NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH và xã hội (phần thi trắc nghiệm)

16 314 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 20:56

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (Phần thi Trắc nghiệm) STT Câu hỏi Phương án Phương án Phương án Phương án Sở Lao động - Thương binh Xã hội quan chuyên môn thuộc cấp nào? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Chính phủ Bộ Lao động Thương binh Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh Xã hội quan chuyên môn thuộc cấp nào? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Sở Lao động Thương binh Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Bộ Lao động Thương binh Xã hội Theo quy định Bộ Lao động - Thương binh Xã hội – Bộ Nội vụ hướng dẫn cấu tổ chức lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh Xã hội nào? Trưởng phòng từ 03 Phó trưởng phòng trở lên Trưởng phòng 02 Trưởng phòng Phó trưởng phòng Phó trưởng phòng Tại thời điểm 31/12/2013, đơn vị sau tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Thanh tra Quỹ Bảo trợ trẻ em Phòng Kế hoạch Tài Phòng Lao động Việc làm - Tiền lương Bảo hiểm xã hội Tại thời điểm 31/12/2013, tổ chức sau tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Phòng Bảo trợ xã hội Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Trung tâm Điều dưỡng người có công Trưởng phòng không 03 Phó trưởng phòng Tại thời điểm 31/12/2013, đơn vị sau tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ Văn phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Phòng An toàn lao động Phòng Dạy nghề Trung tâm Công tác xã hội trẻ em Tại thời điểm 31/12/2013, tổ chức sau tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Trung tâm Giới thiệu việc làm Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Bình đẳng giới Phòng Bảo trợ xã hội Phòng Người có công Theo quy định Chính phủ, người chịu trách nhiệm tổ chức lễ tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” ai? Chủ tịch UBND cấp tỉnh Chủ tịch UBND cấp huyện Chủ tịch UBND cấp Thủ tướng Chính xã phủ Tại thời điểm 31/12/2013, tổ chức sau đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Trung tâm Chỉnh hình Phục hồi chức Phòng Pháp chế Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng 10 Trường Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng đơn vị sáp nhập nâng cấp từ trường nào? Trường Dạy nghề Bạch Đằng Trường Dạy nghề người tàn tật Hải Phòng Trường Giáo dục lao động Thanh Xuân Trường Dạy nghề người tàn tật Hải Phòng Trường Dạy nghề Bạch Đằng Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Hải Phòng Trường Dạy nghề Bạch Đằng Trung tâm Giới thiệu việc làm 11 Luật Người khuyết tật quy định Bộ sau có trách nhiệm kiểm tra, tra việc thực pháp luật người khuyết tật? Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Y tế Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 12 Luật Người khuyết tật quy định Hội đồng xác Chủ tịch UBND cấp định mức độ khuyết tật thành lập? xã Giám đốc Sở Y tế Giám đốc Sở Lao động – Thương binh Xã hội Chủ tịch UBND cấp tỉnh 13 14 15 16 17 Tại thời điểm 31/12/2013, tổ chức sau đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Tại thời điểm 31/12/2013, đơn vị sau tổ chức nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Tại thời điểm 31/12/2013, đơn vị sau đơn vị nghiệp trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng? Theo quy định hành, việc giao kết hợp đồng lao động phải đồng ý người đại diện theo pháp luật người lao động người lao động có độ tuổi bao nhiêu? Trong trường hợp người lao động bị khấu trừ tiền lương tháng sau trích nộp khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập, người sử dụng lao động khấu trừ mức tối đa % tiền lương tháng người lao động? Trung tâm Giới thiệu việc làm Trung tâm Giáo dục Lao động Thanh Xuân Thanh tra Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Bình đẳng giới Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Làng Nuôi dạy trẻ Quỹ Bảo trợ trẻ em mồ côi Hoa Phượng Trung tâm Điều dưỡng người có công Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Văn phòng Phòng Pháp chế Dưới 18 tuổi Dưới 16 tuổi Từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi Từ đủ 15 tuổi đến 16 tuổi 10% 40% 50% 30% 18 Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định hành, mức lương hưu tháng tính tối đa % mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội: 19 Theo quy định hành, thời gian thử việc công việc có chức danh nghề cần Không 30 ngày trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên ngày? 20 21 22 23 65% Theo quy định hành, thời gian thử việc công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, Không 45 ngày trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ ngày? Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động có hợp đồng lao động 45 ngày không xác định thời hạn ngày? Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước 45 ngày cho người lao động có hợp đồng lao động xác định thời hạn ngày? Người lao động bị sa thải tự ý bỏ việc mà lý đáng có số ngày nghỉ 20 ngày việc cộng dồn năm là ngày? 75% 80% Không có mức tối đa Không 45 ngày Không 60 ngày Không 90 ngày Không 30 ngày Không 90 ngày Không 60 ngày 60 ngày 30 ngày Không phải báo trước 60 ngày Không phải báo trước 30 ngày 15 ngày 30 ngày 45 ngày 24 25 Mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng mang thai nuôi hệ số phẩy năm 36 tháng tuổi bao nhiêu? (1,5) Người lao động làm thêm vào ngày thường trả phần trăm lương Ít 100% tính theo đơn giá tiền lương tiền lương công việc làm? hệ số hai (2,0) hệ số hai phẩy năm (2,5) hệ số ba (3,0) Ít 150% Ít 200% Ít 300% Ít 70% Ít 65% Ít 50% 26 Tiền lương người lao động thời gian thử việc hai bên thoả thuận phải phần trăm so với mức lương công việc đó? 27 Người lao động bị sa thải tự ý bỏ việc mà lý đáng có số ngày nghỉ ngày việc cộng dồn tháng ngày? ngày 28 Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp người sử dụng lao động đóng % quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội người lao động? 3% 5% 1% 2% 29 Theo Luật Bảo hiểm xã hội quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động có sử dụng từ người lao động trở lên? 30 lao động 20 lao động Không quy định số lao động 10 lao động Ít 85% 30 Theo quy định hành, người lao động công dân Việt Nam nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ, tết năm? 11 ngày 09 ngày 08 ngày 10 ngày 31 Theo quy định hành, người lao động nước có trình độ từ thạc sĩ trở lên tương đương không thuộc diện cấp giấy phép lao động thực tư vấn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học sở giáo dục đại học, sở dạy nghề trình độ cao đẳng với thời gian ngày? không 45 ngày không 30 ngày không 10 ngày không 20 ngày 32 Theo quy định hành, quan có thẩm quyền xác nhận người lao động nước không thuộc diện cấp giấy phép lao động ? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cục Quản lý lao động nước Sở Lao động – Thương binh Xã hội Bộ Lao động – Thương binh Xã hội 33 Theo quy định hành, miễn nhiệm hòa giải viên lao động có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng uy tín, thẩm quyền, trách nhiệm làm phương hại đến lợi ích bên lợi ích Nhà nước trình hòa giải cử tham gia giải tranh chấp lao động tranh chấp hợp đồng đào tạo nghề mà lý đáng có số lần từ chối nhiệm vụ hòa giải lần? 03 lần trở lên 04 lần trở lên 02 lần trở lên 05 lần trở lên 34 35 36 37 38 39 40 Bà mẹ trường hợp xét tặng truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”? Chỉ có mà liệt sỹ thương binh suy giảm khả lao động từ 75% trở lên Chỉ có mà liệt sỹ thương binh suy giảm khả lao động từ 80% trở lên Chỉ có mà liệt sỹ thương binh Chỉ có mà suy giảm khả trai liệt sỹ lao động từ 81% trở lên Ngày 18 tháng Ngày 18 tháng Ngày 18 tháng dạng khuyết tật dạng khuyết tật dạng khuyết tật Phòng Lao động Thương binh Xã hội Uỷ ban nhân dân cấp huyện Sở Lao động Thương binh Xã hội Giám đốc Sở Lao Tổng cục trưởng động – Thương binh Tổng cục Dạy nghề Xã hội Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh Xã hội Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Giám đốc Sở Lao Chủ tịch Ủy ban động – Thương binh nhân dân cấp tỉnh Xã hội Ngày người khuyết tật Việt Nam ngày Ngày 18 tháng năm? Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã xác định trẻ em tuổi có tối dạng khuyết tật đa dạng khuyết tật? Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật? Người có thẩm quyền định công nhận xếp hạng Trường cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ai? Người có thẩm quyền định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ai? Người có thẩm quyền định phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm dạy nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ai? Uỷ ban nhân dân cấp xã Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh Xã hội 41 Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành từ ngày nào? Ngày 01/07/2007 Ngày 01/08/2007 Ngày 05/09/2005 Ngày 01/06/2007 42 Nghị định Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Nghị định 28/2012/NĐ-CP Nghị định 67/2007/NĐ-CP Nghị định 31/2013/NĐ-CP Nghị định 56/2013/NĐ-CP Trong dạy nghề có cấp trình độ? Thời gian học nghề trình độ sơ cấp tháng? cấp trình độ Từ 03 tháng đến 01 năm cấp trình độ Từ 06 tháng đến 01 năm cấp trình độ Từ 09 tháng đến 01 năm cấp trình độ Từ 03 tháng trở xuống Trường cao đẳng nghề Trường cao đẳng nghề; Trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký dạy nghề trình độ cao đẳng Giám đốc Sở Lao Giám đốc Sở Giáo động – Thương binh dục - Đào tạo thuộc Xã hội thuộc tỉnh, thành phố tỉnh, thành phố Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 09 nội dung 08 nội dung 11 nội dung 10 nội dung Hội dạy nghề Chính phủ Bộ, quan ngang Bộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Tối thiểu 03 nghề Tối thiểu 04 nghề Tối thiểu 05 nghề Tối thiểu 02 nghề 43 44 45 Trường cao đẳng, trường đại học có Các sở dạy nghề đào tạo trình độ đăng ký dạy nghề Cao đẳng nghề? trình độ cao đẳng nghề 46 Người có thẩm quyền định thành lập Trung tâm dạy nghề, Trường trung cấp nghề công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ai? 47 48 49 Luật Dạy nghề qui định nội dung công tác quản lý nhà nước dạy nghề? Luật Dạy nghề qui định quan thống quản lý nhà nước dạy nghề quan nào? Điều kiện đảm bảo đào tạo nghề trình độ cao đẳng thành lập Trường cao đẳng nghề? Trường trung cấp nghề 50 Quy mô đào tạo tối thiểu để đảm bảo điều kiện thành lập Trường cao đẳng nghề tư thục học sinh, sinh viên? 51 Tổ chức Hội giảng giáo viên dạy nghề cấp tỉnh quan, tổ chức thực hiện? 52 Nghị định Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước dạy nghề ? 53 Tại thời điểm 31/12/2013, phòng sau phòng chuyên môn giúp Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng thực công tác rà soát, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật? Phòng Pháp chế Phòng Kế hoạch Tài Văn phòng Thanh tra 54 Nghị định số 70/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước dạy nghề có hiệu lực thi hành từ ngày nào? Ngày 05/10/2009 Ngày 25/10/2009 Ngày 15/11/2009 Ngày 15/10/2009 55 Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng thân nhân liệt sĩ hưởng lần mức chuẩn? Bốn lần mức chuẩn Một lần mức chuẩn Hai lần mức chuẩn Ba lần mức chuẩn 56 Chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Hội đồng giám định y khoa có thẩm 0,76 quyền kết luận suy giảm khả lao động từ 21%-40%, hưởng mức trợ cấp lần mức chuẩn? 1,27 1,78 2,28 300 học sinh, sinh viên Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nghị định 70/2008/NĐ-CP 400 học sinh, sinh viên Tổng cục Dạy nghề Nghị định 70/2009/NĐ-CP 150 học sinh, sinh viên Sở Lao động Thương binh Xã hội Nghị định 71/2011/NĐ-CP 200 học sinh, sinh viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Nghị định 67/2007/NĐ-CP 57 58 59 60 61 62 63 Thương binh bị suy giảm khả lao động phần trăm hưởng điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm ? Từ 77% trở lên Từ 80% trở lên Từ 81% trở lên Từ 75% trở lên 700.000 đồng 800.000 đồng 300.000 đồng Từ 81% trở lên Từ 83% trở lên Từ 80% trở lên năm lần năm lần năm lần Từ 80% trở lên Từ 85% trở lên Từ 81% trở lên Từ 79% trở lên năm lần Hàng năm năm lần năm lần 1,27 lần mức chuẩn 0,76 lần mức chuẩn 1,78 lần mức chuẩn 2,28 lần mức chuẩn Liệt sĩ không thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng người thờ cúng 500.000 đồng hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm lần, mức trợ cấp bao nhiêu? Bệnh binh bị suy giảm khả lao động phần trăm hưởng chế độ ưu Từ 75% trở lên đãi điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm? Chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt năm lần tù đày điều dưỡng phục hồi sức khỏe nào? Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả lao động hưởng chế độ ưu đãi điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm? Bà mẹ Việt Nam anh hùng điều dưỡng phục hồi sức khỏe nào? Chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận suy giảm khả lao động từ 41%-60%, hưởng mức trợ cấp bao nhiêu? 64 65 66 67 68 Chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận suy giảm khả lao động từ 61%-80%, hưởng mức trợ cấp bao nhiêu? Chế độ trợ cấp hàng tháng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Hội đồng giám định y khoa có thẩm quyền kết luận suy giảm khả lao động từ 81% trở lên, hưởng mức trợ cấp bao nhiêu? Người khuyết tật đặc biệt nặng người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng trẻ em sống hộ gia đình hưởng hệ số mức tính trợ cấp xã hội hàng tháng bao nhiêu? Người khuyết tật đặc biệt nặng người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng trẻ em tiếp nhận vào nuôi dưỡng sở bảo trợ xã hội hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng bao nhiêu? Quyết định công nhận sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên người khuyết tật có thời hạn tháng? 0,76 lần mức chuẩn 1,27 lần mức chuẩn 2,28 lần mức chuẩn 1,78 lần mức chuẩn 0,76 lần mức chuẩn 1,27 lần mức chuẩn 2,28 lần mức chuẩn 1,78 lần mức chuẩn hệ số hai (2,0) hệ số hai phẩy năm (2,5) hệ số (1,0) hệ số phẩy năm (1,5) hệ số bốn (4,0) hệ số hai (2,0) hệ số hai phẩy năm (2,5) hệ số ba (3,0) 12 tháng 36 tháng 60 tháng 24 tháng 69 Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng thân nhân hai liệt sĩ hưởng lần mức chuẩn? 70 Theo quy định Nghị định số 67/2007/NĐCP Chính phủ, đối tượng bảo trợ xã hội Người cao tuổi từ thuộc diện trợ cấp hàng tháng xã, phường, 60 tuổi trở lên thị trấn quản lý gồm:… 71 Người mắc bệnh tâm thần thuộc loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đưa vào sở bảo trợ xã hội trường hợp nào? 72 73 74 75 76 77 Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng thân nhân ba liệt sĩ hưởng lần mức chuẩn? Luật Bình đẳng giới thức có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nghị định Chính phủ quy định trách nhiệm thực quản lý Nhà nước Bình đẳng giới ? Luật Bình đẳng giới quy định nội dung quản lý nhà nước bình đẳng giới? Luật Bình đẳng giới quy định bình đẳng giới lĩnh vực đời sống xã hội gia đình? Luật Bình đẳng giới quy định sách Nhà nước bình đẳng giới ? Mô lần mức chuẩn Một phần hai lần mức chuẩn Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo Hai lần mức chuẩn Ba lần mức chuẩn Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên Người cao tuổi cô đơn Đã quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần chưa thuyên giảm Đã quan y tế chữa trị nhiều lần chưa thuyên giảm Đã quan y tế cấp quận, huyện chữa trị nhiều lần chưa thuyên giảm Đã quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần sống độc thân Bốn lần mức chuẩn Hai lần mức chuẩn Một lần mức chuẩn Ba lần mức chuẩn Ngày 01/01/2007 Ngày 01/07/2007 Ngày 01/07/2006 Ngày 01/07/2008 Nghị định 67/2007/NĐ-CP Nghị định 70/2009/NĐ-CP Nghị định 70/2008/NĐ-CP Nghị định 71/2011/NĐ-CP 08 nội dung 07 nội dung 09 nội dung 10 nội dung 07 lĩnh vực 06 lĩnh vực 09 lĩnh vực 08 lĩnh vực 07 sách 04 sách 05 sách 06 sách 78 79 80 81 82 83 84 85 Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng Chính phủ quy định áp dụng năm 2013 bao nhiêu? Nghị định Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hợp đồng lao động Nghị định Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn số điều Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 tiền lương Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định trẻ em có quyền bản? Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em quy định đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt? Từ tháng 01 năm 2014 trở đi: hàng tháng, mức đóng người lao động vào quỹ hưu trí tử tuất phần trăm (%) mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng % quỹ tiền lương, tiền công người tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? Hằng tháng, người lao động đóng % tiền lương, tiền công tháng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? 540.000 đồng 180.000 đồng 270.000 đồng 360.000 đồng Nghị định 44/2013/NĐ-CP Nghị định 45/2013/NĐ-CP Nghị định 46/2013/NĐ-CP Nghị định 49/2013/NĐ-CP Nghị định 44/2013/NĐ-CP Nghị định 45/2013/NĐ-CP Nghị định 46/2013/NĐ-CP Nghị định 49/2013/NĐ-CP 10 quyền 11 quyền 08 quyền 07 quyền 07 đối tượng 10 đối tượng 11 đối tượng 08 đối tượng 8% 6% 9% 10% 3% 1% 5% 6% 1% 2% 3% 5% 86 87 88 Tính theo ngày làm việc, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hợp đồng làm việc, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham 45 ngày gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức bảo hiểm xã hội thời hạn ngày? Nếu có từ đủ mười hai tháng đến ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu? Nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp tháng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu? 60 ngày 30 ngày 90 ngày tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng 89 Nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu? 12 tháng 10 tháng tháng tháng 90 Nếu có từ đủ trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bao nhiêu? 12 tháng 10 tháng 18 tháng 20 tháng 91 Người lao động xác định có việc làm giao kết hợp đồng lao động hợp đồng làm việc (kể thời gian thử việc có hưởng lương) có thời gian bao nhiêu? đủ tháng trở lên đủ tháng trở lên đủ tháng trở lên đủ 12 tháng trở lên 92 Người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau giám định lại mức suy giảm khả lao động từ 31% đến 40% hưởng mức trợ cấp hàng tháng bao nhiêu? 0,4 tháng lương tối thiểu chung 0,6 tháng lương tối thiểu chung 0,8 tháng lương tối thiểu chung tháng lương tối thiểu chung 93 Người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau giám định lại mức suy giảm khả lao động từ 41% đến 50% hưởng mức trợ cấp hàng tháng bao nhiêu? tháng lương tối thiểu chung 0,4 tháng lương tối thiểu chung 0,6 tháng lương tối thiểu chung 0,8 tháng lương tối thiểu chung 94 Người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau giám định lại mức suy giảm khả lao động từ 51% đến 60% hưởng mức trợ cấp hàng tháng bao nhiêu? tháng lương tối thiểu chung 0,6 tháng lương tối thiểu chung 0,4 tháng lương tối thiểu chung 0,8 tháng lương tối thiểu chung 95 Người lao động hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau giám định lại mức suy giảm khả lao động từ 61% đến 70% hưởng mức trợ cấp hàng tháng bao nhiêu? tháng lương tối thiểu chung 0,8 tháng lương tối thiểu chung 0,6 tháng lương tối thiểu chung 0,4 tháng lương tối thiểu chung 96 Quy mô đào tạo tối thiểu để đảm bảo điều kiện thành lập Trường cao đẳng nghề công lập học sinh, sinh viên? 300 học sinh, sinh viên 100 học sinh, sinh viên 700 học sinh, sinh viên 500 học sinh, sinh viên 97 Trường Trung cấp nghề thành lập đảm bảo điều kiện đào tạo nghề trình độ trung cấp? Tối thiểu 03 nghề Tối thiểu 02 nghề Tối thiểu 04 nghề Tối thiểu 05 nghề 98 Quy mô đào tạo tối thiểu để đảm bảo điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề tư thục học sinh, sinh viên? 150 học sinh, sinh viên 200 học sinh, sinh viên 300 học sinh, sinh viên 100 học sinh, sinh viên 99 Quy mô đào tạo tối thiểu để đảm bảo điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề công lập học sinh, sinh viên? 200 học sinh, sinh viên 500 học sinh, sinh viên 300 học sinh, sinh viên 400 học sinh, sinh viên Có 15% Có 10% Có 20% Có 25% Đảm bảo có giáo viên dạy trình độ 100 cao đẳng nghề có trình độ thạc sĩ trở lên thành lậpTrường cao đẳng nghề ? [...]... 2014 trở đi: hàng tháng, mức đóng của người lao động vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng bao nhiêu phần trăm (%) mức tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng bao nhiêu % quỹ tiền lương, tiền công của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? Hằng tháng, người lao động đóng bao nhiêu % tiền lương, tiền công tháng vào Quỹ bảo hiểm... tối thi u chung 0,6 tháng lương tối thi u chung 0,8 tháng lương tối thi u chung 94 Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau khi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động từ 51% đến 60% thì được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? 1 tháng lương tối thi u chung 0,6 tháng lương tối thi u chung 0,4 tháng lương tối thi u chung 0,8 tháng lương tối thi u... hưởng mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? 0,4 tháng lương tối thi u chung 0,6 tháng lương tối thi u chung 0,8 tháng lương tối thi u chung 1 tháng lương tối thi u chung 93 Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau khi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 50% thì được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? 1 tháng lương tối thi u chung 0,4... Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau khi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 70% thì được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? 1 tháng lương tối thi u chung 0,8 tháng lương tối thi u chung 0,6 tháng lương tối thi u chung 0,4 tháng lương tối thi u chung 96 Quy mô đào tạo tối thi u để đảm bảo điều kiện thành lập Trường cao đẳng nghề công. .. quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần và sống độc thân Bốn lần mức chuẩn Hai lần mức chuẩn Một lần mức chuẩn Ba lần mức chuẩn Ngày 01/01/2007 Ngày 01/07/2007 Ngày 01/07/2006 Ngày 01/07/2008 Nghị định 67/2007/NĐ-CP Nghị định 70/2009/NĐ-CP Nghị định 70/2008/NĐ-CP Nghị định 71/2011/NĐ-CP 08 nội dung 07 nội dung 09 nội dung 10 nội dung 07 lĩnh vực 06 lĩnh vực 09 lĩnh vực 08 lĩnh vực 07 chính... đình thì được hưởng hệ số mức tính trợ cấp xã hội hàng tháng là bao nhiêu? Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em được tiếp nhận vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội thì hệ số tính mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng là bao nhiêu? Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật có thời... tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của hai liệt sĩ được hưởng bằng bao nhiêu lần mức chuẩn? 70 Theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐCP của Chính phủ, đối tượng bảo trợ xã hội Người cao tuổi từ thuộc diện trợ cấp hàng tháng do xã, phường, 60 tuổi trở lên thị trấn quản lý gồm:… 71 Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần được đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội trong... sách 78 79 80 81 82 83 84 85 Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng được Chính phủ quy định áp dụng trong năm 2013 là bao nhiêu? Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về hợp đồng lao động Nghị định nào của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về tiền lương Luật Bảo vệ, chăm... 20 tháng 91 Người lao động được xác định là có việc làm nếu đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) có thời gian là bao nhiêu? đủ 3 tháng trở lên đủ 6 tháng trở lên đủ 9 tháng trở lên đủ 12 tháng trở lên 92 Người lao động đã hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, sau khi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến... trung cấp? Tối thi u là 03 nghề Tối thi u là 02 nghề Tối thi u là 04 nghề Tối thi u là 05 nghề 98 Quy mô đào tạo tối thi u để đảm bảo điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề tư thục là bao nhiêu học sinh, sinh viên? 150 học sinh, sinh viên 200 học sinh, sinh viên 300 học sinh, sinh viên 100 học sinh, sinh viên 99 Quy mô đào tạo tối thi u để đảm bảo điều kiện thành lập Trường trung cấp nghề công lập là
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH và xã hội (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH và xã hội (phần thi trắc nghiệm) , NGÂN HÀNG câu hỏi THI CÔNG CHỨC LĨNH vực CHUYÊN NGÀNH LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH và xã hội (phần thi trắc nghiệm)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay