyển dụng TVSI cần đổi theo hướng chuyên nghiệp phù hợp Nhất bối cảnh hội nhập toàn cầu khiến cạnh tranh CTCK trở nên gay gắt TVSI cần bổ sung nhân môi giới có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh tìm kiếm khách hàng Cần đầy mạnh hoạt động tuyển công tác viên môi giới * Cần cải cách quy cách làm việc nhân viên môi giới Đó chăm sóc khách hàng cần kỹ hơn, thường xuyên trao đổi qua email, chat, thông báo tình hình, nhận định thị trường, danh mục đầu tư vấn đề liên quan đến tài khoản vay nơ, tiền T+1,T+2, … * TVSI cần nâng cao lực trình độ chuyên môn nhân viên môi giới Một nhân viên môi giới có đạo đức nghề nghiệp chưa đủ mà cần phải có trình độ chuyên môn cao khả trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp Năng lực nhân viên môi giới thước đo thành công nhà đầu tư Chính vậy, môi trường cạnh tranh gay 88 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 89 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp gắt TVSI cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực Cần liên tục cập nhập cho nhân viên môi giới kiến thức * Cần nâng cao doanh số cá nhân nhân viên môi giới Bằng cách nhân viên môi giới phải cố gắng hoàn thành tiêu doanh số tháng, doanh số quý, để sát khối môi giới phải họp tuần lần để báo cáo kết kinh doanh phương án cho tuần sau 3.3.3 Phát triển hoạt động thu hút khách hàng để giành thị phần Hoạt động thu hút khách hàng hoạt động trọng tâm nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm Để nâng cao lợi nhuận, CTCK cần phải có lược thu hút khách hàng hợp lý Chính vậy, TVSI cần thúc việc giữ chân khách hàng truyền thống thu hút nhiều khách hàng đặc biệt khách hàng tổ chức thông qua đội ngũ môi giới Cụ số biện pháp nhằm thu hút khách hàng mà TVSI cần thực tốt hơn: * Thông qua mối quan hệ cá nhân cán môi giới, mối quan hệ TVSI Với mối quan hệ này, nói nhân viên môi giới có khách hàng để tạo điều kiện thu hút khách hàng Để trở thành nhân viên môi giới chuyên nghiệp, nhân viên phải biết phát huy mối quan hệ mang khách hàng cho TVSI Không thế, thông qua khách hàng phận phân tích, tư vấn; nhân viên môi giới tiếp cận để thu hút khách hàng tiềm tham gia đầu tư chứng khoán TVSI * Thông qua giới thiệu khách hàng truyền thống Các nhân viên môi giới TVSI cần tạo mối quan hệ tốt với khách hàng tín nhiệm cuả khách hàng nhân viên môi giới nhân tố thức đẩy họ giới thiệu bạn bè người thân họ đển với TVSI Hầu hết khách hàng khai thác từ 89 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 90 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp nguồn người chưa có hiểu biết thị trường họ NĐT tiềm năng, họ có vốn lớn, họ cần lời khuyên từ chuyên gia TTCK – nhà môi giới * Thông qua chiến dịch quảng cáo, tuyên truyền Trên phương tiện thông tin đại chúng báo chí, phát hành, truyền hình TVSI triển khai chiến lược quảng cáo tiếp thị sản phẩm tiện ích mà TVSI triển khai nhằm thu hút quan tâm nhà đâu tư nước * Thông qua Website thư điện tử Có thể nói hình thức tìm kiếm khách hàng tiên tiến mang lại hiệu cao Thông qua thư điện tử, nhà môi giới giới thiệu khái quát tới khách hàng sản phẩm mà TVSI cung cấp Khách hàng tự tìm tới nhà môi giới TVSI thông qua trang web riêng TVSI, mà TVSI cần xây dựng trang web tốt phải thường xuyên cập nhập tình hình công ty diễn biến thị trường TVSI có website riêng hoàn thiện, đầy đủ cách quảng bá hình ảnh công ty tìm kiếm khách hàng chăm sóc khách hang * Thông qua hội thảo gặp gỡ NĐT TVSI cần phải thường xuyên tổ chức hội thảo, buổi phổ kiến thức tới NĐT buổi gặp gỡ nói chuyện thị trường giải đáp thắc mắc với NĐT Phòng môi giới TVSI nên trì buổi gặp gỡ hàng tuần với NĐT vào buổi chiều thứ để bình luận phiên giao dịch tuần, đưa tổng kết nhận định xu hướng biến động thị trường tuần tới Đây biện pháp để trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng truyền thống lôi kéo quan tâm NĐT 90 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 91 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Sau tìm kiếm khách hàng, nhân viên môi giới cần tiến hành tiếp cận với NĐT để thực tư vấn Khi đó, nhân viên môi giới cần đảm bảo phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, tận tình chu đáo Thái độ nhân viên môi giới tạo nên hình ảnh công ty lòng khách hàng Hơn nữa, nhân viên môi giới phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận không để mắc sai sót, nhầm lẫn tạo an toàn, tin tưởng tuyết đối từ phía khách hàng Cơ sở vật chất kỹ thuật yếu tố quan trọng góp phần nâng cao lực phục vụ, giảm chi phí tăng cường hình ảnh, uy tín cho nghề môi giới Do việc nâng cao sở vật chất kỹ thuật cho nghề môi giới phải tiến hành bước, phù hợp với phát triển thị trường, giải pháp vấn đề là: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị hoạt động kinh doanh cho cán công nhân viên công ty, đảm bảo cho người có đủ điều kiện làm việc theo tác phong công nghiệp Để phục vụ khách hàng tốt hơn, tạo cho họ cảm giác an tâm, thoải mái đến giao dịch công ty cần phải có địa điểm giao dịch thuận lợi, chỗ ngồi thoải mái, có nơi trao đổi tra cứu thông tin cách dễ dàng, thuận lợi Các phần mềm giao dịch trực tuyến cần thiết kế cho thân thiện với nhà đầu tư để họ dễ dàng sử dụng tiện ích mà dịch vụ đem lại, tránh phần mềm rườm rà gây khó khăn cho người sử dụng Triển khai đại hóa trước bước toàn hệ thống tin học công ty, tập trung đầu tư cho phần mềm có khả tích hợp giao diện rộng, gắn kết ứng dụng thành tin học đạt Chủ động liên kết số công ty chứng khoán bạn tìm tòi đối tác đầu tư mua phần mềm để sử dụng thống ngành chứng khoán, đồng thời 91 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 92 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp tiết kiệm chi phí đầu tư tốn Chuyên nghiệp hóa công tác tin học công ty, tuyển chọn cán tin học chuyên trách 3.3.4 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Do đặc thù ngành chứng khoán sản phẩm dịch vụ tương đối giống nên để cạnh tranh lĩnh vực môi giới đòi hỏi chất lượng sản phẩm dịch vụ phải có khác biệt Đây chiến lược quan trọng giúp nâng cao hiệu hoạt động môi giới Thực phương thức đặt lệnh đơn giản, thuận tiện khách hàng, công ty cần phải nghiên cứu thực cung cấp tập hợp sản phẩm, dịch vụ mang tính trọn gói, sản phẩm dịch vụ cung cấp tập hợp nhiều sản phẩm trước như: Tư vấn đầu tư chứng khoán kết hợp với môi giới giao dịch, kèm theo nghiệp vụ phụ trợ như: cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán… Những sản phẩm dịch vụ trọn gói đòi hỏi nhân viên môi giới phải thông thạo không nghiệp vụ chuyên môn mà mà phải biết kết hợp kỹ nhân viên khác để cung cấp cho khách hàng sản phẩm trọn gói theo ý nghĩa Công ty cần nghiên cứu biện pháp nâng cao tính an toàn, đảm bảo tính xác giao dịch thông báo kết giao dịch đến khách hàng kịp thời, tránh tình trạng thông báo kết khớp lệnh không kịp thời làm ảnh hưởng đến lợi ích nhà đầu tư Giảm bớt thủ tục hành rườm rà gây phiền hà cho khách hàng, thực tốt quy trình giao dịch, giám sát chặt chẽ mục tiêu làm hài lòng khách hàng Thực tốt quy trình giao dịch, toán, giám sát nội nhằm đem lại lợi ích cho khách hàng công ty Bên cạnh sản phẩm tiện ích mà công ty cung cấp công ty cần có kế hoạch khai thác sản phẩm, phương thức mua bán chứng khoán, giao 92 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 93 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp dịch đa dạng Khi triển khai phương thức mới, công ty thu hút khuyến khích phận khách hàng dao hai lưỡi công ty cân đối tiềm lực tài quy mô hoạt động Vì công ty cần đánh giá, tìm biện pháp hạn chế rủi ro xảy Để tạo niềm tin cho khách hàng tạo khác biệt công ty khác, công ty xem xét, nghiên cứu đưa cho khách hàng dịch vụ Trước tiên công ty cần phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng, dựa nhu cầu thực tế khách hàng sau xây dựng dịch vụ dựa việc tổng hợp ý kiến khách hàng xem dịch vụ có cần thiết để đưa không công ty có khả thực không Sau đó, đưa sản phẩm thử nghiệm xem hiệu sao, cuối sau thời gian thấy có hiệu bắt đầu áp dụng phổ biến 3.3.5 Hình thành chế giá linh hoạt Thị trường cạnh tranh gay gắt, công ty thường xuyên thay đổi sách phí để thu hút khách hàng Vì TVSIS cần phải xây dựng sách biểu phí giá động, phù hợp với quy mô, mức độ giao dịch mềm dẻo phù hợp với hoạt động môi giới, cạnh tranh thị trường cần phải có chế khuyến khích nhóm nhà đầu tư Muốn đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề liên quan đến hoạt động môi giới TVSIS giá cần phải ý : rà soát cân đối nguồn vốn tín dụng dịch vụ tín dụng, chủ động tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ tín dụng cho khách hàng; Nghiên cứu phát triển dịch vụ tín dụng hỗ trợ giao dịch cho khách hàng; Đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro.Thành công việc quản trị rủi ro nhân tố đảm bảo cho phát triển bền vững trước biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro thị trường, có vai trò 93 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 94 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp quan trọng phát triển công ty nói chung hoạt động môi giới nói riêng 3.3.6 Hiện đại hóa đảm bảo hoạt động ổn định, xác hệ thống phần mềm kỷ thuật Trong giao dịch chứng khoán, hệ thống phần mềm kỷ thuật có vai trò quan trọng Phần mềm giao dịch đại, tốc độ xử lý cao xử lý nhiều lệnh lúc tạo lợi cho khách hàng giao dịch công ty.Hiện nay, phần mềm giao dịch công ty cung cấp có tốc độ xử lý tính sử dụng so với công ty ngành khác.Do vậy, công ty cần đầu tư nâng cấp xậy dựng phần mềm đại đại đáp ứng nhu cầu đầu tư khách hàng 3.3.7 Các giải pháp khác Ngoài giải pháp đề xuất trên, để tăng khả cạnh tranh giành thị phần thị trường, cần phải quan tâm nhiều tới giải pháp như: Các giải pháp phát triển hoạt động tư vấn, phân tích, giải pháp nâng cao lực phân tích thị trường, giải pháp mở rộng quan hệ đối ngoại, giải pháp cung cấp thông tin, giải pháp tin học dài hạn… 94 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 95 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành phát triển rõ nét, dần khẳng định vai trò kinh tế quốc dân, hoạt động công ty chứng khoán ngày trọng thúc đẩy gặp nhiều khó khăn Môi giới lĩnh vực thiếu hoạt động công ty chứng khoán, điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều bất ổn, có bước phát triển đáng kể xong hoạt động môi giới chưa hoàn thiện, chưa thể theo kịp với thực tế phát triển thị trường chứng khoán Nghiệp vụ môi giới công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt có bước phát triển đáng ghi nhận năm qua, nhiên nghiệp vụ cần thay đổi nhằm đáp ứng nhiệm vụ phát triển đặt Với mong muốn giúp công ty hoàn thiện nữa, nâng cao hiệu hoạt động môi giới em đưa số ý kiến đóng góp, với mục tiêu nghiên cứu đề ra: Thứ nhất: Hệ thống vấn đề có tính lý luận Thứ hai: Khái quát công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, phân tích, đánh giá hiệu hoạt động môi giới từ nêu lên kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ ba: Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động môi giới công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt kiến nghị quan quản lý liên quan Mặc dù có nhiều cố găng hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức thực tế nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thầy cô để luận văn hoàn thiện em có nhận thức sâu rộng màng đề tài nghiên cứu 95 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 96 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Để hoàn thiện viết trước hết em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Cao Minh Tiến người trực tiếp hướng dẫn em suốt trình thực viết Đồng thời em xin chân thành cảm ơn anh chị công tác công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt giúp em thời gian thực tập công ty Em xin chân thành cảm ơn! 96 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 97 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kinh doanh chứng khoán Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi TS Nguyễn Thị Hoài Lê Nhà xuất tài năm 2010 Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán Chủ biên: PGS, TS Nguyễn Đăng Nam TS Hoàng Văn Quỳnh Nhà xuất Tài năm 2009 Giáo trình Thị trường chứng khoán đầu tư chứng khoán Chủ biên: TS Hoàng Văn Quỳnh Nhà xuất Tài năm 2009 Báo cáo thường niên công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt Báo cáo tài công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt Báo cáo tài công ty cổ phần chứng khoán Sài gòn Báo cáo tài công ty cổ phần Chứng khoán MayBank Kim Eng 8.Các Website: https://www.tvsi.com.vn http://luanvan.co http://cafef.vn http://doko.vn Một số tài liệu tham khảo khác 97 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 [...]... Luận văn tốt nghiệp 1.3 Hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán 1.3.1 Khái niệm Hiệu quả hoạt động môi giới là mức độ kết quả hoạt động môi giới mang lại cho các chủ thể liên quan Các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới 1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán Hiệu quả hoạt động môi giới của một công ty chứng khoán phản ánh dưới nhiều... LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 1.1 Công ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán Theo Giáo trình kinh doanh chứng khoán của Học viện Tài chính (Chuyên nghành Kinh doanh Chứng khoán) xuất bản năm 2010 Công ty Chứng khoán là một tổ chức hoạt động kinh doanh thông qua việc thực hiện một hoặc vài dịch vụ chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận Ở Việt Nam, theo quyết... hoạt động thông dụng tại các thị trường chứng khoán phát triển Nghiệp vụ này bao gồm cho vay ký quỹ, cầm cố chứng khoán, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán, ứng trước tiền cổ tức Nghiệp vụ này thường đi kèm với nghiệp vụ môi giới trong một công ty chứng khoán * Lưu ký chứng khoán Là việc lưu trữ bảo quản chứng khoán hộ khách hàng thông qua các tài khoản lưu ký chứng khoán mà khách hàng mở tại công. .. trường trước khi họ ra một quyết định đầu tư Hoạt động của môi giới chứng khoán đã thâm nhập sâu rộng vào cộng đồng các doanh nghiệp và góp phần hình thành nên “nền văn hoá đầu tư.” Ngoài ra, hoạt động của các nhà môi giới chứng khoán còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các CTCK nhờ sự cạnh tranh Để thành công trong nghề môi giới chứng khoán, nhà môi giới cần thu hút được nhiều khách hàng mới,... chứng khoán nhất định nên có những quan điểm chia công ty chứng khoán thành các loại sau: • Công ty kinh doanh chứng khoán: Là CTCK chủ yếu thực hiện nghiệp vụ tự doanh, có nghĩa là tự bỏ vốn và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh • Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là công ty chủ yếu thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh để hưởng phí hoặc chênh lệch giá • Công ty môi giới chứng khoán: Là công ty. .. đó hoạt động môi giới đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự tồn tại của CTCK 1.2 Hoạt động môi giới chứng khoán 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm hoạt động môi giới chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm Là hoạt động trung gian đại diện mua hoặc đại diện bán cho khách hàng để hưởng hoa hồng Theo đó, công ty chứng khoán sẽ đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch cho khách hàng thông qua cơ chế giao dịch tại. .. trên thị trường chứng khoán, có vai trò cần thiết và quan trọng đối với nhà đầu tư, các nhà phát hành, đối với các cơ quan quản lý thị trường và đối với thị trường chứng khoán nói chung Những vai trò này được thể hiện thông qua các nghiệp vụ hoạt động của CTCK 1.1.5 Các hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán 1.1.5.1 Nghiệp vụ môi giới chứng khoán *Khái niệm Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian... bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng 13 SV: Nguyễn Thị Huyền Lớp: CQ48/17.02 14 Học viện tài chính • Luận văn tốt nghiệp Công ty chứng khoán phi tập trung: Là các công ty hoạt động chủ yếu trên thị trường OTC và thường đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường • Công ty trái phiếu: Là công ty chuyên kinh doanh các loại trái phiếu 1.1.3 Đặc điểm công ty chứng khoán 1.1.3.1 Công ty chứng khoán. .. trừ chứng khoán do trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ được kết thúc bằng việc in ra các chứng từ thanh toán Các chứng từ này được gửi cho các công ty chứng khoán là cơ sở để thực hiện thanh toán và giao nhận giữa các công ty chứng khoán - Thanh toán và giao nhận chứng khoán Đến ngày thanh toán, công ty chứng khoán sẽ thanh tiền cho khách hàng thông qua hệ ngân hàng chỉ định thanh toán và giao chứng khoán. .. chính), các công ty môi giới chứng khoán được hình thành và phát triển theo hướng rất đa dạng, cả về phương diện quy mô, địa bàn hoạt động cũng như tính chất hoạt động Công ty môi giới có thể phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau như: - Phân loại theo hình thức tổ chức kinh doanh chứng khoán : • Công ty TNHH: Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các tài sản khác của công ty trong
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt , giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt , giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán tân việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay