Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán maybank kim eng

89 332 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 21:08

Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập tài liệu kiểm toán công ty Tác giả luận văn SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp ii Luận văn tốt MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động marketing 70 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin .71 SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp iii Luận văn tốt DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CTCK : Công ty chứng khoán GTGD : Giá trị giao dịch GTTT : Giá trị thị trường HĐDT : Hoạt động đầu tư HĐMG : Hoạt động môi giới HĐTV : Hoạt động tư vấn HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE : Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh LNST : Lợi nhuận sau thuế OTC : Thị trường chứng khoán phi tập trung TTCK : Thị trường chứng khoán UBCK : Uỷ ban chứng khoán UBCKNN : Uỷ ban chứng khoán Nhà nước MBKE : Công ty TNHH thành viên chứng khoán Maybank- kim Eng SSI : Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn VDSC : Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt VICS : Công ty cổ phần chứng khoán thương mại công nghiệp Việt Nam VND : Việt Nam đồng SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp iv Luận văn tốt DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU .1 SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, thể ở số lượng cổ phiếu, trái phiếu không ngừng tăng lên Tuy nhiên, năm đầu vào hoạt động, số lượng chứng khoán lưu hành thị trường tương đối chậm Điều thật dễ hiểu thị trường mới ở dạng sơ khai, non trẻ, chưa thực thu hút quan tâm giới đầu tư Mặt khác, hiểu biết cá nhân tổ chức thị trường còn tương đối mới mẻ dẫn đến phát triển thị trường tương đối chậm Thế thực tế cho thấy năm gần thị trường chứng khoán trở thành trung tâm ý toàn xã hội, từ giới kinh doanh đến người nội trợ, thấy câu chuyện bàn chứng khoán, họ truyền kinh nghiệm kiến thức hiểu biết chứng khoán Đây nói tín hiệu đáng mừng cho TTCK Việt Nam nói riêng kinh tế nói chung Nó mở kênh huy động vốn hiệu cho doanh nghiệp, cho người dân Việt Nam.TTCK hoạt động có hiệu phần nhờ vào nhà môi giới kinh doanh chứng khoán Đa số công ty thực hoạt động Không hoạt động giao dịch trung gian cho khách hàng, nhà môi gới còn người bạn, nhà tư vấn quan trọng cho định nhà đầu tư, người bạn đồng hành nhà đầu tư Với đề tài: “ Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán MaybankKim Eng”, muốn trình bày hiểu biết nghiệp vụ đề xuất mang tính cá nhân nhằm cố gắng hoàn thiện chất lượng hoạt động môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng Đối tượng phạm vi nghiên cứu SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt Thực tiễn hoạt động môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng Phương pháp nghiên cứu Chuyên đề nghiên cứu dựa sở kết hợp sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử, phương pháp so sánh phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đề tài hệ thống lý thuyết, kết hợp với việc đánh giá phân tích thực tiễn để rút kế luận đề xuất chủ yếu Kết cấu đề tài Với mục đích nghiên cứu trên, đề ài kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết chất lượng môi giới chứng khoán công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng chất lượng môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank- Kim Eng Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng môi giới chứng khoán công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank- Kim Eng Để hoàn thành viết cố gắng nỗ lực hết mình, nhiên không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý chân thành từ phía thầy cô anh chị đơn vị thực tập để hoàn thành tốt đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn anh chị phòng môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng, tạo điều kiện cho để học hỏi làm việc thời gian vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo Cao Minh Tiến người giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN 1.1 CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Khái quát công ty chứng khoán SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt 1.1.1 Khái niệm công ty chứng khoán Theo Giáo trình kinh doanh chứng khoán Học viện Tài chính (Chuyên nghành Kinh doanh Chứng khoán) xuất năm 2010, Công ty Chứng khoán tổ chức hoạt động kinh doanh thông qua việc thực vài dịch vụ chứng khoán với mục đích tìm kiếm lợi nhuận Ở Việt Nam, theo định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 UBCK, CTCK công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn thành lập hợp pháp Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước cung cấp giấy phép thực loại hình kinh doanh chứng khoán 1.1.2 Phân loại công ty chứng khoán Trải qua trình hàng trăm năm, tương thích với phát triển thị trường (số lượng chủng loại khách hàng, số lượng chủng loại sản phẩm dịch vụ tài chính), công ty môi giới chứng khoán hình thành phát triển theo hướng đa dạng, phương diện quy mô, địa bàn hoạt động tính chất hoạt động Công ty môi giới phân loại theo nhiều tiêu thức khác như: - Phân loại theo hình thức tổ chức kinh doanh chứng khoán : • Công ty TNHH: Thành viên công ty chịu trách nhiệm khoản nợ tài sản khác công ty phạm vi vốn góp vào doanh nghiệp Công ty TNHH không phép phát hành cổ phiếu • Công ty cổ phần: Là pháp nhân độc lập với chủ sở hữu công ty cổ đông Cổ đông chịu trách nhiệm nghĩa vụ nợ tài sản khác doanh nghiệp theo số vốn góp vào doanh nghiệp CTCP có quyền phát hành chứng khoán (trái phiếu cổ phiếu) công chúng theo quy định pháp luật Do ưu điểm, tính đa công ty TNHH CTCP so với công ty hợp danh nên hai hình thức CTCK tổ chức chủ yếu giới SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt Ở Việt Nam, theo định 04/1998/QĐ-UBCK3 ngày 13/10/1998 UBCK, CTCK công ty cổ phần, công ty TNHH hợp pháp Việt Nam, ủy ban chứng khoán cấp giấy phép thực hay số loại hình kinh doanh - Phân loại theo nghiệp vụ kinh doanh Do CTCK thực kinh doanh số lĩnh vực, nghiệp vụ chứng khoán định nên có quan điểm chia công ty chứng khoán thành loại sau: • Công ty kinh doanh chứng khoán: Là CTCK chủ yếu thực nghiệp vụ tự doanh, có nghĩa tự bỏ vốn tự chịu trách nhiệm kết kinh doanh • Công ty bảo lãnh phát hành chứng khoán: Là công ty chủ yếu thực nghiệp vụ bảo lãnh để hưởng phí chênh lệch giá • Công ty môi giới chứng khoán: Là công ty thực chức trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng • Công ty chứng khoán phi tập trung: Là công ty hoạt động chủ yếu thị trường OTC thường đóng vai trò nhà tạo lập thị trường • Công ty trái phiếu: Là công ty chuyên kinh doanh loại trái phiếu 1.1.3 Đặc điểm công ty chứng khoán 1.1.3.1 Công ty chứng khoán tổ chức kinh doanh có điều kiện Là pháp nhân hoạt động thị trường tài chính, để thành lập công ty chứng khoán phải đủ điều kiện sau + Điều kiện vốn: CTCK phải có mức vốn điều lệ tối thiểu vốn pháp định Vốn pháp định thường quy định cụ thể cho loại hình nghiệp vụ SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt Ví dụ, Việt Nam quy định mức vốn pháp định cho loại hình kinh doanh sau: - Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam - Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam - Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam - Tư vấn tài chính đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam Trường hợp CTCK xin cấp phép cho nhiều loại hình kinh doanh vốn pháp định tổng số vốn pháp định loại hình riêng lẻ + Điều kiện nhân sự: người quản lý hay nhân viên giao dịch công ty phải đáp ứng yêu cầu kiến thức, trình độ chuyên môn kinh nghiệm, mức độ tín nhiệm, tính trung thực Hầu hết nước yêu cầu nhân viên CTCK phải có giấy phép hành nghề Những người giữ chức danh quản lý còn phải đòi hỏi có giấy phép đại diện + Điều kiện sở vật chất: Các tổ chức cá nhân sáng lập CTCK phải đảm bảo yêu cầu sở vật chất tối thiểu cho CTCK Ở Việt Nam, theo điều 30, NĐ 48/1998 Chính phủ quy định bên cạnh yêu cầu vốn pháp định trên, công ty chứng khoán muốn cấp phép phái đáp ứng thêm điều kiện sau đây: + Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phát triển ngành chứng khoán + Có đủ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán + Giám đốc (TGĐ), nhân viên kinh doanh (không kể nhân viên kế toán, thủ quỹ) CTCK phải có giấy phép hành nghề chứng khoán UBCK Nhà nước cấp Sau đáp ứng điều kiện, sáng lập CTCK phải lập hồ sơ xin cấp phép lên UBCKNN Hồ sơ thông thường bao gồm loại tài liệu sau: Đơn xin cấp phép SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt Giấy phép thành lập doanh nghiệp Phương án nhân Phương án hoạt động Điều lệ CTCK Các tài liệu minh chứng vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, sở vật chất trình độ chuyên môn đội ngũ quản lý với giấy tờ khác theo quy định Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ, UBCKNN thông báo kết việc chấp thuận hay từ chối cấp phép cho thành lập CTCK Nếu chấp thuận, trước khai trương, CTCK phải tiến hành công bố công khai việc thành lập báo phương tiện thông tin khác Nội dung công bố UBCKNN quy định 1.1.3.2 Công ty chứng khoán trung gian thị trường tài Là trung gian thị trường tài chính, công ty chứng khoán có đầy đủ đặc điểm trung gian tài chính khác, thể mặt sau: + Trung gian thông tin: Công ty chứng khoán trang bị công nghệ thông tin đại đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp nên tiếp cận nhiều nguồn thông tin khác nhau, thông tin từ doanh nghiêp niêm yết, từ quan quản lý tin đồn thị trường Từ đó,chọn lọc tập hợp lại cung cấp tư vấn cho nhà đầu tư Các thông tin cung cấp miễn phí cho khách hàng có thông tin khách hàng phải trả tiền phí + Trung gian vốn: Đặc điểm thể công ty chứng khoán thực dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán, sử dụng đòn bẩy tài chính giao dịch, thực ứng tiền mua chứng khoán Các dịch vụ nhằm làm tăng hội cho nhà đầu tư tham gia thị trường Ở nước có thị trường chứng khoán phát triển, dịch vụ phát triển tạo tính khoản cao cho thị trường SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 71 Luận văn tốt hoạt động tìm kiếm khách hàng cho công ty Chính vậy, phát triển hoạt động marketing góp phần nâng cao hiệu hoạt động tư vấn Để thực điều này, MBKE cần áp dụng biện pháp sau: + Tiến hành thu thập ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ cung cấp, sản phẩm tư vấn MBKE để từ tiếp nhận thông tin phản hồi nhằm phát triển cải tiến hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ tư vấn để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; đồng thời nghiên cứu nhu cầu khách hàng để thiết kế đưa sản phẩm, dịch vụ tư vấn mới + Tham dự hội thảo chuyên đề nước nước lĩnh vực có liên quan đến thị trường tài chính nói chung thị trường chứng khoán nói riêng + Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường, từ xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua việc hợp tác với tổ chức đầu tư nước, tổ chức phát hành 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin Hệ thống kỹ thuật, trình độ công nghệ thông tin đại mang lại nhiều lợi cho CTCK tranh giành thị phần Khách hàng chọn CTCK với hệ thống thông tin bảo mật tối ưu, website cung cấp đầy đủ thông tin, nhận định để phục vụ cho hoạt động đầu tư họ CTCK với trình độ công nghệ nghèo nàn, lạc hậu Vì MBKE nên trọng hoàn thiện hệ thống IT để cung cấp hỗ trợ dịch vụ tốt nhất, thuận tiện đại cho khách hàng 3.2.3 Tận dụng mạng lưới khách hàng rộng lớn tập đoàn Maybank Tập đoàn Maybank Tập đoàn tài chính số Malaysia đứng thứ khu vực ASEAN, có mạng lưới toàn cầu với 2200 văn phòng 19 quốc gia 22 triệu khách hàng Khách hàng Tập đoàn Maybank không khách hàng cá nhân mà còn có nhiều tổ chức tài chính SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 72 Luận văn tốt Họ NĐT nước có tiềm lực tài chính mạnh chờ đợi hội đầu tư mới Để gia tăng số lượng khách hàng nước khách hàng có tổ chức công ty đưa giải pháp tận dụng mạng lưới khách hàng rộng lớn toàn giới Tập đoàn Để thực mục tiêu này, công ty tiến hành liên kết tài khoản khách hàng Tập đoàn với tài khoản họ ở MBKE để dễ dàng theo dõi Công ty thực biện pháp ưu đãi đối với khách hàng tiến hành mở tài khoản giao dịch MBKE Việc khai thác lượng khách hàng tiềm sẵn có không giúp công ty tiết kiệm thời gian mà còn giảm bớt chi phí như: chi phí tìm kiếm, khai thác thông tin khách hàng, chi phí cho hoạt động PR, quảng cáo… 3.2.4 Mở rộng phạm vi hoạt động Để nâng cao hiệu hoạt động môi giới chứng khoán quảng bá thương hiệu MBKE, công ty cần phải tiến hành xây dựng, quản lý toàn hoạt động kinh doanh hệ thống đại lý nhận lệnh toàn quốc; Xây dựng triển khai dự án kinh doanh cho công ty Hiện tại, mạng lưới hoạt động MBKE còn hẹp, tập trung ở thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Vũng Tàu, An Giang Vì vậy, thời gian tới công ty nên xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động cách thành lập thêm chi nhánh, phòng giao dịch, điểm nhận lệnh trực tuyến tỉnh, thành phố để tiếp cận thu hút thêm khách hàng Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới hoạt động MBKE còn phải tiến hành đầu tư để nâng cao chất lượng có công ty Để làm điều này, MBKE cần tiến hành nâng cấp hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch đại lý nhận lệnh; Tiến hành hội nghị giám đốc đại lý nhận lệnh hàng quý; SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp Luận văn tốt 73 Thực chương trình thi đua ngắn hạn, dài hạn bước hoàn thiện kênh giao dịch online 3.2.5 Chiến lược kinh doanh phù hợp với đối tượng khách hàng tiềm Đối với hoạt động môi giới điều quan trọng yếu tố người Nhân viên môi giới phải có kỹ tiếp cận nhóm khách hàng để đưa chính sách ưu đãi định Có thể phân chia đối tượng khách hàng theo nhiều cách khác nhau, nhiên, thường công ty chứng khoán chia nhỏ đối tượng khách hàng theo lứa tuổi theo phái Nhà đầu tư nam giới nữ giới Đối với nhóm khách hàng theo giới có đặc điểm sau: Nhà đầu tư nam giới: + Hay bảo thủ + Mạnh mẽ + Thích tự + Hướng ngoại + Dễ tự Nhà đầu tư nữ giới : Có đặc điểm sau + Hướng nội + Đa nghi + Không thích mạo hiểm + Khó đoán Vậy thông qua cách phân loại hoạt động môi giới hiểu tâm lý khách hàng tư vấn cho họ Đối với khách hàng nữ giới tư vấn cho họ mua Cổ Phiếu có tính ổn định cao tương ứng mức lợi tức thấp Tuy nhiên tư vấn thận trọng lời tư vấn bởi họ thường đa nghi có làm ngược lại so với tư vấn ta Đối với khách hàng nam giới có đặc điểm cần ý Nhà đầu tư nam giói có tính tự cao Để làm bạn hiểu họ nhân viên môi giới đưa lời tư vấn bao quát chung chung SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 74 Luận văn tốt tư vấn hướng họ vào Cổ Phiếu co tính mạo hiểm Một Nhà đầu tư nam giới đối tượng giúp Công Ty thu nhiều phí giao dịch đối tượng quan trọng cần nhằm tới Đối với việc phân nhóm khách hàng theo tuổi tác có đặc điểm s Nhà đầu tư dưới 30 tuổi: + Khả đoán cao + Mạo hiểm cao + Nguồn lực ( vốn) không nhiều + Thời gian ít + Nhiều vấn đề ảnh hưởng tới định đầu tư + Thích tự khẳng định => ít nghe lời tư vấn + Hay bị lỡ hội đầu tư + Luôn thích mới + Thích dịch vụ giá rẻ Nhà đầu tư từ 30-50 tuổi: Có đặc điểm sau + Công việc ổn định => thu nhập ổn định + Suy nghĩ có nhiều kinh nghiệm + Hoạt động theo nhóm + Mức mạo hiểm đòi hỏi cao + Quan hệ cao, ưa thích việc người khác nghe lời + Khả chấp nhận rủi ro chấp nhận + Đầu tư vào khoản mục, dự án ngắn hạn + Có vị định xã hội + Việc chi tiêu nhiều thu nhập chưa cao, tích lũy còn thấp + Danh mục đầu tư xuất khoản đầu tư ổn định Nhà đầu tư 50 tuổi: + Cách đầu tư vào danh mục an toàn hơn, thu nhập cố định SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 75 Luận văn tốt + Tâm lý bảo thủ + Chất lượng dịch vụ đòi hỏi không cần cao + Thu nhập cao + Nhu cầu đầu tư vào quỹ đầu tư, đầu tư vào danh mục ủy thác Trước đặc điểm quan trọng nhà đầu tư ở lứa tuổi hoạt động môi giới nhận Nhà đầu tư tiềm cách tiếp cận với nhóm khách hàng tiềm Với nhóm khách hàng có độ tuổi dưới 30: tầng lớp học sinh,sinh viên làm vài năm Với đặc trưng muốn khẳng định mình, cho thấy nhóm khách hàng nhóm khách hàng tiềm Việc tư vấn cho họ mang tính khai quát thiên định hướng cho việc đầu tư không thiên việc đầu tư vào loại Cổ Phiếu Dịch vụ cung cấp cho nhóm dịch vụ giá dẻ với chi phí ít bởi hầu hết khách hàng nhóm tuổi muốn tham gia thị trường để có thêm kinh nghiệm lại có vốn ít Chủ yếu tự định Đây khách hàng ngắn hạn công ty cách tiếp cận nhóm khách hàng là: - Thông qua buổi phổ cập kiến thức thị trường trường Đại Học, Học viên, Viện nghiên cứu Với nhóm khách hàng từ 30-50 tuổi: với trải có thu nhập ở mức ổn định cao Đây nói người có vị trí định xã hội Việc thu nhập ổn định có mạo hiểm đâu tư điều nói chính nhóm khách hàng tiềm Công Ty chứng khoán Với đòi hỏi cao dịch vụ đặc tính họ hoạt động môi giới tư vấn cho nhóm khách hàng danh mục đầu tư mang tính mạo hiểm sản phẩm dịch vụ hỗ trợ cho vay cầm cố khoản vay đầu tư chứng khoán.Và cách tiếp cận với nhóm khách hàng cần SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 76 Luận văn tốt phải dựa vào đặc tính họ Là người có địa vị xã hội hoạt động theo nhóm Vậy cách tiếp cận nhóm khách hàng là: + Việc tổ chức buổi tọa đàm thị trường chứng khoán + Các chiến dịch làm quen + Quan trọng đặc điểm hoạt động nhóm khách hàng thường tham gia vào câu lạc Vậy dễ tiếp cận tránh làm lãng phí thời gian họ việc nhân viên môi giới tham gia vào câu lạc thể thao giải trí kinh doanh để làm quen Với nhóm khách hàng 50 tuổi: Đây người thuộc tầng lớp thượng lưu xã hội Họ có thu nhập cao dịch vụ đòi hỏi cao Do nhu cầu ổn dịnh tài chính ít mạo hiểm nhóm khách hàng thường tìm đến sản phẩm mang tính ổn định cao Quỹ đầu tư, Quỹ Hỗ trợ nhân viên môi giới phải hiểu tâm lý mà tư vấn cho họ đầu tư vào Cổ Phiếu có tính ổn định cao trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc, tư vấn cho họ việc thực hợp đồng Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Cách tiếp cận với nhóm khách hàng này: + Các chiến dịch làm quen + Các buổi tọa đàm chứng khoán + Thông qua mối quan hệ tham gia vào câu lạc thể thao giải trí Mặt khác, MBKE công ty có 100% vốn nước ngoài, khác biệt với công ty có vốn nước nên mặt MBKE tiếp tục đẩy mạnh mạng lưới khách hàng tiềm nước, mặt đẩy mạnh chiến lược thu hút khách hàng đầu tư nước SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 77 Luận văn tốt 3.2.6 Nâng cao chất lượng phục vụ nhân viên môi giới Đối với hoạt động môi giới điều quan trọng phải nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Đối với nhóm khách hàng khác có chính sách ưu đãi định Trước hết nhân viên công ty phải có trình độ giao tiếp ứng xử với khách hàng Phải cung cấp lợi ích có từ dịch vụ lợi ích có từ công ty điều quan trọng phải ý đến lợi ích mà khách hàng nhận Mỗi nhân viên phải ý đến kỹ lắng nghe khách hàng xử lý phản ứng khách hàng Trong môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, công ty phải đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực để có đội ngũ nhân viên đủ mạnh quy mô nghiệp vụ Công ty cần xây dựng phương án đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, bước đào tạo đội ngũ cán môi giới có chuyên môn sâu, giỏi nghiệp vụ, tinh thông kỹ thuật Vì yếu tố nhân lực đặc biệt trình độ nhân lực hoạt động lĩnh vực chứng khoán có ảnh hưởng lớn đến chất lượng hoạt động môi giới nên chương trình đào tạo nhân viên môi giới cần phải đáp ứng yêu cầu sau: 3.2.6.1 Trang bị kiến thức chuyên sâu chứng khoán thị trường chứng khoán Chứng khoán lĩnh vực khoa học tương đối khó đòi hỏi ở người hoạt động lĩnh vực luôn phải tìm tòi đúc rút kinh nghiệm Đặc biệt với nhà môi giới cần phải trang bị cho cách đầy đủ có hệ thống kiến thức chứng khoán Nhà môi giới phải nắm bắt diễn biến thị trường thay đổi thường xuyên qua thời điểm, phải hiểu đánh giá giá trị cổ phiếu, có kinh nghiệm việc đánh giá phân tích diễn biến doanh nghiệp, giá cổ phiếu thị trường Thêm vào người môi giới phải có linh hoạt nhanh nhẹn, đoán việc định đảm nhận việc quản lý tài sản việc tư vấn cho khách SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 78 Luận văn tốt hàng để tận dụng cách triệt để hội đầu tư Vì việc khuyến khích tạo điều kiện để nhân viên môi giới nâng cao chuyên môn cần thiết cần triển khai nhanh chóng 3.2.6.2 Trang bị kiến thức kỹ nghiệp vụ Ngoài việc trang bị kiến thức chuyên môn cho nhân viên môi giới, công ty cần phải đào tạo nhân viên có kỹ nghiệp vụ giỏi Do công ty đào tạo nhân viên theo kỹ sau: + Kỹ truyền đạt thông tin: Khi tiếp xúc với khách hàng, nhân viên môi giới phải truyền đạt cho khách hàng thông tin cần thiết lĩnh vực chứng khoán, sản phâm dịch vụ mà công ty muốn cung cấp cho khách hàng, nhận định chủ quan người môi giới hàng hoá, TTCK hội kiếm lợi rủi ro mà khách hàng gặp phải… Với tất thông tin nhà môi giới phải truyền đạt cho đầy đủ thông tin, làm cho khách hàng dễ hiểu nhất, tin tưởng Điều đòi hỏi người môi giới phải có kỹ diễn đạt tốt thể qua giọng nói, ngữ điệu cách biểu thái độ phù hợp với thông tin cần truyền đạt cho khách hàng Những kỹ bao gồm: + Thái độ quan tâm nhà môi giới khách hàng: Để nâng cao chất lượng hoạt động, chiếm ưu việc cung ứng sản phẩm dịch vụ, nhà môi giới phải đặt khách hàng lên hàng đầu doanh thu thứ hai nhằm tạo tin tưởng an tâm lòng khách hàng Bên cạnh người môi giới phải tích cực tìm kiếm hội đầu tư cho khách hàng mình, thông cảm, động viên gần gũi với khách hàng trường hợp họ gặp rủi ro thua lỗ Bằng thái độ quan tâm mực tạo nên mối quan hệ bền chặt nhà môi giới khách hàng khiến tin tưởng gắn bó với người môi giới SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 79 Luận văn tốt + Kỹ truyền đạt qua điện thoại: có nhiều tiếp xúc ban đầu khách hàng nhà môi giới tiến hành thông qua điện thoại, nhà môi giới cần phải quan tâm đến lời mở đầu có hiệu quả, sử dụng ngữ điệu giọng nói, điều chỉnh tốc độ nói rõ ràng… Khi nhận lệnh qua điện thoại cần phải tiêu chuẩn hoá việc thưa máy khách hàng gọi đến đặt lệnh Cách hỏi trả lời phải nhẹ nhàng, rõ ràng, dứt khoát thân thiện với khách hàng + Tạo lập tín nhiệm lòng tin: Nhà môi giới cần phải nắm không ngừng nâng cao kỹ thuật giao tiếp khiến cho khách hàng cảm nhận hoà hợp, đồng cảm từ dẫn đến tin cậy từ phía khách hàng đối với nhà môi giới Khi niềm tin khách hàng tăng lên, điều có nghĩa uy tín nhà môi giới khẳng định, lời nói nhà môi giới có giá trị từ nâng cao hiệu trình truyền đạt thông tin tới khách hàng + Kỹ tìm kiếm khách hàng: Nhà môi giới phải không ngừng mở rộng khai thác, tìm kiếm nguồn khách hàng mới thông qua mối quan hệ sẵn có, qua giới thiệu làm quen Khi có thêm khách hàng mới nhà môi giới có thêm thu nhập uy tín cá nhân tăng lên Điều có ý nghĩa định đến thành bại CTCK, nhà môi giới phải không ngừng nâng cao lực chuyên môn để tăng giá trị thân họ tăng hiệu tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm đầu tư vào chứng khoán + Kỹ khai thác thông tin: Nhà môi giới phải hiểu khách hàng, tức nắm nhu cầu tài chính, nguồn lực mức độ rủi ro khách hàng Nhà môi giới phải hiểu cách nghĩ định đầu tư khách hàng tình cảm bên trongmà ảnh hưởng tới phản ứng họ đối với nhà môi giới Để thu thập thông tin cách hiệu quả, nhà môi giới cần đạt mục tiêu sau: khai thác cho mục tiêu tài SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 80 Luận văn tốt chính thông số cho mục tiêu, thiết lập hoà hợp tạo hình ảnh nhà môi giới tâm trí khách hàng, tìm ngôn ngữ riêng khách hàng… nhằm tạo nên đồng cảm sâu sắc người môi giới khách hàng 3.2.7 Phát triển đội ngũ cộng tác viên Ngoài việc đào tạo đội ngũ cán đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, để triển khai tốt hoạt động tư vấn liên quan đến ngành khác nhau, công ty nên xây dựng đội ngũ cộng tác viên mạnh, chuyên gia lĩnh vực khác như: công nghiệp, xây dựng, luật pháp,… nhằm tận dụng kiến thức đòi hỏi tính chuyên ngành cao đảm bảo cho hoạt động tư vấn lĩnh vực chuyên ngành đạt hiệu cao 3.2.8 Các giải pháp khác Ngoài giải pháp trình bày, MBKE cần quan tâm nhiều đến giải pháp khác như: giải pháp phát triển hoạt động tư vấn, phân tích, giải pháp nâng cao lực phân tích thị trường, giải pháp hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng, giải pháp cung cấp thông tin, giải pháp tin học cho công ty dài hạn SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 81 Luận văn tốt KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán giới có hàng trăm năm lịch sử hình thành phát triển, với phát triển không ngừng hoạt động môi giới công ty chứng khoán Và thị trường chứng khoán Việt Nam thị trường mới vào hoạt động gần 14 năm Do vậy, hoạt động môi giới công ty chứng khoán Việt Nam so với nước có thị trường chứng khoán phát triển còn nhiều vấn đề phải xem xét Hoạt động môi giới ở công ty chứng khoán nước ta nói chung hoạt động môi giwosi công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng nói riêng còn chưa thật đáp ứng hết nhu cầu khách hàng, sản phầm dịch vụ còn chưa phong phú, hàng hóa thị trường chứng khoán chưa thực có chất lượng cao… Tuy nhiên, nhìn chung kết hoạt động công ty năm 2013 cho thấy công ty ngày hoàn thiện dịch vụ cho khách hàng nhằm đưa lại cho thị trường dịch vụ tốt không ngừng cố gắng để tạo cho vị lớn thị trường chứng khoán Mặt khác, bối cảnh hội nhập nay, việc nâng cao chất lượng môi giới việc làm cấp bách cần thiết đối với công ty chứng khoán MBKE công ty có tiềm tham vọng sẵn sàng đương đầu với khó khăn, Và thời kỳ cạnh tranh nay, việc phải nâng cao hoạt động có hoạt động môi giới điều tất yếu Trong đề tài em trình bày làm rõ số nội dung : + Các vấn đề lý thuyết môi giới chứng khoán + Thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán MBKE + Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới chứng khoán MBKE Qua thấy vai trò to lớn hoạt động môi giới chứng khoán công ty chứng khoán Có thể nói hoạt động môi giới chính mặt công ty chứng khoán Và thu hút nhiều nhà đầu tư đến với công ty điều tất yếu phải nâng cao chất lượng hoạt động môi giới Đề tài dựa thực tiễn thị trường SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 82 Luận văn tốt thực tiễn MBKE để đưa giải pháp giúp cho việc nâng cao chất lượng hoạt động môi giới công ty Với trình độ hiểu biết thời gian thực tập có hạn nên đề tài tránh khỏi thiếu sót, xin đóng góp số giải pháp để nâng cao chất lượng môi giới chứng khoán công ty hy vọng số giải pháp có ý nghĩa đối với công ty SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài nghiệp 83 Luận văn tốt TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Thị trường chứng khoán- Học viện tài chính Luật chứng khoán 2006, luật chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 Báo cáo thường niên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng năm 2013 Báo cáo tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng giai đoạn 2011- 2013 Các trang web: http://maybank-kimeng.com.vn/kimengportal/ http://cafef.vn/ http://www.hsc.com.vn/ http://cophieu68.com/ Một số tài liệu tham khảo khác SV: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN Họ tên người hướng dẫn khoa học: ThS Cao Minh Tiến Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hiên Lớp: CQ48/17.02 Khoa: Ngân hàng – Bảo hiểm Trường: Học viện Tài chính Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank-Kim Eng Nội dung nhận xét: 1.Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.Về chất lượng nội dung luận văn/đồ án ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 20 Người nhận xét - Điểm - Bằng số - Bằng chữ (Ký tên) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên: Nguyễn Thị Hiên Khoá: CQ48 Lớp: CQ48/17.02 Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chứng khoán Maybank-Kim Eng Nội dung nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Điểm: - Bằng số: ………………………………………………………… - Bằng chữ: ………………………………………………………… Người nhận xét (Kí ghi rõ họ tên) [...]... Lớp: CQ48/17.02 Học viện Tài chính nghiệp 30 Luận văn tốt CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK- KIM ENG 2.1 Khái quát về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán Maybank- Kim Eng Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHỨNG KHOÁN MAYBANK KIM ENG Địa chỉ: Tầng 4A -15 & 16, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi 72 Lê Thánh... lưu kí chứng khoán, …phát triển và ngược lại Bởi vì những hoạt động đó thực hiện một số nghiệp vụ bổ trợ cho hoạt động môi giới, giúp cho sản phẩm của hoạt động môi giới hoàn thiện hơn 1.3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng môi giới chứng khoán của công ty chứng khoán Môi giới chứng khoán là một hoạt động của công ty chứng khoán nên nó được tiến hành trong mối quan hệ với các hoạt động khác,... hình sở hữu thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngày 3 tháng 1 năm 2014, MBKE đã chính thức được UBCKNN chấp thuận hình thức sở hữu mới: Công ty TNHH một thành viên chứng khoán Maybank Kim Eng theo giấy phép thành lập và hoạt động số 117/GP- UBCK và là công ty chứng khoán có 100% vốn nước ngoài đầu tiên ở Việt Nam Qua hơn 6 năm chính thức hoạt động, tính chuyên nghiệp và chất lượng. .. đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất 1.1.5.2 Tự doanh chứng khoán Tự doanh chứng khoán là hoạt động công ty chứng khoán tự mua bán chứng khoán cho mình Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán thông qua cơ chế SGDCK hoặc trên thị trường OTC Tại một số thị trường hoạt động theo cơ chế khớp giá lúc này công ty chứng khoán đóng vai trò nhà tạo lập thị trường Công ty nắm một lượng cổ phiếu thực hiện... quả hoạt động của công ty Công ty chứng khoán có nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau, nếu có một mô hình tổ chức tốt giúp cho các hoạt động được chuyên môn hóa cao, tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu quả từng hoạt động, dẫn đến từng hoạt động của công ty ngày càng phát triển, từ đó nâng cao được chất lượng môi giới chứng khoán - Con người Là nhân tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển của hoạt. .. doanh thu hoạt động môi giới trong tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của CTCK Doanh thu hoạt động môi giới Tổng Doanh thu hoạt động kinh doanh Nếu doanh thu hoạt động môi giới của công ty chiếm ty trọng cao trong Ty trọng doanh thu môi giới =100% x tổng doanh thu hoạt động kinh doanh của CTCK chứng tỏ môi giới là hoạt động chủ đạo mang lại thu nhập cho công ty - Chi phí hoạt động môi giới... +Hoạt động quản lý quỹ: Ở một số thị trường chứng khoán, pháp luật về chứng khoán còn cho phép các công ty chứng khoán tham gia quản lý quỹ đầu tư Theo đó, công ty chứng khoán cử đại diện của mình để quản lý sử dụng vốn và tài sản của quỹ đầu tư để đầu tư vào thị trường Công ty chứng khoán được thu phí quản lý đầu tư 1.2 Hoạt động môi giới chứng khoán 1.2.1 Khái niệm và đặc điểm hoạt động môi giới. .. nay, tại Việt Nam chưa có một hệ thống các chỉ tiêu thống nhất nào phản ánh hoàn toàn chính xác chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán Tuy nhiên theo tôi chất lượng hoạt động môi giới có thể được đánh giá bằng cách xem xét một số chỉ tiêu sau: 1.3.2.1 Chỉ tiêu định lượng - Doanh số từ hoạt động môi giới Doanh số từ hoạt động môi giới là tổng giá trị giao dịch khớp lệnh tại một công ty chứng khoán. .. giới chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm hoạt động môi giới chứng khoán Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán được hiểu là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng phí hoặc hoa hồng Thông qua hoạt động môi giới CTCK sẽ chuyển đến khách hàng của mình những sản phẩm, dịch vụ tư vấn, và là nơi kết nối giữa những nhà đầu tư mua- bán chứng khoán Hoạt động môi giới... công ty chứng khoán Đến ngày thanh toán, công ty chứng khoán sẽ thực hiện giao tiền thông qua ngân hàng chỉ định thanh toán và giao chứng khoán thông qua hình thức chuyển khoản tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Sau khi hoàn tất các thủ tục tại Sở giao dịch chứng khoán, công ty sẽ thanh toán tiền và chứng khoán cho khách hàng thông qua hệ thống tài khoản khách hàng mở tại công ty chứng khoán Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán maybank kim eng , Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán maybank kim eng , Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chứng khoán maybank kim eng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay